y gurdwara l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Y Gurdwara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Y Gurdwara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Y Gurdwara - PowerPoint PPT Presentation


 • 916 Views
 • Uploaded on

Y Gurdwara. Man Addoli’r Sikhiaid. Tua 7 Gurdwara yng Nghymru – yn y De Adeiladau wedi eu haddasu yw’r mwyafrif Y Sikhiaid wedi ymgartrefi yma ar ô l yr Ail Ryfel Byd, ac ar ô l rhoi annibyniaeth i India –India a Pakistan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Y Gurdwara' - Patman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
y gurdwara

Y Gurdwara

Man Addoli’r

Sikhiaid

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

y gurdwara yng nghymru
Tua 7 Gurdwara yng Nghymru – yn y De

Adeiladau wedi eu haddasu yw’r mwyafrif

Y Sikhiaid wedi ymgartrefi yma ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ac ar ôl rhoi annibyniaeth i India –India a Pakistan

Mwy o Sikhiaid yn byw ym Mhrydain nag mewn unrhyw wlad arall, ag eithro’r India

* Cael ei ddefnyddio i weddio ac addoli

Man cymunedol – cwrdd fel un teulu mawr

Y Guru Granth Sahib yn bresennol

Dilyn 10 Gwrw

Ar agor, gan amlaf, i bawb

Y Gurdwara yng Nghymru

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

sikhiaeth
Sikhiaeth
 • Crefydd sydd tua 500 mlwydd oed
 • Dilyn dysgeidiaeth 10 Gwrw
 • Guru Nanak oedd y Gwrw cyntaf
 • Y Guru Granth Sahib ( Llyfr Sanctaidd ) yw’r Gwrw olaf
 • Crefydd a ddatblygodd o’r hyn sy’n gyffredin rhwng Islam a Hindwaeth
 • Helpu a parchu eraill yn rhan anatod o’r grefydd
 • Aelodau llawn yn aelodau o’r Khalsa

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

slide4
Y 5K
 • Kesh – gwallt heb ei dorri. Rhodd gan Dduw, felly rhaid ei gadw
 • Kangha – crib bach. Cadw’n lan – y gwallt a’r meddwl
 • Kirpan – cleddyf. Amddiffyn ei ffydd
 • Kara – breichled.
 • Kachera / Kaccha – trwsus byr

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

canllawiau addysg grefyddol powys
Canllawiau Addysg Grefyddol Powys
 • Addoliad a Myfyrdod
 • Dathliadau
 • Llyfrau Sanctaidd
 • Athrawon a Dysgeidiaeth
 • Ffordd o Fyw
 • Y Gymuned

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

gurdwara pwrpasol caerdydd
Gurdwara Pwrpasol - Caerdydd

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

nishan sahib
Nishan Sahib

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas
Pwrpas
 • Adnabod arwyddlun y Sikh
 • Mae’r faner yn nodwedd sydd y tu allan i bob Gurdwara
 • Deall bod y Nishan Sahib yn 3 symbol yn un
 • Khanda yw’r enw ar y symbol
 • Arwyddocad y symbol i’r Sikh

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod
Llenwi bylchau

Creu’r emblem gan dorri allan y 3 symbol a’i osod ar bapur saffron

Esbonio arwyddocad y symbolau

Pwyth Croes

Beth yw diben symbolau ?

Beth yw’r symbolau sy’n gysylltiedig a Christnogaeth ?

Edrych ar symbolau crefyddau eraill, a trafod eu arwyddocad

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

mynd i mewn i r gurdwara
Mynd I Mewn I’r Gurdwara

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas12
Pwrpas
 • Gwybod bod Sikhiaid yn addoli mewn gurdwara
 • Sylweddoli bod y gurdwara yn ganolfan gymdeithasol yn ogystal a man addoli
 • Gwybod sut i wisgo pan yn ymweld a gurdwara
 • Dangos parch i’r man addoliad / Guru Granth Sahib
 • Dylai ymwelwyr barchu eraill

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod13
Esbonio sut y dylai un wisgo pan yn ymweld a gurdwara

Gwneud poster i ddangos hyn

Pwy rydych chi yn ei barchu ? Pam ?

Pwy sy’n haeddu cael eu parchu ?

A ydych yn parchu eiddo yn ogystal a phobl ?

