sni s btm s hh s gyermekek egy ttnevel se l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SNI -s (BTM) és HH-s gyermekek együttnevelése PowerPoint Presentation
Download Presentation
SNI -s (BTM) és HH-s gyermekek együttnevelése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

SNI -s (BTM) és HH-s gyermekek együttnevelése - PowerPoint PPT Presentation


 • 784 Views
 • Uploaded on

SNI -s (BTM) és HH-s gyermekek együttnevelése. Ki a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló? (Ktv. 121. § 14.). az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SNI -s (BTM) és HH-s gyermekek együttnevelése' - denali


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sni s btm s hh s gyermekek egy ttnevel se
SNI -s (BTM) és HH-s gyermekek együttnevelése

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

ki a h tr nyos helyzet gyermek tanul ktv 121 14
Ki a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló? (Ktv. 121. § 14.)
 • az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt

a jegyző védelembe vett,

 • aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást

folyósítanak

 • halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait sikeresen befejezte,
 • az a gyermek, az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek

A gyógypedagógus szemszögéből

valamennyi SNI-s –BTM-es érintett bizonyos mértékig

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

a hh s s hhh s tanul k deficitje
A HH-s és HHH-s tanulók deficitje
 • tudása szegényesebb az átlagnál
 • nem birtokol olyan készségeket, képességeket, amilyeneket a jobb helyzetben lévők.
 • ingerszegény környezetben nő fel.
 • korlátozott nyelvi kóddal rendelkezik.
 • családi körülményei rendezetlenek
 • Külön fejlesztési tervet nem kell készíteni!!!!!!!!

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

teh t
Tehát
 • a Közoktatási törvény a szegény, iskolázatlan szülők gyermekeit tekinti halmozottan hátrányos helyzetűnek, és ehhez a státushoz rendeli az esélyteremtő intézkedéseket
 • A képesség-kibontakoztató felkészítés és az integrációs felkészítés megvalósítása heterogén tanulóközösségben, az eredeti csoporton belül zajlik, vagyis a rendelet nem korrepetálásban és felzárkóztatásban, hanem az egyéni különbségekre érzékeny, differenciáló pedagógiában gondolkodik.
 • Az integrációs felkészítést a képesség-kibontakoztató felkészítéshez képest háromszoros normatívával finanszírozza, ám ebben az esetben a létszámarányok tekintetében szigorú feltételeket ír elő.

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

saj tos nevel si ig ny
Sajátos nevelési igény
 • 121.§ 29. „a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, ( SNI „A”)

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd.” (SNI „B”)

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

saj tos nevel si ig ny6
Sajátos nevelési igény
 • 1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról
 • 121.§ 28.) sorolja fel az SNI neveléshez, oktatáshoz szükséges feltételeket
 • III. Melléklet 3. pontja rögzíti, hogy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló az osztály, csoport létszámának a számításánál kettő főnek számít-de nem jár normatív támogatás

többségi pedagógiai eszközökkel kezelendő

társulhat - szükség esetén - pszichés gondozás!

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

beilleszked si tanul si magatart si neh zs g btm
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM)

Szakvéleményt Pedagógiai Szakszolgálat vagy NevelésiTanácsadó

adja

Jellemzői

 • beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzd (különböző tantárgyakból), magatartászavar (pl. hyperaktivitás) 
 • kóreredete nehezen tisztázható,
 • a korai fejlődés során nincs feltűnő fejlődési eltérés,

vagy súlyos környezeti ártalom

 • részterületeken iskolai eredménytelenség, enyhe

maradványtünetek

 • szociokultúrális környezeti hatásokra vezethető vissza

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

saj tos nevel si ig ny btm
Sajátos nevelési igény-BTM
 • Ellátása:

integrált oktatás, nevelés 

fejlesztő foglalkoztatás Nev.Tan szakértői véleménye alapján

az iskola egyéni foglalkozás keretében, 

felzárkóztatás egyéni fejlesztési terv alapján

 • Felelős: az intézmény vezetője
 • Ellenőrzi: a nevelési tanácsadó

BTM tanulók tantárgyi mentesítés az értékelés, minősítés alól

1993.évi LXXIX. tv. a közoktatásról30.§ (9)

 • kötelező felülvizsgálat: nevelési tanácsadónál Kontrollvizsgálatok a Közoktatási Törvény által meghatározott időközönként történnek

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

az integr lt nevel s oktat s t pusai s szintjei
Az integrált nevelés-oktatás típusai és szintjei
 • Spontán/rideg integráció-gyógypedagógus nem segíti a munkát
 • Helyi (lokális) integrálás-sérült és ép intellektusú gyermek között nincs kapcsolat
 • Szociális inklúzió ebédelés, közös sporttevékenység, táborozás
 • Részleges integrált nevelés-oktatás-készségtárgyak oktatása együtt
 • Funkcionális/teljes integrálásfeltétele - két pedagógusos modell- többségi pedagógus-gyógypedagógus, az együttnevelés

igazi célja

 • Fordított inklúzió

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

integr ci megval sul s nak k t szintje
Integráció megvalósulásának két szintje
 • a fogadás

egyszerű fogadás esetében általában anélkül veszik fel a

fogyatékos gyermeket, hogy igazán ismernék sajátos

vonásait, s elvárják tőle, hogy „ne lógjon ki” hasonló

teljesítményt nyújtson, mint a többiek. A pedagógus saját

stílusán nem változtat.

 • a befogadás vagy inklúzió

alapvetően más pedagógus szemlélet

egyéni differenciálás

egyéniesített segítséget minden gyermeknek meg kell adni, ill. minden gyermeket képességei szerint kell terhelni.

az iskola nevelőtestületének kell felvállalni és befogadni a speciális megsegítésre szoruló fogyatékos gyermeket.

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

a vizsg latokr l fel lvizsg latokr l
A vizsgálatokról, felülvizsgálatokról
 • első vizsgálatot követő első tanév eltelte után,
 • azt követően 12 éves korig kétévente
 • azt követően 3 évente
 • bármikor szülői, vagy iskolai kérésre
 • esedékességi idejük a szakvéleményben feltüntetett.

A szakértői vélemény jogot biztosít a rászoruló gyermeknek a rehabilitációhoz, az őt ellátó intézménynek pedig az emelt állami normatíva megigényléséhez.

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

sni a
SNI „A”
 • Szakértői Bizottság állapítja meg
 • Organikus okra visszavezethető
 • Habilitáció, rehabilitáció 52. § (6) bekezdés b)
 • Gyógypedagógus kompetenciája a fejlesztés irányítása
 • Egyéni fejlesztési terv alapján történik
 • Finanszírozás normatív támogatás 1+0,8 %/fő TANAK,

1+1,6 %/fő ért. fogy.

 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős a megvalósításért.
 • Ellenőrzési jog: hivatalok

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

sni b
SNI „B”
 • Szakértői Bizottság állapítja meg
 • A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és

súlyos rendellenessége organikus okra nem vezethető vissza

 • 2008. szeptember 1-jétől fejlesztő foglalkoztatásra jogosult Kt. 30.§

(7) bekezdés értelmében

 • A nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős a Kt. 52. § (6) bek. b)

pontban meghatározott időkeretben a megvalósításért (Kt. 35. § (4)

bekezdés)

 • Finanszírozás érvényben lévő költségvetés szerint
 • Ellenőriz: nevelési tanácsadó + hivatalok

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

sni b14
SNI „B”
 • Az SNI „B” tanulók iskolai fejlesztő foglalkozásait, azok tervezését, szervezését, dokumentálását a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 26/B. §-a szabályozza
 • Az iskolai fejlesztő foglalkoztatás egyéni fejlesztésiterv alapján történik, dokumentációja a központilag kiadott egyéni fejlődési lap

a külív nyomtatványszáma:Tü. 356. r.sz.

a belív nyomtatványszáma: Tü. 357. r.sz.

