sinif y net m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SINIF YÖNETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
SINIF YÖNETİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

SINIF YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 680 Views
 • Uploaded on

SINIF YÖNETİMİ. İlköğretim Müfettişi Durdu Mehmet BAYRAKTAR. Sınıf yönetiminin değişkenlerini;. öğretmen, öğrenci, okul programı, eğitim ortamı, eğitim yönetimi, aile ve çevre olarak sıralayabiliriz. SINIF NEDİR?. Sınıf; eğitim-öğretim etkinliklerinin

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SINIF YÖNETİMİ' - dierdra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sinif y net m

SINIF YÖNETİMİ

İlköğretim Müfettişi

Durdu Mehmet BAYRAKTAR

s n f y netiminin de i kenlerini
Sınıf yönetiminin değişkenlerini;
 • öğretmen,
 • öğrenci,
 • okul programı,
 • eğitim ortamı,
 • eğitim yönetimi,
 • aile ve çevre

olarak sıralayabiliriz.

DMBAYRAKTAR

sinif ned r
SINIF NEDİR?

Sınıf;

eğitim-öğretim etkinliklerinin

gerçekleştirildiği yaşam alanıdır.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m1
SINIF YÖNETİMİ;

Sınıf yönetimi, öğretmenin sınıfta öğrenme için gerekli düzeni sağlamak üzere, etkili bir ortam oluşturmak amacıyla yaptığı uygulamalar ve izlediği stratejilerin tümüdür.

DMBAYRAKTAR

s n f y netiminin de i kenleri
Sınıf yönetiminin değişkenleri;

Ancak bu değişkenler içerisinde en stratejik olanı “öğretmen”dir.

Çünkü

DMBAYRAKTAR

s n f y netiminin de i kenleri1
Sınıf yönetiminin değişkenleri;

eğitim süreçlerinin düzenlenmesinden ve yürütülmesinden öğretmen sorumludur.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve retmen
SINIF YÖNETİMİ ve ÖĞRETMEN

Öğretmenlik, 1739 Sayılı Kanunda;

“ Devletin eğitim ve öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir”

Şeklinde tanımlanmıştır.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve retmen1
SINIF YÖNETİMİ ve ÖĞRETMEN

Öğretmen;

Öğrenme-öğretme etkinliklerini

kılavuzlayan kişidir.

Eğitim öğretim sürecinin

vazgeçilmez öğesidir.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve retmen2
SINIF YÖNETİMİ ve ÖĞRETMEN

Öğretmende bulunması gereken özellikler:

 • Kişisel Özellikler
 • Mesleki Özellikler

Olarak gruplandırılabilir

DMBAYRAKTAR

retmenlerde bulunmasi gereken k sel zell kler
ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN KİŞİSEL ÖZELLİKLER
 • Mesleğini Seven
 • İletişim becerilerine sahip
 • Değerleri güçlü
 • Önyargısız
 • Hoşgörülü
 • Gelişmeye açık
 • Bireysel ve ekiple çalışabilen
 • Rehber ve yönlendirici
 • Kendisini gerçekleştirmiş
 • Güven verici

DMBAYRAKTAR

retmenlerde bulunmasi gereken meslek zell kler
ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER

Öğretmenliğin;

 • Konu alanı bilgisi
 • Öğretmenlik meslek bilgisi
 • Genel kültür

Olmak üzere üç yeterlik alanı vardır.

DMBAYRAKTAR

retmenlerde bulunmasi gereken meslek zell kler1
ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER

Konu alanı bilgisi;

Öğretmenin ihtisası olan disiplin alanına ilişkin sahip olması gereken bilgi birikimidir.

Alan bilgisi öğretmenlik mesleğinin temelidir. Burada bir yetersizlik olursa etkili öğretim yapmak imkansızlaşır.

DMBAYRAKTAR

retmenlerde bulunmasi gereken meslek zell kler2
ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER

Meslekî bilgi;

öğretmenlik mesleğinin püf noktası, bildiklerini (konu alanı bilgisini) başkalarına aktarabilme yollarında kılavuzluk yapmadaki yeterliliktir ve ancak yeterli meslekî bilgi ile mümkün olur.

Bu alana giren beceriler şunlardır: sonraki slayt

DMBAYRAKTAR

retmenlerde bulunmasi gereken meslek zell kler3
ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER

Meslekî bilgi ile ilgili beceriler;

 • Öğretimi planlama ve uygulama
 • Sınıf yönetimi
 • İletişim becerileri
 • Öğretim strateji yöntem ve tekniklerini uygulama
 • Öğretimde materyal kullanma
 • Ölçme araçları geliştirme ve uygulama

Olarak sıralanabilir.

DMBAYRAKTAR

retmenlerde bulunmasi gereken meslek zell kler4
ÖĞRETMENLERDE BULUNMASI GEREKEN MESLEKİ ÖZELLİKLER

Genel Kültür;

Eğitimin sosyal, kültürel ekonomik ve bireysel işlevlerini gerçekleştirmede öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği;

 • genel kültür,
 • Genel tarih,
 • Vatandaşlık bilgisi,
 • Genel coğrafya,
 • Temel matematik,
 • Uygarlık bilgisi… gibi

alanlara ilişkin bilgi birikiminden oluşur.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m2
SINIF YÖNETİMİ

Sınıf yönetimi, başlangıçta, öğretmenin otoritesinin sınıfta hakim kılınması anlamında kullanılmaktaydı ve disipline dayanan bir anlayış hakimdi.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m3
SINIF YÖNETİMİ

Günümüzde sınıf yönetimi daha çok, öğrenmeyi sağlayıcı bir sınıf ortamının sağlanmasıyla açıklanmaktadır.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m4
SINIF YÖNETİMİ

Sınıfın iyi yönetilmesi, eğitimde başarılı olmak için ilk adım olarak kabul edilmektedir.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m5
SINIF YÖNETİMİ

Bu nedenle öğretmenin liderlikrolü ön plana çıkmakta ve grup dinamizmini bilmesi önem kazanmaktadır.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m n n boyutlari
SINIF YÖNETİMİNİN BOYUTLARI
 • Sınıf ortamının fiziksel düzeni
 • Plan-program etkinlikleri
 • Zaman düzenine yönelik etkinlikler
 • Sınıfta ilişki düzenlemeleri
 • Sınıfta davranış düzenlemeleri

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve renme retme s rec n n lkeler
SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ

Öğrencilerimizi öğrenmeye hazır hale nasıl getirelim?

Hazırbulunuş

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve renme retme s rec n n lkeler1
SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ

Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli kılınması nasıl sağlanabilir?

Motivasyon

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve renme retme s rec n n lkeler2
SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ

Öğrencilerimizi öğrenme sürecinde daha aktif hale nasıl getirebiliriz?

Katılma

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve renme retme s rec n n lkeler3
SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ

Öğrenmelerin kalıcılığının sağlanması konusunda neler yapabiliriz?

Tekrar

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve renme retme s rec n n lkeler4
SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ

Kazanılan olumlu davranışların yerleşmesini sağlamak için neler yapabiliriz?

Pekiştirme

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve renme retme s rec n n lkeler5
SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ

Öğrenciye doğru ya da yanlış yaptığını nasıl bildiririz?

Geribildirim

DMBAYRAKTAR

sinif y net m ve renme retme s rec n n lkeler6
SINIF YÖNETİMİ VE ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİN İLKELERİ

Öğrencinin öğrendiklerini başka alanlarda kullanabilmesi için neler yapabiliriz?

Transfer

DMBAYRAKTAR

s n f n z iyi y netmek i in etkili retmen olunuz
Sınıfınızı iyi yönetmek için etkili öğretmen olunuz.

Etkili öğretmen olmak içinse;

DMBAYRAKTAR

etkili retmenlerin uymalar gereken temel kurallar
Etkili öğretmenlerin uymaları gereken temel kurallar
 • Dakik olun
 • İyi hazırlanın
 • Hızlı bir şekilde derse başlayın
 • Tüm sınıfın katılımı konusunda ısrarcı olun
 • Sesinizi etkili bir biçimde kullanın

•  Karşılaştırma yapmaktan kaçının

•  Verdiğiniz sözleri tutmaya dikkat edin

 • Sınıfı amacına uygun bir biçimde organize

edin

 • Öğrencilerin problemleri ile ilgilenin

DMBAYRAKTAR

sinif y net m nde modeller
SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER

Geleneksel Yaklaşım

 • Sınıf kurallarını öğretmen koyar, öğrenci itaat eder.
 • Öğretmen bilgi aktarır, öğrenci olduğu gibi kabullenir.
 • Öğrenciler bilgileri sorgulamadan kabullenir ve ezberler.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m nde modeller1
SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER

Tepkisel Yaklaşım

 • İstenmeyen durum ya da davranışın düzeltilmesi amaçlanır.
 • Sonuç-tepki ilişkisi vardır (konuşan öğrenciyi azarlamak, doğru cevaplayan öğrenciye aferin demek gibi…).
 • Çok sık kullanılması öğretmenin sınıf yönetimindeki yetersizliğini gösterir.

DMBAYRAKTAR

sinif y net m nde modeller2
SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER

Önlemsel Yaklaşım

 • Yapılma ihtimali olan durum ve davranışlar önceden kestirilerek önlemler alınır.
 • Sorun yaşanmaması için her türlü önlem alınır.

- Birbirleriyle konuşan öğrencilerin yerlerinin değiştirilmesi,

- Sınavda kopya çekilmemesi için öğrencilerin tek tek oturtulması…

DMBAYRAKTAR

sinif y net m nde modeller3
SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER

Gelişimsel Yaklaşım

 • Sınıftaki tüm etkinliklerin düzenlenmesinde öğrencilerin psikolojik ve fiziksel gelişim düzeyleri dikkate alınır.

Birinci sınıftaki öğrenciler için, somut işlemler dönemine uygun eğitim etkinliklerine ağırlık verilmesi

DMBAYRAKTAR

sinif y net m nde modeller4
SINIF YÖNETİMİNDE MODELLER

Bütünsel Yaklaşım

 • Sınıf yönetiminde yerine, zamanına ve durumuna göre bütün yaklaşımlar kullanılır.
 • Sistem yaklaşımı olarak da bilinir.

İstenilen davranışın ortaya çıkması için uygun ortam hazırlanır. Bütün önlemsel yaklaşım düzenlemelerine karşı yine sorunlu davranış ortaya çıkıyorsa tepkisel yaklaşım kullanılır.

DMBAYRAKTAR

sinifin organ zasyonu
SINIFIN ORGANİZASYONU

Organizasyon;

Sistemin amacına ulaşmak için çeşitli görevleri yapmak üzere oluşturduğu ve diğer bölümlerle uyumlu bir şekilde işlev gören bölümlerinin oluşturulmasıdır.

DMBAYRAKTAR

sinifin organ zasyonu1
SINIFIN ORGANİZASYONU

Organizasyon,

maddî olabileceği gibi, sosyal, kültürel ya da fikrî de olabilir.

DMBAYRAKTAR

sinifin organ zasyonu2
SINIFIN ORGANİZASYONU

Sınıfın organizasyonu;

Sınıfın amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan araçlarla donatılması ve bu araçların en verimli ve en ekonomik şekilde çalıştırılması için düzenlenmesi anlamına gelir.

DMBAYRAKTAR

sinifin organ zasyonu3
SINIFIN ORGANİZASYONU

Sınıfın Organizasyonu;

 • Ders dönemi öncesi hazırlıklar,
 • Fiziki ortamın düzenlenmesi,
 • Öğretim etkinliklerini planlama,
 • Sınıf içindeki öğrenci davranışları için rehberlik etme,
 • Sınıf içi kuralların oluşturulması,
 • Sınıfta öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi,
 • Eğitim teknolojilerinin kullanılması,
 • Sınıf ortamında zamanın yönetimi

gibi süreçleri içerir.

