Ugdymo organizavimo sistema 1-2 ir 3-4 gimnazijos - PowerPoint PPT Presentation

Sophia
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ugdymo organizavimo sistema 1-2 ir 3-4 gimnazijos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ugdymo organizavimo sistema 1-2 ir 3-4 gimnazijos

play fullscreen
1 / 53
Download Presentation
Ugdymo organizavimo sistema 1-2 ir 3-4 gimnazijos
987 Views
Download Presentation

Ugdymo organizavimo sistema 1-2 ir 3-4 gimnazijos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ugdymo organizavimo sistema 1-2 ir 3-4 gimnazijos klasese Stanislavas Bernikas Kaiiadoriu rajono Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius 2011-03-07

  3. 3

  4. 4

  5. 5

  6. 6

  8. 9-10 F klases ugdymo planu ypatybes Informatika: 9 kl. 1+ 0,5* (mod. Kompiuterine animacija) = 1/1,5 val. 10 kl. 1+ 0,5* (mod. Kompiuterinis modeliavimas) = 1/1,5 val. Matematika: 9 kl. 3+1 (mod. Tyrimo udaviniai) +0,5* ( mod. Probleminiai udaviniai) = 4/4,5 val. 10 kl. 4+0,5* (mod. Udaviniu sprendimo metodai) = 4/4,5 val.

  9. 9-10 FG klases ugdymo planu ypatybes Matematika: 9 kl. 3+1 (mod. Tyrimo udviniai) = 4 val. 10 kl. 4+0,5* (mod. Udaviniu sprendimo metodai, jeigu 9 kl. pasirinko fizikos moduli) = 4/4,5 val. Biologija arba fizika: 9 kl. 2+ 0,5* (mod. mogaus biologijos praktikumas arba fizikos modulis Taikomoji fizika) = 2/2,5 val. Chemija: 10 kl. 2+ 0,5* (siulomas mod. Chemine technologija , jeigu 9 kl. pasirinko biologijos moduli) = 2/2,5 val.

  10. 9-10 H klases ugdymo planu ypatybes Lietuviu kalba: 9 kl. 4+ 1 (mod. Ratingumo ugdymas) = 5 val. Anglu k.: 9 kl. 3+0,5* (mod. Raytine komunikacija) = 3/3,5 val. Istorija arba anglu k.: Istorija 10 kl. 2+0,5* (mod. XXa. istorines asmenybes) = 2/2,5 val. Anglu k. 10 kl. 3+0,5* (mod. Teksto kurimas) = 3/3,5 val.

  11. 9-10 A klases ugdymo planu ypatybes Mokiniams siuloma mokytis 30,5-31,5 val. per savaite kruviu (max. 32 val.) Lietuviu kalba: 9 kl. 4+ 0,5* (mod. Raybos ir skyrybos praktikumas) = 4/4,5 val. 10 kl. 5+ 0,5* (mod. Kalbos suvokimo praktikumas) = 5/5,5 val. Matematika: 9 kl. 3+ 0,5* (mod. Matematikos taikymai) = 3/3,5 val. 10 kl. 4+0,5* (mod. Matematikos taikymai) = 4/4,5 val.

  12. 12

  13. 13

  14. 14

  15. Finansuojamos studiju vietos 2009 m. (pagal vietimo ir mokslo ministro isakyma 2009-06-02 Nr. ISAK-1163)

  16. Geriausiuju eiles sudarymo kriterijai (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegues 14 d. isakymu Nr. ISAK-1021 patvirtintu Geriausiai vidurinio ugdymo programa baigusiuju eiles sudarymo 2009 metais aprau) Pagrindinio dalyko brandos arba stojamojo egzamino ir testo ivertinimas (40%; arba 50%) Antrojo dalyko brandos egzamino ivertinimas (20%) Treciojo dalyko brandos egzamino ivertinimas (20%) Ketvirtojo dalyko metinis paymys (20% arba 10% - menu)

