hiv a aids 8 ro n k n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HIV A AIDS 8. ROČNÍK PowerPoint Presentation
Download Presentation
HIV A AIDS 8. ROČNÍK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
dora

HIV A AIDS 8. ROČNÍK - PowerPoint PPT Presentation

67 Views
Download Presentation
HIV A AIDS 8. ROČNÍK
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. HIV A AIDS8.ROČNÍK Autorem materiálu je Ing. Eva Skalická, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Inovace školy – Dobříš, EUpenizeskolam.cz

 2. „Nevědomost je démon, který zavinil a ještě zaviní mnoho tragédií!“ HIV – virus lidského imunodeficitu (selhání imunity) AIDS – syndrom získaného imunodeficitu (selhání imunity)

 3. Kdy zemřu…? Někdo zprudka otevřel dveře výtahu. Dívá se na mne. Ví, pro co jdu? Nasazuji bezvýraz a jdu. Sestřička mi podává papírek. Zdálo se mi to, anebo opravdu měla v očích stopu lítosti? Pozitivní. POZITIVNÍ. Někdo mi sáhl zezadu studenou mokrou rukou do týla. Dívám se na to hrozné slovo a mám pocit, že nevidím. Hrdlo mi odmítá poslušnost, v ústech bobtná něco hrozně velkého, drsného. Zkouším polknout. Dokázala jsem nahmatat zábradlí a sestupuji ze schodů. Pozitivní. Konec. Jdu vzhůru Resslovkou, potkávám nezúčastněné lidi. Snažím se jít rovně, ale vrážím do nich. Ještě před pěti minutami jsem patřila mezi ně. Na Karláku jsem se opatrně dotkla velkého nalitého pupence. Kolikrát je ještě takto pohladím?

 4. Konec, konec. Není návratu. Za tu chvíli vítání Nového roku, kdy jsem líbala a objímala celý svět. A pak se jeden tiskl víc. Vzrušovalo mne to. Milovali jsme se. Kdo by v takovou chvíli pomyslel na nějakou ochranu, vždyť těch nakažených je u nás tak málo. Za každou chybu se platí, ale tohle je přece jen příliš krutý trest za chvilku pochybení. Znovu se zachytávám obsypaného jarního keře. Je v něm tolik života… budou mne léčit, ani svých milých se nemusím vzdát, bez nebezpečí pro ně mohu dál žít ve své rodině…ale nesu si v sobě smrt.

 5. Historie epidemie infekčních nemocí • 6. století – morové epidemie (černá smrt) • 9. a 11. století – malomocenství • 16. století – pravé neštovice, syfilis • minulé století - HIV

 6. Původ nemoci Existují různé hypotézy vzniku: 1. Opičí původ Některé kmeny ve Střední Africe používaly čerstvou opičí krev pro posilování pohlavní výkonnosti. Krev z opic si členové kmenu vtírali do rozškrábané kůže. Předpokládá se, že tím mohlo dojít k přenosu opičího viru selhání imunity na člověka a jeho přeměně na HIV.

 7. Původ nemoci 2. HIV jako biologická zbraň Podle hypotézy byl virus připravován jako biologická zbraň a zkoušen na vězních dobrovolnících, kteří po propuštění na svobodu rozšířili virus mezi populací. 3. Boží trest Jedná se o dopad Božího trestu na lidstvo za nemorální život…

 8. HIV HIV napadá bílé krvinky, které jsou důležitou součástí imunitního systému HIV mění tyto buňky na malé továrny na výrobu HIV HIV tímto snižuje počet bílých krvinek, dochází k selhávání imunitního systému a organismus člověka se nemůže bránit před infekcemi HIV napadá i některé buňky centrálního nervového systému

 9. Viru HIV může trvat i několik let, než poškodí imunitní systém natolik, že člověk onemocní. Během této doby člověk vypadá zdravý a cítí se dobře a ani nemusí vědět, že je infikovaný. ? Hrozí v této době blízkým lidem nějaké nebezpečí?

 10. To, že je člověk infikovaný virem HIV (je HIV pozitivní) neznamená, že má AIDS. AIDS není jedna nemoc, je to soubor nejběžnějších onemocnění, které jsou pro člověka se zdravým imunitním systémem neškodné. HIV se prakticky dostává do všech částí těla – především do krve, spermatu a poševního sekretu. HIV obsahují i sliny, slzy a pot.

 11. Tři cesty přenosu HIV 1. nechráněný pohlavní styk 2. krevní cestou (transfuze v zemích, kde krev není testována na HIV, použití nesterilních jehel) 3. z matky na dítě před porodem, během porodu a při kojení

 12. HIV je mimo lidského těla citlivý na běžné dezinfekční prostředky, teplo a sucho. Proto se nepřenáší: dotykem, podáním ruky, obejmutím, společenským polibkem, kontaktem se slzami na toaletách, v bazénech štípnutím komáry nebo jiným hmyzem používáním společných věcí (šálků, talířů, příborů…)

 13. Nedoporučuje se používat společné osobní věci jako kartáček na zuby, žiletky, holicí strojky…, které můžou přijít do styku s krví infikovaného člověka. Zásady osobní hygieny a základní hygienické požadavky vylučují toto společné užívání jako samozřejmost.

 14. Test na HIV Test neurčuje přítomnost HIV, ale přítomnost protilátek na HIV. Protilátky produkuje imunitní systém a mají za úkol najít a zneškodnit infekci. Test na HIV není test na AIDS. Test určí, zda je člověk infikován virem HIV, zda má člověk AIDS diagnostikuje pouze lékař. Test spočívá v odběru vzorku krve, většinou ze žíly na paži.

 15. Co znamená negativní výsledek? Nebyly nalezeny protilátky proti viru HIV. Protilátky se vytvářejí a jsou testem prokazatelné v krvi dva až tři měsíce (i déle) po nakažení virem HIV. Z tohoto důvodu se provedení testu opakuje, pokud by byla doba na vytvoření protilátek kratší než 3 měsíce. Nepředpokládej že nekažený nejsi, pokud nemáš potvrzený negativní výsledek.

 16. Co znamená pozitivní výsledek? V krvi byly nalezeny protilátky proti viru HIV. Došlo k infekci virem HIV. & Zjisti, kde se provádí testování na HIV a za jakých podmínek. Zjisti organizace, které se zabývají touto problematikou a poskytují poradenskou činnost v této oblasti.

 17. Pomoc a testování Linka AIDS pomoci (zdarma a nonstop) 800 800 980 Bezplatné a anonymní testování provádí ČSAP V DOMĚ SVĚTLA Malého 3, Praha 8 - Karlín STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV V PRAZE Šrobárova 48, Praha 10 AIDS CENTRUM PRAHA INFEKČNÍ KLINIKA FN NA BULOVCE Většinou je testování neanonymní a hrazené(od 350 Kč).

 18. Holub, J. a kolektiv, AIDS a my aneb co je třeba vědět o AIDS Praha: Grada Avicenum, 1993. ISBN 80-7169-068-6 GlaxoWelcome Positive action. Ať žijete či pracujete kdekoli, měli byste být informováni o HIV a AIDS. Praha: SZÚ, 1998