slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor. Ett nätverk med företag inom energibranschen för en nykter & drogfri arbetsmiljö. EN NYKTER & DROGFRI ARBETSMILJÖ. Hur startade nätverket?. 1993 (hösten) Idén föds - Stockholm Energi AB

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Energibranschens Resurscentrum i alkohol- och drogfrågor' - fell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Energibranschens Resurscentrum

i alkohol- och drogfrågor

Ett nätverk med företag inom energibranschen för en nykter & drogfri arbetsmiljö

slide2

EN NYKTER & DROGFRI ARBETSMILJÖ

Hur startade nätverket?

1993 (hösten) Idén föds - Stockholm Energi AB

1994 (våren) Upptaktskonferens – branschföretag (Mälardalen och de större företagen, 11 st)

1994 (hösten) Första nätverkskonferens i Stockholm

1996 (våren) Konferens i Sollentuna(manifesterar säkerhetsfrågan)

1996 (hösten)Resurscentrum bildas

slide3

95

Resurscentrum bildas

9

Antal

Medlemsutvecklingen

År

2009

1994

1996

slide4

Våra medlemsföretag

Alingsås Energi Nät AB, Barsebäck Kraft AB, Bergs Tingslags Elektriska AB, Björklinge Energi ek för, Bodens Energi AB, Boo Energi ek för, Borlänge Energi AB, Borås Elnät AB, C4 Energi AB, Dala Elnät AB, Dala Kraft AB, Elforsk AB, E.ON-koncernen inkl E.ON ES, EnergiFokus i Trollhättan o Uddevalla AB, Eskilstuna Energi & Miljö AB, Falkenberg Energi AB, Falu Energi & Vatten AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, Fortum-koncernen, Gotlands Energi AB, Gävle Energi AB, Göteborg Energi AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Hedemora Energi AB, Härnösand Energi & Miljö AB, Höganäs Energi AB, Jämtkraft AB, Karlstads Elnät AB, Karlstads Energi AB, KSU Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, Leksand-Rättvik Elnät AB, Lerum Energi AB, LEVA i Lysekil AB, Linde Energi AB, Lunds Energikoncernen AB, Malungs Elnät AB, Mariestad-Töreboda Energi AB, Mitt Sverige Vatten, Mälarenergi AB, Mälarenergi Elnät AB, Nacka Energi AB, Nynäshamn Energi AB, Nässjö Affärsverk AB, OKG AB, Oskarshamn Energi AB, PiteEnergi AB, Ringhals AB, Sala-Heby Energi AB, SEVAB Nät AB, SKB, Skellefteå Kraft AB, Smedjebacken Energi AB, Sollentuna Energi AB,Statkraft Sverige AB, Studsvik AB, Sundsvall Energi AB, Sundsvall Elnät AB, Svensk Energi AB, Svensk Fjärrvärme AB, Svenska Kraftnät, Söderenergi AB, Tekniska Verken i Linköping AB, Tranås Energi AB, Trollhättan Energi AB, Uddevalla Energi AB, Umeå Energi AB, Vattenfall Koncernen (Sverige), Västerbergslagens Energi AB, Växjö Energi AB, Åsbro Kursgård AB, Öresundskraft AB, Övik Energi AB.

Arbetsgivarorganisationerna EFA och KFS har medlemskap liksom den fackliga organisationen SEKO Energi.

slide5

Partners i Resurscentrum

 • KFS (Kommunala Företagens Samorganisation)
 • EFA (EnergiFöretagens Arbetsgivarförening)
 • Svenska Kraftnät
 • Svensk Energi
 • Svensk Fjärrvärme
 • Vattenfall Koncernen (Sverige)
slide6

Nätverket finns för att..

