f rnyad webbn rvaro webbkoncept f r verksamheten uppstart v ren 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Uppstart våren 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Uppstart våren 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Uppstart våren 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Välkommen! Bordsplacering enligt listor i lokalen. Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Uppstart våren 2012. 2011-12-15 2012-01-16. Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?. F ramtida utveckling av extern webbnärvaro. Förvaltnings- organisation?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Uppstart våren 2012


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rnyad webbn rvaro webbkoncept f r verksamheten uppstart v ren 2012

Välkommen!

Bordsplacering enligt listor i lokalen

Förnyad Webbnärvaro;Webbkoncept för verksamheten;Uppstart våren 2012

2011-12-15

2012-01-16

Efter 10-15 år på Internet:

Vad tar vi med oss in i framtiden?

slide2

Framtida utveckling av extern webbnärvaro

Förvaltnings-organisation?

Jan 2013?

Projektslut

Dec 2012?

Projektstart

Jan 2011

Nu

Jan 2012

Central webbplats

Webbkoncept för verksamheten

Vi jobbar här

12Q4

slide3

Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro

Externwebb centralt

Beställning

”Förnyad webbnärvaro”

Styrning och stöd

Huvud-projekt

Styrgrupp

Verksamhetens externa webb

Forsknings-databas

Förstudie Intern webbmiljö

agenda 15 12 16 1
Agenda 15/12 (&16/1)

09.00 – 09.30 Kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012

- blivande lu.se och konsekvenser för verksamheten

09.30 – 10.00 Introduktion till tänkt arbete inom webbkoncept för verksamheten

- mål för våren

- mål för dagen

- tidplan för våren

- introduktion till 11 teman

10.00 Fika

10.05 – 10.50Arbetspass 1

- revidering av frågeställning och leverabler

- preliminär formering av arbetsgrupp

- preliminär tidplan

10.55 – 11.50 Arbetspass 2

- fortsatt revidering av frågeställning och leverabler i nya konstallationer

11.50 – 12.00Insamling av resultat och avslutning

?

K

M

slide5

lu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’nrunningförsommaren 2012

Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb

Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform

WKFV

I

I

I

M

lu.se

K

K

F

F

M

M

M

B

B

K

Interna sidor

B

K

K

C

C

B

B

F

F

R

R

I

I

P

P

I

I

I

I

webbplatser i o.o.i.s

Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3

Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats

Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013

Interimorganisation för förvaltning och support under 2012

Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc…

organisation f r framtida webb inom lu arbetsscenario
Organisation för framtida webb inom lu- arbetsscenario

M

F

≈ tema/arbetspaket

lu.se

I

C

B

web service

K

UP

En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden???

 • Gemensamma webbservisar mot databaser
 • Central site (lu.se)
 • Typsitermed backlogg
 • Profiltyper som går på tvären mot typsiterna

FP

En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med:

 • självhjälp & manualer?
 • utbildning i teknik & innehåll?
 • rådgivning & support?
 • utveckling & planering?
 • som leder webben genom:
 • att äga gemensam funktionalitet?
 • driva nätverk för intresseområden?
 • förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter?
 • En gemensam webbstyrning som äger och följer upp:
 • strategiska webbmål ?
 • mätbara delmål ?
 • betalar LU-gemensamma kostnader?
vad h nder f r webbplatser i o o i s
Vad händer för webbplatser i o.o.i.s?

Provisoriska interna sidor

lu.se

Externt

I

Alla: Påverka lista av prioriterade behov

Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt:

 • Externt material  ny drupalplattform
 • Publikt material  ny drupalplattform
 • Internt material:

Alternativ: stannar i o.o.i.s

Alternativ: flyttar till provisorisk drupal

Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt:

Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet

Alternativ: flytta till provisorisk drupal

Webb-platser i Drupal

Publikt

Internt

?

K

Externt

I

M

?

Publikt

Internt

vad h nder f r webbplatser utanf r o o i s
Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s?

lu.se

Provisoriska interna sidor

Externt

I

Alla:

 • Påverka lista av prioriterade behov
 • Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil

Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt!

Webbplats på stor plattform:

 • Externt material  Avvakta erbjudande
 • Publikt material  Avvakta erbjudande
 • Internt material  Avvakta internwebb

Webb-platser i Drupal

Publikt

?

P

?

K

?

Externt

I

M

P

Publikt

Internt

konkreta m l f r webbkoncept f r verksamheten v ren 2012
Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012
 • Roadmap för 2013-2016
 • Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista)
 • Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation
 • Budget för 2013 för blivande webborganisation
 • Planeringsunderlag för universitetets verksamheter
 • Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro
m l f r dagen 15 12 och den 16 1
Mål för dagen 15/12 (och den 16/1)
 • Finslipa formuleringar av frågeställningar för respektive tema  ny version
 • Sätta avgränsningar
 • Börja etablera arbetsgrupper / tema
  • sätta preliminära roller och arbetsformer:
   • 3-10 referenspersoner - á ca 5h
   • 3-5 i arbetsgrupp - á ca 10 h
   • 1 koordinator/kontaktperson – á ca 20h
  • om möjligt påbörja fördelning av arbetsuppgifter inom arbetsgruppen
 • Överlämning till nästa arbetspass och/eller den 16/1
prelimin r tidplan f r v ren 2012
Preliminär tidplan för våren 2012

kan ge inspel till lu.se 1.0

Arbetspaket:

Kick-off med projektet

Eget arbete

Dokumentation

Bearbetning och estimering

Leverans med projektet

prelimin r tidplan f r v ren 20121
Preliminär tidplan för våren 2012

Arbetspaket:

Kick-off med projektet

Eget arbete

Dokumentation

Bearbetning och estimering

Leverans med projektet

agenda 15 12 16 11
Agenda 15/12 (&16/1)

09.00 – 09.30 Kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012

- blivande lu.se och konsekvenser för verksamheten

09.30 – 10.00 Introduktion till tänkt arbete inom webbkoncept för verksamheten

- mål för våren

- mål för dagen

- tidplan för våren

- introduktion till 11 teman

10.00 Fika

10.05 – 10.50Arbetspass 1

- revidering av frågeställning och leverabler

- preliminär formering av arbetsgrupp

- preliminär tidplan

10.55 – 11.50 Arbetspass 2

- fortsatt revidering av frågeställning och leverabler i nya grupper

11.50 – 12.00Insamling av resultat och avslutning

dokumentation av resultat per arbetspaket
Dokumentation av resultat per arbetspaket

På borden finns:

- Utskrift av denna presentation

- Gruppdeltagare

I de utdelade minnestickorna finns

- denna presentation (.ppt)

- deltagarlista/gruppindelning 2011-12-15 (.xls)

- malldokument för dokumentation (.xls):

Behov

Omfattning

Lösningsförslag

Beskrivning / Motivering

Estimerad investeringskostnad

Estimerad årskostnad teknik

Estimerad årskostnad support

- behovsinventering 2011(.xls)

- länk till http://wiki.webb.lu.sehttp://www3.lu.se/info/luwiki/index.php/Webbkoncept_för_verksamheten

{

Arbets-gruppen

{

Projektet

arbetsgruppsansvarig

Arbetsgruppsansvarig:

Sätterschema

Sammankallarochkoordinerar

Dokumentationemellanmötena

Kontaktperson mot projektet

att g ra nu
Att göra nu

Kort presentation av närvarande gruppdeltagare

1. Markera/revidera gruppdeltagande:

medverkan för respektive arbetspass

önskad roll under vårens arbete

önskade teman vid deltagande 16/1

2. Revidera beskrivning av temats problemställning och leverabler i direkt i bildspelet på stickan pass 1 (eller pass 2)

2b. Grupperna:

Förslår minst två konkreta halva arbetsdagar under sina arbetsperioder – en tidig kick-off och en sen för revision

slide30
OBS!
 • o o i s har viss prioritet…
 • EXTERNA målgrupper i fokus
 • Koncensus är inte nödvändigt i arbetsgrupperna – men det hjälper
 • Vi påverkar i princip inte lu.se
  • lu.se fungerar som input för t ex desig och utbildningspresentation
vad h nder mellan nu och den 16 1
Vad händer mellan nu och den 16/1

Workshop-deltagare:

 • Förankrar eventuellt sitt åtagande på hemmaplan
  • Reflekterar över behovsinventering 2011(.xls)
  • Reflekterar över innehållet i detta dokument
  • Diskuterar med kollegor och lika-/oliksinnade

Projektet:

 • Bearbetar fram nya beskrivningar (om möjligt i samverkan med koordinatorer)
 • Publicera film från dagens introduktion
 • Sätter upp och etablerar arbetsytor i wiki.webb.lu.se
 • Förnyar inbjudan till den 16/1 och vårens arbete (ny doodle?)
 • Avvaktar åtagande från de som inte kunnat ge besked
 • Förebereder:
  • NodeOne
  • Styrning och Stöd
  • LDC
 • Försöker lura till sig någon dags ledighet över julen 
1000 tack f r insatserna
1000 tack för insatserna!

Frågor och förslag:

Anna Mansfeld: Anna.Mansfeld@rektor.lu.se, 046-222 32 98

Niklas Löfgren:  Niklas.lofgren@ldc.lu.se, 046-222 13 99

Jonas Wisbrant: Jonas.Wisbrant@cs.lth.se, 046 - 222 34 83

Vi ses den 16/1 kl 13-16 i Pictura (universitetshuset)…

….eller på wikin

… eller vid en kick-off för ett arbetspaket.