kompetentni w kompetencjach kierowanie zmian n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetentni w kompetencjach Kierowanie zmianą PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetentni w kompetencjach Kierowanie zmianą

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Kompetentni w kompetencjach Kierowanie zmianą - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

Animator Kompetencji Kluczowych. Kompetentni w kompetencjach Kierowanie zmianą. Kierowanie zmianą. Model zmiany Teraźniejszość LUKA Przyszłość (jak się rzeczy mają tu i teraz) (jak powinny się mieć w przyszłości, co chcemy osiągnąć)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kompetentni w kompetencjach Kierowanie zmianą


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kierowanie zmian
Kierowanie zmianą

Model zmiany

Teraźniejszość LUKA Przyszłość

(jak się rzeczy mają tu i teraz) (jak powinny się mieć w przyszłości,

co chcemy osiągnąć)

ZMIANA = WYPEŁNIENIE LUKI POMIĘDZY STANEM OBECNYM A POŻĄDANYM STANEM PRZYSZŁYM

kierowanie zmian1
Kierowanie zmianą

Definicja Zmiany:

zarówno planowane jak i nieplanowane, pożądane i niepożądane zdarzenia

i procesy

kierowanie zmian2
Kierowanie zmianą

Zmiana jest:

 • nieunikniona
 • procesem, a nie zdarzeniem
 • skomplikowana i trudna do wprowadzenia
kierowanie zmian3
Kierowanie zmianą

W szkole nie ma nic stałego oprócz stałych zmian

slide6

Uczenie się jako proces

Lawinowy przyrost informacji

Agresja i tyrania masowej kultury

Nowe techniki badań

Nowy paradygmat poznania

Umysł + intuicja

Szybka dezaktualizacja wiedzy

Zagrożenia ekologiczne

Psychologia uczenia się

Odkrycia naukowe

Wojny

Dlaczego szkoła musi się zmieniać

Pobudzanie i wspieranie rozwoju

Problemy cywilizacji

Motywacja wewnętrzna

Technologia informacyjna

Problemy społeczno - ekonomiczne

Globalizacja

Aktywne uczenie się

Oczekiwania i wymagania rynku pracy

Samodzielne poszukiwanie i odkrywanie

Demokratyzacja

kierowanie zmian4
Kierowanie zmianą

Ludzie w sytuacji zmiany

slide9

„Nie możemy unikać zmian tylko dlatego, że ich cechą jest chaotyczność”

M. Fullan – Professor of the Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto

Autor książki: Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, wyd. naukowe PWN, 2005

kierowanie zmian5
Kierowanie zmianą

Źródła oporu wobec zmian

 • niejasno określone cele zmiany
 • niejasno określone oczekiwania
 • niechęć do rezygnacji z dotychczasowych przywilejów
 • poczucie zagrożenia, strach
 • świadomość słabych stron proponowanych zmian
 • poczucie braku kontroli nad sytuacją
 • obawy przed dodatkowym wysiłkiem
 • negatywne doświadczenia z przeszłości
kierowanie zmian6
Kierowanie zmianą

Opór przed zmianą powinien być:

rozpoznany,

zrozumiany,

przezwyciężony

kierowanie zmian7
Kierowanie zmianą

Zły lider/agent to ten, którym ludzie pogardzają;

Dobry lider/agent to ten, którego ludzie szanują;

Najlepszy lider/agent to ten, którego ludzie mówią: „sami to zrobiliśmy”;

Chiński filozof Lao Tsu

slide13

"TRĄBA POWIETRZNA" ZMIANY

TRANSAKCJA

WZROST

DEPRESJA

ZŁOŚĆ

ODMOWA

UTWIERDZENIE

DOSTOSOWANIE SIĘ

AKCEPTACJA

kierowanie zmian8
Kierowanie zmianą

Dobry animator zmian powinien:

 • umieć pracować samodzielnie
 • umieć aktywnie współpracować
 • być wiarygodnym
 • być pewnym siebie, ale i skromnym
 • czuwać nad procesem zmiany
 • mieć szerokie horyzonty i otwarty umysł
 • podejmować ryzyko, nagradzać wyniki i czerpać satysfakcję z sukcesów.
charakterystyczne cechy ludzi pozytywnie i negatywnie nastawionych do zmiany
+++++++++++++

Proaktywny

Twórczy

Odpowiedzialny

Aktywny

Entuzjastyczny

Niezależny

Optymista

Przewidujący sukces

Otwarty umysł

-------------------

Reaktywny

Konserwatywny

Nieodpowiedzialny

Bierny

Powątpiewający

Zależny

Pesymista

Przewidujący porażkę

Sztywny umysł

Charakterystyczne cechy ludzi pozytywnie i negatywnie nastawionych do zmiany

Kierowanie zmianą

kierowanie zmian9
Kierowanie zmianą

Sposoby przezwyciężania oporu:

 • Wyjaśnienie i komunikowanie się

(zmiana powinna być jasno określona i uzasadniona, należy jasno określić jej skutki)

kierowanie zmian10
Kierowanie zmianą

Sposoby przezwyciężania oporu:

2. Uczestniczenie i zaangażowanie

(aktywne współuczestnictwo zmniejsza opór)

kierowanie zmian11
Kierowanie zmianą

Sposoby przezwyciężania oporu:

3. Ułatwianie i popieranie

4. Negocjacje i uzgodnienia

(z przeciwnikami zmiany)

5. Perswazja i zaproszenie

(ewentualnie zaprosić głównego przeciwnika)

kierowanie zmian12
Kierowanie zmianą

Ludzie chętnie wprowadzają zmiany, gdy:

 • widzą potrzebę zmiany
 • wiedzą, jak ją wprowadzić
 • czują się bezpiecznie
kierowanie zmian13
Kierowanie zmianą

Skuteczne wprowadzanie zmian wymaga:

 • informacji i komunikacji
 • wsparcia i presji
 • „poczucia własności zmiany”
 • długiego czasu
 • wytrwałości
 • dbałości o proces, nie tylko rezultaty
kierowanie zmian14
Kierowanie zmianą

I ETAP:

PLANOWANIE – twórcze i systemowe podejście do zmiany

II ETAP:

WDRAŻANIE – proces wykonywania zadań z wykorzystaniem ludzi i materiałów

III ETAP:

EWALUACJA – ocenianie czy, i na ile, zamierzenia zostały zrealizowane

kierowanie zmian15
Kierowanie zmianą
 • NIC nie jest tak proste, jak się wydaje.

2. Wszystko trwa dłużej niż myślisz.

3. Jeśli coś może pójść w złym kierunku,

na pewno pójdzie!

Prawa Murphy`ego

slide23
Prezentacja została przygotowana w oparciu o Przewodnik dla Edukatora, moduł III – Kierowanie zmianą Doroty Ekiert – Grabowskiej i Davida Oldroya oraz materiałów wypracowanych przez uczestników szkoleń Programu KREATOR

Dziękuję za uwagę