slide1 l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
TRANSGAZ SA – cadru legal

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

TRANSGAZ SA – cadru legal - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

TRANSGAZ SA – cadru legal. TRANSGAZ a fost infiintata in baza H.G. nr. 334/2000. TRANSGAZ este o peratorul Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale, sistem care face parte din domeniul public al statului, fiind de importanta strategica.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TRANSGAZ SA – cadru legal' - dean


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

TRANSGAZ SA – cadru legal

 • TRANSGAZ a fost infiintata in baza H.G. nr. 334/2000.
 • TRANSGAZ este operatorul Sistemul Naţional de Transport Gaze Naturale, sistem care face parte din domeniul public al statului, fiind de importanta strategica.
 • TRANSGAZ opereaza SNT în baza Acordului de Concesiune, incheiat cu ANRM pe o perioada de 30 de ani.
 • In vederea derularii activitatilor specifice TRANSGAZ detine:
   • Licenta de transport, valabila pana in 2016;
   • Licenta de dispecerizare, valabila pana in 2021;
   • Licenta de tranzit valabila in concordanta cu Acordurile si Contractele incheiate cu partenerii;
   • Autorizatia de functionare, valabila pana in 2022.
transgaz sa scop si obiect de activitate
TRANSGAZ SA – scop si obiect de activitate

TRANSGAZ are ca scop indeplinirea strategiei nationale stabilite pentru transportul, tranzitul international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetarea – proiectarea in domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romane, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

Domeniul de activitate este Cod CAEN 495 – Transporturi prin conducte.

Obiectul principal de activitate este Cod CAEN 4950 – Transporturi prin conducte.

TRANSGAZ raspunde de:

- functionarea Sistemului National de Transport Gaze Naturale in conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectia mediului;

- prestarea serviciilor de transport gaze naturale in conditii de siguranta si continuitate;

- asigurarea accesului tertilor la SNT in conditii nediscriminatorii si de transparenta.

transgaz sa date financiare si structura actionariatului
TRANSGAZ SA – date financiare si structura actionariatului

Capitalul social: 117.738, 440 mii lei

Evolutia cifrei de afaceri si structura acesteia în perioada 2005-2009

SNTGN Transgaz SA este o societate pe actiuni avand urmatoarea structura a actionariatului:

mii lei

Ministerul Economiei 73,6464%

Fondul Proprietatea 14,9876%

Alti actionari 11,3660%

sistemul na ional de transport gaze naturale snt
SISTEMUL NAŢIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE (SNT)

13.240,7 km de conducte magistrale si racorduri de alimentare;

600 km conducte de tranzit international;

5 statii de comprimare gaze amplasate pe traseul conductelor;

1003 statii de reglare, masurare-predare a gazelor livrate;

2 statii de masurare a gazelor din import.

Capacitatea totala de transport a SNT, determinata teoretic:

Unitati de volum: 159,1 mil.mc/zi, 58 mld.mc/an

Unitati de energie: 1655,3 GWh/zi, 604.204 GWh/an

tariful de transport
Tariful de transport

Activitatea de transport al gazelor naturale este o activitate cu caracter de monopol natural si apartine segmentului reglementat al pietei gazelor naturale.

Tariful de transport se aproba de ANRE la inceputul fiecarui an gazier si se publica in Monitorul Oficial.

Tariful de transport are o structurǎ binomialǎ cu urmǎtoarele componente:

- Componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în sistemul de transport cuantifică costurile fixe,legate de dezvoltarea capacităţii sistemului de transport;

- Componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de transport cuantifică costurile generate de utilizarea sistemului, inclusiv cele generate de realizarea tuturor serviciilor auxiliare utilizării sistemului (dispecerizarea si echilibrarea SNT).

slide7

Codul retelei

 • Alinierea la prevederile legislatiei europene si obiectivul realizarii unei piete a gazelor naturale pe deplin liberalizate au condus la necesitatea elaborarii unui Cod al Retelei.
 • Codul Retelei reprezinta pachetul de reguli de maxima importanta pentru functionarea in conditii de siguranta a Sistemului National de Transport gaze naturale si implicit a sistemelor de inmagazinare si distributie gaze naturale, a alimentarii cu gaze a consumatorilor, prin care se stabilesc relatiile intre operatorii de pe piata gazelor naturale.
 • Codul Retelei contine prevederi detaliate cu privire la:
    • Solicitarea si rezervarea de capacitate;
    • Efectuarea nominalizarilor si renominalizarilor;
    • Modul de efectuare a alocarilor;
    • Managementul congestiilor in SNT;
    • Calculul dezechilibrelor.
 • Codul reţelei va intra in vigoare la data de 1 iulie 2009.
strategii de dezvoltare 1
Strategii de dezvoltare (1)

Obiectivul generalal strategiei îl constituie realizarea serviciului de transport al gazelor naturale în condiţii de siguranţă prevazute de legislatia in vigoare şi conform standardelor de performanţă, cu limitarea impactului asupra mediului.

