analitika ii t megspektrometria n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Analitika II. Tömegspektrometria PowerPoint Presentation
Download Presentation
Analitika II. Tömegspektrometria

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 98

Analitika II. Tömegspektrometria - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Analitika II. Tömegspektrometria. Dr. Balla József 2010. Dr. Balla József: A tömegspektrometria analitikai és szerkezetvizsgálati alkalmazásai, 2009. oktatas/.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/…MS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Analitika II. Tömegspektrometria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
 1. Analitika II.Tömegspektrometria Dr. Balla József 2010.

 2. Dr. Balla József: A tömegspektrometria analitikai és szerkezetvizsgálati alkalmazásai, 2009.oktatas/.ch.bme.hu/oktatas/konyvek/anal/…MS • Dr. Balla József: A gázkromatográfia analitikai alkalmazásai, 2. kiadás, Edison House Kft., Budapest, 2006. • Dr. Szöllősi Áron – Szerves szerkezetfelderítés előadási anyag.

 3. A tömegspektrometria rövid története: • Wien ( 1896 ? ) • Thompson • Aston, Dempster • Nier • Johnson szervetlen MS 1900-1950 szerves MS 1950-től

 4. A tömegspektrometria definíciója: 1. Dinamikus tömegmérési módszer 2. Csökkentett nyomású térben gerjesztés hatására a mintából keletkező ionokat gyorsító elektrosztatikus tér hatására olyan erőtérbe juttatjuk, ahol fajlagos tömegük (m/z) szerint elkülönülnek, és ezt követően egy detektorban mérjük az ionok intenzitását. Az ionintenzitás- fajlagos tömeg közötti függvénykapcsolat a tömegspektrum. A tömegspektrum egyedi. ( Ujjlenyomat.)

 5. Tömegspektrum:

 6. A mágneses eltérítés elve:

 7. Mire jó az MS? • Minőségi azonosítás • Szerkezetvizsgálat (pontos tömeg = elemösszetétel) • Izotóparány • Kis mennyiségek mérése (pg, fg) • GC, LC, stb. kombinációk összetett mátrixok elemzésére • Proteomika • Molekulák energetikai tanulmányozása, stb.

 8. Az MS elvi felépítése Vakuum rendszer Ion forrás Data System Analizátor Mintabevitel Detektor

 9. 1. Direkt mintabevitel (zsilipelés) gázok folyadékok szilárd minták bevitele 2. Indirekt mintabevitel GC-MS LC-MS CE-MS Mintabeviteli megoldások

 10. Az ionforrások feladata: • Ionok előállítása • ionok gyorsítása • koherens ionnyaláb biztosítása Az ionizáció történhet gáz, folyadék és szilárd fázisban

 11. Ionforrások: - szervetlen (Szikra, ICP-MS) - szerves „szerves” ionforrások: -EI -CI -FI -FD -FAB -MALDI -API: ESI, APCI, APPI

 12. N M+ + 2e M + e gyorsító elektród izzó katód repeller elektron nyaláb (+) ionnyaláb Analizátor + + U + minta (M) - U = 1-100kV anód ionoptika S Az EI (electron impact: ütközéses ionforrás) elve

 13. Térerő: 106V/cm (+) ionnyaláb Analizátor minta (M) M + elektromos energia [M + H]+ , M+, [M – H]+ FI, FD ionforrás

 14. gyorsító elektród izzó katód repeller CH5+ + + + M + CH5+ [M+H]++CH4 anód minta (M) CI ionforrás Analizátor Reagens gáz: CH4, NH3, propán, PB

 15. lezer [Mátrix + M] [Mátrix] + M [Mátrix] + M+ Nitrogén lézer Mátrix + M D ionizáció – deszorpció MALDI(Matrix Assisted Laser Desorption Ionization)

 16. Ar+ + Ar Ar+ + Ar Ar+ + + + + + + ütközési cella Ar, He minta (M) Ar Arkin Arkin Arkin M++ Ar Arkin + M FAB M+ Analizátor

 17. APCI

 18. Partialvacuum Sample Inlet Nozzle (Lower Voltage) Pressure = 1 atmInner tube diam. = 100 um MH+ N2 + + + + + + + + + + + + MH22+ + + + + + + + + + + + + Sample in solution + + + + + + + + + + + + + + + + + N2 gas + + + + + MH33+ High voltage applied to metal sheath (~4 kV) Charged droplets ESI

 19. Analizátorok • Mágneses analizátorok (180, 90, 60°-os eltérítésű) • kvadrupól analizátorok • ioncsapda • TOF • Orbitrap • FT-ICR • kettős fókuszálású • MS/MS, MSn

 20. Mágneses analizátor

 21. Kvadrupól MS

 22. Ioncsapda MS

 23. Ioncsapda MS

 24. TOF MS

 25. MS-MS

 26. Ion C SCAN üzemmód Q1 tömeg kiválasztás Q2 ütközési cella Q3 Teljes Scan A C C+Ar m+1, m+2,…m+n m+1, m+2,…m+n Fragmensek elválasztása B D Csak aC ion AC fragmentációja pl. C=M+ Tömegspektrum m+3 % m+2 M+ m+1 m/z

 27. 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 Relative Abundance 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 m/z Tripszinpeptidfrakciójának tömegspektruma 784.6 (M+2H)+2 785.4 (M+H)+ 1568.6 795.6 1567.5 1121.4 812.5 1122.5 830.4 1280.4 1234.4 1064.4 1570.6 852.5 691.5 1365.5 997.4 1180.3 391.0 428.9 1477.0 591.3 1706.0 1768.7

 28. Detektorok • Fotolemezes detektor • ionsokszorozó • fotosokszorozó

 29. Vákuumrendszerek: Analitikai készülékek: kétfokozatú Szerkezetvizsgálók: három fokozatú: 1. fokozat: elővákuum-rotációs szivattyú (102kPa-0.1-1kPa-ig) 2. fokozat: turbomolekuláris szivattyú diffúziós szivattyú (0.1-1 kPa-ról 10-6-10-7kPa-ig) 3. fokozat: iongatter (10-8-kPa-ig)

 30. MS teljesítményjellemzők: • Felbontóképesség: R<104 kisfelbontású R>104 nagyfelbontású

 31. MS teljesítményjellemzők II. • Érzékenység • Kimutatási határ mágneses 10-9 g kvadrupól 10-15 g MALDI-TOF 10-19-10-21 g • Tömegtartomány gázelemzők 1-100 dalton rutin analízisre 10-1000 dalton MALDI-TOF 10-106 dalton

 32. MS teljesítményjellemzők III. • Tömegtartomány: gázelemzők 1-100 dalton rutin analízisre 10-1000 dalton MALDI-TOF 10-106 dalton • Tömegmérés pontossága: analitikai: 0.1-0.5 dalton nagyfelbontású: 10-4 dalton (1 ppm)

 33. MS teljesítményjellemzők IV. • Tömegspektrum felvételi sebesség 0.1-1 s SCAN: pásztázó mérés- tömegspektrum SIM: szelektív ionkövetés- mennyiségi mérés

 34. Adatkezelés (számítógépes) • Adatfeldolgozás ( nyers spektrum felvétele, feldolgozása, értékelése, tárolása, könyvtárazás…) • Szabályozás

 35. Kisfelbontású MS • Pásztázó üzemmódú mérés (SCAN) • Szelektív ionkövetés (SIM)

 36. Az MS mint analitikai információforrás: • Egyedi alkotók (GC, LC, CE stb. elválasztást követően) minőségi analízise • az alkotók mennyiségi elemzése a kromatográfiás csúcsok vagy a SIM mérés alapján

 37. Az MS mint szerkezeti információforrás • Pontos tömegméréssel • és az egyedi alkotók spektrumának az értelmezésével

 38. A tömegspektrumok értelmezése • EI • CI • FAB, MALDI • APCI, ESI spektrumok A legtöbb szerkezeti információ az EI spektrumokból!

 39. Ionkémiai folyamatok az EI-ben 1. Primer ionizáció 2. Fragmentációs folyamatok 3. Kétszeres töltésű ionok 4. Pszeudo-molekulaionok 5. Elektronbefogásos ionizáció 6. Metastabil ionok

 40. 1. Ionkémiai folyamatokA molekula ionizációja

 41. 2. Ionkémiai folyamatok A -kötés hasadása