Download
hrif n msefnis kennsluh tti n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Áhrif námsefnis á kennsluhætti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Áhrif námsefnis á kennsluhætti

Áhrif námsefnis á kennsluhætti

94 Views Download Presentation
Download Presentation

Áhrif námsefnis á kennsluhætti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Áhrif námsefnis á kennsluhætti Námsgagnastofnun IS / 8. 2. 2011

 2. Spurningar Gunnars Hver eru áhrif námsefnis á kennsluhætti? Hvernig fer námsefnisútgáfa Námsgagnastofnunar saman við menntastefnu um einstaklingsmiðað nám? Hafa orðið einhverjar breytingar á síðustu árum samkvæmt þeim rannsóknum sem þú hefur stýrt eða tekið þátt í á fyrr nefndum þáttum? Hvert á að vera hlutverk námsefnis sem gefið er út í skólastarfi almennt? Er það námsefni sem gefið er út í dag að þjóna því hlutverki?

 3. Bakgrunnur IS • Rannsókn 1987-1988 • Símaviðtalskönnun 1994 (200 skólar) • Matsverkefni (frá 1992) • Þátttaka í rannsóknarverkefni: Starfshættir í grunnskólum (20 grunnskólar) • Ýmis samstarfstarfsverkefni (í ár 20 grunn- og framhaldsskólar)

 4. Fyrir 25 árum (miðstig) Fylgst var með kennslu í 20 bekkjardeildum á miðstigi í 12 skólum + viðtöl við kennara og nemendur + spurningalisti til 100 kennara í 7. bekk • Mikil stýring námsefnis • Vinnubækur og vinnublöð áberandi • Skortur á námsefni • Mikið af heimatilbúnu efni í notkun • Kennsluleiðbeiningar lítið notaðar

 5. Fyrir 17 árum Rætt við 200 viðmælendur í jafn mörgum skólum • Mikil áhrif námsefnis staðfest • Skortur á námsefni • Einkum í samfélagsgreinum • Afar jákvæð viðhorf til Námsgagnastofnunar

 6. Starfsháttarannsóknin • Vettvangsathuganir í 20 grunnskólum • 100 dagar, 500 kennslustundir í öllum árgöngum • Viðtöl við stjórnendur, kennara og nemendur • Spurningakannanir: • Starfsmenn • Nemendur • Foreldrar • Viðamiklar upplýsingar um kennsluhætti og notkun námsefnis • Einstaklingsmiðun er hinn rauði þráður rannsóknarinnar

 7. Sex stoðir • Námsumhverfisstoð • Stjórnunar- og skipulagsstoð • Viðhorfastoð • Kennarastoð • Nemendastoð • Foreldra- og samfélagsstoð + • List- og verkgreinar Heimasíða verkefnisins: http://skrif.hi.is/starfshaettir/

 8. Litið yfir sviðið nú (með öllum fyrirvörum) • Bylting hefur orðið í framboði á námsgögnum • Námsefni stýrir enn kennslu (ekki síður en áður) • Einstaklingsmiðun miðar hægt ... • Heimatilbúið efni hefur mikið vikið fyrir efni af Skólavefnum • Tölvu- og upplýsingatækni kemur minna við sögu en vænta mætti ... en samt ... • Vaxandi áhugi á námsmati • Skólaþróun í upphafi nýrrar aldar!

 9. Dæmi um áhugaverðar niðurstöður úr starfsháttarannsókninni • Kennarar segja ...

 10. Dæmi um áhugaverðar niðurstöður úr starfsháttarannsókninni • Nemendur (í 7.-10. bekk) segja ...

 11. 70% nemenda eru í tölvu meira en klukkustund á dag!

 12. Vettvangsathuganir • 4-600 stundir • Lýsing á námsumhverfi (uppdrættir, myndir) • Nákvæm lýsing á framvindu kennslustundar • Kennsluaðferðir • Noktun námsefnis • Viðfangsefni nemenda • Einstaklingsmiðun • Skráning í gagnagrunn

 13. Hagnýting fyrir Námsgagnastofnun? • Unnt er að fá yfirlit um notkun námsefnis • Hlutverk, stýring, eðli viðfangsefna • Mikilvægar upplýsingar • viðhorf kennara • viðhorf nemenda • ...