slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19. - PowerPoint PPT Presentation


  • 130 Views
  • Uploaded on

Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19. Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei. Európai Uniós forrású pályázatok kezelése Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Hazai forrású pályázatok kezelése

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vass Adriánné Vass.adrianne@energiakozpont.hu 2010.02.19.' - diem


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Vass Adriánné

Vass.adrianne@energiakozpont.hu

2010.02.19.

energia k zpont nonprofit kft tev kenys gei

Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei

Európai Uniós forrású pályázatok kezelése

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Hazai forrású pályázatok kezelése

Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP)

Zöld Beruházási Rendszer (ZBR-EH-09)

Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA) kezelése

Energiastatisztikai tevékenység ellátása

Nemzeti:OSAP

Nemzetközi: IEA, EUROSTAT, ENSZ

Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a KHEM számára

Energiahatékonysági Cselekvési Terv

Energiahatékonysági Stratégia

Megújuló energia stratégia

Energia irányelvek véleményezése

energia k zpont nonprofit kft

Energia Központ Nonprofit Kft.

Magyarországi lakásállomány bemutatása

KSH 2003. évi adatai alapján

* 45%-a 1920 előtt, 55%-a 1920 és 1945 között épült** 40%-a 1960 és 1969, 60%-a 1970 és 1979 között épült

2008-as KSH adatok alapján a háztartások 76,5%-ában (a távfűtött lakások zömében is) van vezetékes földgáz, elmondható, hogy ahol van gáz, ott általában azzal is fűtenek.

A leggyakoribb fűtési mód az egyedi helyiségfűtés. Ez az általában rossz hatásfokú, legkevésbé komfortos megoldás ráadásul éppen a hőtechnikailag nem túl jó, régi lakásokra a legjellemzőbb.

energia k zpont nonprofit kft1

Energia Központ Nonprofit Kft.

NEP-2003-NEP-2009 pályázati adatok

zbr el zm nyek

ZBR – Előzmények

Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve (a továbbiakban: jegyzőkönyv) végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. Törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 10. §-a és a Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által a Magyar Állam nevében értékesített kiotói egységekből származó bevételt Zöld Beruházási Rendszer keretében az üvegházhatású gázok hazai kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek, intézkedések támogatására, nyelők általi eltávolításának növelésére, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra kell fordítani.

A Zöld Beruházási Rendszer (továbbiakban ZBR) működtetésének szabályait a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás tartalmazza.

zbr t mogat s c lja

ZBR – Támogatás célja

Jelen támogatás célja elsődlegesen a klímavédelem. Az éghajlatváltozás növekvő kockázata miatt a környezetvédelmi beavatkozások egyik legalapvetőbb formája a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése. Ez nemzetközi kötelezettség számunkra, ami egyúttal nemzeti érdek érvényesítését is jelenti.

A hagyományos építésű házak elavult fűtés-, melegvíz- és energiaellátó rendszerei továbbá a gyenge minőségű szigetelés óriási energiaveszteséget - és ezáltal többlet széndioxid kibocsátást – okoznak. Az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését szolgáló épületenergetikai korszerűsítéseket célzó beruházások megvalósítása költséges, és emiatt gyakran kivitelezhetetlen magánemberek számára megfelelő állami támogatás nélkül. Fontos ugyanakkor, hogy ezek a korszerűsítések komplex formában valósuljanak meg, egyszerre több beavatkozási területen javítva növeljék az energiahatékonyságot, és fajlagosan a lehető legmagasabb széndioxid-kibocsátás csökkentést eredményezzék. Ezért a Zöld Beruházási Rendszer keretében az Energiahatékonysági Alprogram lehetőséget nyújt a lakosság számára, hogy lakóépületeik felújításával hozzájáruljanak az ország klímavédelmi céljaihoz, egyszersmind csökkentsék energiafogyasztásukat és a belőle eredő kiadásaikat.

zbr eh 09 p ly z k k re

ZBR-EH-09 – Pályázók köre

A ZBR-EH-09 pályázati kiírásra az alábbiak pályázhatnak:

természetes személyek

lakásszövetkezetek

társasházak

Iparosított technológiával épült ingatlanok esetében csak természetes személyek pályázhatnak, és kizárólag nyílászáró cserére.

Figyelem! Lakóparkok, társasházak építésére jelen pályázati kiírásban nem lehetséges pályázni.

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 1 1

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/1.

Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje,

abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere

szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg

kívánják elvégezni.

Társasházak esetén az épület külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje a lakások legalább 90 %-ában elvégzendő, A 90%-os határ elhagyható, ha a tervezett épület a felújítás eredményeképpen eléri legalább a C energiahatékonysági kategóriát. Ezzel egyidejűleg a cserélendő, felújítandó nyílászárók esetében a külső árnyékoló szerkezetek elhelyezése is támogatható, de egy adott homlokzati oldalon valamennyi érintett nyílászáróra fel kell szerelni.

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 1 2

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/2.

b) A lépcsőházak és az egyéb közös fűtött helyiségek (pl. közös tárolók, stb.) külső nyílászáróinak energiatakarékos felújítása vagy cseréje 100%-ban végezhető el. A lépcsőházi nyílászárók felújítása vagy cseréje esetén a lépcsőházak hő- és füstelvezetésének korszerűsítését is el kell végezni.

Az épületek lodzsáinak (illetve teraszainak, tornácainak) beüvegezése a szoláris nyereségek passzív hasznosítására. Minden olyan megoldás támogatható, melynek kedvező energetikai hatása a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján kimutatható és nyáron nem fokozza a túlmelegedést, azaz a lodzsa átszellőzése biztosítva marad. A beüvegezett lodzsának fűtetlennek kell maradni.

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 1 3

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 1/3.

Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése. Támogatható minden olyan beavatkozás, melynek az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben csökkenti anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség csökkenne. (gépi hűtés, légkondicionáló berendezés beüzemelése nem támogatható)

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 2

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 2.

Homlokzatok és födémek hőszigetelése, abban az esetben, ha a beruházással érintett ingatlan fűtési rendszere szabályozott, illetve abban az esetben, ha a két beruházást egyidejűleg kívánják elvégezni. Ezen belül támogatható

a) Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése.

b) Homlokzati (egy vagy mindkét) végfalak hőszigetelése.

c) Az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű, vagy hőszigetelése és magastető kialakítása, amennyiben a tervezett magastető nem beépíthető kialakítású, vagy az utolsó fűtött lakószint feletti födém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése beépítetlen magastető, illetve tetőfelépítmény esetében.

d) Az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) vagy külső térrel (árkád) érintkezik.

(Ajánlott a homlokzati munkálatokat a külső árnyékolók felhelyezésével egybekötni vagy azok rögzítési helyeit előre kialakítani)

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 3 1

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/1.

Meglévő fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása és hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése:

a) Az épület (vagy a pályázat tárgyát képező épületrész) hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.

b) A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése, 180 m2 feletti lakás esetén helységenkénti szabályozás, időjáráskövető szabályozó automatika (utóbbi központi fűtésű társasházak esetén is)

c) A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése.

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 3 2

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/2.

d) Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszer átalakítása, ezenbelül strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje, az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.

e) Kazánok, hőközpontok energiatakarékos berendezésekre történő cseréje (30kW feletti készülékek esetén kötelezően normálüzemű helyett kondenzációs kazánra, vagy megújuló energián alapuló rendszerre), valamint szükség szerint a fűtési vezeték felújítása, hőszigetelése, cseréje.

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 3 3

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 3/3.

f) Hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, valamint szükségszerint a fűtési vezeték felújítása, cseréje.

g) Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje, ha szükséges, a melegvíz- és cirkulációs vezetékek hőszigetelése, ezzel egyidejűleg kötelezően elvégzendő az aknában elhelyezett gépészeti vezetékek aknafalainak megfelelővé tétele, lezárása, aknák szintenkénti szakaszolása.

h) A használati melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 4

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 4.

A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

a) Napkollektorok (melegvíz termelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).

b) Napelemek (áramtermelésre) telepítése (Solar Keymark tanúsítási rendszernek megfelelő rendszerek).

c) Kapcsolt hő- és áramtermelés (földgáz, biogáz) berendezéseinek telepítése.

d) Biomassza (pellet, faháncs) kazánok, fagázosítással működő rendszerek, stb., (különösen napkollektorral párosítva) berendezéseinek telepítése.

e) Hőszivattyú telepítése

f) Szélenergiát hasznosító rendszer (áramtermelés) telepítése. Maximum 50 kVA teljesítményű kiserőművek telepítésére lehet pályázatot benyújtani.

zbr eh 09 t mogathat tev kenys gek k re 5

ZBR-EH-09 – Támogatható tevékenységek köre 5.

Új épület építése maximum 130m2 –ig támogatható. Nagyobb nettó hasznos alapterületű ingatlan építésének támogatása nem pályázható. A támogatási összegre akkor jogosult a pályázó, ha az igényelt támogatási összeget számlákkal fedezi. Számlával csak olyan költségek fedezhetőek, melyek a pályázat szempontjából támogatható és elszámolható (energiahatékonyságot javító, CO2 kibocsátást csökkentő) tevékenységek megvalósításával kapcsolatosak.

