slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digital World Context , 3C en CRG PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digital World Context , 3C en CRG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38
dominic

Digital World Context , 3C en CRG - PowerPoint PPT Presentation

116 Views
Download Presentation
Digital World Context , 3C en CRG
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digital World Context , 3C en CRG Minor DW, 15 oktober 2010 e-mail: peter.vandenheuvel@inholland.nl mobiel: 06-22408344 skype: peter.vandenheuvel linkedIn: petervandenheuvel Twitter: vandenheuvel www.wikidigitalworld.net www.inholland.nl/digitalworld

 2. Company Reference Grid Development implementation maintenance Visie Assesment Designrules Solution Scenario´s CRG 1.4 … 1.5 … 1.6 … Business 1.1 ….. 1.2 … 1.3 … Vul per vakje jouw kijk er op in en breng afstemming tussen de vakjes van de CRG om slagkracht te organiseren. Bijvoorbeeld wat is jouw visie op de business en welke processen helpen je hierbij, of hoe beoordeel je de huidige situatie (assesment) en welke applicaties moet je nog ontwikkelen of welke competenties moet je in elke fase van de businessontwikkeling hebben en hoe beheer je ieder onderdeel? Alignment 2.4 … • 2.5 … 2.6 … Proces 2.1 … • 2.2 … 2.3 … 3.4 … 3.5 … 3.6 … Applicaties 3.1 … 3.2 … 3.3 … Slagkracht 4.4 … 4.5 … 4.6 … 4.1 … 4.2 … 4.3 … Data 5.4 … 5.5 … 5.6 … IT Infrastructuur 5.1 … 5.2 … 5.3 … 6.4 … 6.5 … 6.6 … Organisatie/HRM 6.1 … 6.2 … 6.3 … © F. van der Reep

 3. Combinatie van 3C en CRG voorbeeld Kunt u dit op maat maken? Visie Assesment Designrules Solution Scenario´s CRG Business 1.1 Maatwerk persoonlijke dienstverlening op het gebied van…… 1.2 Op basis van rendement per klant 1.3 Max 5 leden per team Minimaal 15% rendement flexibel Proces • Uitvragen • Selecteren • Ontwerpen • Leveren • Onderhouden • 2.2 Uitgevoerd door klant. Per stapakkoord van klant 2.3 Businessscanbinnen 24 uur Projectdoorlooptijd max 3 weken Hoe had u het precies gehad willen hebben? Applicaties • 3.1 • Communicatie • Teamsite • Collaboration • Internet enabled 3.2 Beschikbaarheids garantie en rapportage door leverancier 3.3 Status teamleden zichtbaar Online / outsourced Incl. versiebeheerdocumenten Aandacht voor communiceren, samenwerken, klant aan de knoppen, delen van kennis en informatie, stimuleren van creativiteit en verbinding maken Mogelijke toepassingen Internet2.0; wiki’s, blogs, ip-conferences, online agenda, document sharing, Internet voor communicatie en branding, aansturing organisatie, fora, mindmapping, contact centers 4.1 Transparante en on demand data sharing. Tabelgestuurd 4.2 op basis van signalering door klant of teamlid. 4.3 Shared data center > 80% fixed formats Data IT Infrastructuur 5.1 Netwerkstructuur met standaardisatie op interfaces (HTML) Data center redundant 5.2 Beschikbaarheids garantie en rapportage door leverancier 5.3 Aanpassingenmogelijkbinnen 48 uur Organisatie/HRM 6.1 Flexibel e pool en netwerk van professionals. Projectbasis 6.2 beoordeling per projectfase en leerdoelen deelnemers 6.3 Vraag gestuurd Ketenomkering

 4. Internet search: define:Referentie • Een referentie is een verwijzing naar informatie ter ondersteuning van een bewering. nl.wikipedia.org/wiki/Referentie • Een referentie is met betrekking tot een sollicitatie- of selectieprocedure het noemen van een contact(persoon) bij een eerdere werkgever of ... nl.wikipedia.org/wiki/Referentie_(sollicitatie) • citatie, literatuurverwijzing. • sadan.wikidot.com/begrippen • Punt, lijn of vlak van de matrijs, van waaruit de smeedholte uitgezet wordt en/of waarnaar de beide matrijshelften ten opzichte van elkaar worden ... • www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/NL/Referentie • Etc.

