Nowe mpb 2007
Download
1 / 30

Nowe MPB'2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Nowe MPB'2007. Kazimierz Chłobowski. Wstęp. Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów Nowa edycja MPB przewidziana na jesień 2007 roku. Główne idee nowelizacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nowe MPB'2007' - don


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nowe mpb 2007

Nowe MPB'2007

Kazimierz Chłobowski


Wst p
Wstęp

 • Nowelizacja przepisów Międzynarodowego Prawa Brydżowego

 • Końcowe propozycje Podkomisji WBF ds. zmiany przepisów

 • Nowa edycja MPB przewidziana na jesień 2007 roku


G wne idee nowelizacji
Główne idee nowelizacji

 • Wzmocnienie podstawowego celu uczestnika zawodów brydża sportowego :

  • osiągnięcie wyniku lepszego od wyników innych uczestników zawodów

  • realizowanego przy przestrzeganiu procedur prawnych i standardów etycznych przedstawionych w przepisach MPB


Nowa koncepcja okre lenia kary
Nowa koncepcja określenia kary

 • Określenie „kara” w odniesieniu do naruszenia przepisu w zakresie licytacji i rozgrywki zastąpiono w całym tekście określeniem „sprostowanie”

 • Słowo „kara” stosuje się teraz tylko do kar proceduralnych (porządkowych) i kar dyscyplinarnych nakładanych dla utrzymania dobrych obyczajów i właściwego porządku


Podstawowy cel przepis w mpb
Podstawowy cel przepisów MPB

 • Głównym cel - uzyskanie wyniku brydżowego, ilekroć można go przepisowo osiągnąć

 • Realizacja to dążenie do rozegrania rozdania do końca w możliwie każdej sytuacji

 • Założenie - gracze wykazują tradycyjne wysokie normy etyczne, unikają osiągania korzyści z uzyskanej nielegalnej informacji


Podstawowy cel przepis w mpb1
Podstawowy cel przepisów MPB

 • Wątpliwości co do sprawiedliwego wyniku rozegranego rozdania – przede wszystkim orzec zapisowy wynik rozjemczy

 • Sprawiedliwy wynik brydżowy, porównywalny z wynikami osiągniętymi przy innych stołach

 • Gdy orzeczenie zapisowego wyniku rozjemczego niemożliwe- procentowy wynik rozjemczy.


Statystyka zmian
Statystyka zmian

 • Obecna nowelizacja nie objęła tylko 4 przepisów (nr nr 1, 2, 3, 5)

 • Poprzednia z 1997 roku – pozostawiła 42 przepisy bez zmiany

 • Zakres zmian – zróżnicowany

 • Omówienie najbardziej istotnych zmian


Propozycja przepis w 7 10
Propozycja przepisów 7-10

 • P7C każdy gracz po grze musi potasować karty przed włożeniem do pudełka

 • P9A4 = przeniesiony P72B3 gracz nie ma obowiązku zwrócenia uwagi na naruszenie przepisów przez własną stronę

 • P10C3 = P72A4 wybór najbardziej korzystnej rekompensaty

 • P10C4 = P72A5 wybór zagrania korzystnego po sprostowaniu


Propozycja przepisu 12
Propozycja przepisu 12

 • Duże zmiany – nowe definicje i przeniesienia

 • Odzwierciedla obecne podejście do orzekania wyniku rozjemczego

  • P12C1a - usilne starania orzeczenia zapisowego wyniku rozjemczego

  • P12C1d - procentowy wynik rozjemczy tylko wtedy, gdy te usiłowania się nie powiodą

 • P12C1b – odjęcie części rekompensaty dla strony niewykraczającej za udział w powstaniu szkody

 • P12C1c – ważenie zapisowego wyniku rozjemczego


Propozycja przepisu 121
Propozycja przepisu 12

 • P12B2 - cel orzeczenia wyniku rozjemczego = naprawienie szkody poniesionej przez stronę niewykraczającą i odebranie korzyści odniesionej przez stronę wykraczającą

 • P12C2a, 12C2b, 12C3, 12C4 = przeniesione P86A, 88, 89, 86B procentowy wynik rozjemczy w IMP, grze pucharowej, indywidualnej.


Propozycja przepis w 13 15
Propozycja przepisów 13 - 15

 • P13D2a nie potrzeba zgody graczy na rozegrane rozdania gdy nie zgłoszono zapowiedzi, a gracz zobaczył kartę

 • P13E i P14C= P16B. Ulokowanie lub przemieszczenie karty informacją nielegalną.

 • P13F. Dodatkowa karta – usuwa się i gra przebiega normalnie

 • P15C kara za celoweuniemożliwienie normalnego rozegrania rozdania


Propozycja przepisu 16
Propozycja przepisu 16

 • Większa precyzja przepisu o wykorzystaniu informacji

 • Informacje dozwolone = legalne [którezgodnie z prawem można wykorzystać]

 • Informacje niedozwolone [nielegalne, zakazane, dodatkowe]

 • P16B1b definicja „logicznie alternatywnego działania”


Propozycja przepisu 20
Propozycja przepisu 20

 • P20A dostosowany do licytacji za pomocą kaset licytacyjnych

 • P20F1 przy udzielaniu wyjaśnień gracz ma prawo do informacji o zapowiedziach zgłoszonych, nie zgłoszonych pochodnych i do wniosków z podjętego działania

 • P20F3 można żądać wyjaśnienia pojedynczej zapowiedzi, ale pod nadzorem P16B1


Propozycja przepisu 201
Propozycja przepisu 20

 • Przeniesienia:

  • P20F4 = P75D1 wyjaśniający zauważa własny błąd

  • P20F5 = P75D2 błąd zauważony w wyjaśnieniu partnera

  • P20G1 = P73B1 zadawanie lub nie zadawanie pytań przeciwnikom

  • P20G2 = P40E2 korzystanie z karty konwencyjnej

  • P21B1b = przypis do P75 błędne wyjaśnienie / błędna odzywka


Propozycja przepisu 23
Propozycja przepisu 23

 • Przeniesiono całość P72B1 = “mógł zdawać sobie sprawę”

 • Wynik rozjemczy gdy odniesiono korzyść np. przez wymuszony pas.


Propozycja przepisu 25
Propozycja przepisu 25

 • Zastosowano radykalne rozwiązanie:

  • nadal obowiązuje „natychmiastowe poprawienie niezamierzonej zapowiedzi”

  • zapowiedź zamierzona nie może być zastąpiona; zastąpienie jest nielegalne. Pierwsza zapowiedź pozostaje, drugą zapowiedź wycofuje się. Do zapowiedzi tej stosuje się P16D.


Propozycja przepisu 26
Propozycja przepisu 26

 • Określenie ‘kara” zastąpione wszędzie określeniem : „ograniczenie swobody wistu”.


Propozycja przepisu 27
Propozycja przepisu 27

 • Bez radykalnych cięć

 • P27C1 zastąpienie najniższą odzywką wystarczającą opodobnym znaczeniu (niekoniecznie o tym samym mianie)

 • P27G przedwczesne zastąpienie traktuje się jak odzywkę niewystarczającą

 • P 35 do P39 zapowiedzi niedozwolone – przebudowano, ale bez zmian merytorycznych


Propozycja przepisu 40
Propozycja przepisu 40

 • [uzgodnienia systemowe graczy]

 • P40A1 = rozbudowane obecny P75A i B = uzgodnienia partnerów i obowiązek ich ujawniania

 • P40A2 = zmodyfikowane obecny P75A i P16 = dozwolone porozumiewanie się partnerów

 • P40B1,2 = zmodyfikowane obecny 40D i 40E = szczególne uzgodnienia partnerów – konwencje, zapowiedzi sztuczne;

 • regulowanie możliwości stosowania konwencji, karty systemowe, alertowanie


Propozycja przepisu 401
Propozycja przepisu 40

 • P40B4 = obecny P40C = rekompensowanie strat z powodu nie ujawnienia uzgodnień

 • P40B5 = obecny P40D i P98B8 = wyrównanie strat i kary porządkowe za stosowanie uzgodnień niezgodnych z regulaminem zawodów

 • P40B6 = obecny 75C = wyjaśnianie zapowiedzi i zagrań partnera


Propozycja przepisu 402
Propozycja przepisu 40

 • P40C1, 2 = obecny P75B = odstępstwo od systemu i działania psychologiczne

 • P40C3a = obecny przypis do P40 zakaz używania pomocy

 • P40C3b = zmodyfikowane P73B2 = karanie za powtarzający się brak ujawniania uzgodnień

 • P46B5b rozgrywający wskazuje zagranie z dziadka np. za pomocą gestu lub skinienia głowy – sędzia rozstrzyga


Propozycja przepis w 61 64
Propozycja przepisów 61 - 64

 • Żadnych przełomowych zmian

 • Dwie korekty:

  • P61B3 obrońcy mogą pytać siebie nawzajem (ale ponosząc ryzyko przekazania nielegalnej informacji).

