mojca ro man n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mojca Rožman PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mojca Rožman

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Mojca Rožman - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Uticaj TIMSS studije na politiku obrazovanja u Sloveniji. Mojca Rožman. Slovenija u međunarodnim istraživanjima velikih razmjera. TIMSS: učenici , nastavnici , direktori PIRLS : učenici , nastavnici , direktori, roditelji CIVED: : učenici , nastavnici , direktori

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mojca Rožman' - denise


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mojca ro man

Uticaj TIMSS studije

na politiku obrazovanja u Sloveniji

Mojca Rožman

slide2

Slovenija u međunarodnim istraživanjima velikih razmjera

 • TIMSS: učenici, nastavnici, direktori
 • PIRLS : učenici, nastavnici, direktori,roditelji
 • CIVED: : učenici, nastavnici, direktori
 • SITES : direktori, IT stručnjaci, nastavnici,
 • PISA : učenici, direktori, roditelji
 • TALIS : nastavnici, direktori

IEA

OECD

slide3

TIMSS u Sloveniji

 • TIMSS 1995:
     • 3. i4. razred
     • 7. i8. razred i
     • Završni razred srednjeg obrazovanja
 • TIMSS 1999: 8. razred
 • TIMSS 2003:
     • 3.razred osmogodišnje škole; 4.razred devetogodišnje škole;
     • 7razred osmogodišnje škole, 8.razred devetogodišnje škole;
 • TIMSS 2007:
     • 4.razreddevetogodišnje škole
     • 8.razreddevetogodišnje škole
 • TIMSS Advanced 2008
     • Završni razred srednjeg obrazovanja– za učenike koji žele da upišu fakultet (učenici koji su pohađali napredne kurseve iz matematike i fizike)
slide4

Predmeti u školi

3 trijada

1. trijada

2trijada

slide5

Trend učeničkih postignuća

 • Nedostaju rezultati za TIMSS 1999 za 8.razred

4. razred

8. razred

slide6

TIMSS u Sloveniji

 • Publikacije
  • TIMSS polazištana slovenskom jeziku
  • Informacijaza roditelje
  • Ispitni zadaci iz matematike i prirodnih naukasa uputstvima za bodovanje i rezultatima
  • Sažetak rezultata naposteru
  • Međunarodni izvještajsa naglaskom na nacionalnim pitanjima(300 strana)
  • Kratki pregledrezultata (10 strana)
  • Ažurirane informacije naweb stranici
  • Pomoć studentima u izradi magistarskih teza
  • Prezentacijena konferencijama ičlanci unovinama
slide7

TIMSS u Sloveniji

 • Komunikacija
   • Škole
   • Nastavnici
   • Roditelji
   • Nastavnici u obrazovanju (učenici)
   • Povratna informacija nakon diskusija o nacionalnim pitanjima
 • Regionalne razlike
 • Informisanje javnostineposredno nakon objavljivanja međunarodnog izvještaja
   • Novinari i eksperti (predmetni stručnjaci)
   • Pripremimo po potrebi više prezentacija
   • Prezentacije u školama na zahtjev škola
slide8

TIMSS i kontakt sa školama

 • Uvažavamo mišljenje škola
 • Obavještavamo škole o njihovim rezultatimanakon testiranja
 • Dobijamo povratne informacije od svih škola koje su učestvovale u testiranju
  • Školski koordinatori organizujudiskusijei pripremajukratkeizvještajeo iskustvu tokom provođenjatestiranjai rezultatima učenika
  • Školski koordinatori dobijaju priznanje – certifikat koji mogu koristiti za svoju promociju
slide9

TIMSS i kontakt sa školom

 • Nakon saopćenja za štampuškolama dostavljamokonačnu informaciju o njihovim rezultatima
 • Dostavljamo postignuća po sadržajnim područjima na zahtjev škole
 • Školama dostavljamo:
  • Posteresa kratkim prikazom rezultata
  • Izvještajeo nacionalnim i internacionalnim rezultatima
  • Ispitne zadatke iz matematike i prirodnih nauka
slide10

