tradi n verzus on line pl novanie m di workshop n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tradičné verzus on-line plánovanie médií ( workshop ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tradičné verzus on-line plánovanie médií ( workshop )

play fullscreen
1 / 25

Tradičné verzus on-line plánovanie médií ( workshop )

144 Views Download Presentation
Download Presentation

Tradičné verzus on-line plánovanie médií ( workshop )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tradičné verzus on-line plánovanie médií(workshop) Pavol Mačinga, MACINGA MEDIA, s.r.o. Czech Internet Forum 2010, 11. 11. 2010, Praha

 2. Čo je WORKSHOP?

 3. Agenda / témy • Mýtus o on-line – zásah a cena • TOP 3, alebo jedinečnosť • Plánovanie médií • ChuckNorris • Prosba • Martin Sorrell

 4. Anonymné otázky v priebehu... +421 911 603 800

 5. Mýtus o on-line číslo 1 – zásah On-line / internet má porovnateľný zásah, ako tradičné média...

 6. Mýtus o on-line číslo 1 – zásah ZDROJ: Market&Media&Lifestyle, N=15 000/rok, 12-79, ČR

 7. Mýtus o on-line číslo 2 – cena On-line / internet má nižšiu cenu, ako tradičné média...

 8. Mýtus o on-line číslo 2 – cena * web 1: široko zásahové stredné formáty * web 2: veľkoplošné cielene formáty

 9. Anonymné otázky v priebehu... +421 911 603 800

 10. TOP 3, alebo jedinečnosť Paretovo pravidlo 80/20...

 11. TOP 3, alebo jedinečnosť

 12. TOP 3, alebo jedinečnosť

 13. Plánovanie médií Čo je kvantifikovateľným cieľom plánovania médií?

 14. Mediálne parametre • V ideálnom svete reklamná agentúra odporučí mediálnej agentúre mediálne parametre. • Veľkosť a štruktúra cieľovej skupiny. • Koľko krát by to mala moja cieľová skupina vidieť, počuť, čítať.

 15. Parametre v tradičných médiách • TV netReach 1+ 80% 3+ 55% • TV priemerný zásah: 4,9x • Print netReach 1+ 80% 3+ 52% • Print priemerný zásah: 4,5x • Rádio netReach 1+ 80% 3+ 67% • Rádio priemerný zásah: 8,2x ZDROJ: reálna kampaň s parametrami na konkrétnu cieľovú skupinu

 16. Parametre v on-line médiách • On-line netReach 1+ ??% 3+ ??% • On-line priemerný zásah: ??x • Kedy budú dostupné dáta o on-line médiách (display, katalóg, ppc...) v kvalite, ako pre tradičné médiá?

 17. Diskusia +421 911 603 800

 18. ChuckNorris a Seznam (+ 500%)

 19. Prosba • On-line média v ČR sa bez tradičných médií zaobídu ťažko (najbližšie 2-3 roky). • Budujte si väčšiu dôveru, na koľko pre časť klientely je On-line čiernou dierou. • Neporovnávajte situáciu s Anglickom, aké postavenie má Internet a TV v ČR.

 20. Martin Sorrell... Nov 4th 2010... ... a lot of clients are building their brands and feel this sort of advertising is better done with traditional media whereas “online is more about price and offering a deal.”

 21. Ďakujem • Prezentácia je k dispozícií na www.macingamedia.cz