I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego „PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - denzel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I forum funduszy europejskich fundusze europejskie efekty mo liwo ci i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy

Program Bloku Finansowego

„PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ…

Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich”

„Realizacja inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego z udziałem finansowania zewnętrznego”

Temat: „Instrumenty wsparcia JST przez bank”

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Finansowanie zewn trzne inwestycji unijnych jednostek samorz du terytorialnego

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

I Forum Funduszy Europejskich

Dariusz Kacprzyk Dyrektor Zarządzający, Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego

Warszawa, 7 maja 2008 r.


Dlaczego warto korzysta z finansowania zewn trznego z bank w
Dlaczego warto korzystać z finansowania zewnętrznego z banków?

 • możliwość realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych

  • zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności

  • podniesienie poziomu infrastruktury (warunek rozwoju)

  • źródło dodatkowych przychodów lub oszczędności

 • umożliwienie dostępu do „środków pomocowych” poprzez zapewnienie udziału własnego

 • stworzenie możliwości pokrycia wydatków celem ich późniejszego refinansowania np. z funduszy strukturalnych UE – kredyty pomostowe

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


R d a finansowania zewn trznego dost pne dla jst
Źródła finansowania zewnętrznego dostępne dla jst banków?

 • Kredyt bankowy krótko i długoterminowy, z okresem spłaty nawet do 25 lat

 • Emisja obligacji zwykłych lub przychodowych, termin spłaty nawet do 30 lat

 • Forfaiting

 • Kredyty ze środków Międzynarodowych Instytucji Finansowych (EBI, EBOR) – do 20 lat

 • Gwarancje bankowe jako zabezpieczenie kredytów z EBI czy EBOR

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Szukamy kreatywnych rozwi za
Szukamy kreatywnych rozwiązań… banków?

Przykłady

praktycznych

i skutecznych

zastosowań

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


I forum funduszy europejskich fundusze europejskie efekty mo liwo ci i perspektywy

Zakres projektu obejmował m.in banków?:

Modernizację 16 km sieci trakcyjnej

Modernizację torowiska i platform przystankowych

Przebudowę infrastruktury drogowej

Zainstalowanie na  przystankach systemu informacji pasażerskiej

Zakup nowego taboru

Emisja obligacji przychodowych – finansowanie wkładu własnego

Projekt „Łódzki Tramwaj Regionalny, Zgierz – Łódź – Pabianice”

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Emisja obligacji przychodowych
Emisja obligacji przychodowych banków?

Szczegóły emisji

 • Całkowity koszt projektu: 265 mln PLN

 • Współfinansowanie z UE: 108 mln PLN , jeden z większych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Program emisji obligacji przychodowych, kwota: 166 mln PLN

 • Obligacje przychodowe spłacane są z przychodów, jakie osiągnie w przyszłości dana inwestycja, lub z innych źródeł określonych przez emitenta

 • Zapadalność – 2030, kupon płatny: rocznie

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Emisja obligacji przychodowych cd
Emisja obligacji przychodowych cd. banków?

 • Międzynarodowy Rating dla emisji BBB- (Fitch Ratings)

 • Silne wsparcie finansowe ze strony Miasta dla Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR) oraz dla programu obligacji przychodowych w postaci dopłat do kapitału Spółki oraz wieloletniego kontraktu na usługi transportowe.

 • Wysoka płynność projektu

 • Market placement

 • Pierwsza emisji obligacji przychodowych w sektorze komunikacji lokalnej, druga po emisji obligacji przychodowych w 2005 dla MWiK w Bydgoszczy. Pierwsza w Polsce emisja z wyseparowanym strumieniem przychodów z danego przedsięwzięcia.

 • Bank pełni funkcję Organizatora, Agenta ds. Płatności, Dealera i Depozytariusza, ale przede wszystkim jest pomysłodawcą koncepcji i autorem struktury transakcji.

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Obligacje jako r d o finansowania pomostowego
Obligacje jako źródło finansowania pomostowego banków?

Projekt „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku”

Zakład Utylizacyjny sp. zo.o.