  17. Geriausiuju eiles sudarymo kriterijai (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegues 14 d. isakymu Nr. ISAK-1021 patvirtintu Geriausiai vidurinio ugdymo programa baigusiuju eiles sudarymo 2009 metais aprau) Valstybinis egzaminas 13 + valst. ivert./10 Mokyklinis 10 + 3 Metinis paymys: Iplestinis (A) kursas +1 Bendrasis (B) kursas +0

  18. Geriausiuju eiles sudarymo kriterijai (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegues 14 d. isakymu Nr. ISAK-1021 patvirtintu Geriausiai vidurinio ugdymo programa baigusiuju eiles sudarymo 2009 metais aprau) Papildomi kriterijai: Olimpiados arba konkurso, I-III vietos laimejimas: Tarptautines: I vieta 5 balai; II vieta 3 balai; III vieta 2 balai; alies: I vieta 3 balai; II vieta 2 balai; III vieta 1 balas; Sporto pasiekimai: Dalyvavimas alies rinktineje 5 balai Dalyvavimas jaunimo ir jauniu rinktineje 4 balai Profesine patirtis - 2 balai

  19. Bendrosios 11-12 klases ugdymo planu pagal studiju kryptis ypatybes Visose kryptyse galima laisvai pasirinkti: Dorini ugdyma (etika (psichologiniu arba filosofiniu aspektu) arba tikyba (religijotyriniu aspektu) Meninio ir darbinio dalykus (daile, muzika, dizainas, teatras turizmas ir mityba, statyba ir medio apdirbimas) Bendraja kuno kultura arba sporto aka (krepinis, futbolas, atletine gimnastika, okis (aerobika)) Siekiama minimalaus optimalaus savaitinio pamoku kruvio (28-30 val.) Lietuviu k. iplestinis kursas Anglu k. iplestinis kursas Informacines technologijos bendrasis kursas (iskyrus fizinius mokslus) Matematika iplestinis kursas (iskyrus humanitarus) Istorija iplestinis kursas (iskyrus fizinius ir technologinius mokslus)

  20. 11-12 H klases ugdymo plano ypatybes 7% (700) profesioniu bakalauru 18% (1300 humanitar. m. ir 700 menu) - studentu Studiju kryptis: Teologija; Religijos mokslai; Menotyra; Istorija; Archeologija; Etnologija; Filologija - mokiniams ketinantiems rinktis filologijos studijas rekomenduojama testi antrosios usienio kalbos mokymasi (rusu arba vokieciu); Muzika menu studiju sritis; Daile menu studiju sritis; Teatras menu studiju sritis; Audiovizualinis menas menu studiju sritis;

  21. 11-12 H klases ugdymo plano ypatybes Matematika B Menine pakraipa (dailes ar muzikos) gali buti realizuojama per neformalu ugdyma (meno mokykloje ar gimnazijoje) Mokiniams ketinantiems rinktis filologijos studijas rekomenduojama testi antrosios k. (rusu arba vokieciu) mokymasi Pasirenkami dalykai: Publicistika - 1 val. (11 kl.) + 1 val. (12 kl.); Anglu k. vertimai 1 val. (11 kl.) + 1 val. (12 kl.) Moduliai: Istorijos altiniai 1 val. (11 kl.) Pasaulio politinis emelapis 1 val. (12 kl.) Konkursinio balo sandara: Istorija Lietuviu k. Usienio k.

  22. 11-12 Bm klases ugdymo plano ypatybes 14% (1400) profesiniu bakalauru 12% (1300) studentu Studiju kryptis: Biologija; Ekologija ir aplinkotyra; Agronomija; emes ukis; Medicina; Odontologija; Farmacija; Visuomenes sveikata; Slauga; Reabilitacija;

  23. 11-12 Bm klases ugdymo plano ypatybes Mikininkyste; Biofizika (leidiama nesimoktyti chemijos, vietoj jos pasirenkant fizika) Veterinarine medicina; Gyvulininkystes technologija; Aplinkos ininerija i tehnologijos mokslu studijos srities; Chemijos ininerija i tehnologijos mokslu studijos srities; Bioininerija i tehnologijos mokslu studijos srities; Saugos ininerija i tehnologijos mokslu studijos srities; Sportas i socialinu mokslu studiju srities; Chemija i fiziniu mokslu studiju srities; Biochemija i fiziniu mokslu studiju srities.

