Kolegij:
Download
1 / 18

Priredila: dr. sc. Tatjana Stanivuk - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

Kolegij: MATEMATIKA 1 Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet. PM. Priredila: dr. sc. Tatjana Stanivuk. Nositelj kolegija: dr. sc. Tatjana Stanivuk Suradnik: Marina Šarac. Godina studija / semestar: prva (1.) / prvi (1.) Status predmeta: obvezni.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priredila: dr. sc. Tatjana Stanivuk' - ivria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet

PM

Priredila: dr. sc. Tatjana Stanivuk

Ekonomski fakultet u Splitu


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Nositelj kolegija: dr. sc. Tatjana Stanivuk

Suradnik: Marina Šarac

Godina studija / semestar: prva (1.) / prvi (1.)

Status predmeta: obvezni

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Bodovna vrijednost (ECTS): pet (5)

Način izvođenja nastave: predavanja + vježbe (2 + 3)

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Ciljevi

kolegija:

Pismeno i usmeno

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Usvajanje znanja i stjecanje vještina iz onih

područjamatematike (osnova algebre,

matematičke analize iodgovarajućih

matematičkih metoda) koja su nužna za

praćenje nastavnih programa ostalih kolegija

predviđenih nastavnim planom, te za očekivanu

primjenu u praksi.

Način

polaganja:

Ekonomski fakultet u Splitu

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Očekivani

ishodi:

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Definirati skupove i operacije s istima;samostalno

rješavati zadatke unutar skupova realnih i

kompleksnih brojeva; primijenjivati elementarne

funkcije; računati neprekidnost i granične

vrijednosti funkcija;objasniti značenje beskonačnih

nizova i redova; objasniti značenje diferencijalnog

računa i samostalno rješavati probleme primjenjujući

isti; definirati i opisati elemente linearne algebre

(interpretirati rješenja sustava linearnih jednadžbi i

matrica, te vektorske algebre i analitičke geometrije

prostora).

Ekonomski fakultet u Splitu

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

1. obveza

studenta:

Predavanja: mjesto održavanja – Lora A1

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

 • Redovito pohađanje nastave –

 • nazočiti najmanje 80% predavanjima

 • i vježbama (0,5 ECTS).

Vježbe: mjesto održavanja – Lora A3

2 grupe

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

2. obveza

studenta:

Sudjelovanje

u nastavi:

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

 • Aktivno sudjelovanje u nastavi(0,5 ECTS)

 • i redovitopristupanje kolokvijima

 • (2,1 ECTS).

 • Nastavnik, asistent i demonstrator prate

 • i vode zabilješke o pojedinom studentu.

Pristupanje

kolokvijima:

 • Po grupama u terminima predviđenim

 • za vježbe – kolokviji se ne prijavljuju.

 • Student nije obvezan pristupiti polaganju.

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

1. kolokvij

- 15. tjedan nastave

 • - ne uvjetuje položen

 • 1. i 2. kolokvij

 • - Nastavne cjeline:

 • Elementi linearne

 • algebre i Vektorska

 • algebra.

- 12. tjedan nastave

 • - ne uvjetuje položen

 • 1. kolokvij

 • - Nastavne cjeline: Diferencijalni račun i njegova primjena, Redovi.

- 6. tjedan nastave

- Nastavne cjeline: Skupovi, Brojevi, Kombinatorika, Realne funkcije jedne varijable, Neprekidnost funkcije i Granične vrijednosti.

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Tijekom nastavnog procesa vrši se pismena provjera znanja: Student polaže tri parcijalna ispita (kolokvija).

3. kolokvij

2. kolokvij

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Da bi student položio kolokvij mora sakupiti najmanje 50% od maksimalnog broja bodova. Sva tri položena kolokvija oslobađaju studenta završnog pismenog ispita. Ukoliko je student položio samo jedan ili dva kolokvija (od moguća tri), istog dijela gradiva oslobođen je na završnom pismenom ispitu te piše samo onaj dio gradiva koji nije zadovoljio. Ocjena pismenog dijela ispita formira se kao srednja vrijednost bodova ostvarenih putem kolokvija ili bodova ostvarenih na završnom pismenom ispitu (ukoliko student nije položio kolokvije).

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Način pristupanja pismenom dijelu ispita:

1.Student dolazi na vrijeme i sa sobom nosi indeks na uvid!

2.Student je obvezan imati najmanje 4 lista trgovačkog papira ipisaći pribor!

3.Student u prostoriju gdje piše ispit ne smije unositi nikakve torbe, niti bilo kakve pisane materijale!

4.Za vrijeme kolokvija ili ispita student smije koristiti samo kalkulator i memento (dozvoljene formule)!

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

5.Osobne podatke student zapisuje kemijskom olovkom na već pripremljeni papir!

6.Za vrijeme trajanja ispita student ne smije koristiti mobitel (ugasiti ga pri ulasku u učionicu), niti smije ometati druge studente (pričom, okretanjem i sl.)! Nikakvo posuđivanje pribora nije dopušteno!

7.Zadane zadatke i riješeni pismeni dio ispita, student predaje nastavniku i u tišini napušta učionicu.

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Važna napomena:

1. Preduvjet za pristup završnom ispitu je potpis!

2.Student je obvezan uredno prijaviti ispit za rok u kojem želi pristupiti polaganju!

3. Datum i mjesto održavanja ispita objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici fakulteta!

4. Prijavljeni ispit i nedolazak na isti se broji kao jedan od tri moguća pokušaja polaganja navedenog kolegija!

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

5.Student koji u tri pokušaja nije položio ispit, prijavom četvrti put ostvaruje mogućnost polaganja pred komisijom!

6.Student koji ni četvrti put - pred komisijom, ne položi ispit, upisuje navedeni kolegij dogodine!

7. Sve što je student ostvario u ovoj akademskoj godini nije prenosivo u narednu akademsku godinu!

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Nakon položenog pismenog dijela ispita student pristupa usmenom dijelu ispita. Student može biti oslobođen usmenog dijela ispita ukoliko se izrazito zalagao za vrijeme nastave te je zadovoljan ocjenom ostvarenom na pismenom dijelu ispita.

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

VAŽNA NAPOMENA!!!

Svako nedolično ponašanje studenta za vrijeme:

nastave – rezultira udaljavanjem s iste i ne dobivanjem potpisa (što znači ne mogućnost polaganja navedenog kolegija);

pismenog dijela ispita (u terminu pisanja kolokvija ili završnog ispita) rezultira negativnom ocjenom iz navedenog kolegija.

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

 • Konzultacije kod

 • Marine Šarac:

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

 • Ponedjeljak 13:45 – 14:30, Lora

 • Utorak 10:15 - 11:00, Lora

 • Ponedjeljak 15:30 - 16:15, Lora

 • Srijeda 11:20 - 12:05, Lora

 • Ponedjeljak 16:20 - 17:05, Lora

 • Četvrtak 13:00 - 14:35, H 2

Demonstratura kod

Marina Laušića:

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

Kolegij: MATEMATIKA 1

Preddiplomski studij: Pomorski menadžment

Poštovani studenti,

Redovito pratite web stranicu našeg fakulteta http://www.pfst.hr/ jer ćete tu kroz obavijesti nastavnika, nastavne materijale i sl. naći sve odgovore vezane uz navedeni kolegij. Za dodatna pitanja možete mi se, osim za vrijeme konzultacija, obratiti i na mail tstanivu@pfst.hr, kao i asistentici na mail msarac@pfst.hr.

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet


Priredila dr sc tatjana stanivuk

ŽELIM VAM USPJEŠNU AKADEMSKU GODINU KAO I NASTAVAK STUDIRANJA

dr. sc. Tatjana Stanivuk

PM

Sveučilište u Splitu - Pomorski fakultet