Comisia Europeana, prinNoua Politica Energetica a Uniunii Europeneelaborata in anul 2007, consideraabsolut necesar ca UE sa promoveze o politica energetica comuna, bazata pesecuritate energetica, dezvoltare durabila si competitivitate.

Competitivitate

 • Modernizarea SNT pentru asigurarea compatibilitatii operarii acestuia in corelare cu sistemele de transport europene in vederea integrarii in piata unica europeana;
 • Creşterea flexibilităţii in operarea SNT in conformitate cu evolutia pietei de gaze;
 • Cresterea eficientei energetice prin recuperarea potentialului de detenta a gazelor naturale si a energiei continute in gazele arse;
 • Cresterea eficientei economice in conditiile operarii unui sistem de transport echilibrat si competitiv;
 • Diversificarea şi consolidarea, în cadrul stabilit la nivel european, a relaţiilor de colaborare cu ţările de tranzit al gazelor naturale;
 • Instituirea zonelor de protectie si siguranta aferente conductelor din SNT.

Siguranta energetica

 • Asigurarea capacităţilor de transport pentru satisfacerea cerinţelor de consum din economia naţională:Reconsiderarea si reabilitarea SNT;Dezvoltarea şi modernizarea SNT;
 • Dezvoltarea tranzitului de gaze naturale – realizarea pe teritoriul Romaniei a unor capacitati de tranzit integrate in coridorul de transport al gazelor din regiunea Marii Caspice spre vestul Europei;
 • Interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine, in baza unor acorduri/conventii interguvernamentale;
 • Lucrari pentru asigurarea curgerii reversibile a fluxului de gaze naturale prin interconectarile existente in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale in situatii de criza;
 • Implementare SCADA;
 • Implementarea prevederilor codului retelei.

Dezvoltare durabila

 • Modernizarea sistemelor de odorizare a gazelor naturale;
 • Reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;
 • Reducerea consumurilor tehnologice;
 • Cercetare stiintifica si proiecte in domeniul transportului gazelor naturale.
strategii de dezvoltare 2
Strategii de dezvoltare (2)

Reconsiderarea SNT

Având în vedere noile condiţii cerute de piaţagazelor, surselede gaze disponibile şi perspectiva interconectării cu sistemele de transport gaze ale ţărilor vecine se impune reconsiderarea sistemului de conducte magistrale, funcţie de regimurile tehnologice de funcţionare si direcţiile de consum, după cum urmează:

- reţeaua naţională de conducte magistraleSistemul „0” „S0T”;

- reţeaua regională de conducte de transport „SRT”;

- reţeaua zonală de conducte de transport „SLT”.

strategii de dezvoltare 3
Strategii de dezvoltare (3)

Reabilitarea şi modernizarea sistemului naţional de transport gaze:

1. Reabilitarea SNT în vederea reducerii pierderilor de gaze, asigurarea compatibilitătii acestuia cu godevilarea şi inspecţia cu pig inteligent şi creşterea coeficientului de utilizare a capacităţii de transport;

2. Reabilitarea şi modernizarea staţiilor de reglare şimăsurare gaze pentru furnizările de gaze;

3. Reabilitarea staţiilor de comprimare;

4. Modernizarea şi înlocuirea sistemelor de odorizare;

5. Implementarea sistemuluiSCADA.

slide11

Strategii de dezvoltare (4)

Tranzit

 • Tranzit gaze naturale ruseşti către Bulgaria (Tranzit I )
 • Tranzit gaze naturale ruseşti către ţările din zona Balcanică (Tranzit II şi Tranzit III) spre Grecia, Turcia, si Macedonia.
 • Sistemul de tranzit gaze :
 • aproximativ 600 km de conducte magistrale cu diametre de 1000 şi 1200 mm.
 • 6 Staţii de măsurare gaze la o capacitate maxima de transport de aproximativ 28 mld. mc/an.
 • aproximativ 70 staţii de protectie catodica.
 • Conductele de tranzit internaţional sunt amplasate fizic în zona Dobrogea, între localităţile Isaccea-Judeţul Tulcea şi Negru Vodă-Judeţul Constanţa, localităţi situate în imediata vecinătate a frontierei de stat româno-ucraineană respectiv româno- bulgare.
strategii de dezvoltare 5
Strategii de dezvoltare (5)

