slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8. - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában. Fancsik Tamás Nádor Annamária, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Horváth Zoltán, Püspöki Zoltán, Török Kálmán, Gyuricza György.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8.' - declan-hahn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet tevékenysége a hazai nyersanyag gazdálkodás és bányászat vonatkozásában

FancsikTamás

Nádor Annamária, Kovács Zsolt, Zilahi-Sebess László, Horváth Zoltán, Püspöki Zoltán, Török Kálmán, Gyuricza György

Bányászat és Geotermia 2013, Egerszalók, November 7-8.

slide2

Paradigma váltás 2010 után: a nyersanyag-gazdálkodással,

bányászattal kapcsolatos földtani feladatok a jogszabályokban, az Intézet nevesítése egyes feladatokban, részvétel stratégia-alkotásban, külső megkeresések – szakértői elismertség

Nemzeti Energiastratégia megvalósítását szolgáló cselekvési tervek sorában Ásványi Nyersanyag Készletgazdálkodási és Hasznosítási Cselekvési Terv(szénhidrogén, geotermia, szén, RFF+U, CCS és földgáz-tárolás – „potenciál-becslés”)

 • Bányatörvény módosítása, koncesszió
  • Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálatok
  • Terület kijelölések
  • Geotermikus védőidom
 • Egyéb feladatok
 • Nyersanyag nyilvántartás módszertana
 • Szakmai háttéranyagok (pl. visszasajtolás)
 • Külső megkeresések (pl. Borsodi-medence CCT)
slide3

A potenciál-becslések alapjai: intézeti tudásbázis, integrált értékelések

Szeizmikus medencemodell

Medencealjzat

Üledékes medencék

Szénhidrogénföldtani modell

Medence süllyedéstörténet

Földtani rétegsor

Földtani horizontok

Előfordulások

slide4

A potenciál-becslések alapjai: alapkutatási eredmények beépülése + innováció

Geotermia: térfogati módszer: MBFH-MFGI 3D földtani térmodellből (1:500 000) + medenceüledékek tömörödési trendje alapján egyedileg becsült porozitás és átlagos hőmérséklet az egyes kőzet kategóriákra

Pannon képződmények vízzel kitermelhető hőmennyisége (GJ/m2)

Alaphegységi kőzetek hézagtérfogatának

hőtartalma (GJ/m2)

slide5

Térinformatikai adatbázisok építése

Szénhidrogén-földtani adatbázis

 • lelőhelyek pontos elhelyezkedése (kontúrokkal)
 • fúrási adatbázis tartalma
 • tárolókőzetekre vonatkozó információk
  • kőzetfizikai paraméterek
  • geokémiai paraméterek
 • vagyonadatok
  • telepenként
  • mezőnként
  • részmedencénként
slide6

Térinformatikai adatbázisok építése

Magyarország kőszénvagyona

10 szénmedence

248 bányaterület

7997 tömb

>100 tulajdonság

19 tematikus térkép

slide8

Nyilvántartott vagyon adatok értékelése: regionális és lokális földtani adatbázisok értékelése, medence szintű rekonstrukciók

Nógrádi szénmedence

Mizserfa II.

slide9

Nyersanyag vagyon értékelések - szénhidrogének

Magyarország földtani- és kitermelhető szénhidrogénvagyona (2012. jan. 1.) értékelése (konvencionális)

2011-ig feltárt földtani vagyon: 728 millió tonna (MBFH, 2012. jan. 1.)

