kolegij merd eri i akvizicije n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE. Tema: Pojam restrukturiranja preduzeća. Restrukturiranje je odgovor. Na neprestane promjene u okruženju preduzeća koja ga tjeraju na evoluciju ali i revoluciju poslovanja. Promjene: Uklanjanje trgovinskih barijera, Olakšano kretanje kapitala

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE' - dewei


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kolegij merd eri i akvizicije

Kolegij: MERDŽERI I AKVIZICIJE

Tema: Pojam restrukturiranja preduzeća

restrukturiranje je odgovor
Restrukturiranje je odgovor
 • Na neprestane promjene u okruženju preduzeća koja ga tjeraju na evoluciju ali i revoluciju poslovanja.
 • Promjene:
  • Uklanjanje trgovinskih barijera,
  • Olakšano kretanje kapitala
  • Razvoj novih tehnologija.
 • Odgovor je Restrukturiranje, da bi se:
  • Smanjili troškovi poslovanja,
  • Unapredile interne snage,
  • Iskoristila i dobila tržišna prednost
 • Odluka o restrukturiranju može biti:
  • Nametnuta
  • Preventivna
 • Restrukturiranje može biti:
  • Poslovno i finansijsko.
slide3
Mora
 • Gap između potencijalne i stvarne vrijednosti preduzeća mora biti minimalan.
 • Ako nije tako:
  • Eksterni napadači preuzimaju
  • Gubi se korporativna kontrola.
finansijsko restr
Finansijsko restr.
 • Značajne promjene u strukturi kapitala:
  • Otkup akcija: slobodnom gotovinom se otkupljuju sopstvene akcije.
  • Dokapitalizacija drugom klasom akcija: durgačija prava glasa.
  • Ponude za zamjenu jednih HoV durgim
  • LBO (leveraged buyout): povuku se dodatna sredstva zaduživanjem  otkupe se akcije, isplate dividende. Inicira “vanjski” akter.
  • LR (leveraged recapitalisation): isto kao LBO samo inicira sama kompanija.
  • Debt-for-equity swaps.
portfolio ili poslovno restr
Portfolio ili poslovno restr.
 • Značajne promjene u strukturi sredstava ili linijama biznisa.
 • Dezinvestiranje (strategije kontrakcije) ili akvizicije (strategije ekspanzije).
 • Cilj: izoštravanje fokusa.
merd eri i akvizicije
Merdžeri i akvizicije

Merdžer i tejkover – u remu je razlika?

pojam
Pojam
 • Udruživanje, integrisanje, kombinovanje sredstava dva ili više preduzeća.

Preduzeće KUPAC

(acquirer or buyer company)

Rezultat:

POSLOVNA KOMBINACIJA

PONUĐAČ

ŠALJE PONU-DU

Preduzeće PRODAVAC

(acquired or sold company)

CILJNO - TARGET

pravne procedure za sticanje drugog preduze a
Pravne procedure za sticanje drugog preduzeća
 • Merdžer
 • Konsolidacija
 • Akcizicija akcija
 • Akvizicija sredstava
merd er
Merdžer
 • A + B = A
 • A apsorbuje B (ono prestaje da postoji kao pravno lice).
 • Akcionari B zamjene te akcije za akcije A.
konsolidacija
Konsolidacija
 • A + B = C
 • Poslovanje se nastavlja pod novim imenom.
 • Oba (A i B) prestaju da postoje kao pravna lica.
 • Akcionari A i B razmenjuju svoje akcije za nove akcije C.
 • Ovdje i nije tako značajna razlika između kupca i prodavca  adekvatniji izraz: aktivno i pasivno preduzeće.
akvizicija akcija
Akvizicija akcija
 • Kupac kupuje 50% i više akcija sa pravom glasa targeta.
 • Kupac šalje ponudu menadžmentu ili skupštini akcionara.
 • U tome je razlika prijateljskih/neprijateljskih preuzimanja  put do akcionara.
 • Target može da ostane “pravno živ” – ćerka firma kupca ili se gasi i nastavlja da radi kao divizija kupca.
akvizicija sredstava
Akvizicija sredstava
 • Dobijanje formalne saglasnosti akcionara  kupovina samo sredstava.
kontrakcija poslovanja
Kontrakcija poslovanja
 • Odvajanje poslovnog segmenta:
  • Prodaja poslovnog segmenta (sell-off): drugom preduzeću, investitoru ili MBO.
  • Odvajanje (spin–off): akcija A se zamijeni sa A- + B
  • Dioba (split-off): na početku A. Onda se emituju B. Vlasnici A mogu da svoej akcije zamijene za B. Mogu da budu vlasnici ili A ili B.
  • Cijepanje (split-up): niz tramsakcija odvajanja i dioba.

Odvojen entitet

restrukturiranje se
Restrukturiranje se
 • uvijek počinje da bi se popravile loše performanse ili dobre učinile boljim.
 • Integrisani proces:
  • Funkcionalna dimenzija.
  • Vremenska dimenzija.
 • Preduslovi za iniciranje su dakle:
  • Performanse
  • Kvalitet korporativng upravljanja
performanse
Performanse
 • Osnovno pitanje = pravovremeno iniciranje restrukturiranja!!!!
 • Neophodno:
  • Adekvatna mjerila performansi
  • Ekspertiza analitičara (i ko je to!!)
 • Uzrok za slabe performanse:
  • Uticaj tržišnih faktora
  • Uticaj braše (grane, djelatnosti):
   • Superiorna (zdrava grana),
   • Prosječna
   • Problematična
  • Loš menadžment

Glavni uzrok neprilika su slabije performanse u odnosu na DJELATNOST!!

vezano uz performanse i prostor za napade
Vezano uz performanse i prostor za “napade”

OPTIMALNA VRIJEDNOST

Tekuća vrijednost

Neiskorištene prilike restrukturiranja

1. Interne mogućnosti restr.

2. Dezinvestiranje/

akvizicije

3. Finansijsko restrukturiranje

korporativno upravljanje
Korporativno upravljanje
 • Od mehanizama kontrole menadžmenta zavisi da li će njima biti u interesu da iniciraju restrukturiranje!!
 • Efikasnost kontrole:
  • Jaki direktori (u bordu)
  • TKK (tržište korporativne kontrole): tržište akcija, napadi.
  • Menadžeri
  • Slabi direktori (u bordu)

Retko kad se inicira dobrovoljno, potreban uticaj mehanizama kontrole!

dobrovoljno ili prisilno restr
Dobrovoljno ili prisilno restr.

Mehanizam kontrole

I N T E R V E N C I J A

smjena, preuzi-manje

P R E T NJ A

Menadžment

Feedback info

Dobrovoljno restr. = pravovremeno promjene

Status quo

Prisiljeno restr. = manji efekti nego da je bilo ranije

Status quo

1 = prilikom pada performansi MK šalje feedback informaciju. Menadžment reaguje odmah.

3 = nakon nereagovanja menadžmenta – MK šalje pretnju

pitanja za ponavljanje1
Pitanja za ponavljanje:
 • Ciljno preduzeće u M&A transakciji:
 • Kupac preduzeće u M&A transakciji:
 • Merdžer:
 • Konsolidacija:
 • U tejkover spada:
 • U tejkover ne spada:
 • Akvizicija akcija:
 • Akvizicija sredstava:
 • U kojoj transakciji dezinvestiranja dolazi do priliva novca:
 • U kojoj transakciji dezinvestiranja se samo preuređuju vlasnički odnosi:
 • Restrukturiranje počinje:
 • Restrukturiranje je inicirano:
 • Glavni uzrok finansijskih neprilika je:
 • Ako preduzeće posluje u zdravoj djelatnosti i ostvaruje performanse ispod prosjeka djelatnosti:
 • Optimalna vrijednost preduzeća:
 • Osnova za “napad” i preuzimanje je:
 • Vjerovatnoća da će restrukturiranje biti inicirano (bez obzira na performanse) je najveća:
 • Vjerovatnoća da će restrukturiranje biti inicirano je najmanja:
 • Ako menadžmet ne odreaguhe na feedback informaciju mehanizama kontrole:
 • Feedbank signal od mehanizama kontrole može da bude: