slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Označení materiálu: VY\_32\_INOVACE\_HLAVE\_CESKYJAZYK1\_10 Název materiálu: Slovo a slovní zásoba

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Označení materiálu: VY\_32\_INOVACE\_HLAVE\_CESKYJAZYK1\_10 Název materiálu: Slovo a slovní zásoba - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Označení materiálu: VY\_32\_INOVACE\_HLAVE\_CESKYJAZYK1\_10 Název materiálu: Slovo a slovní zásoba Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k opakování částí slov a lexikologie Očekávaný výstup: Žáci určí části slova

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Označení materiálu: VY\_32\_INOVACE\_HLAVE\_CESKYJAZYK1\_10 Název materiálu: Slovo a slovní zásoba' - desiree-hahn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HLAVE_CESKYJAZYK1_10

Název materiálu: Slovo a slovní zásoba

Tematická oblast: Český jazyk 1. ročník

Anotace: Prezentace slouží k opakování částí slov a lexikologie

Očekávaný výstup: Žáci určí části slova

Klíčová slova: předpona, kořen, přípona, koncovka, lexikologie, slovníky

Metodika: Podklad pro opakování učiva, poslouží místo klasického zápisu do sešitů

Obor: Cukrář, prodavač, kuchař - číšník

Ročník: 1.

Autor: Mgr. Věra Hladíková

Zpracováno dne: 8. 10. 2012

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

slovn z soba
Slovní zásoba
 • slovní zásobou se zabývá věda lexikologie
 • čeština má přibližně 250 000 slov
 • člověk jich běžně užívá asi 5-6 tisíc, ale počet závisí na jeho vzdělání, zájmech atd.
 • slovní zásoba je zaznamenávána do slovníků – věda, která se tímto zabývá je lexikografie
slovn z soba1
Slovní zásoba
 • aktivní – soubor slov, která aktivně užíváme v písemném i ústním projevu
 • pasivní – soubor slov a slovních spojení, kterým rozumíme, ale v písemném ani ústním projevu je neužíváme
rozd len slovn k
Rozdělení slovníků
 • překladové – slovníky obsahují vždy ekvivalenty ve dvou jazycích

Slovník česko-německý a německo - český

 • výkladové – obsahují ponaučení o slovní zásobě (výslovnost, význam, původ, pravopis, skloňování, časování…)
slovn ky
Slovníky
 • Slovník spisovné češtiny
 • Slovník spisovného jazyka českého
 • Slovník synonym
 • Slovník nářečí
 • Slovník cizích slov
 • Slovník nespisovné češtiny
ot zky
Otázky
 • Jmenuj autora alespoň jednoho slovníku.
 • Jaký slovník sestavil Josef Dobrovský?
 • Jaký slovník sestavil Josef Jungmann?
slovo
Slovo
 • slovo pro tento pojem existuje několik definic
 • slovo= soubor hlásek mající ustálenou formu a nesoucí určitý význam
 • sousloví = ustálené spojení slov, které nese význam pouze jednoho slova. Pokud by došlo k rozdělení slov v sousloví, význam se ztratí a nebo pozmění

přesýpací hodiny, mobilní telefon, hroší kůže

v znam
Význam
 • slovní – tento význam mají všechny slovní druhy kromě předložek a spojek
 • gramatický – tento význam vzniká až z kontextu, ve kterém je slovo zapojeno

pes = domácí zvíře, které štěká

na = předložka

Na střeše sedí kos. Čekám na tebe.

Pověsím ho na stěnu. (v tomto případě určuje vždy jiný pád)

sti slova
Části slova

Každé slovo se skládá z určitých částí

 • kořen – nejdůležitější část slova - má ho každé slovo - nese význam - nedělitelná část slova
 • předpona – část, která stojí vždy před kořenem - ve slově mohou být i dvě předpony za sebou
sti slova1
Části slova
 • přípona - část slova za kořenem - při skloňování a časování se nemění
 • Koncovka - část slova za příponou nebo kořenem - mění se při skloňování a časování
rozbor slov
Rozbor slov

ne schopn ost í

předpona kořen přípona koncovka

ur i sti slov
Urči části slov

květináč

přimalovali

pralesy

stůl

rozmazlený

ad