rozw j i zarz dzanie atrakcjami turystycznymi cz 1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi Część 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi Część 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi Część 1. Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi. Routledge ISBN-10: 0750651695 ISBN-13: 978-0750651691. Spis treści. Część pierwsza Kontekst Część druga Rozwój atrakcji turystycznych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi Część 1' - debbie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rozw j i zarz dzanie atrakcjami turystycznymi
Rozwój i zarządzanie atrakcjami turystycznymi

Routledge

ISBN-10: 0750651695

ISBN-13: 978-0750651691

spis tre ci
Spis treści

Część pierwszaKontekst

Część druga Rozwój atrakcji turystycznych

Część trzecia Zarządzanie atrakcjami turystycznymi

Część czwartaStudia przypadków

Część piąta Przyszłość atrakcji turystycznych

cz pierwsza k onte ks t
Część pierwsza: Kontekst
 • Wstęp
 • Rolaatrakcji turystycznych w turystyce
 • Atrakcje turystyczne - produkt
 • Atrakcje turystyczne - rynek
 • Środowisko biznesowe a atrakcje turystyczne
wst p
Wstęp
 • Termin trudny do zdefiniowania ze względu na różnorodność i złożoność zagadnienia

Atrakcja

 • cechamiejscalub centrum aktywności
 • przyciąga (jednodniowych) gościspośród mieszkańcówi turystów
 • zapewniazabawę i przyjemne spędzenie wolnego czasu
 • rozwijana w celu realizacji tego potencjału
 • zarządzanatak, by zapewnić satysfakcję klientom
 • zapewniaodpowiedni standard obiektów i usług, by dostosować się do popytu, zainteresowań i potrzeb gości
 • może, choć nie musi pobierać opłaty za wejście

(Walsh-Heron i Stevens, 1990)

klasyfikacja atrakcji
Klasyfikacja atrakcji
 • Cechy środowiska naturalnego (plaża)
 • Konstrukcje stworzone przez człowieka dla celów innych niż przyciąganie turystów (kościoły)
 • Konstrukcje stworzone przez człowieka w celu przyciągnięcia turystów (parki rozrywki)
 • Wydarzenia specjalne (olimpiady)

1.-3. stałe, 4. czasowe

zakres atrakcji
Zakres atrakcji
 • Trudno je traktować jako wzajemnie wykluczające się
 • Szara strefa
 • Lew (1987)
  • Ideograficzne
  • Perspektywa organizacyjna
  • Perspektywa kognitywna: postrzeganie przez turystów, doznania z atrakcji
 • Gunn (1988)
  • Naturalne
  • Kulturalne
  • Sztucznie stworzone
odwiedzaj cy atrakcje turystyczne
Odwiedzający – Atrakcje turystyczne
 • Większość odwiedzających atrakcje to nie turyści
 • Zwykle goście jednodniowi
 • Często z tego samego regionu
atra k c je cele podr y d est y na cje
Atrakcje – Cele podróży(destynacje)

Atrakcje

Cele podróży

Większe obszary

Obejmują wiele pojedynczych atrakcji razem z obsługą wymaganą przez turystów

Istnienie większej atrakcji

 • Ogólnie pojedyncze jednostki, miejsca, bardzo małe obszary geograficzne o łatwych do wytyczenia granicach w oparciu o pojedyncze cechy
 • Trudne do oddzielenia od celu podróży
k las yfikacja atrakcji turystycznych
Klasyfikacjaatrakcji turystycznych
 • Własność (publiczna, prywatna, non-profit)
 • Zasięg/obszar napływu gości (lokalny, regionalny, narodowy, międzynarodowy)
 • Ilość gości (link: ilość gości i populacja obszaru napływu)
 • Lokalizacja (miejska, wiejska)
 • Wielkość
 • Rynki docelowe
 • Oczekiwane korzyści (oczekiwane przez gości odwiedzających atrakcje)
rol a atrakcji turystycznych w turystyce
Rola atrakcji turystycznych w turystyce
 • Rozwój historyczny, związek ze wzrostem turystyki
 • Związek między atrakcjami a innymi sektorami turystyki
 • Wpływ ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, wykorzystanie
rozw j historyczny
Rozwój historyczny
 • Grecy; Rzymianie odwiedzający piramidy egipskie
 • Średniowiecze: świątynie (np. Mekka)
 • Renesans: przyroda, kultura egzotycznych krajów
 • 17./18.w.: zdrowie (spa, woda morska), Grand Tour (Francja, Włochy)
 • 19.w.: muzea; Europa Południowa, Alpy
 • 20. w.: wczasy zorganizowane, cały świat w zasięgu ręki, atrakcje dziedzictwa kulturowegoitd.
atra kcje a rozw j o rodk w turystycznych
Atrakcje a rozwój ośrodków turystycznych
 • Etap 1: pojedyncza atrakcja
 • Etap 2: ośrodek w zarodku (etap 1 plus usługi)
 • Etap 3: rozwój ośrodka dla jednego rynku (nowsze atrakcje, dla tego samego rynku)
 • Etap 4: zróżnicowany ośrodek (nowe atrakcje, przyciągnięcie nowych rynków)
wp yw atrakcji
Wpływ atrakcji
 • Gospodarczy
  • Turyści (zagraniczna waluta)
  • Stanowiska pracy, ale często słabo płatne
 • Środowiskowy
  • Ogólnie negatywny, np. niszczenie flory (atrakcje przyrodnicze)
 • Społecznokulturowy
  • Zbyt wielu turystów może zniszczyć możliwe doznaniadla społeczności lokalnej
  • Kwestia kluczowa: w jakim zakresie atrakcje odzwierciedlają potrzeby iżyczeniamiejscowej ludności
podsumowanie
Podsumowanie
 • Wiele rządów na świecie widzi potencjał turystyki jako narzędzia rozwoju gospodarczego
 • Nie zawsze świadomość możliwych problemów płynących z turystyki
atrakcje turystyczne produ k t
Atrakcje turystyczne - Produkt
 • Połączenie produktu i usługi
 • „... Ofertapodmiotu gospodarczego w odbiorze zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów. Jest topakiet korzyści stworzony w celu zaspokojenia potrzeb i życzeń oraz rozwiązania problemów konkretnych rynków docelowych. Produkt składa się z elementów materialnych i niematerialnych...Użyteczność produktu wynika z tego, co może on zaoferować klientowi.” (Lewis i Chambers, 1989)
atrakcja turystyczna jako produkt us ugowy
Atrakcja turystyczna jakoprodukt usługowy
 • Personel zaangażowany w produkcję i dostarczanie produktu sam jest jego częścią
 • Klienci są również zaangażowani w proces produkcji
 • Produkty usługowe nie są standaryzowane
 • Nietrwałość
 • Niematerialność
 • Otoczenie procesu dostarczania produktu jest cechą usługi (atmosfera)
atrakcja turystyczna produkt jako doznanie
Atrakcja turystyczna (produkt) jako doznanie

Elementy mające wpływ na wrażenia

 • Materialne (restauracje, czystość)
 • Świadczenie usługi (zachowanie personelu)
 • Sami klienci (oczekiwania, postawy)
 • Czynniki poza kontrolą operatora i klienta (pogoda)
poziom produktu
Poziom produktu

Kotler (1994)

 • Produkt bazowy
  • Podstawowa korzyść lub usługa
  • Czego klient naprawdę chce
  • Np. emocje, atmosfera
 • Produkt materialny
  • Obiekt, który może kupić klient
  • Atrakcje na miejscu
 • Produkt powiększony
  • Wszelkie dodatkowe usługi i korzyści, które otrzymuje klient, tak materialne, jak i niematerialne
  • Procedury reklamacyjne
oczekiwane korzy ci z produktu
Oczekiwane korzyści z produktu
 • Plaża
  • Opalenizna
 • Katedra
  • Historia
 • Muzeum
  • Nostalgia
 • Teatr
  • Rozrywka
 • Ośrodek wypoczynkowy
  • Ruch
 • Park tematyczny
  • Emocje
tworzenie marki
Tworzenie marki

Kotler (1994)

