analogov m ic syst my l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY. Bc. David FURKA. obecný princip elektromechanických vychylovacích systémů (momenty sil, ustálená výchylka…) magnetoelektrický systém elektromagnetický systém elektrodynamický systém ferodynamický systém indukční systém zvětšování rozsahu Ametru a Vmetru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analogov m ic syst my

ANALOGOVÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY

Bc. David FURKA

obecný princip elektromechanických vychylovacích systémů (momenty sil, ustálená výchylka…)

magnetoelektrický systém

elektromagnetický systém

elektrodynamický systém

ferodynamický systém

indukční systém

zvětšování rozsahu Ametru a Vmetru

použití termočlánku

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

elektromechanick m syst my
Elektromechanické měř. systémy

měřená veličina X  síla F,moment Mp  výchylka pohybl.části ustálená výchylka

Pohybový moment Mp - vyvolán měřenou veličinou, záv. na velikosti X

Mp = f (X) [Nm]

f(X) = kp X(pro Mp1) nebo f(X)=kp X2 (pro Mp2)

Direktivní moment Md – vyvolán pružinou nebo závěsem, závisí na výchylce β

Md = - kd β[Nm;Nm/rad,rad]

zjednodušená rovnice pro výchylku : Mp + Md = 0  βu = f1(X)

přesnější vyjádření: Mp + Md + MJ + Mb = 0

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

magnetoelektrick soustava
Magnetoelektrická soustava
 • měří: DC U, DC I, AC U, AC I
 • Al válec souose ve válcové mezeře mezi PN
 • měřicí otočná cívka navinuta na Al rámečku
 • přívody přes spirál. pružiny (zároveň zdroj Md)
 • elektromagnetické tlumení – brždění (Lenzův zákon)
 • změna rozsahu bočníkem nebo předřadníkem
 • nad 20 Hz měří střední hodnotu průběhu

 střídavé veličiny – MP s usměrňovačem nebo termočlánkem

Mp = 2 N (B I l) r = kp I

Md = kdβ

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

magel soustava s usm r ova em
Magel. soustava s usměrňovačem
 • Grätzův můstek s germaniovými usm. diodami (Up ≈ 0,3 V)
 • nejnižší rozsah (2,4 V) mívá nelineární stupnici (nelineární odpor diod)
 • pro frekvence od 20 Hz do 10 kHz (dle rozsahu a MP)
 • měří střední hodnotu usm. signálu  stupnice cejchována v ef. hod.

 platí jen pro harmonické průběhy (převodní vztah pro ef. hodnotu)

 • pro harmonický průběh kt = 1,1107
 • pro měření jiných průběhů  hodnotu na stupnici vydělit 1,1107  Ustř

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

elektromagnetick soustava
Elektromagnetická soustava
 • měří: AC U, AC I

(50 Hz)

 • měří efektivní hodnotu
 • mag.pole cívky působí

na feromag.poh.segment

 • cívka magnetuje oba

segmenty souhlasně

 odpuzování  Mp

 • Md – pružiny, vlákna
 • vzduchové tlumení - křidélko
 • stupnice nelineární
 • změna rozsahu I - přep.sekcí cívky nebo odboček
 • změna rozsahu U - zařazením předřadníku (manganin)
 • slabé magnetické pole – citlivé na rušení

Elmag ampérmetry

rozsahy 1 mA až 200 A

F = f(B2)  Mp = G(β)I2

Elmag voltmetry

rozsahy 15 V až 600 V

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

elektrodynamick a ferodynamick soustava
Elektrodynamická a ferodynamická soustava
 • měří el.výkon (P,Q), proud, napětí – použ.  Wmetry
 • 2 cívky - pevná (PC) - v sérii se Z a otočná (NC) - paralelně k Z
 • v sérii s NC je Rp nap.rozsah
 • vzduchový systém – eldyn, feromag. systém – ferodynam. soustava

Md–dán pružinami

Mp= f(β) I1 I2

Mpharm= f(β) I1 I2 cos φ

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

induk n soustava
Indukční soustava
 • Al kotouček – otočně uložen v mezeře elektromagnetů
 • vířivé proudy v kotoučku  pohybový moment
 • interakce proudu indukovaného jedním z el.magnetů a pole druhého el.magnetu vyvolá moment
 • DC I – neměří
 • direkt. pružiny

nejsou

 • rovnováha

Mb~Mp

 • velké chyby

při neharmonických

průbězích

Indukční elektroměr

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

termo l nek
Termočlánek

Termoelektrický měnič – používán větš. s magnetoelektr. MP

 • 2 vodiče z různých kovů
 • teplý konec termočlánku () – spoj vodičů
 • studený konec termočlánku (0) – volné konce vodičů
 • stříd. proud ohřívá teplý konec  Δ na vodičích vyvolá Ut
 • pro proudy 101 mA do 101 A o frekvenci do 100 MHz
 • nelineární stupnice
 • pro větší citlivost sériově

(galvanicky odděleny)

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

zv t en rozsahu voltmetru p ed adn kem
Zvětšení rozsahu voltmetru předřadníkem
 • sériově zapojený rezistor přesné velikosti
 • velikost předřadníku
 • třírozsahový voltmetr

Z Ohmova zákona:

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

zv t en rozsahu amp rmetru bo n kem
Zvětšení rozsahu ampérmetru bočníkem
 • rezistor přesné velikosti zapojený paralelně k ampérmetru
 • odvádí proud převyšující měřicí rozsah přístroje

Ukázky výpočtu

 • spočítat ztrátový výkon bočníku
 • pro větší proudy externí bočník, MTP (AC)

__________________________________________________________________

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf

v cerozsahov amp rmetry
Vícerozsahové ampérmetry
 • Ayrtonův bočník
 • stejný vnitřní odpor
 • nehrozí přetížení MP
 • principielně lze použít
 • riziko přetížení (i zničení) MP
 • v praxi se nepoužívá

Výpočet Ayrton. bočníku

vycházíme z rovnice pro

obecný bočník

 • řešením soustavy
 • rovnic jsou
 • bočníkové rezistory
 • R1, R2 a R3

ELM 10 - VOŠ Varnsdorf