Rynek pracy
Download
1 / 37

Rynek pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Rynek pracy. WYKŁAD. cel zajęć. Próba odpowiedzi na pytanie: czy „wzrost stopy bezrobocia jest przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej i wzrastających trudności życia społecznego”?. Zagadnienia. Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym Efektywność pracy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rynek pracy' - wilmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rynek pracy
Rynek pracy

WYKŁAD


Cel zaj
cel zajęć

Próba odpowiedzi na pytanie:

czy „wzrost stopy bezrobocia jest

przejawem pogarszania się poziomu aktywności gospodarczej i

wzrastających trudności życia społecznego”?


Zagadnienia
Zagadnienia

 • Rynek pracy w ujęciu mikroekonomicznym

 • Efektywność pracy

 • Rynek pracy – podejście makroekonomiczne

 • Klasyfikacja ludności ze względu na stosunek do pracy

 • Definicje bezrobocia

 • Niedoskonałości statystyki bezrobocia i zatrudnienia

 • Struktura bezrobocia

 • Rodzaje bezrobocia:

 • Koncepcje tłumaczące przyczyny powstania bezrobocia

 • Polityka przeciwdziałania bezrobociu

 • Zwalczanie bezrobocia


Rynek pracy podej cie mikroekonomiczne
Rynek pracy – podejście mikroekonomiczne


Pojęcie praca oznacza działalność ludzką każdego rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.


dostępna ilość pracy w danym społeczeństwie zależy od: rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.

- liczebności populacji danego społeczeństwa,

- udziału w populacji aktywnych zawodowo,

- przeciętnej ilości godzin przepracowanych przez zatrudnionych w danej jednostce czasu (tydzień roboczy, miesiąc roboczy, dzień roboczy).


Rynek pracy1
Rynek pracy rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.

Rynek pracy to miejsce zetknięcia się

- pracodawców poszukujących pracowników po określonej cenie i

- pracowników mających określone kwalifikacje i wymagania płacowe.

Interesy obu są odmienne:

-         pracodawca chce zapłacić jak najmniej, płace są bowiem elementem kosztów, zaś

-         pracownicy chcą zaś zarobić jak najwięcej, bo stanowią źródło ich dochodów.


 • Czynników rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować. wpływające na płacę:

 • pozaekonomiczne

 • ekonomiczne


R ys c zynniki wp ywaj ce na produktywno pracy
r rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować. ys.czynniki wpływające na produktywność pracy

sposób

zarządzania

wyposażenie

techniczne

organizacja instytucji

efektywność

edukacja

warunki

pracy

inne

czynniki

Źródło: J.E. Karney: Człowiek i praca, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998


Efektywno pracy
Efektywność pracy rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.

 - edukacja i możliwość szkolenia, tzn. ogólny poziomy oświaty oraz od jakość i dostępności systemu doskonalenia zawodowego,

-  warunki pracy,

-  techniczne wyposażenie organizacji,

- sposób zorganizowania instytucji (chodzi zarówno o rodzaj struktury organizacyjnej jak i zaprojektowanie stanowisk organizacyjnych i połączenie ich w komórki organizacyjne),

- styl zarządzania uprawiany w organizacji (dyrektywny, konsultacyjny, uczestniczący, delegujący),

- inne czynniki (np. normy zwyczajowe, religia, klimat, itp.)


pracownicy, którzy są zatrudnieni w organizacjach: rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.

-                     stwarzających przyjazne warunki pracy,

-                     wyposażonych w nowoczesne środki produkcji,

-                     dobrze zorganizowanych i

-                     właściwie zarządzanych,

są na ogół bardziej produktywni od tych, którzy pracują w instytucjach: o nieprzyjaznych warunkach pracy, źle wyposażonych, źle zorganizowanych i niewłaściwie zarządzanych


Rynek pracy znajduje się w równowadze rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować. , jeżeli

każdy człowiek, chcący podjąć pracę przy danym poziomie wynagrodzenia, znajduje zatrudnienie i jeśli

każdy pracodawca, chcący zatrudnić pracowników i oferujących określoną płacę, znajduje chętnych do jej podjęcia.


