valstybinio socialinio draudimo ir pensij sistemos reform os kryptys
Download
Skip this Video
Download Presentation
Valstybinio socialinio draudimo ir pensij ų sistemos reform os kryptys

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Valstybinio socialinio draudimo ir pensij ų sistemos reform os kryptys - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Valstybinio socialinio draudimo ir pensij ų sistemos reform os kryptys. Turinys. 1. Spręstinos problemos 2 . Reformos tikslai 3 . Reformos priemonės. 1. Spr ęstinos problemos. Socialinio draudimo sistema yra finansiškai pažeidžiama dėl ekonominės krizės.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valstybinio socialinio draudimo ir pensij ų sistemos reform os kryptys' - dionne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
turinys
Turinys

1. Spręstinos problemos

2. Reformos tikslai

3. Reformos priemonės

1 spr stinos problemos
1. Spręstinos problemos
 • Socialinio draudimo sistema yra finansiškai pažeidžiama dėl ekonominės krizės.
 • Nėra kaupiamas rezervas, kuris, blogėjant ekonominei ar demografinei situacijai leistų išlaikyti išmokų, visų pirma pensijų, lygį
 • Išmokų indeksavimas yra stipriai politiškai įtakojamas.
 • Įmokos nuo aktyvios veiklos pajamų nėra pakankamos, siekiant subalansuoti biudžetą ir užtikrinti mokėtas įmokas atitinkančias išmokas.
 • Laikinieji “įšaldymai” ir “Sodros” įsipareigojimai (pensija kaip nuosavybė, kompensavimas, įmokos į II pakopą, nepriemokos ir kt.).
1 spr stinos problemos vsdf biud eto pajamos ir i laidos 2007 2012 metais met rezultatas mln lt
1. Spręstinos problemosVSDF biudžeto pajamos ir išlaidos 2007-2012 metais(+ ; - metų rezultatas), mln. Lt
2 reformos tikslai
2. Reformostikslai
 • Ilguoju laikotarpiu (bent iki 2050 m.) išlaikyti nemažėjančią vidutinę pensijos pakeitimo normą (2011 m. bruto - 40 proc.; be pertvarkos 2050 m. prognozuojama apie 26 proc. iš pirmosios pakopos ir apie 4 proc. iš antrosios pakopos).
 • Stabilizuoti valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos išlaidas ilguoju laikotarpiu.
 • Sukurti skaidresnę, labiau motyvuojančią sistemą, apsaugotą nuo politinės manipuliacijos, atspindinčią įmokų ir išmokų ryšį.
 • Gerinti pensijų sistemos dalyvių informuotumą apie pensines teises.
 • Skatinti asmenis ilgiau likti darbo rinkoje.
2 reformos tikslai1
2. Reformostikslai
 • Prognozuojama, kad 2050 m. pensijų sistemos dalyviai, visą gyvenimą dirbę už vidutinį darbo užmokestį ir įgiję 35 m. pensijų draudimo stažą bei pasirinkę papildomai kaupti dar 2 proc., gaus 28,6 procentų nuo vidutinio darbo užmokesčio dydžio pensiją iš pirmosios pakopos ir 12 procentų – iš antrosios pakopos, tuo tarpu nedalyvavę kaupime – 32,8 proc. tik iš pirmos pakopos.
 • Vidutinės pensijos gavėjo atveju jo įmokinė pensija bus papildyta 5,6 proc. pakeitimo normos dydžio neįmokine pensija iš valstybės biudžeto.
3 reformos priemon s
3. Reformospriemonės

a) Pensinio amžiaus ilginimas, dalinės pensijos, darbo santykiai

b) Privatus kaupimas (finansavimo šaltinių įvairovė, įmokų nuoseklus didinimas, profesinės pensijos)

c) Pensijų sistemos išgryninimas + naujapensijų formulė

d) Rezervo fondo įsteigimas + indeksacija

e) Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo optimizavimas, visų išmokų mokėjimas per “Sodrą”

f) Politinės rizikos eliminavimas, “Sodros” tarybos vaidmuo

g) Valstybinių pensijų reforma

3 reformos priemon s pensij sistemos i gryninimas
3. ReformospriemonėsPensijų sistemos išgryninimas
 • Valstybės biudžetas yra VSD fondo garantas.
 • Nuo 2013 m. pradedama valstybinių pensijų, rentų ir kompensacinių išmokų pertvarka.
 • Sugriežtinti asmens darbingumo lygio nustatymo kontrolę.
 • Svarstomas dalinės pensijos įvedimas, jos dydį siejant su tuo, kiek mažinamas darbo valandų skaičius.
3 reformos priemon s rezervo fondo steigimas ir vsd fondo administravimo optimizavimas
3. ReformospriemonėsRezervo fondo įsteigimas ir VSD fondo administravimo optimizavimas
 • Nuo 2014 m. įsteigiamas VSD fondo rezervas būsimoms visuomenės senėjimo problemoms spręsti;
 • Socialinio draudimo tarifas nekinta iki 2020 m., lėšas naudojant įsipareigojimams vykdyti ir VSD fondo įsiskolinimams dengti;
 • 2012 m. optimizuojama Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų struktūra;
 • VSD fondo administravimo įstaigos moka (ir administruoja mokėjimą) nedarbo draudimo išmokas, visas valstybines pensijas, šalpos išmokas neįgaliesiems ir rentas.
3 reformos priemon s politin s rizikos eliminavimas
3. ReformospriemonėsPolitinės rizikos eliminavimas
 • Ilgalaikės pertvarkos prognozės ir pertvarkos eiga kas ketverius metus svarstoma Lietuvos Respublikos Seime įstatymu nustatant finansines ir administracines priemones sistemos finansiniam stabilumui ir išmokų adekvatumui užtikrinti.
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba Lietuvos Respublikos Vyriausybei kasmet teikia išvadą dėl pertvarkos eigos; kartą per ketverius metus Lietuvos Respublikos Seimui teikia esamos būklės analizę ir rekomendacijas dėl priemonių pensijų sistemos finansiniam stabilumui ir išmokų adekvatumui užtikrinti.
 • Tinkamas pensijų sistemos dalyvių informavimas informacinių technologijų pagalba apie turimas (įgytas) pensijų teises visose pensijų sistemos pakopose.
kompleksin s r eformos priemon s ilgojo laikotarpio planai
Kompleksinės reformospriemonės – ilgojo laikotarpio planai

a) Seimo nutarimu patvirtintos reformos Gairės

b) Koalicijos partnerių sutarimas Vyriausybėje ir ilgalaikis Vyriausybės Priemonių planas

ad