 5. Voorbeelden van referenties Werkgever, referentie Gezondheid – fitheid / ouderdom Flow Welvaart – vergelijk situaties in wereld Diploma Cijferlijst Propedeuse Taal Adres Plaats Kwaliteit Contacturen Docenten Lessen Literatuur Model (bijv. 3C of CRG model) Persoon (ouders, vrienden etc.) Metingen Contactpersoon bij sollicitatie Instituut (Meetinstituut) Vergelijkings-implementatie Verwijzingen Uitspraak van iemand Kwalificaties Bron van informatie Feiten en informatie Teken Indicatie Wetgeving

 6. het nut/voordeel van referenties • Je kunt op tijd zijn • Plannen: van A naar B • Beoordelen • Bewijzen • Je kunt iets veranderen • Meer “virtuele” zekerheid • Meer vertrouwen (literatuurlijst) • Grote veranderingen in je leven: leerervaring • Onderbouwen besluiten • Tevreden m.b.t. keuze • Exploreren: richting • Begrijpen van elkaar • ……. • …….

 7. (Mis)afstemming Nadelen van misafstemming: Verstoring Vooroordelen Verkeerde manier met elkaar omgaan Tijdsverlies Irritatie …. • Voordelen van afstemming: • Voorkomen miscommunicatie • Geen dubbel werk • Weten wat je aan elkaar hebt • Elkaar aanvullen • Je weet ook wat je niet weet en waar je moet ontwikkelen • Beter en makkelijker leidinggeven • Verbeteren van samenwerking • Hoofddoelen en subdoelen verdelen • Aanpassen • Efficiëntie

 8. Hoe meet je slagkracht in een organisatie? • Snelheid waarmee mensen te mobiliseren zijn • Snelheid waarmee nieuwe businessvisie geïmplementeerd kunnen worden • Mate waarin beslissingen (zelfstandig) genomen kunnen worden • Snelheid waarmee nieuwe bedrijven/bedrijfsonderdelen geïntegreerd kunnen worden • Snelheid waarmee nieuwe technologie geadopteerd wordt. • ….

 9. CRG stappenplan Breng alle stakeholders voor ieder vakje van de CRG in kaart. Ieder vakje kent minstens één naam, tevens verantwoordelijke voor dat onderdeel, met bijbehorende persoons- en bereikbaarheidsgegevens. Stel de stakeholders relevante vragen.vraag 1.1: ‘Waar wil je je geld mee verdienen en hoe?’ vraag 1.2: ‘In welke business zitten we en hoe staan we er voor?’ vraag 1.3: ‘Sturen we op klantmarge of productmarge’vraag 1.4: etc. Maar bedenk vooral ook uw eigen relevante vragen. Een gezamenlijke sessie kan tevens bijdragen aan en onderling begrip. In deze fase is het overigens handig om het 3C model te gebruiken om de huidige en gewenste positie te bepalen in de zakelijke omgeving. Breng op iedere rij de situatie in kaart met betrekking tot de visie, beoordeling, ontwerpregels, oplossingsscenario, ontwikkeling, implementatie en beheer. Verwoord deze in eenvoudige en korte termen. Bijvoorbeeld bij visie en business: totaal aanbieder van…. of, standaard aanbieding, vraaggericht of aanbodgestuurd, innovatie, partnerschap, en bij business maintenance: sturing per maand of aantal, bij oplossingsscenario’s: flexibilisering en communicational excellence. Markeer white spots, overlap, inconsistentie of tegenstrijdigheden. Definieer projecten (een combinatie van kolommen en rijen) zoals ‘herdefiniëren businessvisie’, ‘productontwikkeling’, ‘vereenvoudigen ICT beheer’ of ‘front office proces redesign’. De vragen die u daarbij kunt stellen zijn bijvoorbeeld: (vraag 1.1): ‘Waar wilt u uw geld mee verdienen en hoe?’ (vraag 2.1): ‘Wat moet het proces goed kunnen om dit mogelijk te maken?’. (vraag 3.1): ‘Welke applicaties zijn nodig om processen efficiënt te laten verlopen?’ (vraag 4.1): ‘Wilt u tabelgestuurd of hardcoded data die niet meer gewijzigd kan worden?’. (vraag 5.1): ‘Wilt u t.b.v. hardware een single vendor of multi vendor strategie?’. (vraag 6.1): ‘Wilt u een hiërarchische of netwerkstructuur?’. Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 13

