kva betyr dette i kvardagen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kva betyr dette i kvardagen?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kva betyr dette i kvardagen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Kva betyr dette i kvardagen?. Inge og Dag. Faser. Stabilisering Meste arbeidet i fosterheim og institusjon prøver å få til denne stabiliseringa . Integrering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kva betyr dette i kvardagen?' - dick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
faser
Faser
 • Stabilisering
   • Meste arbeidet i fosterheim og institusjon prøver å få til denne stabiliseringa.
 • Integrering
   • Kan nå bruke de relasjonar som no er bygd opp i stabilisering til å integrere nye erfaringar, sjå ut i verda og prøve seg ut, men må attende til relasjonane når dei vert overveld
 • Tilpasning
   • Kan no dra aleine ut i verda og gjere sine erfaringar og kome heim att, kan bli endå meir overvelda no som dei tek større sjansar
   • Før dei skal ut på eiga hand…..
korleis skal dei forst s
Korleis skal dei forstås?
 • Barna har med seg:
   • Noko farleg kan hende når som helst
   • Ingen vil beskytte meg
   • Ingen vil bry seg
kartlegge historie ved plassering
Kartlegge historie ved plassering.
 • Kva veit vi?
 • Kva vil vi sjå etter?
 • Kven i systemet ber historia med seg?
 • Korleis er barnet kjent for fosterheimen før det kjem?
 • Korleis er ditt fosterheim kjent for barnet før det kjem?
problem ved plassering
Problem ved plassering
 • Vanskar med å skape og oppretthalde nokre gode relasjonar
 • Lærevanskar og vanskeleg skulehistorie
 • Dårleg kroppsbilde
 • Problem med tankar, kjensler og åtferd ofte ikledd diagnosar
 • Fysiske helseproblem
 • Rusmisbruk
 • Risiko for sjølvmord
 • Sjølvskading
 • Manglande livskunnskap og dårleg personleg hygiene
 • Antisosial eller opposisjonell åtferd
 • Cook et al 2003; Complex trauma
slide6
Barnet er plassert i ein ny landsby:
 • Fosterheim
 • Skule
 • Fritidsinteresser
 • Korleis kan desse samhandle?
 • Rettleiar si rolle
skal landsbyen forst alt
Skal landsbyen forstå alt?
 • Alle skal vite det dei treng for å handtere barnet rett
 • Problem når barnevernet veit mest, fosterheimen litt og skulen minst?
 • Det er ikkje barnet sin historie som trengst fortellast, men korleis forstå barnet sin åtferd og liv
 • Barna treng autentiske vaksne som ikkje treng å være like, men som handlar ut frå felles forståing
traumesensitiv praksis
Traumesensitiv praksis
 • Traume
  • hindrar barn i frå å nytte seg av relasjonelle ressursar
  • åtferd har ein funksjon
  • avgrensar barn sin evne til å tåle endringar
  • underminerer identitetsutvikling hjå barn
  • påverkar sosiale ferdigheiter og dermed jamnaldrande kontakt
  • påverkar barnet sine indre arbeidsmodellar
  • gjev vanskar med relasjon og tilknyting
prespr klege traumer
Prespråklege traumer
 • Implisitt og procedurale minne kan lagras og gjenkjennast alt frå fødsel og før
 • Kan minner frå pre-språklege erfaringar huskast og gjenforteljast når språket kjem? Nei og ja…
 • Traumatiske minner kan sette seg i implisitt minne, kan gje auka aktivering og reaksjonar vert automatiske og utan medvit om årsak.
 • Symptoma kan være låst i kroppen, i traumatisk repetativ leik, i og andre smerter i mage, mareritt og andre søvnvanskar
 • Desse barna kan verte «frossen» i fosterheimen og det kan sjå tilsynelatande greitt ut i lange periodar. (frossen i ein posisjon av ikkje å ha utvikla kamp og flukt kompetanse).
framhald
Framhald
 • På viktige merketidspunkt
   • Skulestart
   • Pubertet
