proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla - PowerPoint PPT Presentation


 • 432 Views
 • Uploaded on

Proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla. Irena Fabijančić 505/ PI Jelena Katanović 515/ PI Goran Strganac 522/PI. Izvori za proizvodnju enzima. 1. Mikroorganizmi (brža i efikasnija proizvodnja, visoka koncentracija enzima, strogo definirani uvjeti) 2 . Biljke (cijele ili ostatci)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla

Proizvodnja enzima mikrobnog podrijetla

Irena Fabijančić 505/ PI

Jelena Katanović 515/ PI

Goran Strganac 522/PI

izvori za proizvodnju enzima
Izvori za proizvodnju enzima
 • 1. Mikroorganizmi (brža i efikasnija proizvodnja, visoka koncentracija enzima, strogo definirani uvjeti)
 • 2. Biljke (cijele ili ostatci)
 • Slad (amilaze, proteaze)
 • Ananas (bromelin)
 • 3. Životinjski organi i tkiva
 • Teleći želuci (renin)
 • Goveđi ili svinjski pankreas (tripsin, kimotripsin)
 • Goveđi ili svinjski želuci (pepsin)
 • Krijesnica (luciferaza)
podjela enzima prema mjestu djelovanja
Podjela enzima prema mjestu djelovanja
 • 1. Intracelularni-djeluju unutar stanice i čine veliku većinu poznatih enzima
 • 2. Ekstracelularni-djeluju izvan stanice ( izlučuju se u okolinu za pripravu hranjiva za ulazak u stanicu)
tehnolo ki proces proizvodnje enzima
Tehnološki proces proizvodnje enzima
 • 3 stupnja
 • 1. priprema inokuluma
 • 2. kultivacija proizvodnog mo, tj. biosinteza enzima
 • 3. izolacija enzima iz kulture mo (čisti ili tehnički enzimski preparat)
1 priprema inokuluma
1.PRIPREMA INOKULUMA
 • Mikroorganizam mora:
 • Biti visoke produktivnosti
 • Stabilnih fizioloških karakteristika
 • Jednostavnih uvjeta kultivacije
 • Priređena biomasa inokuluma treba biti definirane fiziološke aktivnosti u log fazi rasta te u dovoljnoj koncentaciji
 • Standardna konc. je 5-10% volumena podloge u fermentoru
faktori koji utje u na biosintezu enzima
Faktori koji utječu na biosintezu enzima
 • mo producent
 • sastav hranjive podloge
 • uvjeti kultivacije – aeracija, temperatura, pH, stadij ciklusa rasta
 • regulacijski mehanizmi – indukcija, represija, doziranje gena
 • MO PRODUCENT : visoko produktivni sojevi industrijskih i radnih mo se dobivaju selekcijom, mutacijama, genetičkim inženjeringom te optimiranjem uvjeta kultivacije
mikroorganizam mora biti
MIKROORGANIZAM MORA BITI:
 • visoko produktivan, nepatogen, ne smije prozvoditi toksine, fiziološki i genetički stabilan, zadovoljavajuća brzina rasta
 • Najčešči proizvođači enzima:
  • Bakterije: Bacillus (amilaze, proteaze, lipaze)
  • Plijesni:
  • Aspergillus ( amilaze, proteaze, pektinaze)
  • Penicillium (penicilinski antibiotici)
  • Rhizopus (glukoamilaze)
  • Aktinomiceti: Streptomyces (proteaze)
  • Kvasci: Saccharomyces (invertaze)
2 kultivacija proizvodnog mo
2.KULTIVACIJA PROIZVODNOG MO
 • SASTAV HRANJIVE PODLOGE treba omogućiti dobar rast mo i visok prinos enzima
 • SASTAV PODLOGE ovisi o:
  • mo
  • fiziološkim svojstvima
  • načinu kultivacije
  • enzimu koji proizvodimo
 • HRANJIVA PODLOGA SADRŽI
  • Izvor ugljika
  • Izvor dušika
  • Mineralne elemente i mikroelemente
  • Stimulatore sinteze enzima
uvjeti kultivacije
UVJETI KULTIVACIJE
 • A) Aeracija-proizvodnja ind.važnih mo aeroban proces. Aeracija mora osigurati dovoljnu količinu otopljenog kisika da ne ograničava rast ili biosintezu enzima
 • B) Temperatura-optimalna temp biosinteze enzima s plijesnima je 22-32 °C; bakterije su termofilne 35-55 °C. Termofilni pogodniji jer je lakše odvođenje topline tijekom procesa i rijeđe su kontaminacije
 • C) pH za plijesni 4,5-7,5 a bakterija 6,5-7,5
 • D) Stadij ciklusa rasta – u proizvodnji enzima vrijeme kultiviranja je određeno biosintezomn enzima a ne rastom mo; različiti mo proizvode enzime u različitim fazama rasta kulture
slide11

Prvi stupanj u izolaciji je razbijanje stanica kemijskim (osmotski šok, djelovanje enzima, otapanje, otapanje lipida, djelovanje alkalijama) ili mehaničkim metodama (homogenziacija, drobljenje, uz mljevenje u kugličnom mlinu)

 • Zatim uklanjanje nukleinskih kiselina koje ometaju izolaciju enzima zbog povećane viskoznosti
 • Sam enzim se uklanja:
  • filtracijom, centrifugiranjem, dekantiranjem, koagulacijom i flokulacijom
razlike tehni kih i istih pripravaka kod izolacije
Razlike tehničkih i čistih pripravaka kod izolacije
 • U prehrambenoj se industriji uglavnom koriste “slobodni enzimi” tehničke čistoće i s teško definiranim djelovanjem (okus, miris, izgled, stupanj konverzije u namirnicama) koje utječe na vrijeme i uvjete procesa prerade proizvoda
 • Imobilizirani enzimi (čisti pripravci) se uglavnom koriste u kemijskoj i farmaceutskoj industriji (skraćenje dugih kemijskih reakcija, razdvajanje i pročišćavanje smjese izomera i sl.)
 • Glavna razlika: tehnički se proizvode u velikim količinama i imaju nisku cijenu dok čisti dolaze u malim količinama i imaju znatno višu cijenu
tehnike kultiviranja mikroorganizama
Tehnike Kultiviranja mikroorganizama
 • 1. Površinski ili emerzno (rast na površini tekuće podloge ili rast na površini čvrstih nosača)
 • Prednosti: jednostavna i jeftina oprema,
 • Nedostatci: djelomična aseptičnost, niska brzina otapanja kisika
 • 2. Dubinski ili submerzno (rast u hranjivoj podlozi koja se miješa i/ili aerira)
 • Prednosti:

Homogena distribucija mikrobnih stanica u hranjivoj podlozi

Homogena distribucija mjehurića zraka (aerobni procesi) u hranjivoj podlozi, velika dodirna površina i velika brzina otapanja kisika

Mikroorganizmi brzo rastu i sintetiziraju produkt

Najveći stupanj iskorištenja supstrata i produktivnost

primjer reaktora za povr insku proizvodnju celulaze aeracija zrakom supstrat je u plitkim tavama
Primjer reaktora za površinsku proizvodnju celulaze – aeracija zrakom, supstrat je u plitkim tavama
uporaba enzima u preh industriji
UPORABA ENZIMA U PREH.INDUSTRIJI
 • Enzimi u voćnim sokovima:
  • Problemi u pripravi voćnih sokova : zamućenja uzrokovana pektinima
 • Komercijalni pektolitički enzimi su singergistička smjesa enzima:
  • Poligalaktouronaza hidroolizira bez određenog reda 1,4 alfa D galakturonsku vezu
  • Pektinesteraza oslobađa metanol iz pektil metil estera
  • Pektin lijaza cijepa pektin uz oslobađanje oligosaharida
  • Hemicelulaza cijepa hemicelulaze i pomaže djelovanju pektinaza
  • Enzimi djeluju na pH 4-5 ispod 50 C i dodaju se direktno u voćnu pulpu
jo u industriji
Još u industriji:
 • Upotreba proteaza – renin iz četvrtog želuca teladi-primjena u pripravi sira, omekšavanju mesa, postizanju okusa u namirnicama-hidrolizira peptidnu vezu između fenilalaninskog i metioninskog ostatka
 • U proizvodnji šećera – invertaze i rafinaze, dekstranaze i alfa amilaze
 • U pivarstvu : dekstrini (daju punoću pivu i stabiliziraju pjenu), celulaze, papain (upotrebljava se u postfermentacijskom stupnju da bi se spriječilo pojavljivanje mutnoće ili taloga), glukoamilaza, fungalna alfa amilaza
enzimi u pekarstvu
Enzimi u pekarstvu
 • Najčešće se koristi fungalna α-amilaza ili Taka-amilaza koje proizvodi Aspergilus Oryzae
 • Degradiraju oštećene granule škroba
 • Oslobađaju maltozu koju kvasci koriste kao izvor ugljika
 • Reduciraju viskoznost tijesta
 • Ostali enzimi :ksilanaze (reduciraju probleme vezane uz neujednačenost kvalitete brašna), oksidoreduktaze (utječu na volumen i teksturu proizvoda), lipaze (smanjuju čvrstoću kore), proteaze (povećavaju sposobnost ekspanzije glutenskog matriksa)
uporaba enzima u detergentima
UPORABA ENZIMA U DETERGENTIMA
 • 60% svih detergenata imaju enzime
 • Općenito detergenti s enzimom uklanjaju proteine s odjeće, mrlje od krvi, mlijeka, masti i voća puno efikasnije nego detergenti bez enzima
 • Najčešće se koriste proteaza i amilaza, a djelomično lipaza i celulaza
 • Svi enzimi koji se koriste moraju biti aktivni pri pH između 8 i 10,5 i temperaturi do 60⁰
 • u detergentima za suđe koriste se amilaze, proteaze i lipaze
enzimi za razgradnju kroba
ENZIMI ZA RAZGRADNJU ŠKROBA
 • α-amilaza je endohidrolaza i cijepa α-1,4 vezu bez određenog reda
 • β-amilaza je egzohidrolaza koja cijepa samo α-1,4 vezu i daje kao glavni produkt maltozu
 • Još neki od važnijih enzima za razgradnju škroba su glukoamilaza i pululanaza
enzimi za razgradnju celuloze
ENZIMI ZA RAZGRADNJU CELULOZE
 • Celulaza-enzim koji razgrađuje celulozu na monosaharidne (glukoza) i disaharidne (celobioza) jedinice
 • Uklanjaju celulozna vlakna oštećena pranjem i nošenjem, a pri tome ne oštećuju glavna celulozna vlakna
medicinska primjena enzima
MEDICINSKA PRIMJENA ENZIMA
 • Glavne primjene enzima u medicini su uglavnom povezane s uklanjanjem toksičnih tvari
 • Još u 19. stoljeću upotrebljavali su se pankreasni enzimi za uklanjanje probavnih smetnji
 • Danas se još primjenjuju:
 • Asparaginaza- u liječenju leukemije
 • Lizozim- kao antibiotik
 • Rodonaza- spriječava trovanje cijanidom
 • Ribonukleaza- antivirusno djelovanje
 • Tripsin- protuupalno djelovanje