Popyt na pracę rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować. (zgłasza przedsiębiorstwo)

obrazuje to odwrotna zależność między płacą realną a wielkością zatrudnienia w danym okresie (pozostałe czynniki constans)


Czynniki określające popyt na pracę: rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.

stawka płacy

ilość osób

popyt na wytwarzany produkt

ceny tego produktu

rodzaj produktu

wydajność pracy

technologia


Podaż pracy rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować. (ilość rąk do pracy)

- dodatnia zależność między poziomem płac realnych a liczbą pracowników (robotogodzin) oferowanych na rynku pracy w danym okresie (pozostałe czynniki constans).


Podaż pracy zależy od: rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować.

stawki płac

kosztów alternatywnych czasu pracownika

wartość czasu wolnego


Rynek pracy znajduje się w nierównowadze rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować. gdy następuje:

- nadwyżka popytu nad podażą na pracę (SL < DL), mówimy wtedy o braku rąk do pracy, tzn. niedostatecznej podaży,

- nadwyżka podaży nad popytem na pracę (SL > DL), mówimy wtedy o bezrobociu.


Rynek pracy podej cie makroekonomiczne
Rynek pracy rodzaju: fizyczną i umysłową, wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną. Zatem praca to ludzki wysiłek fizyczny lub umysłowy włożony w tworzenie dóbr i świadczenie usług. Wielkość wytworzonej produkcji i świadczonych usług zależy od ilości pracowników, których można zatrudnić oraz od ilości godzin, jaką przeciętnie każdy z nich może i chce przepracować. – podejście makroekonomiczneW skład siły roboczej (aktywnych zawodowo) nie wchodzą:

-         młodzież poniżej ... roku życia

-         uczniowie szkół lub studenci szkół wyższych dziennych

-         niezdolni do pracy

-         emeryci

-         pracujący jako wolontariusze na rzecz organizacji charytatywnych lub o charakterze religijnym

-         pracujący sezonowo i pozostający bezczynni ponieważ jest to okres poza sezonem pracy


Bezrobotni

-         ludzie zdolni do pracy

-         poszukujący jej aktywnie

-         nie znajdujący zatrudnienia


Stopa bezrobocia

– procent zasobu siły roboczej

lub

- liczba ludności w wieku produkcyjnym: 16-65 mężczyźni i 16–60 kobiety


1) Statystyka urzędów pracy – bieżąca rejestracja poszukujących pracy.

Bezrobotny to osoba, która jest:

-         zdolna do pracy

-         ukończyła 18 lat

-         nie przekroczyła 60 w przypadku kobiety, 65 w przypadku mężczyzny

-         gotowa podjąć pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

-         pozostaje bez pracy

-         nie uczy się w szkole

-         nie ma innego źródła utrzymania


2) Statystyka GUS – kwartalne badanie aktywności ekonomicznej ludności. Badanie na 22 tys. gospodarstw domowych.

Bezrobotni to osoby (w wieku 15 lat i wyżej wg płci), które:

-         w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi

(co najmniej 1 godz. – standard międzynarodowy)

-         aktywnie poszukiwały pracy (w ciągu ostatnich 4 tyg.)

-         były gotowe podjąć pracę w tyg. badanym i następnym


Niedoskonałości statystyki bezrobocia i zatrudnienia

-         reprezentatywna próbka ludzi

-         wiarygodność pracowników

-         wiarygodność ankietowanych

-         nie mierzą trudności niepełnozatrudnionych

-         odniesienie stopy bezrobocia do stopy aktywności zawodowej


Struktura bezrobocia:

-         udział bezrobocia długookresowego

-         stopa bezrobocia wśród młodzieży

-         zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia


Wzory zwi zane z rynkiem pracy
Wzory związane z rynkiem pracy

Stopa zatrudnienia = Z / D

 Stopa bezrobocia U = A / B

 Współczynnik aktywności zawodowej = B / D

 Zasoby siły roboczej = liczba osób bezrobotnych + liczba osób zatrudnionych

 Społeczna wydajność pracy w = NIw / Z

 Pracochłonność Pr = Czp / NIw

 Kapitałochłonność m = Mp / NIw

 Techniczne uzbrojenie pracy Tu = Mp / Z

NIw – dochód narodowy wytworzony

Z – liczba zatrudnionych

Mp – wartość brutto produkującego majątku trwałego

Czp – czas przepracowany łącznie przez pracowników


ü Rodzaje bezrobocia:

bezrobocie frykcyjne

bezrobocie strukturalne

bezrobocie technologiczne

bezrobocie klasyczne

bezrobocie cykliczne

bezrobocie ukryte


ü Koncepcje tłumaczące przyczyny powstania bezrobocia

koncepcja klasyczna

koncepcja keynesowska

koncepcja neoklasyczna


Polityka przeciwdzia ania bezrobociu
Polityka przeciwdziałania bezrobociu

Gospodarka rynkowa i jej mechanizmy nie są w stanie przeciwdziałać powstaniu bezrobocia.

zatem:

Teorie bezrobocia jako zjawiska dobrowolnegojest oderwana od realiów życia.

Teorie bezrobocia jako zjawiska przymusowego okazały się zgodne z realiami życia gospodarczego i doświadczeniami historycznymi. Wynika z tego konieczność prowadzenia przez państwo określonej polityki na rynku pracy.


Polityka przeciwdziałania bezrobociu

(bezrobociu cyklicznemu i strukturalnemu):

üPolityka pasywna

üPolityka aktywna


Polityka pasywna
Polityka pasywna

 • pomoc socjalna (pomaga przetrwać trudny okres)

 • uzasadniona dla krótkiego okresu

 • nie rozwiązuje problemu

 • Formy pomocy:

 • jednorazowe odszkodowania dla zwalnianych z pracy

 • system zachęt finansowych dla wcześniejszego przechodzenia na emeryturę

 • zasiłki dla bezrobotnych

 • Główne zagadnienia:kryteria przyznawania zasiłków,ich wysokość (relacja do przeciętnej płacy w gospodarce), długość pobierania zasiłków

 • Zależą te rozwiązania od:możliwości finansowych państwa,

 • poglądów na temat roli zasiłków w walce z bezrobociem


Polityka aktywna

-         wykorzystywana w długim okresie

-         efektywna społecznie i ekonomicznie


Skala makroekonomiczna

wykorzystanie przez państwo wszystkich instrumentów oddziaływania na gospodarkę, które prowadzą do przyśpieszenia wychodzenia gospodarki ze zniżkowych faz cyklu koniunkturalnego, do zdynamizowania procesów rozwoju gospodarczego.

 Instrumenty:

-         akty prawne (np. prawo pracy)

-         narzędzia polityki podatkowej (stopy podatkowe)

-         ...............


Skala mikroekonomiczna

wprowadzona w celu przeciwdziałania bezrobociu w określonych działach gospodarki narodowej, na poszczególnych rynkach pracy, określonych regionach gospodarki.

 Instrumenty:

-         rozwijanie publicznych programów zatrudnienia (np. programy budownictwa mieszkaniowego, budowy dróg, ......)

-         subsydiowanie zatrudnienia poprzez dotacje dla firm, które chcą zatrudnić określone grupy społeczne np. niepełnosprawnych

-         organizowanie systemów przekwalifikowania

-         rozwijanie systemów pośrednictwa pracy

-         działanie w kierunku zmniejszenia czasu pracy


Zwalczanie bezrobocia
Zwalczanie bezrobocia

üZwalczanie bezrobocia w zależnościod jego rodzaju

-         bezrobocie frykcyjne

-         bezrobocie strukturalne

-         bezrobocie technologiczne

-         bezrobocie klasyczne

-         bezrobocie cykliczne

-         bezrobocie ukryte

Zwalczanie bezrobocia w zależnościod jego struktury

-         bezrobocie długookresowe

-         bezrobocie wśród młodzieży

-         zróżnicowanie przestrzenne bezrobociaad