  24. 11-12 Bm klases ugdymo plano ypatybes Biologija A Chemija A Istorija A (del galimos alternatyvos i soc. mokslu sriti) Pasirenkami dalykai: Lotynu kalba (1 val. 11 kl.) Citologijos, histologijos ir mikrobiologijos pagrindai (1 val. 11 kl.) Moduliai: Eksperimentine chemija (1 val. 12 kl.) Konkursinio balo sandara: Matematika Lietuviu k. Biologija Chemija Usienio k.

  25. 11-12 F klases ugdymo plano ypatybes 1% (100) profesiniu bakalauru 15,5% (1700) studentu Studiju kryptis: Matematika; Statistika; Fizika; Informatika; Informatikos ininerija i technologiju mokslu studiju srities

  26. 11-12 F klases ugdymo plano ypatybes Informacines technologijos A Fizika - A Pasirenkamieji dalykai: Informaciniu technologiju taikymai (1 val. 11 kl.) Programavimas (1 val. (11kl.) + 1 val. (12 kl.)) mokinio laisvai pasirenkamas Eksperimentine fizika (1 val. 11 kl.) Moduliai: Matematikos ud. spr. prakt. 1 val. (11 kl.) Nestandartiniu udv. spr. metodai 2 val. (12 kl.) Konkursinio balo sandara: Matematika Lietuviu k. Usienio k. Fizika Informacines technologijos

  27. 11-12 T klases ugdymo plano ypatybes 41,5% (4200) profesiniu bakalauru 26% (2900) studentu Studiju kryptis: Elektros ininerija; Elektronikos ininerija; Statybos ininerija; Transporto ininerija; Energetika; Mediagu mokslas; Pramones ininerija; Mechanikos ininerija; Matavimu ininerija Geologija i fiziniu mokslu studijos srities Arcitektura i menu studiju srities

  28. 11-12 T klases ugdymo plano ypatybes Fizika A Chemija B Istorija B Pasirenkamieji dalykai: Braiyba (1 val. 11 kl.) Eksperimentine fizika (1 val. 11 kl.) Moduliai: Matematikos ud. spr. prakt. (1 val. (11 kl.) Nestandartiniu udv. spr. metodai (1 val. (12 kl.) Konkursinio balo sandara: Matematika Lietuviu k. Usienio k. Fizika

  29. 11-12 Sv klases ugdymo plano ypatybes 36,6% (3700) profesiniu bakalauru (kartu St) 28% (3100) studentu (kartu su St) Studiju kryptis: Vadyba ir verslo administravimas; Ekonomika; Psichologija; Kratotvarka (papildomai butina pasirinkti geografija) i technologiju studiju srities; Geografija i fiziniu mokslu studiju srities.

  30. 11-12 Sv klases ugdymo plano ypatybes Pasirenkamieji dalykai: Ekonomika (2 val. (11 kl.) + 2 val. (12 kl.) Teises pagrindai (1 val. (11 kl.)) Vadybos pagrindai (1 val. (11 kl.)) Moduliai: Matematikos ud. spr. prakt. (1 val. (11 kl.)) Nestandartiniu udv. spr. metodai (1 val. (12 kl.)) Konkursinio balo sandara: Matematika Lietuviu k. Usienio k. Istorija Geografija (tik geografijai ir kratotvarkai)

  31. 11-12 St klases ugdymo plano ypatybes 36,6% (3700) profesiniu bakalauru (kartu Sv) 28% (3100) studentu (kartu su Sv) Studiju kryptis: 1.Teise; 2. Politikos mokslai; 3.Vieasis administravimas; 4. Socialinis darbas; 5. Edukologija; 6. Sociologija; 7. Komunikacija ir informacija; 8. Rekreacija ir turizmas (butina papildomai pasirinkti geografija); 9. Filosofija i humanitariniu mokslu studiju srities

