slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK - PowerPoint PPT Presentation

delila
62 Views
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. Spotřební koš české domácnosti

 4. Spotřební koš = kolik průměrná česká domácnost utrácí za různé druhy zboží a služeb Informace shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad pod označením: „spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen“ www.czso.cz

 5. Představuje modelovou spotřebu českých domácností • Obsahuje několik set položek, ty jsou rozděleny do 12 skupin • K jednotlivým položkám je určena váha jejich zastoupení v průměrné české domácnosti • Představuje reprezentativní skupinu statků, na jejichž základě je počítána cenová hladina

 6. 12 základních složek spotřebního koše • Potraviny a nealkoholické nápoje • Alkoholické nápoje, tabák • Odívání a obuv • Bydlení, energie, voda, paliva • Bytové vybavení, zařízení domácnosti • Zdraví • Doprava • Pošty a telekomunikace • Rekreace a kultura • Vzdělání • Stravování a ubytování • Ostatní zboží a služby

 7. Příklady jednotlivých položek Bytové vybavení, zařízení domácnosti: Zahrnuje: nábytek, bytový textil, ložní a stolní prádlo, domácí spotřebiče, prací a úklidové prostředky, nádobí a ostatní potřeby

 8. Rekreace a kultura: Zahrnuje: rozhlasové a televizní přijímače včetně oprav, CD, DVD, MP přehrávače, knihy, časopisy, hračky, hudební nástroje, papírenské zboží, sportovní potřeby a aktivity, kulturní služby, tuzemskou a zahraniční dovolenou

 9. Největší výdaje za položky: • Bydlení, voda, energie, paliva asi 25 % • Potraviny a nealko nápoje asi 16% • Doprava asi 11% • Rekreace a kultura asi 10% • Alkoholické nápoje a tabák asi 8%

 10. Podklady pro spotřební koš Základní soubor: 3000 domácností Zastoupení, kritéria: sociální skupina domácnosti (nezaměstnaní, důchodci, podnikatelé,…) čistý měsíční příjem nezaopatřené děti úplná – neúplná rodina ek. aktivní – neaktivní jedinci ………

 11. Zdroje: Ze zdrojů autorky