 10. Use of tools Step 1 (Company Reference Grid). Determine your present situation in respect to your business, processes, ICT and human resources. What is your core business en how do you make money? Step 2. How does that fit into the 3C segment? - To what extend does the customer control your business operations. Answer question C2 and specify the coordination instruments you employ - Do you perceive customer demand as simple or complex? - Ask yourself whether your customer demand and your environment is static or dynamic Step 3. Determine solution scenario’s and plan change. From our experience we have learned that the first step companies usually take is in the domain of communication and branding.

 11. Use of tools Do you choose for…. Continuity Or Flexibility Performance optimization Or Speed and dynamics Arrange innovation yourself Or One party arranges innovation Functionality Or Simple maintenance Cost saving Or Innovation Standardization Or Individual need Proven technologies Or New technologies Fixed costs Or Variable costs and more risk Better price/performance Or Cost saving ICT in own staff Or Outsourcing of ICT activities Make own set of requirements Or Set of requirements made by advisor

 12. Basis keuze; positionering en waar ga ik mijn geld mee verdienen? DYNAMISCHE WERELD Uitbesteder Flexibele SIMPEL INGEWIKKELD 3C Kostenbespaarder Functionele STATISCHE WERELD

 13. programma • Verkenning (Why? doel/nut van CRG) • Verkenning 3C (What?) • Oefening projectuitwerking / afstemming visie (How) - Vanuit 4 rollen geven jullie advies1. vanuit Business (Hoe verdien ik mijn geld ermee?)2. vanuit Processen (Wat moet ik doen?) 3. vanuit ICT (Wat ondersteunt hierbij het meest?) 4. vanuit P&O (Wie, welke competenties, afstemming) - Vanuit 4 positioneringen: Cost, Outsourcing, Flexible, Functional • Verdere uitwerking en toepassing CRG (vragen?) • Just do it!

 14. Basis keuze; positionering en waar ga ik mijn geld mee verdienen? DYNAMISCHE WERELD Uitbesteder Flexibele SIMPEL INGEWIKKELD 3C Kostenbespaarder Functionele STATISCHE WERELD

 15. The impact of the Internet The Internet introduces new business choices for customer interaction. 1. The way companies shape their customer interaction, and not their sector or size, determine the market segmentation. 2. Internet dynamics and its effect on customer interaction re-balances the companies’ marketing and sales function: the Internet shortens the time window for new market opportunities and makes everyone a salesman. Therefore, traditional marketing activities become more and more part of Sales. Corporate communication and branding become more vital.

 16. De maatschappelijke context AANBODGERICHT VRAAGGERICHT EUROPESE GRONDWET RECHTBANK T O P D O W N GROTE IT PLANNEN MARKETING POLITIEK DEN HAAG INNOVATIEJAARPLAN BURGERINITIATIEVEN PROTOTYPING B O T T O M U P KRANT SALES REFERENDUM LINUX / WIKI AANPAK © F. van der Reep

 17. Het nieuwe werken:VER-STAAN DYNAMISCHE WERELD ONT – MOETEN OPSTAAN SIMPEL INGEWIKKELD CAMOUFLAGE MOETEN STATISCHE WERELD © F. van der Reep

 18. mainframe 1-tier PC/LAN 2-tier client/server 3-tier network-centric control personal productivity teamwork dynamic hierarchical distributed responsibility virtual Internet: synchroniseer je internals IT development centralized decentralized enhanced Organizational development Information access MIS-department corporation, enterprise controlling anybody, any place any time F.A.M van der Reep

