slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ján PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

Ján - PowerPoint PPT Presentation

amie
251 Views
Download Presentation

Ján

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nebojte sa! Ján Pavol II.

 2. Wadovice Spišská Belá

 3. -30 stupňov, človek premrzne na kosť, asi si natriem tvár vazelínou. November 1940. Kameňolom pri Krakove. Svoje utrpenie obetuj Bohu, neboj sa! Začala sa vojna, školy zatvorili. Aby Karol nemusel ísť na nútené práce do Nemecka, začal pracovať v kameňolome.

 4. 18. február 1941 Otec, nie! Otec! Na začiatku roku 1941 Karolovi zomiera otec. Nasledujúce štyri dni a noci zostáva sám s nebohým otcom a modlí sa.

 5. Okróber 1941 fabrika „Solvay“ Stále čosi študuje a často sa modlí. Je to dobrý a odvážny chlapec. Oddýchni si a prečítaj si niečo z tých tvojich Knižiek. Karol odchádza z kameňolomu a začína pracovať v chemickej továrni, na výrobu sódy.

 6. Chcel by som sa stať diecéznym kňazom. Vieš, že nacisti zakázali svätiť nových kňazov. Musíš študovať tajne. Október 1942 Koncom roku 1942 sa Karol rozhodne stáť kňazom a začína študovať teológiu.

 7. 29. Február 1944 Ešte niekoľko prednášok... Je to dar Boží, to je moja duchovná obnova V nemocnici Starký, poriadne si nás prestrašil. Na začiatku roku 1944, keď išiel Karol z práce zrazilo ho nemecké auto. V priekope ho nájde istá žena a odvezie do nemocnice. Má poranenú hlavu.

 8. Nikto tam nie je?! Prezrite všetky izby! Je august roku 1944, Karol sa dostáva na zoznam hľadaných osôb. Raz príde do jeho bytu gestapo.

 9. Matka Božia... Nenašli ho! A pritom zostal vo svojej izbe. Karol sa modlí vo svojej izbe. Gestapo tam nevojde. Ako zázrakom ho nenájdu.

 10. Dáme vám reverendy, aby ste vyzerali ako kňazi. 10. august 1944 Vitaj, Karol! Počul som ako ťa hľadali. Trochu veľká, ale nevadí. Tu ste v bezpečí, ale nesmiete vychádzať Zodpovedám za vás. Karol sa ukryje spolu s ostatnými bohoslovcami na Arcibiskupskom úrade.

 11. Stal som sa naveky služobníkom Božím. 1. november 1946 Karol je v súkromnej kaplnke na Arcibiskupskom úrade v Krakove vysvätený za kňaza.

 12. 2. november 1946 Svoju prvú sv. omšu slúži v krypte sv. Leonarda vo Wavelskej katedrále v Krakove. Sv. omšu obetoval za svojich rodičov a brata. Pán s vami Krakov

 13. 15. november 1946 Rím Pôjdeš študovať do Ríma. Bazilika sv. Petra Tam býva Pius XII. Dobre! Zaraz po vysviacke Karol odchádza študovať do Ríma.

 14. Predsavzatie: Každý deň sa pomodliť bohoslovcov.