Új építésű ingatlanok esetébenaz előzetes (támogatói döntést megalapozó) kategóriába sorolása épületenergetikai számítás alapján történik, mely számítást energetikai szakértő által kell elvégeztetni és azt elektronikus formában (CD lemezen) kell megküldeni a pályázatkezelő részére.

z ld beruh z si rendszer kl mabar t otthon energiahat konys gi alprogram

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát OtthonEnergiahatékonysági Alprogram

Támogatás mértéke

Nyílászárók cseréjét illetve utólagos hőszigetelését támogató pályázat

Támogatási intenzitás: 30% maximum 555.000 ,-Ft

Fűtés- és használati melegvízellátás korszerűsítését támogató pályázat

Támogatási intenzitás: 30% maximum 630.000 ,-Ft

Lakóépületek utólagos hőszigetelését támogató pályázat

Támogatási intenzitás: 30% maximum 540.000 ,-Ft

Megújuló energiaforrás hasznosítását támogató pályázat

Támogatási intenzitás: 30% maximum 1.470.000 ,-Ft

Új építésű, energiatakarékos házak építése

Támogatás mérték: max. 25.000,- Ft/ m2 (max. 130m2-ig)

z ld beruh z si rendszer kl mabar t otthon energiahat konys gi alprogram1

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát OtthonEnergiahatékonysági Alprogram

ZBR-EH-09

KlímaBÓNUSZ támogatás

z ld beruh z si rendszer kl mabar t otthon energiahat konys gi alprogram2

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát OtthonEnergiahatékonysági Alprogram

Pályázatkezelés folyamat

Döntéselőkészítés

formai (jogosultsági) ellenőrzés

taralmi ellenőrzés (értékelés)

döntés előterjesztése

döntés

Szerződéskötés

Elszámolás ellenőrzése

Támogatás kifizetése

p ly zatkezel s folyamata d nt s el k sz t s

Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés

Input

Output

Kizárt

Pályázat

Kizárás hiánypótlás

nem teljesítése miatt

Kizárás formai

hiányosságok miatt

Pályázati adatlapok

Érkeztetés/

Jogosultsági és formai

Ellenőrzés

Hiánypótlás

Befogadott

Pályázat

Befogadás

Tartalmi (műszaki)

Ellenőrzés

Döntés előkészítés

p ly zatkezel s folyamata d nt s el k sz t s1

Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés

Input

Output

Vissza nem küldött

szerződések

(60 napon túliak)

Elállás /

Elutasítás

Befogadott

Pályázat

Szerződés

előkészítés/kiküldés

Hiánypótlás

SZB

előkészítés

SZB Ülés

Döntés

Hatályos

szerződés

Visszaküldött

szerződése aláírása

Döntés / Szerződéskötés

slide24

Pályázatkezelés folyamata – döntés előkészítés

Output

Input

Hiánypótlás

Elszámolás

elutasítása

„lenullázott”

elszámolás

Elszámolás

Műszaki

ellenőrzés

Pénzügy

ellenőrzés

Elszámolás

elfogadása

Utalvány

elkészítése

Utalvány

Elszámolások ellenőrzése

Köztartozó esetében

kifizetés leállítása

Utalvány

Érvényesítés

Köztartozás

vizsgálat

Ellenjegyzés

Kifizetési utalvány

elkészítése

Támogatás

folyósítása

Kifizetés

beny jtand dokumentumok

Benyújtandó dokumentumok

ZBR-EH-09 Pályázati csomag

Pályázati adatlap

Beruházás előtti állapotot bemutató energiatanúsítvány (178/2006 korm. rendelet, 2078/2008 korm. határozat)

A jelenlegi és az elérendő állapotra vonatkozó Környezetvédelmi Energetikai Számítás, melyet CD-n kell benyújtani (KESZ táblázat xls formátumban)

Mellékletek (árajánlat, tulajdoni lap, fényképek a beruházás előtti állapotról)

A beruházáshoz szükséges hatósági engedélyek

Az energetikai számítást végző szakember nyilatkozata, mely a számítás hitelességét igazolja

A fentieken kívül:

Társasházak esetén lakóközgyűlési jegyzőkönyv

Új építésű, energiatakarékos ingatlan kivitelezése esetén jogerős építési engedély, építési terv

energia k zpont nkft

Energia Központ Nkft.

Kapcsolat

Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet

Tel.: (+36) 1 802 4300

Fax: (+36) 1 802 4301

E-mail: office@energiakozpont.hu

Internet:www.energiakozpont.hu

Ügyfélszolgálati idő:

Hétfőtől - csütörtökig: 9.00 – 16.00 óra közöttPénteken: 9.00 -12.00 óra között

Vass Adriánné

E-mail: vass.adrianne@energiakozpont.hu

Tel.: 802-4359

Va