 19. Evolution of website functionality • business transformation • chain integration • customer integration • personalization • multi channel integration • measure work functionality • business integration • transactions • communities • customer self care • basic • personalization • enquiries • interaction • basic interaction • e-mail • search engine • poll Basic presence Time en strategic value Based on Gartner model • - design • hosting • naming • branding • target group • vision • own strenght • availability • capacity • speed • discipline • content • accessible • response time • system integration • bandwidth • maintenance • communication • tuning • info management • personal • integrity • privacy • security • participation • trust • networking • vision • cooperation Increasing importance of…

 20. Customer at the controls competence change Front disappears (inter)nettization interactive tools entrepreneurship & listening shorter timelines ver(inter)netting Klant aan de knoppen • Onderzoek geeft aan dat met de ver(inter)netting de dynamiek toeneemt, meer interactieve tools worden gebruikt, competenties veranderen en organisaties anders worden ingericht. • Belangrijkerworden: • Creativiteit • Klantgerichtheid • Samenwerking • Stimuleren van samenwerking • Visie uitdragen • Verantwoordelijkheid dragen • Flexibiliteit • Resultaatgerichtheid Onderzoek naar impact van internet op organisaties: Competenties die het de onderneming mogelijk maken om als netwerkorganisatie te functioneren worden belangrijker. P. vd Heuvel, J.Loudon, Hogeschool INHOLLAND, 2005

 21. Impact van veranderingen

 22. 3C model en de CRG • De volgende slides geven een globaal overzicht van 3C en de Company Reference Grid (CRG). Meer hierover is te vinden in de boeken: • Ondernemen aan de Maas. Ziehttp://www.wikidigitalworld.net/index.php?title=Ondernemen_aan_de_Maas • En Search: Digital World.http://www.wikidigitalworld.net/index.php?title=Search:_Digital_World • 3C kan gebruikt o.a. worden om je opdracht, je bedrijf, je afdeling etc. in persectief te brengen en logische keuzes te maken. • De CRG helpt om je doel en business, de processen, de digitale wereld en andere toepassingen en mensen op elkaar af te stemmen.

 23. Hoe kan ik u van dienst zijn? C1: Customer DYNAMISCHE WERELD Kunt u dit op maat maken? Heeft u een oplossing voor…. markt-product klant-dienst uitbesteden flexibel Wie zal ik helpen? Waarmee help ik de klant het best? Wat moet ik daarvoor doen? Wie en wathebikdaarvoornodig? Wat kost dat? SIMPEL INGEWIKKELD 3C functioneel kosten besparen Doe die maar…. Kunt u dit ook voor mij doen? werkordernummer-product markt-proces STATISCHE WERELD Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep

 24. Hoe kan ik u van dienst zijn? C1: Customer DYNAMISCHE WERELD markt-product klant-dienst Hoe had u het precies gehad willen hebben? uitbesteden flexibel Deze past bij u. maatwerk package SIMPEL INGEWIKKELD 3C gestandaardiseerde dienstverlening commodity Dat is dan xx euro. Dat kunnen we ook voor u doen. functioneel kosten besparen werkordernummer-product markt-proces STATISCHE WERELD Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep

 25. Hoe kan ik u van dienst zijn? C2: Coordination DYNAMISCHE WERELD next practice shared practice verbeterrichting verbeterrichting Core Excellence Communicational Excellence flexibel uitbesteden SIMPEL INGEWIKKELD Innovatie focus 3C Kosen focus functioneel kosten besparen verbeterrichting verbeterrichting best practice Control Excellence Operational Excellence right practice Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep Practice concepts named by Rita te Grotenhuis STATISCHE WERELD

 26. RecursiviteitHet ‘Drosteblik effect’ Kunt u dit op maat maken? flexibel design, customizing consultancy, concepting Hoe had u het precies gehad willen hebben? Recursief Het geheel kan worden beschreven in termen van zich zelf. Ieder onderdeel heeft de kenmerken van het geheel. Dit bevordert ‘heelheid’, helderheid, herkbaarheid en haalbaarheid. productie, administratie projecmanagement onderhoud Bron: Peter van den Heuvel,

 27. 3C 11-vragenlijst Waar kiest uw organisatie primair voor? Inzicht in: • organisatiekeuzes • consistentie (denkt iedereen er zo over?) • pakket van eisen • verband, focus en verhouding tussen kosten, continuïteit, beheersbaarheid en ICT