  32. 11-12 St klases ugdymo plano ypatybes Pasirenkamieji dalykai: Teises pagrindai (1 val. (11 kl.) + 1 val. (12 kl.)) Edukologijos pagrindai (1 val. (11 kl.) + 1 val. (12 kl.)) Moduliai: Istorijos altiniai (1 val. (11 kl.)) Pasaulio politinis emelapis (1 val. (12 kl.)) Publicistika (1 val. (11 kl.)) Konkursinio balo sandara: Matematika Lietuviu k. Usienio k. Istorija Informacines techn. (metinis pa. tik i komunikacija ir informacija) Geografija (metinis pa. tik pasirinkus rekreacija ir turizma)

  33. DALYKU, DALYKU KURSU, PASIRENKAMUJU DALYKU, MODULIU PASIRINKIMO TVARKA Branduolys (39 savaitines pamokos per dvejus metus) yra privalomas ir bendras visiems mokiniams: dorinio ugdymo (tikybos (religijotyriniu aspektu) arba etikos (filosofiniu arba psichologiniu aspektu)); lietuviu kalbos (gimtosios); usienio kalbos; matematikos; socialinio ugdymo mokinio pasirinkto vieno dalyko (istorijos, geografijos) kursas;

  34. DALYKU, DALYKU KURSU, PASIRENKAMUJU DALYKU, MODULIU PASIRINKIMO TVARKA Branduolys (39 savaitines pamokos per dvejus metus) yra privalomas ir bendras visiems mokiniams: gamtamokslinio ugdymo mokinio pasirinkto vieno dalyko (biologijos, fizikos, chemijos); mokinio pasirinkto vieno meninio ugdymo (dailes, muzikos, dizaino, teatro) arba pasirinkto vieno technologinio ugdymo (statybos ir medio apdirbimo, turizmo ir mitybos); kuno kulturos (bendrosios kuno kulturos arba pasirinktos sporto akos (krepinio, atletines gimnastikos, okio (aerobika)).

  35. Dalyku ir pamoku skaicius Ne maiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 skirtingu dalyku. Pasirenkamieji dalyko moduliai nera skaiciuojami kaip atskiri dalykai Maksimalus mokinio savaitiniu pamoku skaicius 32 savaitines pamokos, minimalus privalomas mokinio pamoku skaicius 28 savaitines pamokos.

  36. Individualiu ugdymo planu pasirinkimo (sudarymo) budai pasirenkamas vienas i 6 mokyklos siulomu ugdymo planu pagal numatoma studiju sriti (fiziniu, technologijos, biomedicinos, humanitariniu, socialiniu (ekonomika, vadyba, psichologija) , socialiniu (edukologija, teise, socialinis darbas, filosofija) mokslu) Gali buti parengiamas ugdymo planas atsivelgiant i bendrus 15-19 mokiniu pageidavimus mokinys susidaro individualu ugdymo plana

  37. Laisvas pasirinkimas visiems mokiniams dorinio ugdymo (tikyba (religijotyriniu aspektu) arba etika (filosofiniu arba psichologiniu aspektu)) kuno kulturos (bendraja kuno kultura arba sporto aka (krepini, atletine gimnastika, oki (aerobika)) viena i meninio ar technologinio ugdymo dalyku (daile, muzika, dizaina, teatra, statyba ir medio apdirbima, turizma ir mityba) nevirydami maksimalaus savaitinio pamoku kruvio (32 pamoku per savaite) ir maksimalaus dalyku skaiciaus (13) papildomai gali pasirinkti dalykus, mokyklos siulomus pasirenkamuosius dalykus ir dalyku modulius