Cel Projektu – stworzenie spójnego, efektywnego i wygodnego systemu segregacji i zbiórki odpadów.

 • Projekt zapewnia pełną realizację obowiązującej w UE strategii gospodarki odpadami (zapobieganie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie, ograniczanie składowania)

 • Główne elementy projektu:

  • nowoczesny i bezpieczny dla środowiska zakład unieszkodliwiania odpadów

  • nowoczesna, największa w Polsce sortownia odpadów o przepustowości 200 tys. T rocznie

  • kompostownia o przepustowości 60 tys. T rocznie

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Obligacje jako r d o finansowania pomostowego cd
Obligacje jako źródło finansowania pomostowego cd. banków?

 • Całkowita wartość Projektu ponad 250.000.000 PLN

 • Okres realizacji Projektu: 2007-2009

 • Źródła finansowania Projektu:

  • dofinansowanie z Funduszu Spójności UE (70% kosztów)

  • pożyczka NFOŚiGW, WFOŚiGW

  • wkład własny Spółki

 • Finansowanie pomostowe - Program Emisji Obligacji 215.000.000 PLN

 • Bank Pekao SA – Agent Emisji, Agent ds. Płatności, Gwarant, Depozytariusz oraz Dealer

 • Dokumenty Informacyjne – Memorandum Informacyjne, Propozycja Nabycia Obligacji, Warunki Emisji – sporządza i aktualizuje Agent Emisji, czyli Bank

 • Atrakcyjny koszt finansowania w oparciu o ryzyko właściciela Spółki. „Otwartość” i elastyczność Programu, opcja finansowania z EIB

 • Zróżnicowane warunki cenowe oraz terminowe Programu zapewniają pełną realizację potrzeb finansowych Spółki

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Kredyty z eib uzupe nienie wk adu w asnego
Kredyty z EIB – uzupełnienie wkładu własnego banków?

 • Finansowanie dwóch projektów inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu

  Projekty inwestycyjne:

 • Zakup tramwajów trójczłonowych na kwotę 19.500.000 PLN

 • Modernizacja tramwajów w latach 2006 - 2007 na kwotę 19.180.000 PLN

 • Finansowaniu ze źródeł Europejskiego Banku Inwestycyjnego

  podlega 50% wartości projektu

 • MPK Sp. z o.o. otrzyma grant w wys. do 1 mln PLN

  w formie umorzenia kapitału

 • Grantu udziela Komisja Europejska w ramach

  Samorządowego Programu Infrastrukturalnego

 • Efektywny koszt finansowania po uwzględnieniu

  otrzymania grantu z Komisji Europejskiej:

  ponad 1 % poniżej1M WIBOR p.a

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Wykorzystanie gwarancji bankowej
Wykorzystanie gwarancji bankowej banków?

Projekt "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania"

 • Całkowita wartość Projektu:

  • 104 400 000 EURO ,

 • Źródła finansowania Projektu:

  • dofinansowanie z FunduszuSpójności: 57%,

  • środki własne AQUANET S.A.: 43%

 • Opracowana przez Bank struktura finansowania udostępnia następujące instrumenty finansowe:

  • 500 MPLN 5-letnia gwarancja EBI;

  • 120 MPLN Kredyt Konsolidacyjny;

  • 50 MPLN Kredyt Odnawialny

 • Pozyskanie finansowania w łącznej wysokości PLN 670,000,000, z czego PLN 500,000,000 jest udostępniane przez EBI na podstawie kontraktu finansowego, a pozostałe PLN 170,000,000 przez banki komercyjne. Środki z EBI służą na finansowanie oraz refinansowanie nakładów inwestycyjnych w latach 2004-2009.

 • Nowatorskie rozwiązanie refinansowania inwestycji środkami z EBI, wydłużenie amortyzacji

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę banków?

Dariusz Kacprzyk

Dyrektor Zarządzający

Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego

ul. Towarowa 25a, 00-958 Warszawa

Małgorzata Opalińska

Asystentka

Tel. +48 22 531 9600

Fax.+48 22 531 9605

malgorzata.opalinska@pekao.com.pl

Dariusz Kacprzyk

Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego