formy wej cia na rynek zagraniczny l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FORMY WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY PowerPoint Presentation
Download Presentation
FORMY WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

FORMY WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY - PowerPoint PPT Presentation


 • 254 Views
 • Uploaded on

FORMY WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY. eksport pośredni, eksport bezpośredni z kraju, eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta zagranicznego, eksport bezpośredni przez własne biuro przedstawicielskie za granicą, eksport bezpośredni przez własną sieć dystrybucji, licencjonowanie,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FORMY WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY' - dierdra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
formy wej cia na rynek zagraniczny
FORMY WEJŚCIA NA RYNEK ZAGRANICZNY
 • eksport pośredni,
 • eksport bezpośredni z kraju,
 • eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta zagranicznego,
 • eksport bezpośredni przez własne biuro przedstawicielskie za granicą,
 • eksport bezpośredni przez własną sieć dystrybucji,
 • licencjonowanie,
 • produkcja na zamówienie (Contract Manufacturing),
 • umowa o zarządzanie (Management Contract),
 • wspólne przedsięwzięcie (Joint Venture),
 • filia zagraniczna
e ksport po redni
Eksport pośredni
 • duża rola pośredników – central handlu zagranicznego
 • funkcjonował w czasach państwowego monopolu h.z.
 • duża centrala ma czasami na rynkach zagranicznych większą siłę przetargową niż pojedynczy producent
e ksport bezpo redni z kraju
Eksport bezpośredni z kraju
 • konieczność powołania własnej komórki ds. handlu zagranicznego;
 • komórki ds. handlu zagranicznego jest odpowiedzialna za badanie, penetrację rynków zagranicznych, nawiązywanie kontaktów, ofertowanie, negocjowanie, kotraktowanie, przeprowadzanie transakcji;
 • zadania wykonywane z kraju, ale niezbędne są wyjazdy zagraniczne.
e ksport bezpo redni z kraju realizowany przez agenta zagranicznego
Eksport bezpośredni z kraju realizowany przez agenta zagranicznego
 • zagraniczne firmy pełnią rolę agentów i noszą różne nazwy (USA – Export Management Company, Kanada i Wlk. Brytania – Trading Houses);
 • agenci działają na zlecenie eksportera lub importera (częściej);
 • importer poszukuje produktów o określonej cenie i parametrach, a agenci zagraniczni poszukują dostawcy osiągając zysk z różnicy cen;
 • w przypadku eksportu tylko wtedy zwracamy się do agenta, gdy nie chce się głębiej wejść w sieć dystrybucyjną danego rynku zagranicznego
 • wymagania wobec agenta (miejscowe zwyczaje, język, kontakty z lokalnymi firmami, doświadczenie zawodowe, znajomość strategii firmy i produktu);
 • ostrożność w udzielaniu koncesji na wyłączność.
e ksport bezpo redni przez w asne biuro przedstawicielskie za granic
Eksport bezpośredni przez własne biuro przedstawicielskie za granicą

Kilka wariantów powoływania biur przedstawicielskich:

 • pracownik firmy wysłany zagranicę organizuje biuro przedstawicielskie – trudności formalne związane z pobytem cudzoziemca w danym kraju;
 • zatrudnienie osoby miejscowej – różnice kulturowe i w mentalności, utrudniona kontrola;
 • zatrudnienie firmy zagranicznej specjalizującej się w danej działalności – problem kontroli nad kontaktami z firmami konkurencyjnymi, ale można zredukować koszty;
 • założenie miejscowej spółki zarządzanej przez osobę przysłaną z kraju, ale zatrudniającą osoby miejscowe – większe koszty ale najlepsza kontrola, spółka jest pośrednikiem i możliwy jest transfer zysków przy odpowiednich różnicach w poziomie cen i stopach opodatkowania.
e ksport bezpo redni przez w asn sie dystrybucji
Eksport bezpośredni przez własną sieć dystrybucji
 • Powiązanie dystrybutorów systemem umów stałych lub okresowych określających szczegółowo zasady współpracy
 • Znaczne koszty płacowe, biurowe, operacyjne i logistyczne
 • Metody budowy własnej sieci dystrybucji zagranicą:
  • zatrudnienie miejscowych przedstawicieli odpowiedzialnych za kontakty i sprzedaż na danym terenie – konieczność budowy własnych hurtowni - farmaceutyki
  • podpisanie umów z firmami o zbliżonej lub podobnej branży o pełnieniu roli regionalnego dystrybutora – z reguły konieczność udzielenia koncesji na wyłączność (akcesoria techniczne o wysokim udziale wartości dodanej
  • podpisanie umów patronackich z firmami oferującymi dany asortyment wraz możliwością korzystania z naszej promocji sprzedaży – akcesoria techniczne
  • pozyskiwanie miejscowych hurtowni, pośredników, detalistów, bez dodatkowych zastrzeżeń – firmy spożywcze
licencjowanie
Licencjowanie
 • udostępnianie kontrahentowi zagranicznemu tzw. „wartości niematerialnych i prawnych”
 • czasami połączone z udzieleniem kredytu na wdrożenie danych rozwiązań technologicznych
 • spłata kredytu i części opłat licencyjnych poprzez dostawy na rynek kraju dostawcy (koncerny samochodowe)
 • franchising – specyficzna forma licencjowania dotycząca transferu prawa do stosowania całościowego programu marketingowego
produkcja na zam wienie przer b us ogowy
Produkcja na zamówienie (przerób usłogowy)
 • popularne zarówno w krajach rozwijających jak takich jak Polska
 • nacisk zagranicznych kontrahentów na minimalizację ceny
 • szczególnie popularny w branży tekstylnej, meblarskiej
 • konieczny do stosowania jeśli nie ma się własnej silnej marki
 • należy od niego odejść we właściwym czasie
umowa o zarz dzanie
Umowa o zarządzanie
 • dotyczy to szczególnie usług: sieci hotelowe, linie lotnicze, ochrona zdrowia
 • zawierana na kilka lata i doprowadza do dużego transferu technologii i know-how w zakresie prowadzenia biznesu
 • zarządzane przedsiębiorstwo jest cały czas własnością importera
wsp lne przedsi wzi cie
Wspólne przedsięwzięcie
 • kluczowe jest jasne i precyzyjne sprecyzowanie celu przedsięwzięcia
 • konieczna jest wcześniejsza współpraca
 • nie jest to proste kojarzenie firm
 • czasami może to być wymóg prawny
 • podział 50% na 50% nie zawsze jest najkorzystniejszy
zagraniczna filia
Zagraniczna filia
 • na jakiej bazie prawnej:

oddział, samodzielna spółka o osobowości prawnej, przejęcie miejscowej firmy np. w drodze prywatyzacji

 • duży stopień samodzielności operacyjnej
 • przejmuje fazy produkcji, ale strategia marketingowa powinna być całkowicie podporządkowana centrali