m u degenerat vne zmeny chrbtice ur chli disabilitu u pacienta so sm kazuistiky n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Môžu degeneratívne zmeny chrbtice urýchliť disabilitu u pacienta so SM? – kazuistiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Môžu degeneratívne zmeny chrbtice urýchliť disabilitu u pacienta so SM? – kazuistiky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Môžu degeneratívne zmeny chrbtice urýchliť disabilitu u pacienta so SM? – kazuistiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on

Môžu degeneratívne zmeny chrbtice urýchliť disabilitu u pacienta so SM? – kazuistiky. Gurčík, Tomášová Jarošová Gajdošová, Galik, Gašparíková Kubaľová, Lišková Škola s SM II - 9. apríl 2010. Kazuistika 1. 70 ročný pacient 1986 – 1989 LIS l. dx. L5

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Môžu degeneratívne zmeny chrbtice urýchliť disabilitu u pacienta so SM? – kazuistiky' - devlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m u degenerat vne zmeny chrbtice ur chli disabilitu u pacienta so sm kazuistiky

Môžu degeneratívne zmeny chrbtice urýchliť disabilitu u pacienta so SM? – kazuistiky

Gurčík, Tomášová

Jarošová

Gajdošová, Galik, Gašparíková Kubaľová, Lišková

Škola s SM II - 9. apríl 2010

kazuistika 1
Kazuistika 1
 • 70 ročný pacient
 • 1986 – 1989 LIS l. dx. L5
 • 1992 hospitalizácia na NR klinike, anamnesticky slabosť a zakopávanie PDK pri turistike, bolesti krížov, NR nález - obraz zmiešanej parézy pravej DK
 • CT LS 1992 protrúzia disku L5/S1 vpravo
 • Rýchla progresia stavu, rozvoj spastickej kvadruparézy akcentovanej na pravých končatinách
 • MRI C 1992 Praha IKEM – záver: kongenitálne užší spinálny kanál v dolnom úseku C chrbtice, protrúzie diskov C4/5/6, myelopatia nepotvrdená
kazuistika 11
Kazuistika 1
 • NRCH konzultácia 1992 – konzervatívny postup
 • Magnetická stimulácia 1992– predĺženie centrálneho kondukčného času na DK bilaterálne, viac vpravo
 • Likvor 1992 zmnoženie gamaglobulínov
 • TEE 1992 negat
 • MRI mozgu1992 málo početné hyperintenzívne ložiská supra aj infratentoriálne, dg. záver sclerosis multiplex
kazuistika 12
Kazuistika 1
 • 2008 MRI mozgu – demyelinizačné lézie supratentoriálne, počet 8 para aj periventrikulárne
 • Imunologické vyšetrenie nepotvrdená vaskulitída
 • 2008 oligoklonálna skladba likvoru pozit
 • 2008 MRI C – malý plak v úrovni C2, multietážová stenóza od C3 nadol, C4/5 centrálna hernia, C5/6 plošná extrúzia so známkami myelopatie
 • 2008 hospitalizácia a indikačný seminár na NRCH klinike, NRCH intervencia neindikovaná
 • Chôdza bez palice do 2002, od 2002 1 franc. barla, od 2006 2 franc. barly, v súčasnosti cca 20 m s 2 franc. barlami
kazuistika 2
Kazuistika 2
 • 62 ročná pacientka
 • Začiatok ťažkostí 1972 - pravostranná hemiparéza a hemihypestézia, neskôr opakované ataky so senzitívnou a motorickou symptomatikou na končatinách, cerebellárnou ataxiou, od 2001 chronicko progresívna forma SM
 • Od 1976 reumatoidná artritída, najvýraznejšie postihnutý kolenný zhyb vpravo
 • Chôdza s 1 franc. barlou od 1995 – prejde 50m
 • Od 1995 organický psychosyndróm s prechodom do demencie
kazuistika 21
Kazuistika 2
 • VEP – predĺžená latencia Pl bilaterálne
 • BAEP spomalenie v orálnom kmeni vľavo
 • OP - temporálne nablednutie papily vpravo
 • MRI mozgu - kortikálna aj centrálna atrofia mozgu, demyelinizačné lézie splývavého charakteru peri, para, supraventrikulárne a infratentoriálne
 • Oligoklonálna skladba likvoru pozit
 • Inkontinencia moča a stolice 10 rokov
 • 25 rokov nevyvážená esovitá skolióza, Cobb II - 33°
kazuistika 3
Kazuistika 3
 • 67 ročná pacientka
 • Od roku 2002 parestézie HK, trupu aj DK, porucha jemnej motoriky, bolesti C s iradiáciou do PHK
 • Neurotopicky frustná centrálna monoparéza PDK, asociovaná hypestézia od C3, radikulárny syndróm C7 vpravo a L4/5 vpravo s neuropatickou bolesťou
 • MRI mozog supratentoriálne nepočetné demyelinizačné lézie
 • MRI C Centrálna protrúzia C5/6 a paramediálna C6/7 doprava, ložisko hypersignálu v úrovni C2 demyelinizačného charakteru
 • MRI LS – Osteochondróza L4/5, centrálna subligamentózna hernia L5/Sl
 • Likvor oligoklonálna skladba pozit
 • BAEP - mierne spomalenie vedenia v proximálnej oblasti mozgového kmeňa
 • VEP spomalenie iniciálnou oblasťou zrakovej dráhy vpravo
dg cm podpor
Dg CM podporí
 • impingement durálneho vaku diskom alebo osteofytom
 • stenóza spinálneho kanála

rozmer ≤ 12mm

Pavlovovej index < 0,8

 • zníženie plochy miechy
 • miechové hyperdenzity v T2
 • zníženie KP pod 0,4 – banánový

tvar

 • dynamická kompresia pri CT myelografii
 • abnormality vlny N13 SSEP, MSK, EMG – asymetrická axonálna neuropatia
konzervat vny postup
Konzervatívny postup
 • Neprogredujúca forma ochorenia
 • Malá miechová kompresia
 • Mierny klinický obraz
 • Vysoké operačné riziko
chirurgick rie enie
Chirurgické riešenie
 • U klinicky progredujúcich foriem
 • Výrazná kompresia spinálneho kanála (40% AP rozmeru)
 • zníženie plochy miechy pod 60 mm2
 • Jednosegmentové T2 hyperintenzity lepší outcome ako viacsegmentové
 • Kratšie trvanie – lepšie výsledky
 • JOA skóre – pod 7 urgentná operácia, 7-13 operovať, 13-17 konzervatívny postup1
 • Pri OPLL operovať aj pri miernom klinickom postihnutí, malá trauma – dekompenzácia
 • Dostatočný rozsah dekompresie – pooperačný rozmer spinálneho kanála aspoň 1,6 cm2

––––––––––––––––-

1/ Kadaňka a kol.: Léčba spondylogenní cervikální myelopatie – standard či problém? Pohled neurologa a neurochirurga. Neurol prax 2002; 1: 28-32.

praktick z very
Praktické závery
 • Spondylotické zmeny a diskogénne lézie v C ubikvitárne, ojedinelé publikované prípady spontánneho vymiznutia hernie disku po rokoch
 • Oligoklonálna skladba aj u pacientov s CM bez RS1
 • RS a cervikálna myelopatia - 2 koexistujúce ochorenia
 • Iniciálna NR symptomatika väčšinou následkom RS, chirurgické riešenie sa často zamieta
 • Dekompresívna laminektómia pri koincidencii RS a CM dobre tolerovaná, vo väčšine prípadov stabilizácia až výrazné zlepšenie stavu (prospektívne štúdie Young 1999, Bashir 2001, Ronthal 2006)
 • Nevyskytujú sa relapsy, permanentné zhoršenie NR nálezu alebo vážne komplikácie operačného výkonu alebo anestézie
 • Narastá počet operačných výkonov na C

––––––––––––––––

Cohen et al.: Cerebrospinal fluid oligoclonal IgG band in patients with spinal arteriovenous malformation and structural nervous system lesions. Arch Neurol 2000; 57: 553-557.