rynek w gla kamiennego na wiecie wrzesie 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rynek węgla kamiennego na świecie wrzesień 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Rynek węgla kamiennego na świecie wrzesień 2013 - PowerPoint PPT Presentation


  • 120 Views
  • Uploaded on

Rynek węgla kamiennego na świecie wrzesień 2013. Światowe wydobycie węgla. Światowe wydobycie węgla 1980-2012. 7 200. 6 960. 3 600. 3 500. 2 800. 7 200. Źródło: VdK. Prognoza wydobycia węgla kamiennego na świecie do 2035 . IEA , World Energy Outlook 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rynek węgla kamiennego na świecie wrzesień 2013' - feryal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wiatowe wydobycie w gla 1980 2012
Światowe wydobycie węgla 1980-2012

7 200

6 960

3 600

3 500

2 800

7 200

Źródło: VdK

wiatowe wydobycie w gla wg kraj w 1980 2012
Światowe wydobycie węgla wg krajów1980-2012

(1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012

Źródło: * IEA, World Energy Outlook 2012

**VdK

najwi ksi producenci w gla na wiecie
Najwięksi producenci węgla na świecie

mln ton

(1) Sortowanie producentów wg danych z roku 2012

Źródło: VdK, ARP-Katowice

udokumentowane zasoby w gla kamiennego na koniec 2012
Udokumentowane zasoby węgla kamiennegona koniec 2012

Ogółem świat 405 mld ton

Źródło: BP, 2012

wiatowy handel w glem 1980 2012
Światowy handel węglem 1980-2012

1 164

1 042

576

386

242

Źródło: IEA, CoalInformation/ VDK

wiatowy handel w glem energetycznym i koksowym dostawy morskie 2012
Światowy handel węglem energetycznym i koksowym(dostawy morskie)2012

Ogółem 1 082 mln ton

Źródło: VdK

prognoza eksportu w gla na wiecie do 2040
Prognoza eksportu węgla na świecie do 2040

(1) Sortowanie wg danych z roku 2040

Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012, WĘGLOKOKS S.A.

prognoza importu w gla na wiecie do 2040
Prognoza importu węgla na świecie do 2040

Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012

redni koszt wydobycia w gla energetycznego baza fob porty za adunku 6000 kcal kg
Średni koszt wydobycia węgla energetycznegobaza: FOB porty załadunku (6000 kcal/kg)

Źródło: IEA, World Energy Outlook 2012

slide22
Unia Europejska

Wydobycie

Import

Zużycie

import w gla kamiennego do kraj w ue 25 27 og em import i dostawy wewn trzunijne 2004 2012
Import węgla kamiennego do krajów UE (25/27)(ogółem: import i dostawy wewnątrzunijne)2004-2012

Źródło: VdK

g wni dostawcy w gla do ue w wybranych latach z wy czeniem dostawc w wewn trzunijnych
Główni dostawcy węgla do UE w wybranych latach(z wyłączeniem dostawców wewnątrzunijnych)

mln ton

(1) Sortowanie krajów wg danych z roku 2012

Źródło: Vdk

slide27
Podsumowanie

Światowe wydobycie wykazuje stałą tendencję rosnącą. Produkcja węgla kamiennego na świecie od 1980 roku do 2012 roku wzrosła prawie 2,5 – krotnie.

Wszystkie dostępne prognozy dotyczące wydobycia węgla wskazują na jego dalszy wzrost w kolejnych latach.

Ocenia się, że zasoby węgla, które mogą być eksploatowane są znaczne. W skali globalne, przy obecnym poziomie wydobycia wystarczą one na ponad 100 lat.

W zakresie światowego handlu węglem kamiennym zauważa się znacznie większą dynamikę wzrostu w relacji do wydobycia. Do roku 2012 światowe obroty tym surowcem wzrosły, w porównaniu do 1980 roku, blisko 5- krotnie.

slide28
Podsumowanie
  • Przewiduje się, że w następnych latach wzrostowa dynamika handlu węglem utrzyma się. Do roku 2040 prognozowany jest ponad 50% wzrost obrotów.
  • Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynkach międzynarodowych, do końca br. nie przewiduje się zasadniczych zmian w zakresie cen, zarówno węgla energetycznego, jak i koksowego.
  • W krajach Unii Europejskiej spada systematycznie wydobycie węgla i jest to proces nieodwracalny. Jednak węgiel w krajach UE pozostaje nadal ważnym paliwem w procesie wytwarzania energii elektrycznej. Dekarbonizacyjna polityka Unii Europejskiej może tę tendencję zmienić. Konsekwencją tego może być znaczne ograniczenie importu węgla do krajów UE.
slide29
Dziękuję za uwagę

Jerzy Podsiadło

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

WĘGLOKOKS S.A.

ad