Sut rydych yn dangos parch tuag at rywun ?

A ddylem ddangos fwy o barch tuag at bobl ac eiddo ?

Pam ddylem ddangos parch tua’r Sikh pan yn ymweld a’r gurdwara ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

y langar
Y Langar

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas17
Pwrpas
 • Deall bod helpu eraill yn rhan annatod o fywyf y Sikh
 • Y Langar mewn pob gurdwara
 • Y Langar yn symbol o gydraddoldeb ac undod rhwng pobl y byd
 • Bwyd llysieuol sy’n cael ei weini

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod18
Gosod bwyd llysieuol ar blat

Cynllunio bwydlen i’r langar

Ymchwilio i fwydydd Punjab / Indiaidd

O blaid neu yn erbyn llysieuaeth – dadl dosbarth

Gwneud cacennau / melysion – dosbarthu o gwmpas yr ardal

Hoff fwyd ?

Oes rhywun yn lysieuwr ? Pam ?

Pam mai dim ond bwyd llysieuol sydd ar gael yn y langar ?

Gwasanaethu eraill – sut allech chi helpu ?

A ddylem wneud mwy i helpu eraill ?

Trafod elusennau

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

y neuadd weddi neuadd diwan
Y Neuadd Weddi / Neuadd Diwan

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

ystafell orffwys y guru granth sahib
Ystafell Orffwys y Guru Granth Sahib

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas22
Pwrpas
 • Gwybod bod y llyfr sanctaidd yn cael ei drin fel y byddai’r Gwrwaid dynol yn cael eu trin
 • Deall bod parch mawr yn cael ei roi i’r Guru Granth Sahib – dyma trysor mwyaf y Sikhiaid

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod23
Dychmygu sut ystafell fyddai i’r Guru Granth Sahib

Sut fyddai ystafell y Gwrwaid dynol yn wahanol ?

Cynllunio / gwneud model

Sut le yw eich ystafell wely chi ?

Sut le fyddai eich ystafell wely

delfrydol ?

Beth rydych yn ei wneud yn eich ystafell wely ?

Pam fod y llyfr yn cael ystafell wely ?

Beth yw eich barn chi am hyn ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

y takht
Y Takht

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas27
Pwrpas
 • Bod y Guru Granth Sahib yn derbyn parch mawr, a’i fod yn cael ei drin fel un o’r Gwrwaid dynol
 • Deall ei bod hi’n bwysig fod pawb yn gallu ei weld yn y neuadd addoli, a bod pawb yn eistedd islaw iddo
 • Y Takht yw’r canolbwynt

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod28
Labeli’r llun

Ychwanegu at y llun

Cynllunio Takht

Model o’r Takht

Oes lle arbennig efo chi adref i arddangos troffis / lluniau ?

Oes llefydd arbennig yn yr ysgol i arddangos gwaith ?

Sut mae pobl yn trin y llefydd yma ?

Pam fod y Sikhiaid yn gosod y Guru Granth Sahib ar lwyfan ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas29
Pwrpas
 • Adnabod nodweddion sy’n gyffredin ymhob gurdwara
 • Sylweddoli bod y gurdwara yn ganolfan gymdeithasol yn ogystal ac yn fan addoli
 • Man addoli’r Sikhiaid yw’r gurdwara

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod30
Cynllun o’r gurdwara. Labeli gwahanol ystafelloedd

Sawl ystafell sydd yn eich ty chi ?

Beth yw diben yr holl ystafelloedd ?

Sut mae’r ystafelloedd yn yr ysgol yn cael eu defnyddio ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

slide31

Y Guru Granth Sahib

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas32
Pwrpas
 • Llyfr sancataidd y Sikh
 • Bod y Sikh yn trin y llyfr fel un o’r Gwrwaid dynol
 • Cynnwys – dysgeidiaeth y Gwrwaid am Dduw
 • Ysgrifennwyd y llyfr yn yr iaith Punjabi
 • Y copi gwreiddiol dal mewn bodolaeth

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod33
Ysgrifennu pennill am Dduw a sut i fyw yn dda

Esiampl o ysgrifen Punjabi

Gwneud patrymau

Pwyth croes

Noddi’r plant i ysgrifennu Gweddi’r Arglwydd heb yr un camgymeriad

Beth yw eich hoff lyfr ? Pam ?

Oes gan bobl eraill lyfrau sy’n arbennig iddynt ?

Cristion - Beibl

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

ardas gweddi
Ardas / Gweddi

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

karah parshad
Karah Parshad

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

akhand path
Akhand Path

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas38
Pwrpas
 • Sikhiaid yn ymgynull yn y gurdwara o flaen y Guru Granth Sahib
 • Y G.G.S yn ganolbwynt i bob gwasanaeth
 • Cynnwys y gwasanaethau yw darlleniadau o’r G.G.S
 • Rhennir y Karah Parshad ar ddiwedd pob gwasanaeth
 • Addoliad arbennig yw’r Akhand Path

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau
Chwarae rôl – mynd i mewn i addoliad yn y gurdwara

Ysgrifennu llythyr yn esbonio / disgrifio’r hyn sy’n digwydd mewn addoliad

Ysgrifennu gweddi Ardas – mawredd Duw, y Gwrwaid, sut i fyw’n dda

Cyfarwyddiadau’r Karah Parshad

Darllen grwp – Akhand Path

Syniadau

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

cerddoriaeth ragees ragis
Cerddoriaeth Ragees / Ragis

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas41
Pwrpas
 • Cerddoriaeth yn rhan bwysig o’r gwasanaeth
 • Emynau / penillion yn y Guru Granth Sahib wedi eu gosod ar gerddoriaeth gwerin Indiaidd

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod42
Gwrando a gwerthuso cerddoriaeth glasurol Indiaidd

Cyfansoddi cerddoriaeth greadigol . Gosod ei gweddi / pennill blaenorol i’r gerddoriaeth

Gwneud Tabla - drymiau

Beth yw eich hoff gerddoriaeth ?

Pam eich bod yn gwrando ar gerddoriaeth ?

Mae rhai yn dweud bod cerddoriaeth yn taweli’r meddwl. A ydych yn cytuno a hyn ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas seremoni enwi priodas
Pwrpas – Seremoni Enwi / Priodas
 • Deall nad oes yr un seremoni yn gyflawn heb bresenoldeb y G.G.S
 • Bywyd priodasol a theuluol yn bwysig

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod47
Seremoni Enwi – dewis enwau

Priodas – pwy fyddai eich partner delfrydol

Emyn priodas

Patrymau Mendhi

Ymchwilio

Chwarae rôl

Pa un yw eich hoff ddiwrnod / diwrnod arbennig ?

Beth sy’n digwydd mewn bedydd ?

Pam fod pobl yn priodi ?

Beth yw eich barn chi am briodasau wedi eu trefnu ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas marwolaeth
Pwrpas - Marwolaeth
 • Deall nad yw’r Sikh yn gweld marwolaeth fel y diwedd
 • Credu mewn ail-ymgnawdoliaeth
 • Y Guru Granth Sahib yn rhoi cysur, ac yn bresennol mewn angladdau

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod49
Ysgrifennu llythyr i gysuro rhywun mewn galar

Ymchwilio i syniadau’r Sikh am farwolaeth

Rhestr o’r hyn y gallant wneud i fyw yn dda, ac felly atal ail-ymgnawdoliaeth

Dychmygu beth roeddent yn eu bywyd blaenorol

A oes rhywun wedi colli rhywun sy’n annwyl iddynt ?

Sut roeddech yn teimlo ?

Sut allwch helpu rhywun mewn galar ?

Beth yw eich syniadau chi am farwolaeth ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas gwyliau y gwrwaid
Pwrpas – Gwyliau y Gwrwaid
 • Sylweddoli bod Sikhiaid yn derbyn ac yn dilyn dysgeidiaeth y Gwrwaid
 • Dathlu’r Gurpurbs, diwrnodau gwyl sy’n ymwneud a’r Gwrwaid
 • Bod y Guru Granth Sahib yn bresennol ym mhob dathliad

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod51
Ymchwilio i fywydau’r Gwrwaid

Adrodd yn ol i weddill y dosbarth

Seremoni Amrit – darllen a deall

Ymchwilio i’r 5K

Ymchwilio i’r Khalsa

Pwy sydd yn eich arwain ?

A ydym yn dangos parch tuag at y bobl yma ?

Pwy sydd yn arwain y Cristnogion ?

Sut ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas dathliadau
Pwrpas - Dathliadau
 • Sylweddoli bod y Sikhiaid yn dathlu’r un gwyliau a’r Hindw, ond eu bod yn golygu rhywbeth gwahanol iddynt
 • Bod y Guru Granth Sahib yn bresennol ym mhob dathliad

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod53
Cwblhau brawddegau

Cynllunio carden blwyddyn newydd

Pererindod

Cymharu’r wyl a gwyl yr Hindw

Gwneud cartwn o’r stori Diwali

Lampiau a chardiau

Beth yw eich hoff ddydd gwyl ? Pam ?

Pa wyliau rydym ni’n dathlu bob blwyddyn ?

Beth yw ystyr / arwyddocad y gwyliau?

Faint ohonynt sy’n wyliau Cristnogol ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

granthi chwifiwr y chauri ragees
Granthi / Chwifiwr y Chauri / Ragees

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas55
Pwrpas
 • Adnabod dyletswyddau’r Sikh yn y gurdwara

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod56
Pwy sy’n gwneud beth yn y gurdwara ?

Ysgrifennu am 3 dyletswydd – esbonio ei dewisiad

Pa swyddi sy’n helpu eraill ?

Pa swyddi sy’n rhoi arweiniad ?

Pa swyddi sy’n rhedeg y wlad ?

Pa swydd yr hoffech chi ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

sewa langar paratoi r karah parshad gofalu am esgidiau r addolwyr
Sewa / Langar / Paratoi’r Karah Parshad/ Gofalu am Esgidiau’r Addolwyr

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas58
Pwrpas
 • Gwybod bod helpu eraill yn rhan bwysig o grefydd a bywyd y Sikh
 • Deall mai cred y Sikh yw trwy wasanaethu eraill byddant yn addoli ac yn gwasanaethu Duw

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod59
Meddwl am ffyrdd i wasanaethu eraill yn ein cymdeithas

Pwy sydd yn ein helpu ni yn ein bywydau bob dydd ?

Sut allwn ni wasanaethu eraill ?

A ddylem wneud mwy dros eraill ?

Pa weithredoedd da byddai’n gwneud ein cymdeithas yn un gwell ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

man cymunedol
Man Cymunedol
 • Pwyllgor rhedeg a chynnal y gurdwara
 • Clwb cerddoriaeth
 • Ysgol
 • Gwersi iaith
 • Clwb ieuenctid
 • Clwb yr henoed
 • Llyfrgell

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

pwrpas61
Pwrpas
 • Sylweddoli bod y gurdwara yn cael ei ddefnyddio i bethau eraill heblaw fel man addoli
 • Man cymunedol
 • Teimlad o undod- un teulu mawr
 • Gurdwara yn fan i Sikhiaid ymarfer a perfformio eu traddodiadau a’u dyletswyddau

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod62
Gwneud poster i hysbysebu un o’r gweithgareddau sy’n cael eu cynnal yn y gurdwara

Pa glybiau fyddwch chi’n mynd iddynt ?

Pa draddodiadau ac arferion sy’n bwysig i ni’r Cymry ?

A ydym ni fel Cymry yn ymarfer ac yn gofalu digon am ein traddodiadau a’n diwylliant Cymreig ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

addoli yn y cartref
Addoli Yn Y Cartref
 • Dysgu’r plant
 • Gweddio
 • Llyfrau sanctaidd

Pwrpas

 • Sylweddoli bod bywyd teuluol yn bwysig iddynt
 • Bod plant Sikhiaid yn cael magwraeth Sikhiaidd
 • Nifer o Sikhiaid yn gweddio 3 gwaith y diwrnod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas

syniadau trafod64
Gwneud rhestr o’r hyn mae eu rhieni wedi eu dysgu

Ysgrifennu gweddi o ddiolch

Pwy sydd yn eich dysgu ?

Beth mae eich rhieni wedi eich dysgu ?

Pa storiau rydych wedi ei glywed gan eich rhieni / teulu ?

A ydych wedi clywed eich rhieni yn gweddio / adrodd stori grefyddol i chi?

Pa stori ?

Ydi gweddio yn bwysig ?

Syniadau / Trafod

Y Gurdwara Ann Eleri Thomas