 28. Hoe kan ik u van dienst zijn? C3: Choices van commercieel en ICT verantwoordelijken DYNAMISCHE WERELD Keuze beslissers Commercieel % ICT % Keuze beslissers Commercieel % ICT % 78 79 97 85 81 76 33 86 74 93 50 96 94 87 87 85 85 79 70 68 62 62 Standaardisatie Uitbesteden Bewezen technieken Eén partij regelt vernieuwing Performance optimalisatie Continuïteit Eenvoudig onderhoud Zelf pakket van eisen maken Vaste kosten Kostenbesparing Betere prijs/prestatie Individuele behoefte Zelf pakket van eisen maken Betere prijs/prestatie ICT in eigen beheer Bewezen technieken Innovatie Zelf vernieuwing regelen Flexibiliteit Performance optimalisatie Functionaliteit Vaste kosten 73 86 77 55 67 90 58 77 40 75 53 97 91 77 74 71 70 65 61 61 55 52 flexibel uitbesteden SIMPEL INGEWIKKELD 3C Commercieel % ICT % Keuze beslissers Keuze beslissers Commercieel % ICT % 63 100 100 71 81 58 97 27 81 81 35 96 93 93 92 90 90 79 77 74 67 62 Kostenbesparing Zelf pakket van eisen maken ICT in eigen beheer Continuïteit Bewezen technieken Standaardisatie Zelf vernieuwing regelen Eenvoudig onderhoud Performance optimalisatie Vaste kosten Besparing ipv prijs/prestatie ICT in eigen beheer Standaardisatie Betere prijs/prestatie Functionaliteit Zelf pakket van eisen maken Bewezen technieken Continuïteit Zelf vernieuwing regelen Performance optimalisatie Vaste kosten Innovatie 72 43 100 100 94 34 100 82 65 28 97 94 91 88 88 86 78 78 78 74 71 69 functioneel kosten besparen STATISCHE WERELD Bron: Peter van den Heuvel, Frans van der Reep

 29. What business are we in? dynamische wereld Lage aantallen Niche Hoge revenuen Hoge(re) marges Maatwerk Standaardisatie competenties Shared values Customer oriented Reality Pull Bewezen technieken Hoog/middel volume Front office simpel Outsourcing Niet investeren ingewikkeld simpel Hoog volume lage marges lage kosten Efficiency drive/back-office Product- proces oriented Centrale planning Behoudend Taylor Continue diensten: sevice business Volume hoog, marge start hoog Standaardisatie processen Functioneel georganiseerd Hoogwaaardige diensten stabiele wereld F.A.M van der Reep

 30. Differentieel inrichtingsprincipes dynamische wereld • Netwerk bepaalt de waarde: • Samenwerking o.b.v win / win/ • Binnen = buiten. • Keten- omkering/integratie • Eventdriven • Resultaatsturing • Leiderschap & Strategycontrol ingewikkeld simpel • Centrale Keten besturing: • Samenwerking o.b.v vaste routines • Binnen  buiten • Workflow (cascade) • Outputsturing • Rentmeesterschap & Taskcontrol stabiele wereld F.A.M van der Reep

 31. Differentieer IT Architecturen en oplossingen DYNAMISCHE WERELD SIMPEL INGEWIKKELD 3C STATISCHE WERELD Bron: Frans van der Reep

 32. Visie op organisatie competenties Core Excellence CommunicationalExcellence DYNAMISCHE WERELD • Interpersoonlijke effectiviteit • Vertrouwen opbouwen • Communiceren • Teamgerichtheid • Samenwerking • Coachen • Prestatiegerichtheid • Resultaatgerichtheid • Aanpassingsvermogen • Organiseren • Voortgang bewaken • Denkkracht • Zorg voor kwaliteit • Analyse/informatie • verzamelen • Externe oriëntatie • Ondernemerschap • Klantgerichtheid • Denkkracht • Creativiteit • Oordeel geven • Externe oriëntatie • Initiatief • Klantgerichtheid • Organisatiebewustzijn • Visie ontwikkelen • Interpersoonlijke effectiviteit • Netwerken • Overtuigen • Interpersoonlijke sensitiviteit • Teamgerichtheid • Leiderschap • Samenwerking stimuleren • Coachen • Prestatiegerichtheid • Verantwoordelijkheid • Besluitvaardigheid • Flexibiliteit SIMPEL INGEWIKKELD • Interpersoonlijke effectiviteit • Visie uitdragen • Interpersoonlijke sensitiviteit • Teamgerichtheid • Samenwerking stimuleren • Coachen • Prestatiegerichtheid • Verantwoordelijkheid • Besluitvaardigheid • Interpersoonlijke effectiviteit • Communiceren • Vertrouwen opbouwen • Teamgerichtheid • Samenwerken • Prestatiegerichtheid • Voortgang bewaken • Resultaatgerichtheid • Plannen • Denkkracht • Analyse/informatie • verzamelen • Aandacht voor details • Externe oriëntatie • Oog voor kosten/baten • Denkkracht • Zorg voor kwaliteit • Oordeel geven • Externe oriëntatie • Klantgerichtheid • Organisatiebewustzijn • Oog voor kosten en baten ControlExcellence OperationalExcellence STATISCHE WERELD F.A.M van der Reep

 33. 3C Uitbesteders Keuze beslissers Commercieel % ICT % Standaardisatie Uitbesteden Bewezen technieken Eén partij regelt vernieuwing Performance optimalisatie Continuïteit Eenvoudig onderhoud Zelf pakket van eisen maken Vaste kosten Kostenbesparing Betere prijs/prestatie 78 79 97 85 81 76 33 86 74 93 50 96 94 87 87 85 85 79 70 68 62 62 Bron: Reep, van der, F. e.a.(2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 10 Core Excellence: alleen het meest noodzakelijke wordt bij elkaar gebracht. De focus ligt op optimalisatie van de core op efficiënte en kosteneffectieve wijze. Niet essentiële onderdelen, of non-core wordt dan uitbesteed.

 34. 3C Kostenbespaarders Keuze beslissers Commercieel % ICT % Kostenbesparing Zelf pakket van eisen maken ICT in eigen beheer Continuïteit Bewezen technieken Standaardisatie Zelf vernieuwing regelen Eenvoudig onderhoud Performance optimalisatie Vaste kosten Besparing ipv prijs/prestatie 63 100 100 71 81 58 97 27 81 81 35 96 93 93 92 90 90 79 77 74 67 62 Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 11 Control Excellence is er op gericht om binnen bepaalde limieten efficiënt een resultaat te behalen. Je legt de standaard vast waarmee zaken vergeleken kunnen worden en je managet deze zaken richting deze standaard.

 35. 3C Functionelen Keuze beslissers Commercieel % ICT % ICT in eigen beheer Standaardisatie Betere prijs/prestatie Functionaliteit Zelf pakket van eisen maken Bewezen technieken Continuïteit Zelf vernieuwing regelen Performance optimalisatie Vaste kosten Innovatie 72 43 100 100 94 34 100 82 65 28 97 94 91 88 88 86 78 78 78 74 71 69 Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 9 Operational Excellence geeft aan dat de processen geschikt of klaar zijn voor gebruik om een bepaald resultaat te behalen. Het resultaat (product, dienst, kwaliteit, levering), is dus vooraf gedefinieerd, evenals de klantwens als invoerparameter.

 36. 3C Flexibelen Keuze beslissers Commercieel % ICT % Individuele behoefte Zelf pakket van eisen maken Betere prijs/prestatie ICT in eigen beheer Bewezen technieken Innovatie Zelf vernieuwing regelen Flexibiliteit Performance optimalisatie Functionaliteit Vaste kosten 73 86 77 55 67 90 58 77 40 75 53 97 91 77 74 71 70 65 61 61 55 52 Bron: Reep, van der, F. e.a. (2007). In: Search: Digital World, Het lectoraat Digital World Binnenste Buiten p. 8 ‘Communicational Excellence’. Communicatie heeft het woord commune ofwel gemeenschap in zich. Je vormt een ‘community’met gemeenschappelijke waarden en normen, een gemeenschappelijke drijfveer en geeft gemeenschappelijk vorm aan de gestelde doelen. Succes wordt hierbij steeds meer bepaald door het vermogen om mensen, organisaties en systemen te verbinden.