  38. Rekomendacijos, pasirinkimo iforminimas Mokiniams, kurie, igije vidurini isilavinima, neketina studijuoti universitetinese ir neuniversitetinese auktosiose mokyklose arba yra neapsisprende del numatomos pasirinkti studiju srities rekomenduojama susidaryti individualu ugdymo plana Skiriamas konsultantas rekomenduojama pasitarti su tevais, mokyklos psichologu, mokytojais apsisprendimas turi buti patvirtinamas mokinio ir paskirto konsultanto paraais. Rekomenduojama mokinio pasirinkima parau patvirtinti ir mokinio tevams (globejams)

  39. DALYKU, DALYKU KURSU, PASIRENKAMUJU DALYKU, DALYKU MODULIU KEITIMO TVARKA 11-oje klaseje keisti (atsisakyti, pakeisti, papildomai pasirinkti) dalykus, dalyku kursus, pasirenkamuosius dalykus, dalyku modulius galima nuo antro pusmecio arba mokslo metams pasibaigus 12 klases mokiniams keisti dalyku, dalyku kursu, pasirenkamuju dalyku, dalyku moduliu negalima

  40. DALYKU, DALYKU KURSU, PASIRENKAMUJU DALYKU, DALYKU MODULIU KEITIMO TVARKA Keitimo tvarka: motyvuotas praymas mokyklos direktoriui ne veliau kaip prie menesi iki pirmo pusmecio pabaigos; baigiantis antram pusmeciui, bet ne veliau kaip iki birelio 1 dienos pereinant i bendrojo kurso i iplestini (negali keisti kurso pasirinkes mokyklos siuloma ugdymo plana pagal mokslu sritis) ar papildomai pasirenkant dalykus, pasirenkamuosius dalykus, dalyku modulius mokinys privalo ilaikyti iskaita i kursu skirtumo ar nesimokytos programos dalies. U viena pusmeti iskaita vykdo dalyko mokytojas, o u metus - direktoriaus isakymu sudaryta komisija pereinant i iplestinio kurso i bendraji, iskaitos gali buti organizuojamos tik mokiniui pageidaujant

  41. MOBILIU GRUPIU (KLASIU) SUDARYMO TVARKA Mobiliu grupiu (klasiu) sudarymo principai: Sudaro direktorius ar jo igaliotas darbuotojas laikantis iu principu: Mobili grupe (klase) sudaroma jeigu ne maiau kaip 15 mokiniu Maksimalus 11- tu klasiu mokiniu skaicius mobilioje grupeje (klaseje) pirma pusmeti 19 mokiniu Sudaromos 2 grupes kai pageidauja mokytis -30 Sudaromos 3 grupes kai pageidauja mokytis -50 Sudaromos 4 grupes kai pageidauja mokytis -70 Sudaromos 5 grupes kai pageidauja mokytis -90

  42. MOBILIU GRUPIU (KLASIU) SUDARYMO TVARKA Mobiliu grupiu (klasiu) sudarymo principai: Mokyklos direktorius, atsivelgdamas i motyvuotus mokiniu praymus ir dalyku kuriu ioje mobilioje grupeje mokoma iplestiniu kursu ir studiju krypti atitinkanciu dalyku pirmo pusmecio ar 11 klases metinius ivertinimus gali: padidinti mobilios grupes (klases) mokiniu skaiciu iki 20-ies ikelti mokini i mobilios grupes (klases), jeigu mokinio dalyko(-u), kuriu ioje mobilioje grupeje mokoma iplestiniu kursu ir studiju krypti atitinkanciu dalyku pirmo pusmecio ar 11 klases metinis(-iai) ivertinimas(-ai) yra emesni negu 5 balai arba mokinys turi kitu dalyku nepatenkinamu (1-3 balu) ivertinimu ir/ar nesilaiko mokinio elgesio taisykliu, sudarydamas jam galimybe testi pasirinktu dalyku, dalyku kursu, pasirenkamuju dalyku, moduliu mokymasi