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

kompetenci k
Kompetenciák
 • SNI „A” gyógypedagógus
 • SNI „A” és SNI „B” közös csoport szervezése esetén a fejlesztést csak gyógypedagógus láthatja el, tekintettel arra, hogy a habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozás megtartására a Kt. 30. § (11) bekezdése alapján gyógypedagógus jogosult.
 • Az SNI-”B” tanulók fejlesztő foglalkoztatásának ellátására – amennyiben ezt a szakértői vélemény javasolja vagy lehetővé teszi –

a gyógypedagógus mellett pszichológus, fejlesztő

pedagógus is megbízható.

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

egy ni fejleszt si terv
Egyéni fejlesztési terv
 • Az egyéni fejlesztési terv az intézmény által felvállalt fejlesztés biztosításának ütemterve, mely személyre szólóan, az adott feladatellátást igénylő gyermekre vonatkoztatva kerül kidolgozásra.
 • Kidolgozása során figyelembe kell venni a szakvéleményt

-saját megfigyeléseket (tanórai munka, szabadidős tev.)

-a gyermekkel korábban foglalkozó szakemberek

tapasztalatait (pl: óvónő, logopédus, tanító stb.)

-a szülőkkel folytatott beszélgetés kapcsán kapott

információkat (pl: anamnezis adatait, tanulási szokások,

családi történések stb.)

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

a fejleszt s tervez se
A fejlesztés tervezése
 • Az egyéni fejlesztési terv készítése folyamatmunka.

Kiindulópontként három hónap időtartamra tervezése optimális.

A fejlesztés folyamatában a gyermek fejlődési ütemének figyelembevételével a tervezés folyamata módosulhat, az egyéni igényekhez igazodik.

Szükség esetén rövidebb, illetve hosszabb tervezési egységet választhatunk.

 • A fejlesztési folyamat tervezésekor figyelembe vesszük, hogy az érzékelés-észlelés, mozgás, beszéd és gondolkodás egymástól elválaszthatatlanul működő folyamatok
 • www.fejlesztok.hu honlap segítséget nyújt

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

a fejleszt s tervez se18
A fejlesztés tervezése
 • ismerni kell

a BNO-kódokat, amelyekből egyértelműen kiderül, hogy milyen terápiát kell alkalmaznia (a betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása).

 • A Szakértői Bizottság szakvéleményén fel vannak sorolva azok a részképesség-területek,amelyek fejlesztésre várnak és a BNO-kód is!
 • legsúlyosabb a tanulásban akadályozottság(BNO: F 70)

és az értelmi akadályozottság (BNO 71, BNO 72).

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

a pszich s fejl d s zavara ltal nos s specifikus tanul si zavarok r szk pess gzavarok
A pszichés fejlődés zavara, általános és specifikus tanulási zavarok (részképességzavarok)
 • Olvasás-, írászavarok BNO: F.81.0; F.81.1

(felszíni, fonológiai, kevert diszlexia)

 • Aritmetikai készségek zavara BNO: F.81.2

(grafikus, olvasási, emlékezeti, gondolkodási diszkalkulia)

 • Az iskolai készségek kevert zavara BNO: F.81.3

(olvasási, íráskészségzavar együttes előfordulása)

 • Nem meghatározott zavar BNO: F.81.9

(tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége)

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

a pszich s fejl d s zavara ltal nos s specifikus tanul si zavarok r szk pess gzavarok20
A pszichés fejlődés zavara, általános és specifikus tanulási zavarok (részképességzavarok)
 • Kevert specifikus fejlődési zavarok BNO: F.83

(a beszéd, a nyelv, az iskolai készségek és a motoros funkciók kombinált fejlődési zavara)

 • Beszédészlelési és beszédmegértési folyamat elmaradása BNO: F.80.9
 • Motoros diszfázia BNO: F.80.1
 • Az aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai BNO: F.90.0, F.90.1 szociális készségek éretlensége, zavart viselkedés,

impulzivitás

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

nevel im ja
„Mindeható Úristen……..

Önts belém tiszteletet és szeretetet a rám bízott ifjúság iránt, munkakedvet, kitartást, lelkesedést és önfeláldozást, hogy a magyar jövendőnek méltó munkása legyek.”

(Sík Sándor)

Nevelő imája

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli

slide22
További

hasznos

tanácskozást

és szép napot

kívánok!

Dr. Magas Lászlóné, MPI Győr-Darnózseli