Reménybeli hagyományos földtani vagyon: 638 millió tonna (MFGI, 2012)

anyakőzetből elmigrált és csapdázódott, nem feltárt kőolaj és földgáz

Feltételezettenfeltárható: 638x2/3(?)= 425 millió tonna

Reménybeli kitermelhető: 425x1/2(?)= 212 millió tonna

Gazdaságosan kitermelhető: 212x1/2(?)= 106 millió tonna

A következő 20-30 évben gazdaságosan kitermelhető: 106x1/2(?)= kb. 50 millió tonna kőolaj egyenértékű (reménybeli) szénhidrogén

slide10

Nem-konvencionális földgázvagyon értékelése

Kérdéses:

 • SZÉNHIDROGÉN GENERÁLÓDÁS
 • VAGYONBECSLÉS
 • KITERMELHETŐSÉG

Összesen: 4116,8 milliárd m3 földtani

2387,8 milliárd m3 kitermelhető földgázvagyon

Nyilvántartott nem-konvencionális kőolaj: 419 millió tonna földtani,

25 millió tonna kitermelhető gázkondenzátum

(A Makó-árok I. bányatelek vagyona P10 valószínűségű becsléssel szerepel)

el zetes rff k szletbecsl s s rt ksz m t s a magyarorsz gi v r siszapokra
Előzetes RFF készletbecslés és értékszámítás a magyarországi vörösiszapokra

Bár a legtöbb RFF értéke csökkent az utóbbi fél évben, a tavaly júliusi-augusztusi csúcs után, de az árak még mindig messze meghaladják a 2010-es szintet.

slide12

Új prognosztikus területek kijelölése: nemfémes szilárd ásványi nyersanyagok

Új prognosztikus

területek

Korábbi prognosztikus

terület

Szabad

terület

fúrások

Működő bánya

földtan

földtan

Természetvédelmi korlátozás értékelése a prognosztikus területekkel összefüggésben

Védett

Területek

aránya:

33,1%

slide13

Koncesszió - Érzékenységi-terhelhetőségi vizsgálat

Cél: komplex szempontrendszer (környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kulturális örökségvédelmi, termőföldvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzetvédelmi, településrendezési, közlekedési, valamint ásványvagyon-gazdálkodási) alapján előzetes értékelés, korlátozó tényezők felmérése

slide14

Adatok, információk integrált értelmezése

területhasználat

megkutatottsági térképek

hőmérséklet térképek

A vízgyűjtő-gazdálkodás, védett területek, felszíni és felszín alatti víztestek és állapotuk

slide15

Szénhidrogén és geotermikus koncessziós területek érzékenység-terhelhetőségi vizsgálati jelentéseinek készítése

 • Szegedi-medence
 • Battonya-Pusztaföldvár
 • Nagylengyel-Nyugat
 • Újléta
 • Okány
 • Becsehely
 • Dráva
 • Debrecen
 • Derecske
 • Dévaványa
 • Karcag
 • Mecsek-Nyugat
 • Zala
 • Monor
 • Tisza
 • Békéscsaba
 • Zalalövő,
 • Szilvágy,
 • Körmend,
 • Gödöllő,
 • Jászberény,
 • Nagykanizsa,
 • Ferencszállás,
 • Kecskemét,
 • Gádoros,
 • Battonya
 • Sarkad
 • Szolnok
 • Ráckeve
slide16

Koncessziós területek összehasonlító értékelése

CH területek minősítési szempontjai:

 • Területméret
 • Megkutatottság
 • Szénhidrogén vagyon
 • Szénhidrogénföldtaniadottságok
 • Infrastruktúra
a datszolg ltat s
Adatszolgáltatás
 • A bányászati tevékenységet tervező vállalkozó a Magyar Bányászati és Földtani Hivataltól kérheti az általa perspektivikusnak ítélt terület korábbi kutatása során létrejött földtani és geofizikai adatait adatszolgáltatási díj fejében.
 • Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz az MBFH által biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is. Ez esetenként az adott területen kutatási-, vagy bányászati joggal rendelkező piaci szereplő által finanszírozott kutatási eredményeknek a kiadott adatszettekből való törlését (kitakarását) jelenti a bányatelek X, Y, Z koordinátáinak megfelelően.
a datszolg ltat s1
Adatszolgáltatás

Az elmúlt évek legfontosabb geofizikai adatszolgáltatásainak áttekintése:

2011.

 • 67 fúrás geofizikai mérései LAS formátumban (szénkutató fúrások)
 • 220 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban

2012.

 • 52 db gravitációs hálózati alappont adatai
 • 1 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban
 • 3 db terület 3D szeizmikus adatai
 • 381 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott migrált szelvénye SEG-Y formátumban

2013. 10.31-ig

 • 16 fúrás geofizikai mérései LAS, LIS formátumban
 • 45 db terület 3D szeizmikus adatai
 • 985 db 2D szeizmikus vonal feldolgozott, migrált szelvénye SEG-Y formátumban

Az utóbbi két évben megnövekedett adatigények a szénhidrogén- és geotermikus kutatásokra kiírt koncessziókhoz kapcsolódó előzetes várakozásokkal, illetve a kiírások közzétételével magyarázhatók.

slide20

Az MFGI szakmai közreműködőként részt vesz a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által biztosított geofizikai adatszolgáltatásban, figyelembe véve az adatok megismerhetőségét korlátozó mindenkori üzleti érdekeket is.

slide21

Ásványvagyon osztályozás harmonizációjának megalapozása nemzetközi szabványok alapján

 • Hazai ásványvagyon osztályozás áttekintése szilárd (szenek, nemfémes szilárd és ércek) és fluidum (szénhidrogén, geotermia, CO2 elhelyezés)
 • A fontosabb ásványvagyon osztályozási szabványok (CRIRSCO, PERC: páneurópai, JORC: ausztrál-ázsiai) és az ENSZ keretrendszer (UNFC) elemzése
 • Együttműködés az MBFH és a MFT Munkabizottságaival, konzultációk, ankétok
 • Javaslattétel az Állami Ásványvagyon Nyilvántartás korszerűsítésére a nemzetközi szabványok és a szakmai konzultációk eredményeinek felhasználásával
unfc crirsco magyar rendszer sszeegyeztet se
UNFC – CRIRSCO – magyar rendszer összeegyeztetése

CRIRSCO (PERC, JORC)

vagyon

készlet

Módosító tényezők

UNFC 2009 3 tengelye: gazdasági,

megvalósíthatóság, földtan

Ásványvagyon osztályozási rendszerek kapcsolata

slide23

SPE-PRMS rendszer

CRIRSCO család (PERC, JORC kiegészítéssel)

UNFC

Fluidum típusú

ásványi nyersanyagok

Szilárd ásványi nyersanyagok

Szénhidrogének

CO2

elhelyezés

Geotermia

Szenek

Nemfémes

szilárd

Ércek

A nyilvántartásban a P1 („bizonyított”) és a 2P („bizonyított” + „valószínűsíthető”) szerepelhet, (UNFC G tengely), A telep (bányaterületi szint) alapú nyilvántartás továbbvihető.

ausztrál-

kanadai

rendszer

~ CRIRSCO

„Geotermikus

play”

következtetett, fel

derített, megkuta-

tott geotermi-

kus földtani vagyon

Készlet:

valószínű-sített,

bizonyított

A Pán-Európai PERC tagja (JORC kiegészítéssel ércek vonatkozásában)

 • Definiáltak a különböző ásvány-vagyon és ásvány készletek

- Vagyon adatok nyilvántartása

 • Készlet a módosító tényezők figyelembe vételével, amire a vállalkozó ad nyilatkozatot
sszefoglal s
Összefoglalás
 • Energiastratégia – ÁCST
 • Nyersanyag potenciál – Ásványvagyon stratégia, nem fémes nyersanyagok és aggregátum potenciál
 • Koncessziók előkészítése (geotermikus védőidom), adatszoba kialakítása
 • Nyersanyagvagyon készletkategorizálás egységesítése
 • Adatszolgáltatás
 • Geodéziai feladatok
 • Bányászati hulladék, alábányászott területek