  • P64A2 nie ma już oddawania dodatkowej lewy wziętej taką kartą, którą mógł przedtem przepisowo zagrać

 • P64B7 nie ma sprostowania, gdy obie strony popełniły fałszywy renons w tym samym rozdaniu


Propozycja przepisu 65
Propozycja przepisu 65

 • P65B3 oznaczanie przynależności lew. Rozgrywający może zażądać poprawienia nieprawidłowego ułożenia karty. Dziadek i obrońcy też mają takie prawo, ale obarczone ryzykiem przekazania nielegalnej informacji i zanim nastąpi wyjście w następnej lewie


Propozycja przepis w 68 71
Propozycja przepisów 68-71

 • Pozytywne uproszczenie – znika przepis P71

 • Uchylenie roszczenia i zrzeczenia wg P69B załatwia sędzia tylko w okresie reklamacyjnym oddając lewy faktycznie wzięte lub niemożliwe do oddania w normalnym wariancie rozgrywki

 • P68B2 sprzeciw obrońcy przy zrzeczeniu – gra biegnie dalej, ale do odsłoniętych kart P16D

 • P70D3 wykorzystanie faktów z dalszej (samowolnej) gry w postępowaniu wyjaśniającym

 • Z definicji zagrania „normalnego” skreślono „irracjonalne”


Propozycja przepis w 72 75
Propozycja przepisów 72 -75

 • P72 uszczuplony

 • P72A głównym celem uczestnika zawodów – uzyskanie wyniku lepszego od innych, ale stosując się do procedur i standardów etycznych niniejszych przepisów

 • P75 zostały tylko przykłady

 • W P73F2 występuje ten sam tekst co w P16B3


Propozycja przepisu 76
Propozycja przepisu 76

 • P76A1 = obecny P81C4 nadzór sędziego nad widzami

 • P76A2 = obecny P80F wprowadzenie regulaminu przekazu elektronicznego

 • P76C2 = zmodyfikowane P11B1, B2 odpowiedzialność za widza ma być określona w regulaminie


Propozycja przepisu 79
Propozycja przepisu 79

 • P79A2 = obecny P72A2 świadoma akceptacja niewziętej lewy

 • P79B niezgodność liczby wziętych lew

  • 1. ustala, czy było roszczenie lub zrzeczenie

  • 2. orzeka jaki wynik zapisać, po zakończeniu rundy nie ma obowiązku zwiększenia zapisu

 • P79C2 można poprawić zapis po terminie, ale sędzia i Organizator Zawodów muszą być przekonani ponad wszelką wątpliwość

 • P79D = obecny P87A B rozdanie zniekształcone


Propozycja przepisu 80 81
Propozycja przepisu 80 - 81

 • P80A Obecna Organizacja Patronująca (Sponsorująca) zastąpiona przez Władzę Nadzorującą = WBF, EBL, NBO

 • P80B pojawia się Organizator Zawodów,

 • Władza i Organizator mogą stanowi ten sam organ

 • P81A sędzia jest przedstawicielem Organizatora Zawodów i przejmuje odpowiedzialność za jego zadania


Propozycja przepisu 85
Propozycja przepisu 85

 • Do oceny faktów spornych zastosowano statystykę i reguły prawa karnego

 • Sędzia opiera ocenę na bilansie prawdopodobieństw; orzeka zgodnie z przewagą dowodów, które mógł zgromadzić.


Propozycja przepis w 92 93
Propozycja przepisów 92 -93

 • Nie ma zmian istotnych dla sędziów

 • Nie ma nawet zapowiadanej w projekcie instytucji „arbitra” = jednoosobowej KO