Inkludering i skole og fritid en utfordring
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Inkludering i skole og fritid – en utfordring. Regional konferanse om politikken for mennesker med utviklingshemming Tromsø , 24 september 2012 Christian Wendelborg og Jan Tøssebro Avd. Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning AS. Fortellinger om inkludering .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - donny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inkludering i skole og fritid en utfordring

Inkludering i skole og fritid – en utfordring

Regional konferanse om politikken for mennesker med utviklingshemming

Tromsø, 24 september2012

Christian Wendelborg og Jan Tøssebro

Avd. Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning AS


Fortellinger om inkludering
Fortellingerominkludering...

Å ja da. De ringer og spør om de får være med henne heim og .... Så hun virker veldig sånn godtatt ... Jeg trenger ikke gjøre noe, ja, det går VELDIG av seg sjøl....

Mortil Astrid, 7 år med Downs syndrom


Blir ofte historier om marginalisering
...bliroftehistorierommarginalisering

Men du ser jo det der at etter hvert som de blir eldre så er ikke hun første prioritet å være i lag med. Det legger en jo merke til, å ja, det er helt annet i første og andre [årstrinn], for da er de unger på en helt annen måte

Mor til Astrid, 11 år med Downs syndrom.


Disposisjon
Disposisjon

 • Å vokse opp med utviklingshemming i dagens Norge

 • Inkluderingsbegrepet

 • Ulike profiler i studier av inkludering

 • Inkludering i barnehage og skole

  • Går barn med utviklingshemming i samme barnehager og på samme skoler som andre barn?

  • Deltar de i samme klasserom som andre barn?

  • Endrer dette seg etterhvert som barna blir eldre?

 • Deltakelse i fritidsaktiviteter

  • Sammenhengen mellom inkludering i skolen og deltakelse i fritidsaktiviteter


Vokse opp med utviklingshemming i dagens norge
Å vokse opp med utviklingshemming i dagens Norge

 • Følger ca 650 familier med barn med nedsatt funksjonsevne hele oppveksten

  • Barna er født i 1993-95

  • Fysisk FH, Utviklingshemming og sammensatte funksjonsvansker

 • Oppvekstbetingelsene for utviklingshemmete har endret seg :

  • Store reformer fra 70- til 90–tall

  • Barn som vokser opp i dag er dermed en ”etterintegreringsgenerasjon” .

  • Hva er den faktiske situasjonen i dag

  • Reell inkludering?


Inkluderingsbegrepet
Inkluderingsbegrepet

 • Ulike grader

 • Ulike typer: fysisk, organisatorisk, sosialt

 • Forhold mellom individ og miljø (Elev og skole)

 • Integrering vs Inkludering

 • Målet med inkludering :

  • Sikre deltakelse i miljøer og sammenhenger som er vanlige og positivt verdsatte, og å fjerne ordninger som er nedvurdert og stigmatisert (Tøssebro og Lundeby 2002)

 • Fortolkningav “problemer”


To slags studier
To slags studier

 • Effektstudiene:

  • Inkludering som virkemiddel for læring

  • Bakgrunn i stemplingskritikken

  • Hovedfunn: Det varierer, men en finner ingen systematisk forskjell for noen grupper

  • To fortolkninger

   • Spiler liten rolle

   • Må bygge på andre samfunnsverdier

 • Idealer og realiteter-studier:

  • Gjennomføres den vedtatte poltikken

  • Er resultatet i tråd med idealene
Inkludering i skole og fritid
Inkludering i skole og fritid

 • Barn med utviklingshemming er lite sammen med de andre i klassen

 • Barn med nedsatt funksjonsevne får i stor grad sitt opplæringstilbud andre steder enn der andre barn uten nedsatt funksjonsevne er

 • Videregående opplæring har en organisatorisk segregering mer enn pedagogisk differensiering.


Inkludering i fritidsaktiviteter
Inkludering i fritidsaktiviteter

 • Fritidsarenaen er sentral for sosial deltakelse

 • Særlig utviklingshemmede har problemer med jevnalderrelasjoner og det å utvikle vennskap

 • Sterk sammenheng mellom manglende deltakelse i fritidsaktiviteter med jevnaldrende og ensomhet

 • Barn med utviklingshemming deltar mindre i sosiale aktiviteter sammen med jevnaldrende enn andre barn

 • Økende innkapsling av utviklingshemmete også på fritidsarenaen – parallelt med utviklingen i skolen


Inkludering i skolen er viktig for deltakelse i fritidsaktiviteter
Inkludering i skolen er viktig for deltakelse i fritidsaktiviteter

 • Fritidsaktiviteter – både organiserte og uformelle – springer ofte ut av skolens struktur og rammer

 • Barn med funksjonsnedsettelser og utviklingshemming har ofte transport til-og-fra skolen

  • Færre muligheter til å gjøre avtaler om aktiviteter og å bli med andre hjem

 • Organisering av undervisningen til barn med utviklingshemming fører til mindre jevnalderkontakt i skole og fritid

 • Barn som er marginaliserte i skolen har mindre jevnalderkontakt også utenfor skolen enn øvrige barn, fordi det er et overlapp i sosiale relasjoner på skolen og fritid


Ink ludering i skole og fritid en utfordring
Ink fritidsaktiviteterludering i skole og fritid – en utfordring

 • Samspill mellom ideologier og praksis i skole og fritid

  • Utviklingshemmete barn skal være i nærskole, men marginaliserers/ segregeres i den vanlige skolen

  • Skolens strategi for å håndtere spenningen mellom den rådende inkluderingsideologien og å opprettholde eksisterende praksis.

 • Ideologisk krysspress

  • Inkluderingsideologi vs. konkurranseorientert og individualisert utdanningsideologi

 • Med økende alder blir forskjellen til tradisjonelle skoleaktiviteter større

  • konsekvenser for organiseringen av opplæringstilbudet som har innvirkning på oppvekstbetingelser på skole og andre arenaer


Inkludering en utfordring
Inkludering fritidsaktiviteter– en utfordring

Men du ser jo det der at etter hvert som de blir eldre, så er ikke hun første prioritet å være i lag med. Det legger en jo merke til, å ja, det er helt annet i første og andre , for da er de unger på en helt annen måte.

Mortil Astrid, 11 år med downs syndrom