slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W CZASIE TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012 ŁOW NFZ. DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE OBCOKRAJOWCÓW 1. Obywatele z krajów UE/EFTA

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ' - didier


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZASADY POSTĘPOWANIA Z OBCOKRAJOWCAMI

KORZYSTAJĄCYMI ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W POLSCE W CZASIE TURNIEJU FINAŁOWEGO UEFA EURO 2012

ŁOW NFZ

slide2

DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE OBCOKRAJOWCÓW

1. Obywatele z krajów UE/EFTA

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - potwierdza prawo jej posiadacza do bezpłatnego leczenia na terytorium Polski w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia.

2. Obywatele spoza krajów UE/EFTA ( koszty świadczeń zdrowotnych nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ).

slide3

POLISH PASS – prywatna polisa zawierająca ubezpieczenie zdrowotne PZU na okres podróży od 1 maja 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku.

 • Inne ubezpieczenie komercyjne - pokrycie kosztów leczenia medycznego zgodnie z zawartą umową.
 • Obywatele Albanii, Rosji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Chorwacji korzystają z bezpłatnej opieki medycznej w nagłych przypadkach – w stanie zagrożenia życia lub zdrowia - na podstawie umów i porozumień dwustronnych zawartych przez RP.
slide4

ŚWIADCZENIA ROZLICZANE NA PODSTAWIE KARTY EKUZ

Pacjent ma prawo skorzystać z Karty EKUZ w sytuacji zagrożenia życia lub pogorszenia stanu zdrowia (np. skaleczenia, złamania, udaru, oparzenia, paraliżu, infekcji, zatrucia pokarmowego).

Lekarz decyduje, czy leczenie pacjenta jest niezbędne (w razie potrzeby wypisuje recepty na leki i niezbędny sprzęt ortopedyczny).

Świadczenia rozliczane na podstawie karty EKUZ powinny umożliwić ubezpieczonemu kontynuowanie pobytu w warunkach bezpiecznych dla zdrowia.

EKUZ nie uprawnia ubezpieczonego do planowego leczenia.

slide5

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Dane zawarte na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego:

– nazwisko i imię posiadacza karty,

– osobisty numer identyfikacyjny posiadacza karty,

– datę urodzenia posiadacza karty,

– datę ważności karty,

– kod ISO państwa członkowskiego UE/EFTA wydającego kartę,

– numer identyfikacyjny i akronim instytucji właściwej,

– numer logiczny karty.

slide7

BRAK KARTY EKUZ

Certyfikat Zastępczy – dokument papierowy działający na takich samych zasadach jak karta EKUZ. Osoba zainteresowana, jej rodzina, placówka medyczna bądź Oddział NFZ mogą wystąpić do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej celem jego uzyskania.

Brak dokumentu – pacjent sam pokrywa koszty leczenia. Wystawienie faktury umożliwi pacjentowi zwrot poniesionych kosztów po powrocie do kraju.

slide9

ROZLICZANIE RZECZOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia zdrowotne udzielone na rzecz osób uprawnionych z państw członkowskich UE/EFTA są: 

przekazanie w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku (REF),

rachunek lub faktura w formie papierowej sporządzona indywidualnie dla każdego pacjenta,

załącznik do faktury lub rachunku wraz z kodem kreskowym (wydruk z Portalu Świadczeniodawcy),

sprawozdanie sporządzone w systemie informatycznym,

zestawienia świadczeń rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji (wydruk dostępny po zatwierdzeniu sprawozdania w systemie informatycznym),

karta informacyjna o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, 

kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie osoby uprawnionej na podstawie przepisów o koordynacji ważna w okresie udzielonego świadczenia zdrowotnego

(w uzasadnionych przypadkach – odpis dokumentu).

slide10

ŚWIADCZENIA REALIZOWANE PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO (RTM)

Świadczeniodawca przekazuje do Oddziału następującą informację bez konieczności wystawiania rachunku/faktury:

szczegółową kalkulację kosztów rzeczywistych,

czytelną kserokopię lub odręczny odpis danych dokumentu uprawniającego do świadczeń określonych w treści § 23 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

wypełnioną przez lekarza kartę informacyjną o świadczeniach udzielonych osobie uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, 

sprawozdanie w systemie informatycznym.

slide11

ROZLICZENIA KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANYCH W POLSCE OBYWATELOM PAŃSTW INNYCH, NIŻ KRAJE UE/EFTA

Koszty świadczeń zdrowotnych są zwracane polskim świadczeniodawcom przez ministra właściwego ds. zdrowia.

Korespondencję w sprawie sfinansowania kosztów leczenia cudzoziemca na mocy umowy międzynarodowej/porozumienia dwustronnego należy kierować do:

 • Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia
 • ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.
slide12

W celu uzyskania zwrotu kosztów od Ministerstwa Zdrowia należy przesłać następujące dokumenty:

 • Kopię dokumentu potwierdzającego dane osobowe pacjenta (kopię paszportu wraz z wizą Schengen, w przypadku dyplomatów - kopia legitymacji dyplomatycznej).
 • Fakturę VAT wystawioną na Ministerstwo Zdrowa, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, NIP 525-19-18-554.
 • Kartę informacyjną leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.
 • Tabelaryczne zestawienie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy umów/porozumień międzynarodowych
 • Oświadczenie Dyrektora placówki medycznej, potwierdzające, że cena za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarta w zestawieniu jest zgodna z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia
slide13

KONTAKT w sprawie informacji, rozliczeń świadczeń medycznych dla obywateli z krajów UE/EFTA:

Wydział Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ

ul. Kopcińskiego 69/71, pokój nr 115 tel. 42 275 49 40

90-032 Łódź

e-mail: dwm@nfz-lodz.pl

http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlaswiadczeniodawcow/rozliczenia

slide15

UBEZPIECZENIE W RAMACH POLISH PASS

Koszty leczenia - 150.000 pln. Suma ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy w okresie objętym ubezpieczeniem

Leczenie stomatologiczne - 1.000 pln. Limit dla wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie objętym ubezpieczeniem Koszy leczenia dotyczące ciąży i porodu - 6.000 pln.

http://www.polishpass.org/ubezpieczenie/

slide16

Telefon  BezpieczeństwaW czasie trwania UEFA EURO 2012™ będzie można skorzystać ze specjalnego numeru bezpieczeństwa, adresowanego do zagranicznych turystów. Uzyska się pod nim informacje i pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych, takich jak m.in. kłopoty ze zdrowiem.Od 1 czerwca do 3 lipca infolinia będzie czynna przez całą dobę, a informacja udzielana będzie w pięciu językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim.