studentportalsn tverket n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Studentportalsnätverket PowerPoint Presentation
Download Presentation
Studentportalsnätverket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Studentportalsnätverket - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Studentportalsnätverket. Pass 11 D, onsdag den 21 september 16:15 – 17:00 Gun Wallius GU, Katarina Gustavsson ORU, Ingalill Wäppling LTU. Presentation. Syftet med nätverket Historia Organisation Träffar Framtiden. Varför nätverk?. Gemensamma frågeställningar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Studentportalsnätverket' - dinah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
studentportalsn tverket

Studentportalsnätverket

Pass 11 D, onsdag den 21 september 16:15 – 17:00

Gun Wallius GU, Katarina Gustavsson ORU, Ingalill Wäppling LTU

presentation
Presentation
 • Syftet med nätverket
 • Historia
 • Organisation
 • Träffar
 • Framtiden
varf r n tverk
Varför nätverk?
 • Gemensamma frågeställningar
  • Vad står era portaler för idag?
  • Vilka målgrupper?
  • Vilken slags information, vilka tjänster?
   • Självadministration, infokanal, administrativ besparing, kommunikationskanal, nöje?
 • Oavsett vilka portalramverk som används bör vi kunna ta hjälp av varandra.
 • Sammanställning av vilka portalramverk som används på de olika lärosätena
 • Knyta kontakter
syfte med n tverk
Syfte med nätverk

Alla medlemmar i nätverket är med och bestämmer syftet, vi själva är vår uppdragsgivare.

Enligt medlemmar är syftet med nätverket att:

 • Ge inspiration
 • Ge erfarenhetsbyte
 • Ge stöd
 • Ha omvärldsbevakning
 • Söka framtidsplaner
 • Ge möjlighet att knyta kontakter
 • Kartlägga lärosätenas teknikval, systemförvaltning, arbetsprocesser, dokumentation, studentinformation m.m.
 • Undersöka studentportalernas relation till kringliggande system
 • Ha studentfokus
 • Vara forum för gemensamma frågor
 • Verka för att höja kvaliteten på studenttjänsterna
 • Ge kompetensutveckling
 • Främja samarbete mellan lärosäten
 • Vara påverkansgrupp gentemot Ladokkonsortiet
 • …?
medlemmar representerade l ros ten org
Medlemmar, representerade lärosäten/org.
 • Blekinge Tekniska Högskola
 • Chalmers
 • Göteborgs universitet
 • Högskolan Borås
 • Högskolan Dalarna
 • Högskolan Gävle
 • Högskolan Halmstad
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan Skövde
 • Karlstads universitet
 • Karolinska institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Ladok, Umeå
 • Linköpings universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska universitet
 • Lunds universitet
 • Mittuniversitet
 • Mälardalens högskola
 • Stockholms universitet
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • VHS, Ladokkonsortiet
 • Örebro universitet
starten
Starten
 • Tankar om nätverk på flera håll
 • Workshop på NUAK 2010
 • Första träff i Uppsala i december
  • 54 deltagare från 18 lärosäten/org
  • Beslut om att hålla nästa träff ihop med ITHU (Nätverket för IT i Högre utbildning)
 • Träff med ITHU i Karlstad i februari
  • 28 deltagare från 13 lärosäten/org (plus 25 deltagare från ITHU)
  • Halva träffen gemensamt med ITHU
 • Finns nu som arbetsgrupp under ITHU
vad r ithu
Vad är ITHU?
 • ITHU, Nätverket för IT i Högre utbildning, bildades på uppdrag av NSHU (Nätuniversitetet) för tre år sedan
 • Är sanktionerat av nästa alla universitet och högskolor i Sverige
 • Får anslag i form av årlig avgift från deltagande lärosäten
 • Styrgrupp väljs årligen av medlemmarna
 • ITHU organiserar arbetet i form av arbetsgrupper

(e-möten, Öppna lärarresurer, Studentportalsnätverket etc)

organisation inom n tverket
Organisation inom nätverket
 • Styrgrupp
  • Sköter medlemslista, webb, medlemsenkäter, sätter ihop och stöttar arbetsgruppen
 • Arbetsgrupp
  • Ny för varje nätverksträff, tar fram agenda för kommande träff ihop med ITHU och det lärosäte där träffen hålls
 • Representant i ITHU´s styrelse
n tverkstr ffar
Nätverksträffar
 • Arrangeras inom ITHU
 • Gemensam för alla arbetsgrupper inom ITHU
 • En gång per termin
 • Halva träffen eget studentportalsspår och halva gemensamt med övriga ITHU
 • Hålls på olika lärosäten som hjälper till med arrangemanget
exempel p punkter fr n tr ffarna
Exempel på punkter från träffarna
 • Laget-runt-presentation av egna studentportalen, systemförvaltningsmodell, ramverk och teknik
 • Mobila tjänster
 • Portalramverk med dess styrkor, svagheter och utvecklingspotential
 • Ideala studenttjänster – genomgång av en specifik tjänst, hur den ska se ut för att vara attraktiv för alla lärosäten
 • Ut ur portalen-tanken
 • Sociala medier
 • Ladok3
n sta n tverkstr ff
Nästa nätverksträff
 • Halmstad den 18-19 oktober, lunch till lunch
  • Anmälan inom kort
 • Exempel på punkter:
  • Teknikgenomgång: Hur tänker ni på er U/H om spårbarhet/loggning?
  • Systemförvaltargenomgång: Hur jobbar ni på er U/H med support och information ?
  • Ladok3 ur ett studentportalsperspektiv, inklusive diskussion
  • Användbarhet och tillgänglighet
att jobba p inf r framtiden
Att jobba på inför framtiden
 • Mer engagemang från medlemmarna
  • Förslag till punkter på träffarna
  • Folk till arbetsgrupper
 • Bättre och mer interaktiva webbsidor
  • Listningar av olika slag
  • Forum
 • Kopplingar till andra nätverk (exSuniweb)
studentportalsn tverket1
Studentportalsnätverket
 • Bli medlem genom att maila någon i styrgruppen,

adresser på vår webbsida: www.ithu.se under Studentportaler

VÄLKOMNA!

Ingalill, Katarina och Gun