DMBAYRAKTAR

renc davrani larinin y net lmes
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ

Her sınıfta istenmeyen davranışlar oluşabilir. Sınıfta istenmeyen davranışlara neden olan etmenler;

 • Sınıfın yapısından,
 • Öğrencinin kendisinden,
 • Öğretmenden,

kaynaklanıyor olabilir

DMBAYRAKTAR

renc davrani larinin y net lmes1
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ
 • Kalabalık sınıflar
 • Sınıfın düzeni (sıraların düzeni, oturma şekilleri, ısı, ışık, havalandırma…)

Sınıfın Yapısından Kaynaklanan Problemler

DMBAYRAKTAR

renc davrani larinin y net lmes2
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ

Öğrenciden Kaynaklanan Problemler

 • Öğrencilerin farklı kişilik özellikleri
 • Aile ve sosyal çevreden kaynaklanan problemler
 • Başarısızlık kimliği
 • Gelişim döneminden kaynaklanan problemler

DMBAYRAKTAR

renc davrani larinin y net lmes3
ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARININ YÖNETİLMESİ

Öğretmenden Kaynaklanan Problemler

 • Öğretmenin yaklaşımından
 • Öğrenciye bakış açısından

kaynaklanan problemler olabilirler

DMBAYRAKTAR

olumlu davrani lar gel t rmek zer ne stratej ler
OLUMLU DAVRANIŞLAR GELİŞTİRMEK ÜZERİNE STRATEJİLER
 • Öğrenciye görev ve sorumluluk verme
 • Görmezden gelme (söndürme)
 • Dersi etkili hale getirme
 • Sözel olmayan uyarıcılar kullanma
 • Sözel uyarıcıları kullanma
 • Sınıf dışında görüşme
 • Okul disiplin kurallarını işletme
 • Cezaya başvurma

DMBAYRAKTAR

renme retme s rec n d zenleme
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME

Öğrenci Yönünden:

 • En etkili öğrenme yolu yaparak-yaşayarak öğrenme aktivitesidir.
 • Öğrenci ulaşacağı amacı bilmeli ve buna güdülenmelidir.
 • Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi bilinmelidir.
 • Öğrenme düzeyleri yüksek öğrenciler hızlarına ve yeteneklerine göre farklı etkinliklere yönlendirilmelidir.

sonraki slayt

DMBAYRAKTAR

renme retme s rec n d zenleme1
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME

Öğrenci Yönünden:

 • Becerilerin kazanılmasında ve kalıcılığın sağlanmasında tekrar önemlidir.
 • Kavrayarak öğrenme ezberleyerek öğrenmeden daha kalıcıdır.
 • En etkili ve kalıcı öğrenme problem çözerek öğrenmedir.
 • Yeni öğrenilenler ile öncekiler arasında anlamlı bağlar kurulmalıdır (yapısalcı kuram).

DMBAYRAKTAR

renme retme s rec n d zenleme2
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME

Öğretmen Davranışları Yönünden:

 • Öğretmen birbirinden farklı bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor bilgi düzeyine sahip öğrenciler için yetenek ve kapasitelerine göre öğretimi (etkinlik-program) düzenlemelidir.
 • Öğrencilerin özgüvenleri ve özsaygıları geliştirilmeli, her öğrenciye başarılı olacağı alanlarda sorumluluk verilmelidir.
 • Öğrenci cesaretlendirilmeli ve sorumluluk almalıdır.

sonraki slayt

DMBAYRAKTAR

renme retme s rec n d zenleme3
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME

Öğretmen Davranışları Yönünden:

 • Öğretmen öğretim hizmetlerinin nitelikleri olan;
    • İpucu,
    • Pekiştireç,
    • Öğrenci katılımı
    • Dönüt- düzeltme

Etkili kullanılmalıdır.

 • Öğrenciye öğrenmeyi öğretmeli ve öğrenmeyi sevdirmelidir

DMBAYRAKTAR

renme retme s rec n d zenleme4
ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNİ DÜZENLEME

Öğretim Ortamı Yönünden:

 • Sınıfta farklı yetenek ve zeka alanındaki öğrenciler için farklı öğretim etkinlikleri ve farklı yöntem ve teknikler işe koşulmalıdır
 • Bütün öğrencilere göre etkinlik yapıldığında sınıfta disiplin problemleri ortadan kalkar
 • Demokratik bir ortam oluşturulmalıdır
 • Sınıf içi etkileşim çok yönlü olmalıdır.
 • Öğretim planlı ve programlı gerçekleştirilir.

DMBAYRAKTAR