 • Utveckla ett likartat förhållningssätt till en nykter- och drogfri arbetsmiljö.
 • Lära av varandras erfarenheter
 • Gynna en gemensam fortbildning i alkohol- och drogfrågor
 • Arbeta för att konkurrensen inte hämmar samarbete och metodutveckling i dessa frågor
vi talar samma spr k

Vi talar samma språk

Självklart nykter och drogfri i driftcentral, anläggningsmiljö samt kontorsmiljö mm

Aldrig påverkad i trafiken

En nykter kundkontakt - övertänkta beslut

!

Klara tankar…

Stadiga händer…

slide8

Nätverkets grundsyn

 • Narkotikafrihet ?
 • Nykter?
 • Läkemedel?

0 på arbetstid/fritid

0,2 promille

slide9

1.Policy: Uttrycker hur vi önskar att hantera alkohol- och drogfrågan bland alla anställda

2. Utbildning: Alla anställda ska ha viss kunskap i frågan samt veta vilka spelregler som gäller

3. Träning: Utbildning främst riktad till de som har en arbetsledande ställning

Träning

Policy

Möjliga åtgärder

Utbildning

slide10

4. Tester: Verktyg med målsättning att upptäcka alkohol- och drogmissbruk i ett tidigt skede. Testprogrammet ska ses som en del av övriga insatser och testmetoderna ska vara kvalitetssäkrade

5. Rehabilitering: Arbetsgivarens ansvar om missbruk av alkohol och/eller droger uppdagas. Motivet är att individen ska beredas möjlighet att upphöra med sitt missbruk och därmed kunna ha kvar sin anställning.

Testning

Rehabilitering

slide11

Medlemskap i Resurscentrum ger tillgång till kostnadsfri Basservice med:

 • Kortare konsultation/rådgivning från vårt Resurscentrum
 • Kontaktförmedling till andra nätverksmedlemmar ”med kunskap och erfarenhet”.
 • Nyhetsbrev med omvärldsbevakning fyra gånger per år
 • Tillgång till en faktaspäckad medlemssida på internet www.ebrid.org
slide12

Rabatt på missbruksrehabilitering genom olika ramavtal (ex. Korpberget, Nämndemansgården)

 • Samt:
 • Utbildningar för chefer och medarbetare till självkostnadspris
 • Möjlighet att avropa extra konsulttjänster inom alkohol- och drogområdet
 • Ett forum för erfarenhetsutbyte med andra energiföretag på nätverksträffar, rådslag och via informella kontakter
slide13

Rådslag

 • Mål: Att stödja nätverkets utveckling i arbetet för en trygg och säker arbetsmiljö inom energibranschen.
 • Syfte: Att ge en fördjupad bild av nätverkets inställning i en aktuell fråga inom alkohol- och drogområdet (t ex alkolås, arbetsrätt, alkohol- och drogtester) samt ge vägledning och underlag för den framtida planeringen och arbetet på det egna företaget.
 • Möte i dialog för att hämta in råd, information och erfarenheter från nätverket men även från särskilt inbjuden expertis. Rådslaget riktar sig till dem som har intresse samt någon form av erfarenhet av den aktuella frågan i medlemsföretagen.
slide14

Vi möts årligen på nätverkskonferenser och fortbildningsdagar

Vi är montörer, linjechefer, reparatörer, ingenjörer, administratörer, personal- och beteendevetare, arbetsmiljöingenjörer, fackligt förtroendevalda, säkerhetschefer, jurister och personalchefer

Nätverket

slide15

Resurscentrums uppgift är bland annat att:

Ansvara för omvärldsbevakning

Ta initiativ till metodutveckling, genomföra utbildningar och konsultationer

Vara delaktiga i planering och genomförandet av nätverkskonferenserna där medlemsföretagen turas om att vara värdar för konferensen.

Ge ut fyra nummer av ett nyhetsbrev som innehåller en omvärldsbevakning samt återger erfarenheter från branschen.

slide16

Resurscentrums uppgift :

Genomföra breddutbildningar (all personal) samt chefsutbildningar både företagslokala och branschöppna

Genomföra riktade utbildningar utifrån företagets egna behov

Konsultuppdrag och stöd för medlemsföretagen i missbruksfrågor, policyarbete mm