stress ngest och depression i graviditeten
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stress, ångest och depression i graviditeten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Stress, ångest och depression i graviditeten - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Stress, ångest och depression i graviditeten. Påverkan på graviditetsförloppet Påverkan på förlossningen Påverkan på barnet. Hur påverkas barnet av mors känslor.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stress, ångest och depression i graviditeten' - devika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stress ngest och depression i graviditeten

Stress, ångest och depression i graviditeten

Påverkan på graviditetsförloppet

Påverkan på förlossningen

Påverkan på barnet

hur p verkas barnet av mors k nslor
Hur påverkas barnet av mors känslor
 • M:s känslor påverkar barnet direkt genom hormonella o neurala transmittorer, vilket skapar förändring i blodcirkulation, hpa axel elle immunsystem
 • M:s känslomässiga tillstånd kan bidra till grav. komplikationer, vilka kan påverka B:s utveckling (ex stress kan sänka immunförsvaret öka risken för preeklampsi o prematur födsel
slide3
Komplikationer/riskfaktorer hos barnet kan skapa stress el negativa känslor hos M o få negativ effekt på barnets utveckling o på graviditetsförloppet (ex. neg. besked om vikt avvikelse hos B)
 • Negativa känslor för B el. grav kan leda till en störd syn på barnet o påverka anknytningen o förmågan att handskas omsorgsfullt med grav. minskar(alk. rökn. riskbeteende)
utveckling av stress forskning

Utveckling av stress forskning

Folktro

djurförsök, humanstudier

Utveckling inom teknik o biokemi. Gjort det möjligt att obs och mäta fostrets o nyföddas reaktion på stress

Nya studier på barnets utveckling

Stressforskning bidragit till ökad förståelse mellan psykologi och fysiologi

djurstudier av prenatal stress
Djurstudier av prenatal stress
 • Sömnstörning Minskad lust
 • Inlärd hjälplöshet/mindre omsorgs beteende
 • Förändring av dygnsrytm
 • Ökad stimulering av HPA axeln vid senare stress hos honorna, ångest stress
 • Minskad uppmärksamhet
 • Förändringar i hjärnans struktur
studier p m nniskor
Studier på människor
 • Upplevd stress/ångest hos modern under graviditeten har många och varierade långtidseffekter på barnets utveckling o på senare utveckling av psykopatologi

Barnets neuropsykologiska utveckling börjar före födelsen

metoder f r studier av stress p fostret
Metoder för studier av stress på fostret
 • mäta blodflödeshastigheten i fosterartärer:
 • Biokemiska och endokrinologiska studier via fostervatten, navelsträngsblod och neonatal blodprovstagning
 • Mått på kortisol kan användas som en bio markör för stress under hela graviditeten
ngest och direkt foster p verkan
Ångest och direkt foster påverkan
 • Förhöjd nivå av kortisol
 • Sänkt blodflödeshastighet i livmoderartärerna och i navelsträngsartären i slutet av graviditeten
 • Sänkt blodflödeshastighet i hjärnartärerna
 • Starkt samband mellan ångest och fosterbeteende v 27: Barnet har en ökad vakenhet och ökad hjärtvariabilitet i tillstånd av aktiv vakenhet
hpa axeln
HPA axeln
 • Påverkas av stress och depression
 • Nivån av kortisol i kvinnans blod är högre prenatalt vid ångest/stress och depression och dygnskurvan är utslätat
 • Går via placentan över till barnet
 • Kan leda till en negativ effekt på fosterhjärnan
kortisol och fosterhj rnan
Kortisol och fosterhjärnan
 • Väsentlig för fosterutvecklingen
 • Stora mängder har negativ påverkan på endokrint fungerande och beteende
 • Bromsar celltillväxt och migration
 • Ger onormalt hög täthet i vissa cns områden och abnorma lägen av cellkropparna
effekter p fostret av kad kortisol vid prenatal stress
Effekter på fostret av ökad kortisol vid prenatal stress
 • Stimulerar tillväxt vid akut stress men hämmar vid långvarig stress
 • Hämmar ämnesomsättningen
 • Hämmar tillväxten
 • Påverkar immunsystemet via interleukiner som påverkar sömn aptit minne och kognitiva funktioner
programmering av barnets stress respons system i utero relevant f r
Programmering av barnets stress respons system i utero relevant för
 • Neurologisk utveckling
 • metabola sjukdomar
 • Immunförsvar, etc
 • dvs ej specifikt till ett organ el medecinsk specialitet
 • betonar forskning på underliggande mekanismer
fler system p verkas
Fler system påverkas
 • Dansk studie(tegethoff 2011)som visar att stress påverkar flertal system utöver beteende och mental utveckling:
 • som matsmältnings och andningssystem
 • dvs påverkan inte är begränsad till barns psykiska hälsa
 • Långtidseffekter på barnet även efter justering för postnatal påverkan
stress i graviditeten p verkar
Stress i graviditeten påverkar
 • Graviditets o förlossnings komplikationer
 • Störst risk för de med både depr o ångest
 • För tidig födsel
 • Låg födelsevikt hos barnet (SGA)
prenatalstress p verkan p barnet
Prenatalstress påverkan på barnet
 • Ångest
 • Adhd (uppmärksamhet o impulsivitet)
 • Beteendestörningar (aggression)
 • Förändrad funktion av HPA axeln
 • Kognitiv påverkan
 • sömnproblem Mixed handedness
 • Immunfunktion/ autoimunasjukdomar
 • Neurologiska sjukdomar
effekten l ngvarig
Effekten långvarig
 • Effekten på barnet kan observeras upp till tonåren för beteende och fysiologi
 • Kan modereras av kvaliteten på omsorg
 • . Därför viktigt med tidig intervention studier behöver därför också innehålla studier av den tidiga omsorgsmiljön
timing sensitiva perioder sv rt att studera
Timing- sensitiva periodersvårt att studera
 • Svåra störningar sker tidigt (schitzofreni)
 • Beteende mässiga och emotionella problem sker senare i graviditeten
 • Olika kritiska perioder för formande av olika organ och system
 • Formandet av synapser och receptorer i hjärnan sker från 4:e grav. månaden och även fram under första året
effekt av akut stress som naturkatastrofer bombattacker
Effekt av akut stress somnaturkatastrofer/bombattacker
 • Störst inverkan på barnet tidigt i graviditeten
 • Kan leda till senare affektiv sjukdom hos barnet
 • Kan leda till spontan aborter
 • Effekt på barnet större prenatalt än postnatalt (finsk studie)
prenatala vs postnatala effekter
Prenatala- vs postnatala effekter
 • Stressad M i graviditeten är oftast stressad även pp

Kvaliteten av tidig omsorg kan antingen minska eller öka effekten av prenatalstresss

 • Trygg anknytning minskar kopplingen mellan prenatalstress och senare ångestproblematik och kognitiv utveckling hos barnet
k nsskillnader
Könsskillnader
 • Fler pojkar vänsterhänta, fler adhd , språk o skolproblem. Hyperaktiva p får mer uppmärksamhet, ledning än hyperaktiva flickor.
 • Pojkar känsligare för cns påverkan
 • Kan bero på långsammare kortikalisering av cns hos pojkar
 • Flickor får ett accelererande stresspådrag i tonåren pga ett känsligare HPA system
orsak till stressen hos m med ngest prenataldepression
Orsak till stressen hos M med ångest/prenataldepression
 • vissa stressorer påverkar/ andra inte
 • Mest påtagliga är

Svåra livshändelser ( speciellt sista året)

Interpersonell stress/ Partnerkonflikt

De som upplevt misshandel eller sex våld

Stress som har med graviditeten att göra

 • Avsaknad av socialt stöd/immigrant status
m ngd streess
Mängd streess
 • Ej nödvändigtvis kliniska nivåer eller psykisk diagnos
 • Utan också vid relativt låga nivåer
 • Variationsvidden av mängden o nivå av stress som påverkar barnet är påtaglig
 • Finns över hela ångest spektrat
p verkan varierar
Påverkan varierar
 • Inte alla barn påverkas av prenatalstress Olika barn kan påverkas på olika sätt, beroende på genetisk sårbarhet och tidpunkten för stressen
 • Tidpunkten för fosterpåverkan kan variera för olika typer av störningar
 • Vissa barn som är mer sårbara för stress, kan också vara de som är mer recilienta
 • Gene- environment interaction
samband prenatal ngest pp depression
Sambandprenatalångest-pp depression
 • Prenatalångest påverkar sambandet mellan prenataldepression och ppdepression
 • Behandling av prenatalångest skyddar mot pp depression. Stöd för tidig intervention
 • Prenataldepression nära kopplat till psykosociala faktorer: ekonomi, isolering, svåra livsomständigheter
varf r r prenatal stress assoc med fler st rningar
Varför är prenatal stress assoc med fler störningar
 • Programmering av fostret
 • .Stress hos modern kan programmera avkomman för att hantera en framtida farlig och stressfull miljö i syfte att överleva Förändringar under sensitiva perioder i utvecklingen kan orsaka långvariga förändringar i struktur och funktion. Ex.SGA
 • .
f ruts gbar adaptiv respons
Förutsägbar adaptiv respons
 • Fostrets utveckling förändras på ett sätt som förbereder och anpassar barnet till den miljö som det kommer att befinna sig i efter födelsen. Det får information om miljön genom modern via: näring hormoner o andra substanser som förs över via placentan
 • Detta har spelat en viktig roll i människans evolution
forskning beh vs f r att finna orsakssamband
Forskning behövs för att finna orsakssamband
 • Cortsol påverkan
 • Programmering av HPA systemet, Limbiska systemet och prefrontala cortex
 • Epigenetiska förändringar
 • Mer forskning behövs för att förstå hur den prenatala ångest hos modern påverkar störningen hos barnet
 • Alltid både arv och miljö
ad