slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lidt om den bagvedliggende jura PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lidt om den bagvedliggende jura

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Lidt om den bagvedliggende jura - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Orcale Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk. Lidt om den bagvedliggende jura. Software er ophavsretligt beskyttet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lidt om den bagvedliggende jura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Videreoverdragelse af softwareEU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. OrcaleProfessor, dr.jur. Henrik Udsenhenrik.udsen@jur.ku.dk

lidt om den bagvedliggende jura
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)Lidt om den bagvedliggende jura
 • Software er ophavsretligt beskyttet
 • Ophavsret giver bl.a. ophavsmanden eneret til at sprede og kopiere (eksemplarfremstille) værket
 • Eneretten indebærer, at andre skal have ophavsmandens tilladelse til at foretage de ophavsretligt beskyttede handlinger
lidt om den bagvedliggende jura1
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)Lidt om den bagvedliggende jura
 • Spredning foreligger når et eksemplar af værket sælges, udlånes, udlejes, bortgives eller på anden måde overdrages til andre
 • Tilladt at sprede værker inden for sin egen privat sfære
 • Tilladt at sprede eksemplarer af værker som er overdraget til andre med ophavsmandens samtykke (konsumption)
lidt om den bagvedliggende jura2
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)Lidt om den bagvedliggende jura
 • Kopiering (eksemplarfremstilling) foreligger ved en hel eller delvis og permanent eller midlertidig kopiering af værket
 • Brug af et program (programafvikling) indebærer, at der sker delvis kopiering af programmet
 • ”Den der har ret til at benytte et edb-program” må fremstille de eksemplarer af programmet, som er nødvendige for at programmet kan anvendes efter sit formål
de principielle sp rgsm l
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)De principielle spørgsmål
 • Hvornår foreligger der et salg og ikke en licensering?
 • Gælder retten til viderespredning for online-eksemplarer (eksemplarer som brugeren har downloadet fra internettet)?
 • Kan retten til viderespredning forbydes ved aftale? Eller med andre ord et licensvilkår om, at licensen ikke må videreoverdrages gyldig?
 • Har den der får overdraget et program fra en anden bruger ”ret til at benytte programmet”?
usedsoft sagen baggrund
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)UsedSoft-sagen - baggrund
 • Brugere af Oracle programmel får adgang til programmet ved at downloade det fra Oracles hjemmeside.
 • Brugeren lagrer en kopi af programmet på en central server. Der fremstilles kopier på de enkelte brugeres computere.
 • Brugen forudsætter at der indgås en licensaftale med Oracle. Licensaftalen forbyder videreoverdragelse af programmet.
 • UsedSoft formidler kontakt mellem sælgere og købere af brugt Oracle programmel
usedsoft sagen baggrund1
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)UsedSoft-sagen - baggrund
 • Sælgeren afgiver erklæring om at have slettet alle kopier af programmet
 • Køberen downloader programmet fra Oracles hjemmeside. Køberen angiver at have ret til at bruge programmet ved at overtage brugsretten fra sælgeren. I nogle tilfælde hvor køberen allerede brugte programmet blev købet af licenser alle brugt til at udvide antallet af brugere.
 • Oracle mente dette var i strid med Oracles ophavsret og forbuddet mod videreoverdragelse i licensaftalen
 • Oracle fik medholde ved to tyske domstole. UsedSoft indbragte sagen for den tyske højesteret, som forelagde den for EU-Domstolen
eu domstolens afg relse
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)EU-Domstolens afgørelse
 • Der foreligger et ”salg” når brugeren får en brugsret til en kopi af et edb-program for et ubegrænset tidsrum mod en engangsbetaling, der gør det muligt for indehaveren af ophavsretten at opnå et vederlag, der svarer til den økonomiske værdi af kopien af værket
  • Ikke afgørende om aftalen bruger ordet ”salg” eller ordet ”licens”
  • Ingen betydning at programmet kan downloades gratis, hvis den efterfølgende brug kræver licensaftale og betaling
eu domstolens afg relse1
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)EU-Domstolens afgørelse
 • Online-eksemplarer er også omfattet af viderespredningsretten
 • Viderespredningsretten gælder for programmet i den opdaterede version på tidspunktet for videreoverdragelsen
  • Gælder også selv om den efterfølgende erhverver ikke tegner vedligeholdelsesaftale
 • Ikke muligt at foretage en opdeling af licensen, således at den oprindelige bruger bevarer et vist antal licenser
 • Den oprindelige bruger skal gøre sin egen kopi ubrugelig på overdragelsestidspunktet
  • Producenten kan eventuelt sikre dette med DRM-teknologi
eu domstolens afg relse2
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)EU-Domstolens afgørelse
 • Den efterfølgende erhverver er omfattet af begrebet ”den der har ret til at bruge programmet” => Erhververen må foretage de nødvendige eksemplarfremstillinger
 • Et overdragelsesforbud i en licensaftale har ikke virkning
uafklarede sp rgsm l
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)Uafklarede spørgsmål
 • Gælder viderespredningsretten hvis software overdrages tidsubegrænset med uden betaling?
 • Gælder viderespredningsretten for andre typer af online-værker end software – og hvilken betydning har det for programmer, der også indeholder andre værker som f.eks. musik eller beskyttet tekst?
 • Må producenten hindre overdragelsen af programmer gennem DRM-teknologi?
 • Kan den efterfølgende erhverver kræve vedligehold af programmet?
dommens konsekvenser
Det Juridiske Fakultet, Center for informations- og innovationsret (CIIR)Dommens konsekvenser
 • Åbner for at brugtsalgsmarked af software i Europa (i modsætning til USA)
 • Gælder ikke licensmodeller med løbende betaling => kan medføre en øget brug af disse modeller
 • Ikke muligt at forbyde videreoverdragelse og dermed som udgangspunkt heller ikke muligt at betinge videreoverdragelse af betaling
 • Mange leverandører må genoverveje deres licensvilkår og licensmodeller
 • Kunder må også genoverveje deres licenspolitik
 • Har også betydning ved virksomhedsoverdragelser, fusioner og outsourcing af drift
 • Nye mellemmandstjenester: Elektroniske byttecentraler?