Pavol Dobšinský - PowerPoint PPT Presentation

pavol dob insk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pavol Dobšinský PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pavol Dobšinský

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Pavol Dobšinský
265 Views
Download Presentation

Pavol Dobšinský

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Pavol Dobšinský Lucka Havrišáková 5.A Škr.2010/2011

  2. Obsah • Všeobecne • Štúdium • Diela • Skrátený životopis • Motto • Koniec

  3. Všeobecne • Bol to pedagóg, spisovateľ, zberateľ a vydavateľ ľudových rozprávok, prekladateľ, a ešte veľ veľa ďalších profesií. • Narodil sa 16.03.1828 v Slavošovciach a zomrel 22.10.1885 v Drienčanoch.

  4. Štúdium • 1837 – 1838 gymnázium, Rožňava • 1838 – 1839 gymnázium, Miškovec • 1840 lýceum, Levoča • 1849 absolvoval teológiu a filozofiu, Levoča • 1850 kandidátska kňazská skúška

  5. Diela • Slovenské povesti. Rožňava – Banská Štiavnica • Prostonárodné obyčaje, povery a hry slovenské • Prostonárodné slovenské povesti (8 dielov) • Slovenské povesti 1. - 6. zväzok • Úvahy o slovenských povestiach • A mnohé ďalšie.

  6. Skrátený životopis • V roku 1850 úspešne doštudoval a zložil kňazskú skúšku. Neskôr sa pridal k revolučnej armáde a potom sa stal vojakom cisárskeho vojska. Potom keď doslúžil pôsobil v Levoči ako asistent u evanjelického farára a etnografa. Vďaka svojmu zamestnávateľovi sa začal venovať zbieraniu a vydávaniu slovenskej ľudovej slovesnosti. • Oženil sa celkom dvakrát – prvý raz si vzal Paulínu Schmidtovú a po druhý raz si vzal Adelu Medveckú-Čajakovú.

  7. Motto • Duch a reč ľudu nášho naozaj vyniká i čo do mnohosti i čo do jakvosti hlboko báječných, krásne básnických a mravne bezúhonných povestí.

  8. Použitá literatúra • http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=1713 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Pavol_Dobšinský

  9. KONIEC