ugdymo organizavimo modelis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

„Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui “ Projekto pradžia: 2009 m. balandžio 27 d. UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ugdymo organizavimo modelis

„Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“Projekto pradžia: 2009 m. balandžio 27 d.

UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIS

Veiklos mokslinė vadovė dr. Loreta Statauskienė

Veiklos vedėjasŠarūnas Gerulaitis

Veiklos metodininkės Genovaitė Kynė, Irena Ramoškaitė

veiklos principai
Veiklos principai:
 • Tęstinumas ir nuoseklumas: strateginių švietimo ir projekto dokumentų dermė. Projekto veiklų tęstinumo užtikrinimas 2005–2008 ir 2009–2014 m.
 • Sistemingumas ir moksliškumas: ugdymo organizavimo modelio gairių idėjos išbandomos mokyklose, apie jas diskutuojam per projekto mokyklų vadovų, koordinatorių susitikimus ir teikiami siūlymai švietimo dokumentams keisti.
 • Vidinis bendradarbiavimas: ugdymo organizavimo modelio gairių ir metodinių rekomendacijų rengimo ekspertų, veiklos darbuotojų ir projekto mokyklų koordinatorių tarpusavio bendradarbiavimas.
 • Išorinis bendradarbiavimas: ugdymo organizavimo modelio gairių ir metodinių rekomendacijų rengimo ekspertų bendradarbiavimas su švietimo specialistais ir užsienio ekspertais.
 • Prieinamumas: individualaus ir kolektyvinio darbo derinimas projekto mokyklose. Projekto mokyklų koordinatorių seminarai, diskusijos, vizitai į mokyklas ir mokyklų komandų konsultavimas.
siekiai tik tinas rezultatas
Didinamos ugdymo turinio pasirinkimo galimybės 9–12 klasių mokiniams.

Kryptingo mokymosi ir mokymosi sąlygų sudarymas, mokymosi patrauklumo didinimas mokiniams.

Parengti ugdymo organizavimo modelio gaires su metodinėmis rekomendacijomis.

Ugdymo organizavimo modelio turinio išbaigtumas: parengta ugdymo organizavimo modelio struktūra orientuota į mokinio mokymąsi, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

Siūlomos rekomendacijos ir projekto mokyklų praktinės veiklos pavyzdžiai, kaip organizuoti mokymąsi pagal modulių programas, padedančias mokytis skirtingų polinkių, poreikių ir gebėjimų mokiniams.

Parengtos ugdymo organizavimo modelio gairės ir aprobuotos idėjos projekto mokyklose.Metodinėse rekomendacijose pateikti pavyzdžiai, kaip organizuoti ugdymą, atsižvelgus į skirtingo tipo bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų ypatumus ir galimybes.

Siekiai: Tikėtinas rezultatas:
organizuoti u sienio ekspert seminarai konsultacijos ir vizitai projekto mokyklas
Organizuoti užsienio ekspertų seminarai, konsultacijos ir vizitai į projekto mokyklas

Du dviejų dienų Didžiosios Britanijos ekspertų seminarai 2010 ir 2011 m. projekto darbuotojams ir projekto mokyklų vadovams bei koordinatoriams.

Trijų dienų konsultacijos projekto darbuotojams ir švietimo specialistams, parengtų ugdymo organizavimo modelio gairių vertinimas ir įžvalgos. Ekspertų vizitų apibendrinimas. Didžiosios Britanijos ir Lietuvos švietimo sistemų palyginimas, patirtis, įžvalgos.

Vizitai į tris projekto mokyklas susitikti su projekte dalyvaujančių mokytojų komandomis. Užsienio ekspertų supažindinimas su ugdymo organizavimo sistema aktualiomis temomis.

– Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija. Tema: Ugdymo organizavimo sistema, turinio struktūrinimo moduliai ir jų realizavimas.

– Šiaulių „Romuvos“ gimnazija. Tema: Įvairios mokymosi aplinkos pasiūla.

– Šiaulių profesinio rengimo centras. Tema: Vidurinio ir profesinio ugdymo suartinimas. Darbinės veiklos organizavimas.

slide5
Ugdymo organizavimo modelio gairių dokumentas atitinka naujausias Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo tendencijas, yra inovatyvus, dera su kitais švietimo dokumentais.

Įgyvendinat projektą, parengti šie eksperimentiniai dokumentai:

– Eksperimentinis vidurinio ugdymo programos aprašas (LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-1494).

– Eksperimentiniai ugdymo planai (LR švietimo ir mokslo ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr. V-1494).

– Eksperimentinis nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašas (LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-990).

Projekto mokyklų, išbandžiusių 2010–2011 ir 2011–2012 m.m. siūlymus, taip pat jų grįžtamosios informacijos analizės ir veiksmo tyrimo rezultatai.

Parengti švietimo dokumentai:

– Vidurinio ugdymo programos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-1392).

– 2011–2013 m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-1016).

Parengti dokumentai, kuriais vadovaujasi projekto mokyklos ir kai kurios inovatyvios Lietuvos mokyklos
seminarai skirti projekto mokykl koordinatoriams
Seminarai, skirti projekto mokyklų koordinatoriams

Vyko keturi dviejų dienų seminarai projekto mokyklų vadovams ir koordinatoriams apie aktualias ugdymo organizavimo sistemos temas:

 • Mokymosi krypčių pasirinkimas 9–12 klasėse: idėjos ir įgyvendinimo galimybės (2010 m. sausio 18–19 d.).
 • Ugdymo organizavimo projektas mokyklose: patirtis, problemos, galimybės (2010 m. birželio 21–22 d.).
 • Ugdymo organizavimo projekto mokyklose pradžia: nauja patirtis, sėkmės ir nesėkmių sprendimo būdai (2010 m. lapkričio 18–19 d.).
 • Ugdymo organizavimo projekto mokyklose pokyčiai. Kaip kurti sėkmę? (2011 m. kovo 28–29 d.).
kilusios problemos sprendimai
Mokyklų bendruomenės skirtingai supranta projekto idėjas.

Mokyklų bendruomenės skirtingai supranta ugdymo organizavimo modelio įgyvendinimo mokykloje galimybes (pvz., tvarkaraščio sudarymą).

Mokyklos, pradėjusios bandyti įgyvendinti projekto idėjas, susidūrė su dokumentų, reglamentuojančių naują ugdymo organizavimo tvarką, trūkumu.

Liko neišspręsta mokytojų darbo apmokėjimo tvarka, taikant kitokį ugdymo organizavimo modelį.

Mokyklų vadovų, koordinatorių ir mokytojų susitarimai dėl projekto idėjų realizavimo.

Mokyklų vadovų, koordinatorių ir mokytojų supratimas apie ugdymo organizavimo modelio modulių programų įgyvendinimo galimybes skirtingo tipo bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose.

Parengti projekto idėjų išbandymą reglamentuojantys eksperimentiniai dokumentai.

Siūlymas keisti bendrojo lavinimo mokyklų finansavimo ir mokytojų darbo apmokėjimo aprašą.

Kilusios problemos: Sprendimai: