slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
24-timmarsuppdraget Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Adolfsson

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

24-timmarsuppdraget Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Adolfsson - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

24-timmarsuppdraget Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Adolfsson. Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten. Bakgrund Utvecklingsgrupp bildades 2003, Administrativa avdelningens utvecklingsgrupp

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '24-timmarsuppdraget Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Adolfsson' - dori


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

24-timmarsuppdraget

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Lena Adolfsson

slide2

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Bakgrund

Utvecklingsgrupp bildades 2003, Administrativa avdelningens utvecklingsgrupp

Syftet med administrativa avdelningens utvecklingsgrupp ”för att myndigheten skall kunna realisera det uppdrag som beskrivs i en förvaltning i demokratins tjänst”.

Mål och aktivteter 2003

Mål 1: Svara för att utreda vad förändringar i Länsstyrelsernas regleringsbrev d v s nya verksamhetsområden (tillsyn, sektorsövergripande, ärendehandläggning, myndighetsövergripande) innebär och hur väl nuvarande organisation och arbetssätt uppfyller de krav som denna förändring innebär?

Aktivitet: Information och analys.

slide3

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Mål 2: Utreda vilka möjligheter som finns att bl a via IT-verktyg förbättra det interna administrativa flödet och samtidigt åstadkomma förbättringar med avseende på arbetsmiljö, öppenhet och kundnytta?

Aktivitet: Systemanalys avseende stiftelseregistret, Axielk, Nyps och Agressoportalen samt systemanalys på några verksamheter som saknar IT-tillämpning.

Övriga framtida målområden

Vidareutveckling av konceptet elektronisk myndighet innefattande utveckling av IT-baserat

dokumenthanteringssystem (work-flow-management).

Införande av styrkort, Strategi och arbetssätt för att säkra myndighetens personalförsörjning.

slide4

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

 • Forts:
 • Utgångspunkt har varit en förvaltning i demokratins tjänst
 • Internt uppdrag (i vår verksamhetsplan) att klättra på 24-timmars trappan för all verksamhet inom myndigheten
 • E-dag för all personal på myndigheten (externa föreläsare)
 • Kartläggning av ärendegrupper (2005)
 • Tidredovisningen sker via agressos webbportal för all personal
 • Elektronisk fakturahantering genomförd i hela myndigheten
 • Reseräkningar sker digitalt i agressos webbportal
 • Pilotlän för införande av handläggarsystemet NYPS (Regionalpolitik)
 • Informationen på vår webb ska vara kundanpassad utifrån e-myndighetsperspektiv (internt uppdrag i vår vp 2006)
 • Uppföljning av ärendeproduktionen (kvalitets- och processutveckling)
 • Under år 2006 ska minst 2 effektiviseringsprojekt utifrån Länsstyrelsens ärendestruktur (VÄS) genomföras inom respektive avdelning/stab.
slide5

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Att förändra inställningen

Förändringen

NYHET

 • Introduktion diariefrågor
 • Rutiner och regler registrator
  • Diabaskontroller
  • Prestera handlingar både vid in och ut
  • Logik i ärenden; tillsyn och överklagningar
 • Träffar med handläggarna
  • Möten funktioner och enskilda
  • Gemensam syn i tillsyn
  • Betydelsen
slide6

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Vår genomförande grupp består av följande personer och roller:

Inger Jonsson-Furby (Administrativ Chef och Personalchef)

Håkan Törnström (Avdelningschef Rättsavdelningen och Chefsjurist)

Elisabeth Berglund-Andersson (Informationschef)

Kerstin Lindberg (Funktionschef för Diarium och Arkiv)

Micael Fredriksson (It-chef)

Jan-Olov Stavrén (Personalutvecklare)

Lena Adolfsson (Controller)

slide7

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

 • Informationsinsatser
 • Löpande information och informationsträffar sker till Länsledning och berörd personal. (Informationstillfället är nära knutet till de centrala genomförandeträffarna.)
 • På Länsstyrelsens intranät har en informationsstruktur lagts upp för att det ska vara enkelt att finna information om respektive e-projekt samt för att hitta huvudprojektets information.
 • 19 december 2006 genomfördes två separata informationstillfällen för alla medarbetare inom Länsstyrelsen. (Informationen beskrev 24-h projektens nuläge men även frågor om vårt ”framtida arbetssätt”).
slide8

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

Förändrat arbetssätt - vägen till framgång!!!

Den 1 september 2006, 1:a steget på detta område med en presentation av arbetsmiljöaspekten samt vikten av att identifiera risker för att kunna förekomma, dvs genomföra förändringar på ett bra sätt.

Skyddsombud deltar i samverkan om förändringarna.

HR medverkar som dialogpartner.

14 december 2006 informerades de fackliga organisationerna om 24-h projekten inkl Nyps

En arbetsmiljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram både för 24-h och Nyps.

Länsstyrelsen har en ambition att ta fram en vision om det framtida arbetssättet under år 2007 för hela myndigheten.

slide9

Genomförandeorganisation för Lst Västerbotten

 • Var står vi idag ?
 • Vår Ledning är med
 • Positiva och engagerade medarbetare
 • Vi samverkar med andra Länsstyrelser
 • Vi omvärldsbevakar!
 • Vi fortsätter att kartlägga ärendeprocesser, det måste rulla på…
 • Hur bra är vi på att ta in Kundperspektivet i vår verksamhet ?
 • Vår vision är fortfarande ”En förvaltning i demokratins tjänst”
 • Framtida gemensamt ledningssystem ? Enade resurser, styrning, it-verktyg och processer ?
ad