Uloga međunarodnih studija u nacionalnoj politici

 • Slovenija uvažavameđunarodnoupoređivanje
 • Ministarstvo obrazovanjakoristi podatkeiz međunarodnih studijaza poboljšanjenastavnog plana i programa
 • Nastavnici koristeispitne zadatke iz testovaunastavi
 • Sekundarna analizapodataka – istraživači koristepodatkeza izradu i objavljivanje svojih radova
 • Pratimo i istražujemo značajna pitanja ujavnom mnijenju
slide11

Uloga TIMSS studije u nacionalnoj politici

 • Uticaj na nivou škole
  • Škole uvježbaju standarde provođenja testa
  • Direktori imaju mogućnost da uvide posebne probleme i potrebe škole
  • Smjernice kako i šta podučavati, šta je važno
 • Uticaj na nivou nastavnika
  • Uticaj na primjenu nastavnog plana i programa u školama
  • Uvođenje kognitivnih procjena
  • Upotreba novih vrsta ispitnih zadataka u nastavi
slide12

Uloga TIMSS studije u nacionalnoj politici

 • Uticaj na nivou Ministarstva za obrazovanje i sport
  • Uticaj na nastavni plan i program
  • Nacionalni ispiti uvažavaju mjerenje po kognitivnim
  • domenama
  • Metodologija izvještavanja (mjerni test) koristi se za nacionalna ispitivanja
  • Obilje korisnog materijala (međunarodna uporedivost, TIMSS enciklopedija…)
 • Uticaj na nivou visokog obrazovanja
  • Promjena stavova na fakultetimakoji obrazuju nastavni kadar (međunarodna uporedivost)
slide13

TIMSS u javnosti

 • Dnevne novine zahtijevaju detaljne informacije
 • Uporedivost različitih regija
 • Informacije na web-stranici
 • Projekt elektronskestatističke analize (u probnoj fazi)
 • Shodno interesu javnosti provodimo naredne analize
slide14

Primjer sekundarne studije

 • Javno i stručno mišljenje da nemarazlikaizmeđu škola
 • Ispitali smoTIMSS 2007 podatke na nivou škola –razlike između škola postoje
 • Predložili smododatnu studiju
 • Osnovni cilj dodatne studije: koji faktoridoprinoseefikasnoj nastavi matematike i prirodnih naukana nivou škole
 • Prikupiti ideje šta škole sa boljim postignućima rade/vježbaju u poređenju sa školama koje imaju slabija postignuća
slide15

Sekundarna studija

 • Studija se sastojala iz dva dijela:
  • Škole daju povratne informacije o učeničkim postignućima
  • Kvalitativna studija (poduzorak od 15 TIMSS školau 3 grupe – visoka, srednja iniskapostignuća)
 • Metoda koja se koristila za prikupljanje podataka bila je serija razgovora sa relevantnim osobljem škole:
  • Direktori,
  • Nastavnici matematike,
  • Nastavnici prirodnih nauka,
  • Nastavnici,
  • Školski savjetnici
slide16

Sekundarna studija – bitna saznanja

 • Faktori koji pozitivno utiču na postignuća
  • Dobra komunikacija između nastavnika i direktora
  • Direktori ohrabruju nadarene učenike i omogućavaju im dodatne časove
  • Dobra komunikacija između nastavnika različitih razreda (vertikalna saradnja)
  • Izražena želja za novim aktivnostima i opremom koju koriste učenici
  • Nastavnici imaju više posla ali su zadovoljniji
  • Nastavnici sa mnoštvom novih ideja i inicijativa
slide17

Sekundarna studija - prijedlozi

 • Direktor ima veoma važnu ulogu
 • Više vremena za nastavu matematike
 • Više praktičnog znanja i primjene znanja u svakodnevnom životu
 • Studija je otkrila razlike između škola
 • Naglasili smo pozitivan rad u školama i prikupili nove ideje za rad u školama da bismo ih predstavili javnosti kao primjer dobre prakse
 • Prikupili smo ideje za nacionalne opcije