nagyb jt 2007 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nagyböjt 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nagyböjt 2007

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 30
dino

Nagyböjt 2007 - PowerPoint PPT Presentation

96 Views
Download Presentation
Nagyböjt 2007
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. …Kezdjük el együtt nagyböjt szent Idejét! Nagyböjt 2007

 2. M i haszna van az embernek, ha az egész világot is megszerzi, de lelke kárát vallja? (Mt 16,26)

 3. Hamvazó Szerdával Elkezdődik A Nagyböjt Ember emlékezzél meg, porból vagy és porrá leszel. Térjetek meg és higgyetek az üdvösség jó hírében.

 4. A nagyböjt jellegzetes cselekedetei 1.Ima 2. Böjt 3.Alamizsna „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok mint a képmutatók.” Mt 6,5 „Úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb” Mt. 6,3 „Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók.” Mt 6,16

 5. Az alamizsna a túláradó szeretet ajándéka. Szerető résztvállalás a felabarát élethelyzetéből.. Csak igy léphetsz be Isten világába, mert a felebarát szeméből Isten néz rád.

 6. Nem az a lényeg, hogy mennyit teszünk, hanem hogy mit teszünk. Jézus nem azt mondta, hogy szeressétek az egész világot, hanem “szeresd felebarátodat.” A fizikai éhség mellett, nagyon valóságos a szeretet utáni éhség. Hogy szeretve legyünk és szeressünk. Igy hát Uram kérlek, hogy:

 7. Ha túlságosan erősnek képzelném magam Juttasd eszembe, hogy az ember igazi nagysága térden állva látszik meg;

 8. Ha úgy gondolnám, hogy igaz vagyok Juttasd eszembe, hányszor voltam igazságtalan;

 9. Hogyha sokat beszélek Nekem szól a mondásod: “beszédetek legyen igen-igen; nem-nem”

 10. Hogyha befutottnak képzelem magam Ébressz rá, hogy tovább kell mennem.

 11. Ha, azt gondolnám, hogy minden rendben Ébressz rá, vársz rám, hogy megbocsáss.

 12. Hogyha kritizálok, másokat megszólok Juttasd eszembe, az irányomban tanúsitott türelmedet;

 13. Magányomban Juttasd eszembe, hogy én milyen sokszór megfeledkezem rólad.

 14. Ha irigység ütné fel a fejét Segíts, hogy gondoljaka tőled kapott ajándékokra.

 15. Kiábrándultságaimban Tudatosuljon, hogy te vagy a vigasztalásom

 16. Hogyha túl sokat kérnék Jusson eszembe, hogy csak te tudod, hogy mi válik javamra.

 17. Ábrándjaimban Emlékeztess igéreteidre

 18. Hogyha távol éreznélek magamtól. Emlékeztess, hogy mindig velem vagy

 19. Bűneimben Juttasd eszembe, hogy minden megtérőt szeretettel fogadsz

 20. Hogyha félek mások ítéletétől Jusson eszembe, hogy te azt akarod, hogy szabad legyek

 21. Ha azt hinném, hogy mindennek vége Hadd gondoljak arra, hogy te mit éreztél a kereszten.

 22. Hogyha túlzottan fontos lennék önmgamnak Emlékeztess, hogy, te a kicsit és a gyengét szereted.

 23. Hogyha fáradt vagyok Emlékeztess annak a fájdalmára, aki már hiába vár.

 24. Hogyha meginogna a hitem Juttasd eszembe, hogy imádkoznom kell.

 25. Hogyha a környezetem arra biztatna, hogy hamis isteneknek hódoljak Jusson eszembe, hogy te vagy az én Uram, Istenem

 26. Hogyha meg akarnám menteni, kényelmes életvitelemet Emlékeztess, értem hozott kereszt áldozatodra.

 27. Milyen jó feltétellel indulsz a nagyböjti szent időben

 28. Uram, amikor a kisértés megfutamodásra késztetne, juttasd eszembe, hogy a feltámadáshoz, egyedül a kereszten át lehet eljutni, ott majd színről színre láthatlak Téged !

 29. „Legyen a nagyböjt minden keresztény számára megújuló tapasztalat Isten szeretetéről, amelyet Krisztusban ajándékozott nekünk, és amelyet nekünk is minden nap tovább kell ajándékoznunk a felebarátunknak, főleg a szenvedőnek és rászorulónak. Csak így részesülhetünk gazdagon a húsvét örömében.” Benedek pápa, nagyböjti üzenetéből

 30. Kegyelmekben Gazdag Nagyböjtöt Átdolgozott fordítás (fr.Mihály)