slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kokemukset ja opit tuottavuusohjelmasta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kokemukset ja opit tuottavuusohjelmasta

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Kokemukset ja opit tuottavuusohjelmasta - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Kokemukset ja opit tuottavuusohjelmasta. Arto Seppovaara / VTV 19.9.2011. Tuottavuusohjelma lyhyesti. v. 2003 HSA:ssa ohjelman tavoitteet: ”suunniteltu ja todennettavissa oleva julkisen hallinnon ja palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden kasvu ja tuottavuushyötyjen käyttö”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kokemukset ja opit tuottavuusohjelmasta' - dory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kokemukset ja opit tuottavuusohjelmasta

Arto Seppovaara / VTV 19.9.2011

tuottavuusohjelma lyhyesti
Tuottavuusohjelma lyhyesti
 • v. 2003 HSA:ssa ohjelman tavoitteet:”suunniteltu ja todennettavissa oleva julkisen hallinnon ja palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden kasvu ja tuottavuushyötyjen käyttö”
  • tuottavuusohjelman hankevaihe sekä hallinnonalojen 2004 ja 2005 laatimat tuottavuusohjelmat
 • v. 2005 ”puolet poistumasta täytetään”  - 17 500 htv
 • v. 2006 ja 2008 muutoksia  - 14 445 htv
  • siirtyminen kehysohjaukseen
 • Eduskunnan kannat: eri valiokunnat useana vuonna (viim. 2010)
 • Hallitusohjelma 2011: ”Tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla”
tuottavuus ja tuottavuusohjelma tarkastuksessa
Tuottavuus ja tuottavuusohjelma tarkastuksessa
 • Tilintarkastus:
  • onko tuottavuudesta asetettu tavoitteita sekä raportoitu oikeat ja riittävät tiedot
 • Tuloksellisuustarkastus:
  • tuottavuuskysymyksiä sivuttu monessa tarkastuksessa
  • erityisesti tuottavuusohjelma kolmessa tarkastuksessa
 • Eduskunnalle VTV on raportoinut vuosikertomuksessaan
  • v. 2009 ”Tuottavuus valtiolla”
  • v. 2010 ”Valtion tuottavuusohjelma” (yhdestä tarkastuksesta)
  • v. 2011 ”Valtion tuottavuusohjelma” (koko teemasta)
vtv tuottavuusohjelmasta
VTV tuottavuusohjelmasta
 • Ohjelman lähtökohtana perusteltu huoli väestön ikääntymisen vaikutuksista julkiseen talouteen  tuottavuutta kehitettävä
 • Toimeenpanossa tulisi arvioida, milloin henkilöstön tarve oikeasti vähenee ja milloin henkilöstön vähentäminen heikentää valtion tehtävien hoitoa
 • Tehtäviä priorisoitava tietoisesti, jos aidoin tuottavuustoimin ei saavuteta tarpeellisia säästöjä
 • Tuottavuusohjelma on vauhdittanut kehittämistä, parantanut osin tuottavuutta eikä tuloksellisuus kokonaisuutena olennaisesti heikentynyt …… mutta koska henkilöstöä jouduttu vähentämään enemmän kuin tuottavuustoimet vapauttaneet, vähennykset osin sattumanvaraisia ja ollut riski palvelujen laadun heikkenemiselle
toimenpiteit viidess keskim r ist paremman tuottavuuskehityksen omaavassa virastossa 1 2
Toimenpiteitä viidessä keskimääräistä paremman tuottavuuskehityksen omaavassa virastossa (1/2)
 • Selvityksen kohteena olivat: ARA, Näkövammaisten kirjasto Celia, Geodeettinen laitos, MTT ja Poliisin tekniikkakeskus
 • Toimintojen uudelleen organisointi 3/5 virastossa
  • MTT:ssä tutkimuksen erottaminen selkeämmin tukitoiminnoista ja niiden tehostaminen siten, että tutkijoiden suhde tekniseen henkilöstöön 1,6  1,2
 • Ulkoistaminen 3/5
  • Celiassa cd rom –levyjen postitus ostopalveluna
 • Alueellistaminen 2/5
  • ei varsinainen tuottavuustoimenpide
 • Henkilöstöjohtamiseen liittyvät toimenpiteet 2/5
  • Tutkimuslaitoksissa julkaisujen korostaminen
toimenpiteit viidess keskim r ist paremman tuottavuuskehityksen omaavassa virastossa 2 2
Toimenpiteitä viidessä keskimääräistä paremman tuottavuuskehityksen omaavassa virastossa (2/2)
 • Palvelujen käytön kasvu 2/5
  • Celiassa teknologinen muutos mahdollisti lainausmäärien kasvun ja henkilöstön vähenemisen samanaikaisesti.
  • ARAssa elvytystoimenpiteet hoidettiin ilman lisäresursseja
 • Toimintojen siirtäminen palvelukeskuksiin ja sähköisten palvelujen käyttöönotto 2/5 mainitsi selvityksessään
 • Teknologisen kehityksen hyödyntäminen 1/5
  • Celiassa kasettien kopioinnista ja lainauksesta siirryttiin cd rom -levyihin ja polttorobotteihin
 • Toimintojen tai toimitilojen supistaminen 1/5
  • MTT:ssä toimipaikkojen lakkauttamista, yhteistiloja esim. yliopistojen kanssa ja toiminnan priorisointia
s hk inen asiointi vientitullauksessa
Sähköinen asiointi vientitullauksessa
 • Sähköinen tulli on EU-tason tavoite - vientitullauksen sähköistämisen aikataulu tuli EU:sta (1.7.2009)
 • Tavoitteena oli helpottaa yritysten tulliasiointia ja EU:n ulkorajan ylityksen sujuvuutta sekä yhtenäistää riskienhallintaa EU:n ulkorajoilla (poimintasäännöt nostavat käsittelyyn)
 • Suurin osa vienti-ilmoituksista käsitellään automaattisesti: asiakas saa hyväksyvän vastauksen automaattisesti paluuviestinä
 • Mahdollistanut 36 henkilötyövuoden vähentymisen vuodesta 2005 vuoteen 2010
 • Sähköisessä käsittelymallissa ulkomaankaupan volyymivaihteluilla ei enää ole merkittävää vaikutusta työmäärään.
vientitullaus tuottavuusparannuksen edellytyksi
Vientitullaus: tuottavuusparannuksen edellytyksiä
 • Paperipohjaisen menettelyn sähköistäminen ei yksin riitä työn tuottavuuden parantamiseen:
  • Sähköinen ilmoittaminen pakolliseksi (2009 95 %, 2010 99 %)
  • Sähköisten ilmoitusten keskitetty käsittely Helsingissä ja Turussa
  • Henkilötyön tarve tullitoimipaikoilla väheni  tullitoimipaikkaverkostoa voitiin karsia
  • Tullitoimipaikoille jäänyttä työtä alkoivat enenevässä määrin hoitaa liikkuvat ryhmät
 • Lyhyellä aikavälillä kokonaistuottavuutta vientitullauksessa heikentävät tietojärjestelmien kehittämiseen tarvitut panostukset
 • Kansantalouden tasolla tuottavuushyödyt, kun tulliasiointi nopeutuu - vanhassa toimintamallissa vientimenettely avattiin tullitoimipaikassa