   • Andre endringar; søsken o.a.
 • Kan utagering skje (dei frosne reaksjonane kan kome)
   • De som blir plassert i alder av to til fire år
   • Kan sjå ut til å tilpasse seg bra til desse merkepunkta
   • Då kan kamp/flukt mekanismar utløysast
eigen familie
Eigen familie
 • Kva skal dei andre barna vite?
 • Er det familien eller fosterforeldre som har ansvar?
 • Fosterbarnets relasjon til eigne barn.
 • Fostermor og fosterfar, parrelasjon
i fosterheimen
I fosterheimen
 • Fosterheimens rutinar, rytme
 • Same som har kveld og morgon?
 • Forstå det likt,
  • betyr ikkje at ein må viske ut personlegdom. Fosterforeldre må kunne vise seg som autentiske vaksne
 • Evne til introspeksjon og kunne regulere seg sjølv
motoverf ring
Motoverføring
 • Her forstått som kjensler hjå fosterforeldre knytt til møtet med barnet:
  • Den redde forelder
  • Den sinte forelder
  • Den kåte forelder
  • Den triste forelder
  • Den somatiserande forelder
  • Konflikt
frukost
Frukost
 • Rutinar er rytme
 • Kosthald og appetitt
 • Vegen til skulen
slide15
Grenser
 • Reaksjonar
 • Holding
 • Belønning
utforming
Utforming
 • Som ei trygg base
 • Personlege ting?
 • Plass, lyst, komfortabelt
 • Heim-organisert
 • Positivt og respektfullt
 • Møblar
 • Reint nok
 • Reparere øydelagde ting fort
ein heim for hjarte bettelheim barn seier lighthouse
Ein heim for hjarte! (Bettelheim)Barn seier (Lighthouse)
 • Ein omsorgsfull plass, mitt fundament
 • Ein trygg stad, der ein er velkomen
 • Komme inn døra og folk seier,: korleis var dagen din?
 • Beskyttelse og kjærleik
 • Gå til ein stad der folk verkeleg ventar deg
 • Er der når det trengst
 • Kunne sleppe å bekymre seg over kvar ein skal være
 • Tillit
 • Fellesskap
 • Lange djupe samtalar og diskusjonar
 • Kjærleik og støtte
 • Familie
 • Der det er folk som er glad i deg; dei er der for deg
 • Et sted der eg kan sove, ein plass der eg er trygg, og der eg kjenner meg elska
 • Betyr ikkje noko kvar eller kva, det er folka inne i det
daglege rutinar
Daglege rutinar
 • Grenser
 • Ankerpunkt
 • Dagleg program
 • Bruk av TV og PC og mobiltelefon
 • Fritid
 • Måltid
   • Førebuing, deltaking
   • Måltidet
   • Mellomspising og godteri
   • Individuell tilpassing
 • Å legge seg og stå opp
 • Leik
 • Felles mål
 • Feiring
generelt
Generelt
 • Understøtte leik og nysgjerrigheit
 • Val og deltaking
 • Privatliv og sikkerheit
 • Soverom som private områder og «heilage»
 • Innreiing på soverom/privatrom
implikasjon for
Implikasjon for
 • Den einskilde
 • Introspektiv evne
 • Trygg i gruppa
 • Organisasjon
  • Ha gode rammar
  • Tilpasning til barnet
  • Dei vaksnes hjelp til eiga regulering
slide21
Rytmen mellom oss

bruk av musikk i arbeid med barn og unge

av Gunn Karoline Fugle

2012

Forlag:Skald

Innb:Innbundet

Språk:Norsk Nynorsk

Sider:189

ISBN:9788279591672

som med hjernen s med kroppen
Som med hjernen, så med kroppen
 • Epigenetikk nytt fagområde
  • Kirkengen: http://tidsskriftet.no/article/2090676
  • Schrødingers katt, NRK
  • http://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/dmpv73001813/03-10-2013
  • http://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/dmpv73002113/10-10-2013
slide23
Nancy Davis: Det var en gang 1 og 2

Terapeutiske historier

Omsett til norsk ved

Gunhild Odland og Åse Caspersen

Det var en gang 1

Utgitt:2002

Forlag: Unipub forl.

Innb:Perm

Språk:Norsk Bokmål

Sider:618

Format:32 x 28 cm

ISBN:978827477080

Det var en gang 2

Utgitt:2004

Forlag: Unipub forl.

Innb:Paperback

Språk:Norsk Bokmål

Sider:409

Format:29 x 23 cm

ISBN:9788274771710

ad