slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Primele plante verzi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Primele plante verzi

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Primele plante verzi - PowerPoint PPT Presentation

dooley
183 Views
Download Presentation

Primele plante verzi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Primele plante verzi • Algele sunt plante răspandite în ape: bălţi, râuri, mări şi oceane, dar şi în acvariu............. • O lume miraculoasă se dezvaluie numai celui care ştie să privească cu atenţie miracolul vieţii !

  2. Algele si mediul • Apele poluate cu azotaţi sunt în pericol ? • Prin utilizarea unor culturi mixte de alge, în care predominîChlorella pyrenoidosa, salvam şi purificam apa ! • O picatură de apă care conţine aceste alge, învinge efectele poluării ! • SUCCES !

  3. Algele formeazăîn imensitatea regnului vegetal, un grup aparte. Fiind în majoritate invizibile pentru ochiul trecătorului, ele pot rămâne necunoscute. Până când ? Vă invitam să le cunoaşteţi, pentru a le preţui... • Accesul este gratuit pentru cine crede în valorile naturii şi limitele fiinţei omeneşti !!!

  4. Minusculele alge brune, indică prezenţa genului Fuscus...... • Daca ne aventuram în imensa Mare a Sargaselor, întâlnim algele din genul Sargassum, care după cum vedeţi au dat şi numele acestei întinderi de ape........... • In îndepărtata Japonie, algele verzi se numesc Aonori, iar algele roşii, Asakusa- nori sau Ama- nori....... • Oricum s-ar numi, algele sunt plante inferioare, Thallophyte.Sunt alge verzi, portocalii, violete, roşii, albastre, brune sau încărcate de calcar şi astfel, stralucitor de albe...........

  5. ALGELE VERZI Lâna- broaştei este o algă pe care o poţi întâlni în adâncul apelor liniştite. Este o algă pluricelulară, alcatuită dintr –o înşiruire magică de celule alungite, sub forma de filamente Corpul sau verde şi mlădios se numeşte tal.

  6. ALGELE BRUNE Sunt alge pluricelulare care formează adevarate pâlcuri, ce-şi unduiesc talul în adâncurile apelor. Se hranesc prin procesul de fotosinteză, ceea ce indică faptul că au clorofilă. Nu-i aşa că eşti tentat să ştii mai multe despre alge?

  7. O celula miraculoasa • Existăşi alge verzi alcătuite dintr-o singură celulă; • Ele fac parte din grupa microorganismelor unicelulare. • Sunt răspândite atât în apă, cât şi în sol, pe stânci, ziduri, în condiţii de umiditate mare şi de umbră Astfel este verzeala zidurilor.

  8. Inmultirea algelor Algele se înmultesc prin diviziunea celulei, prin spori si prin fecundaţie. In urma fecundaţiei rezultă celulu-ou sau zigotul. Aţi observat,uneori, primăvara suprafaţa apelor stătătoare ? Algele se înmulţesc peste măsura. Fenomenul se numeşte,,înflorirea apei”.

  9. Farmacia verde Ştiaţi că algele conţin în ele numeroase substanţe antibiotice, care pot opri dezvoltarea diferitelor virusuri ? Cele mai cunoscute alge tămăduitoare sunt Chaetomorpha okamurai, Rhodomela subfusca.