E-omavalitsuse juhi töölaud - PowerPoint PPT Presentation

ing mar pappel n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
E-omavalitsuse juhi töölaud PowerPoint Presentation
Download Presentation
E-omavalitsuse juhi töölaud

play fullscreen
1 / 21
E-omavalitsuse juhi töölaud
162 Views
Download Presentation
donar
Download Presentation

E-omavalitsuse juhi töölaud

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ingmar Pappel E-omavalitsuse juhi töölaud

 2. KOV probleemid • Elanikkonna dokumentide kaotamine • Ülipikad menetlusajad • Era- ning avalike huvide vastuolu • Madal efektiivsus • Puudub teenuste kvaliteedi mõõtmine • Elanikkonna rahulolematus

 3. Milleks digitaalne asjaajamine • Omavalitsuse esmane töövahend • Kiirendab menetlusaegu • Annab ülevaate ametnike ülesannetest • Võimaldab kaugtööd • Tagab läbipaistvuse • KOV ja allasutused toimivad ühtse süsteemina

 4. Milleks siis ikkagi? • Paberdokumentide digitaliseerimine • Digitaalne dokumentide menetlemine • E-kirjade täitmise jälgimine • Elektrooniline ajahaldus • Iga dokument sisupõhiselt leitav • Dokumentide leidmise aeg sekundites

 5. Töölaud • Suunamised • Globaalne otsing dokumendibaasist • Kalendrisündmused - ajahaldus • Arutelud – mida ametnikud arvavad • Lemmikud – minu olulised dokumendid

 6. Globaalne otsing

 7. Suunatud dokumentide vaade

 8. Dokumendiringluse digitaliseerimine • Paberkandjal dokument asutusse • Sisse skaneerida ja registreerida • Dokument liigub asutuse juhile • Asutuse juht suunab tätmiseks edasi • E-kirjale saabunud dokumendi registreerimine ja edasisuunamine • NB! Lõpp raamatutesse registreerimisele ja originaalide väljastamisele allkirja vastu!

 9. Dokumendi kooskõlastamine

 10. Skaneerimise vaade

 11. Ülevaade lahendamata asjadest

 12. Digiallkirjastamine

 13. Elektrooniline dokumendivahetus • DVK kaudu üle X-tee dokumentide vahetamine • Võimaldab erinevatel asutustel suhelda omavahel digitaalselt saates dokumente ühest dokumendiregistrist teise. • Väheneb asutustevaheline menetlusaeg

 14. E-teenused • Kodanike võimalus edastada taotlusi jne läbi Kodanikuportaali KOV-i • Taotlus laekub otse Amphorasse • Kiire asutusesisene menetlemine, suunamine konkreetsele vastutajale • Vastuse (otsuse) edastamine kodanikule – võib Kodanikuportaali, paberkandjal või e-kirjale

 15. Omavalitsuste stardipakett • Kümme Amphora Professional litsentsi • Keskkonna seadistamine ja dok.loetelu sisestamine • Kõikide lõppkasutajate koolitus arvutiklassis • Dokumendivahetuskeskusega liitmine • Üks juurutuspäev • Kaks e-teenust www.eesti.ee • Dokumendiregistri avalikustamine

 16. Omavalitsuste stardipakett – maksumus ja liitumine Maksumus • Stardipakett maksab 10000.- + km. • Igakuine kuumakse on 1000.- + km. • Kuumakse sisaldab majutust, kliendituge, uusi versioone Liitumine boksis nr. 6, palun täita ankeet

 17. Aitäh kuulamast! • Ingmar Pappel • 5094046