  43. MOBILIU GRUPIU (KLASIU) SUDARYMO TVARKA Mobiliu grupiu (klasiu) sudarymo principai: Jeigu sudaromos dvi ar daugiau grupes i jas mokiniai paskirstomi atsivelgiant i ioje srityje numatomu mokyti iplestiniu kursu ir studiju krypti atitinkanciu dalyku metiniu ivertinimu vidurki gali buti atsivelgiama i papildomus mokiniu pageidavimus (nuo liepos 10 d.) del susikeitimo tarp mobiliu grupiu (klasiu) Mobilioje grupeje (klaseje) pagal atitinkama studiju sriti mokinys privalo mokytis visu ios srities ugdymo plano dalyku nustatytu kursu (bendruoju ar iplestiniu).

  44. MOBILIU GRUPIU (KLASIU) SUDARYMO TVARKA Mokiniams, kurie, igije vidurini isilavinima, neketina studijuoti universitetinese ir neuniversitetinese auktosiose mokyklose arba yra neapsisprende del numatomos pasirinkti studiju srities ar nepateko i mobilias grupes (klases) pagal studiju sritis rekomenduojama susidaryti individualu ugdymo plana. Mobiliu grupiu sudarymo principai: Maksimalus mokiniu skaicius mobilioje grupeje 30, iskyrus technologiju, informaciniu technologiju ir usienio kalbos, kuriuose maksimalus mokiniu skaicius 20 Vadovaujantis argumentuotu mokinio praymu ir atsivelgiant i jo 11 klases pirmo pusmecio ar metinius ivertinimus gali buti leidiama mokytis mobilioje grupeje (klasese) pagal atitinkama studiju srities ugdymo plana, jeigu pageidaujamoje mokytis mobilioje grupeje (klaseje): yra 19 ar maiau mokiniu; yra mokiniu kurie neatitinka mobiliu grupiu (klasiu) sudarymo tvarkos 15.4.2. punkto reikalavimu.

  45. MOKYTOJU PASIRINKIMO TVARKA Parengtame ir vieai paskelbtame (iki liepos 10 dienos) mobiliu grupiu (klasiu) vardiniame sarae (projekte) nurodomi klasiu aukletojai ir dalyku, kurie bus mokomi iplestiniu kursu ir studiju srities dalyku, mokytojai Mokiniai iki rugpjucio 25 dienos gali pateikti pageidavimus del numatomu skirti, dalyku, kurie bus mokomi iplestiniu kursu,ir studiju srities dalyku, mokytoju pakeitimo Jeigu ta pati dalyko mokytoja pageidauja skirti keliu mobiliu grupiu (klasiu) mokiniai, bet jis gali buti paskirtas tik maesniam mobiliu grupiu (klasiu) skaiciui, pirmenybe del pageidaujamo mokytojo paskyrimo turi mobili grupe (klase) kurios dalyku (iplestiniu kursu) ir studiju srities dalyku metiniu ivertinimu vidurkis yra auktesnis Klases aukletojas (kuratorius) gali buti skiriamas vienai arba dviems mobilioms grupems (klasems)

  46. PRIEMIMO IR MOBILIU GRUPIU SUDARYMO KALENDORIUS Mokiniai supaindinami iki gegues 31 dienos Individualus ugdymo planai pasirenkami (sudaromi) iki birelio 20 d. Praymai ir pagrindinio isilavinimo paymejimai (originalai) pateikiami iki birelio 30 dienos Iki liepos 10 d. skelbiami klasiu (mobiliu grupiu) saraai nurodant klasiu aukletojus ir dalyku, kurie bus mokomi iplestiniu kursu ir studiju srities dalyku, mokytojus Iki rugpjucio 25 dienos galima pateikti pageidavimus del numatomu skirti, dalyku, kurie bus mokomi iplestiniu kursu,ir studiju srities dalyku, mokytoju pakeitimo

  47. 1 2 gimnazijos klasiu sudarymo tvarka Klasiu sudarymo principai: Sudaro direktorius ar jo igaliotas darbuotojas laikantis iu principu: Sudaromos f; fg; h; a klases Maksimalus 1- mu klasiu mokiniu skaicius klaseje 30 mokiniu

  48. 1 2 gimnazijos klasiu sudarymo tvarka Klasiu sudarymo principai: Taikomas optimalaus - maksimalaus klasiu upildomumo principas: Maksimalus upildomumas po 30 mokiniu Optimalus upildomumas maiau kaip po 30 mokiniu (pvz. i viso yra 185 mokiniai klasiu 7 komplektai vidutinikai po 26,4 mok.) Iimties tvarka (esant leu) gali buti sudaroma vienu komplektu daugiau, negu susidaro komplektu pagal maksimalu upildomuma,- pvz. 179 mokiniai (masimaliai upildant klases turetu buti 6 komplektai po 29,8 mok., o sudaromi 7 komplektai po 25,5 mok.

  49. 1 2 gimnazijos klasiu sudarymo tvarka Sprendimai del mokiniu nepatekusiu i 1h1, 1f1, 1fg1 klases: Priimami i 1h2, 1f2, 1fg2 klases (jei tokia klase sudaroma) Esant laisvu vietu (mokiniui pageidaujant) priimami i kitos pakraipos (pvz. 1h2; 1f2; 1fg2) klase Mokiniui nepateikus praymo (papildomo) mokytis kitos pakraipos, negu buvo nurodyta pirminiame prayme, jis mokomas a klaseje

  50. Priemimo i 1f1, 1fg1, 1h1 klases kriterijai I 1h1 klase priimami atsivelgiant i: Lietuviu k., pirmosios usienio k., istorijos metiniu ivertinimu vidurki Lietuviu k., pirmosios usienio k., istorijos savanoriko iniu pasitikrinimo ivertinima Nedalyvave savanorikame iniu pasitikrinime gali mokytis 1h1 klaseje, jeigu nera savanorikame iniu pasitikrinime dalyvavusiu kandidatu Paaikinimas: mokinio lietuviu k., pirmosios usienio k., istorijos metiniu ivertinimu vidurkis (pvz. 7,33), ir savanoriko iniu pasitikrinimo rezultatas (pvz. 8,66) sudedami = 15,99 : 2 = 8,00

  51. Priemimo i 1f1, 1fg1, 1h1 klases kriterijai I 1f1 klase priimami atsivelgiant i: Matematikos metini ivertinima Matematikos savanoriko iniu pasitikrinimo ivertinima Nedalyvave savanorikame iniu pasitikrinime gali mokytis 1f1 klaseje, jeigu nera savanorikame iniu pasitikrinime dalyvavusiu kandidatu Paaikinimas: mokinio matematikos metinis paymys (pvz. 7), ir savanoriko iniu pasitikrinimo rezultatas (pvz. 9,00) sudedami = 16 : 2 = 8,00

  52. I 1fg1 klase priimami atsivelgiant i: Matematikos, fizikos, chemijos, biologijos metiniu ivertinimu vidurki Matematikos, fizikos, chemijos, biologijos savanoriko iniu pasitikrinimo ivertinima Nedalyvave savanorikame iniu pasitikrinime gali mokytis 1fg1 klaseje, jeigu nera savanorikame iniu pasitikrinime dalyvavusiu kandidatu Paaikinimas: mokinio matematikos, fizikos, chemijos, biologijos metiniu ivertinimu vidurkis (pvz. 7,33), ir savanoriko iniu pasitikrinimo rezultatas (pvz. 8,66) sudedami = 15,99 : 2 = 8,00 Priemimo i 1f1, 1fg1, 1h1 klases kriterijai

  53. Kontaktai direktorius@a.brazausko-gimnazija.lt Tel. 8-346-52274 Kitas susitikimas vyks Algirdo Brazausko gimnazijoje kuriame supaindinsime su: Gimnazija; Mokinio elgesio taisyklemis; Ugdymo sutartimi; Konkreciais (patikslintais) dokumentu pateikimo terminais