 • Nazwa, termin, znak, symbol, wzór lub kombinacja powyższych, która ma na celu identyfikację towaru lub usługi jednego sprzedawcy ... i odróżnienie ich od towaru/usług konkurencji
 • Np. Disney

Jones (2001): rozszerzenie marki

 • Stworzenie doznań dla odwiedzających (visitor experience), któreuosabiająwartości marki, stymulują dalsze zainteresowanie konsumentów i zapewniają dodatkowy dopływ dochodu
 • Użycie atrakcji do podniesienia profilu marki
opakowanie
Opakowanie
 • By produkt był atrakcyjny dla potencjalnych kupców
 • By klientom było łatwiejwziąć, przetransportować i użyć produktu
 • Informacja dla odwiedzających, jak znaleźć atrakcję
 • Atrakcyjne wejścia
 • Produkt jako część pakietu oferowanego przez inna organizację
slide23
Cena
 • Bezpośredni koszt użytkowania atrakcji
 • Koszt dodatkowych, fakultatywnych zakupów (posiłki)
 • Koszt podróży
 • Cena all-inclusive
 • Brakopłat za wejście (atrakcje przyrodnicze)
 • Brakodczuwalnej konkurencji
 • Dyskryminacja cenowa (studenci, dorośli)
trend y w produkcie atrakcji
Trendy w produkcie (atrakcji)

Lata osiemdziesiąte

Lata dziewięćdziesiąte

Euro-Disney (Disneyland Paris)

Ośrodki przyrody morskiej (Sea Life)

Legoland

Modyfikacja istniejących atrakcji (Luwr)

 • Parki tematyczne
 • Muzea (na wolnym powietrzu)
 • Kompleksy zakupowo-rekreacyjne
 • Zwiedzanie fabryk
 • Festiwale sztuki
 • Atrakcje związane z dziką przyrodąi nauką
rynek atrakcji turystycznych
Rynek atrakcji turystycznych

Cała populacja-

rynek potencjalny

Część populacji, która zwiedza różnorodne atrakcje- obecny skuteczny rynek

Rynki dla poszczególnych rodzajów atrakcji, np. muzeów, parków tematycznych

Podgrupy rynkowe, np. starsi turyści o specjalnych potrzebach

natur a popytu
Natura popytu
 • Popyt efektywny
 • Popyt stłumiony
  • odroczony
  • potencjalny
 • Brak popytu
czynniki motywuj ce i warunkuj ce
Czynniki motywujące i warunkujące

Motywacja

Warunki

Stan zdrowia

Dochód do dyspozycji

Realny i postrzegany czas wolny

Zobowiązania wobec rodziny itp.

Obawa przed podróżą

Rekomendacja od znajomych (ustna)

Pogoda

Mobilność

 • Emocje
 • Status
 • Nowe doznania
 • Kształcenie
 • Ekonomia
 • Zdrowie
 • Wypoczynek
 • Ucieczka od rutyny
segmentacja rynku
Segmentacja rynku
 • Geograficzna
 • Demograficzna
 • Psychograficzna
 • Behawiorystyczna
 • inne
r nice kulturowe
Różnice kulturowe
 • Preferowane rodzaje atrakcji
 • Możliwość i chęć zapłaty
 • Postawa i oczekiwania wobec obsługi klienta
 • Charakter grup odwiedzających (grupy szkolne)
 • Czynniki, które mają wpływ na zadowolenie gości
przysz o rynku atrakcji
Przyszłość rynku atrakcji
 • Jak duży będzie?
 • Jakie rodzaje atrakcji przyciągną największą liczbę gości?
 • Wielkość i charakter podaży
 • Tempo wzrostu (turystyka krajowa, międzynarodowa)
 • Sytuacja gospodarcza
 • Zmiany w stylu życia
rodowisko biznesowe a atrakcje turystyczne
Środowisko biznesowe a atrakcje turystyczne
 • Makrośrodowisko
  • Czynniki polityczne
  • Czynniki gospodarcze
  • Czynniki społeczno-kulturowe
  • Czynniki techniczne
 • Mikrośrodowisko
  • Organizacja
  • Dostawcy
  • Pośrednicy marketingowi
  • Klienci
  • Konkurencja