Kompetansestrategi for tilretteleggere og aktuelle studier fra bransjen
Download
1 / 19

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen. Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen. Fra LO og NHO’s Handlingsplan for kompetanse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen' - donald


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompetansestrategi for tilretteleggere og aktuelle studier fra bransjen

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen

Dagens situasjon – v/Lise Oppegaard og Paal Haavorsen


Fra lo og nho s handlingsplan for kompetanse
Fra LO og NHO’s Handlingsplan for kompetanse fra bransjen

Kompetanse er den viktigste enkeltfaktor for den videre utvikling av nærings- og arbeidsliv i Norge, og dermed også for utviklingen av velferdssamfunnet. Oppdatert kompetanse er nødvendig for bedriftens konkurranse-evne, og for at den enkelte skal ha den kompetanse arbeidsmarkedet etterspør.


Hva menes med kompetanse
Hva menes med kompetanse? fra bransjen

 • Kompetanse er de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål


Krav til bedriftens ledelse
Krav til bedriftens ledelse: fra bransjen

 • En ledelsesoppgave er å tilstrebe at bedriften har den kompetanse som trengs for å realisere bedriftens mål:

  • Planlegge kompetansebehov

  • Rekruttere inn rett kompetanse

  • Ivareta og utvikle rett kompetanse

  • Avvikle uønsket kompetanse


Hva kompetanse best r av 1
Hva kompetanse består av: 1 fra bransjen

 • Kunnskaper (å vite)

 • Ferdigheter (å gjøre)

 • Evner (personlighet og mentale ressurser)

 • Holdninger (innstilling, oppfatning, verdier)

  Alle disse komponentene hos personalet må samsvare med bedriftens mål


Hva kompetanse best r av 2
Hva kompetanse består av: 2 fra bransjen

 • Fagkomp. (utdanning, erfaring, opplæring)

 • Sosialkomp. (evne samarbeid, kommunikasjon mv.)

 • Metodekomp (utvikle ny komp. ut fra ulike situasjon)

 • Læringskompetanse (evne til å lære)

  Hvordan få et personale med optimal kompetanse?


P stander om bedriftenes fortrinn
Påstander om bedriftenes fortrinn ! fra bransjen

 • Rimelig god økonomi

 • Altruistiske eller ideologiske verdier står sterkt

 • Positive tilbakemeldinger fra brukere

 • Godt bransjesamarbeid

 • Tilrettelagte studier, kurs mv.


P stander om bedriftenes ulemper
Påstander om bedriftenes ulemper fra bransjen

 • Manglende konkurranse skaper stillstand

 • Få krav til kompetanse fra Nav

 • Tradisjonelt en ikke-akademisk kultur

 • Høy kompetanse truer ledelsen

 • Ingen etablerte belønningssystemer som incentiv for komp. heving


Tilretteleggeres kompetanse i dag enige
Tilretteleggeres kompetanse i dag – enige? fra bransjen

 • Håndverkere, sosionomer, ergonomer, halvstuderte røvere, psykiatrisk sykepleiere, tidl. Nav – byråkrater, hjelpepleiere, miljøarbeidere, kuratorer …


Endrer verden seg
Endrer verden seg? fra bransjen

 • Hvordan?

 • Hvorfor?

 • Hva gjør vi med det?


Morgendagens kompetanse
Morgendagens kompetanse! fra bransjen

 • ASVL og bransjeforeningen Attførings-bedriftene har innledet et samarbeid vedr. utvikling av kurs og studietilbud

 • Utgangspunkt er at vi må selv utvikle en del spissede kurs som gir formalkompetanse


2 mi kurs 10 eller15 stp
2 MI kurs fra bransjen10 eller15 stp

MI – motiverende intervju/samtale er:

 • En samtalemetodikk

 • Lett å lære og lett å bruke

 • Bidrar til brukermedvirkning i praksis

  Studiet bygger på en:

 • Mestrings- og ressursorientert tilnærming

 • Løsningsorientert metodikk


Karriereveiledning
Karriereveiledning fra bransjen

 • Karriereveiledning tar utgangspunkt i at mennesket kan lære seg å gjøre gode og veloverveide karrierevalg

 • Nesten 2000 personer har vært på våre kurs eller studier, også mange Nav – ansatte

 • Passer særlig godt til tilretteleggere!

 • 10 stp. – 3 + 2 dagers samlinger


Adhd asberger og tourettes syndrom og l sninger i arb livet
ADHD, Asberger og Tourettes syndrom og løsninger i arb.livet

 • Spisset mot arbeidslivet og vil dreie seg om yrkesvalg, jobbmessige utfordringer, oppfølging og tilrettelegging og mestringsstrategier for å beholde jobb

 • 10 stp. og passer svært godt til tilretteleggere i AB og Oppfølging.


Gr oppl ring i ab og oppf lging
Gr.opplæring i AB og Oppfølging arb.livet

Faglig innhold og mål for studiet er:

 • redegjøre for regelverk, kravspesifikasjoner, bransjestandard og kjeding mellom arbeidsmarkedstiltak

 • beskrive hva som skiller og hva som forener Arbeid med Bistand - tiltaket og Oppfølgingstiltaket

 • redegjøre for Jobbklubbmetodikk og IPS

 • beskrive og redegjøre for metoder for tett oppfølging av tiltaksdeltakere og arbeidsgivere som sikrer varige arbeidsforhold

 • prinsipper for markedsarbeid og brukerundersøkelser

 • vite hva som er relevant innhold og struktur på en deltakers sluttrapport til NAV


Kreativ kommunikasjon 15 15 30 stp
Kreativ kommunikasjon arb.livet 15 + 15 + 30 stp

 • Kreativt arbeid som redskap til å frigjøre personlige ressurser, videreutvikle egen kompetanse og bli kjent med grunnleggende kreative og kunstfaglige ferdigheter.

 • Ledelse av utviklingsprosjekt – hvor kreativt arbeid danner grunnlag for tilrettelegging og gjennomføring av endringsprosesser på egen arbeidsplass.


Arbeidsevnekartlegging
Arbeidsevnekartlegging arb.livet

AEK er en praktisk metode for å belyse den

enkeltes ressurser og arbeidsmuligheter opp mot

krav og forventninger i arbeidslivet.

AEK består av tre hovedelementer:

 • En strukturert samtale der helhet, ressurser, muligheter og motivasjon er i fokus.

 • Observasjon av en tidsbegrenset praktisk utprøving med individuelt tilrettelagte oppgaver

 • Etter gjennomført AEK utarbeides rapport som dokumenterer brukers historie, ressurser og muligheter opp mot krav og forventninger i arbeidslivet.

 • For å være utreder på AEK kreves det sertifisering.


Tre nye studier under godkjenning 10 stp
Tre nye studier under godkjenning, 10 stp.: arb.livet

 • Letter psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

 • Alvorlige psykiske lidelser og løsninger i arbeidslivet

 • Arbeidsinkludering og arbeidsrettede tiltakad