Dezvoltarea activităţii de tranzit al gazelor naturale pe teritoriul României

Dezvoltarea pe teritoriul României a activităţii de tranzit a gazelor naturale implică efectuarea următoarele acţiuni:

Termen mediu 2008-2013:

-dezvoltarea capacităţilor de tranzit a gazelor din Federaţia Rusă spre Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia prin realizarea următoarelor obiective:

- reabilitarea conductei de tranzit DN 1000 mm Isaccea – Negru Voda;

- reabilitarea conductelor de subtraversare a fluviului Dunărea, în zona Isaccea.

- implementarea unui sistem modern de achiziţie, monitorizare, comanda si transmitere date.

Termen lung (până în 2020):

-realizarea pe teritoriul României a unor capacităţi de tranzit integrate în coridorul de transport al gazelor din regiunea Mării Caspice spre vestul Europei.

strategii de dezvoltare 6
Strategii de dezvoltare (6)

Realizarea de noi direcţii de import gaze naturale

Interconectări strategice ale SNT cu sistemele de transport ale tarilor vecine:

-Interconectarea cu UNGARIA : continuarea lucrărilor pentru finalizarea conductei Szeged (Ungaria) – Arad (România);

-Interconectarea cu BULGARIA: realizarea unei conducte pe direcţia Russe – Giurgiu;

-Interconectarea cu SERBIA.

Interconectări pentru diversificarea punctelor de import:

- Interconectarea cu BULGARIA:se urmareste realizarea unui nou punct de import, în zona localităţii Negru Vodă pentru alimentarea cu gaze naturale a zonei de Sud a Dobrogei;

Interconectari destinate dezvoltarii unor noi capacitati de înmagazinare:

- Interconectarea cu MOLDOVA;

- Interconectarea cu conducta NABUCCO.

Lucrari pentru asigurarea curgerii reversibile a fluxului de gaze naturale prin interconectarile existente in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale in situatii de criza

slide14

Strategii de dezvoltare (7) - NABUCCO

Proiectul Nabucco este parte a efortului internaţional de diversificare a surselor de gaze pentru Europa si de gestionare a situaţilor de criză energetică. Proiectul vizează construcţia unei conducte de gaze naturale din Turcia până în Austria, care să conecteze centrul şi vestul Europei cu zonele productive ale Regiunii Mării Caspice şi Orientului Mijlociu.

Proiectul Nabucco s-a iniţiat cu participarea a cinci companii de profil, iar incepand din februarie 2008a fost cooptat al 6-lea asociat, compania RWE Gas Midstream din Germania.

BOTAS-Turcia,

Bulgargaz-Bulgaria,

SNTGN Transgaz-România,

MOL-Ungaria

OMV Erdgas –Austria.

RWE Germania

slide15

Strategii de dezvoltare (8) NABUCCO – Caracteristici tehnice (conform Studiului tehnic de fezabilitate)

 • Lungimea conductei: 3282 km (incluzând si conductele de alimentare din Georgia si Iran)
  • Turcia: 1999 km
  • Bulgaria: 392 km
  • România: 457 km
  • Ungaria: 388 km
  • Austria: 46 km
 • - Diametrul conductei: Dn 1400
 • Presiunea de regim: 90 bar
 • Oţel utilizat: X70 conform standard API 5L
 • Capacitate de transport: 25,5 – 31 mld. Mc/an
 • Preluări gaze de către tarile tranzitate: 12 – 15 mld. Mc/an
 • Punere in funcţiune: 2013
 • Investiţii estimate (CAPEX): 7,9 miliarde Euro (costuri actualizate 2008)
slide16

Strategii de dezvoltare (9) NABUCCO – Caracteristici ale conductei pe teritoriul României (conform Studiului tehnic de fezabilitate)

 • - Lungimea totala pe teritoriul României :457 km
 • - Traseul străbate 5 judeţe : Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad
 • - Instalaţii tehnologice:
 • o staţie de comprimare cu o putere instalata de 31-37 MW
 • una sau doua staţii de import gaze (in zona Craiova si Arad)
 • o staţie comerciala de măsurare gaze (in zona Arad)
 • Doua staţii de lansare-primire PIG inteligent

- Preluări gaze de către România: 3,5 - 6 mld..Mc/an

slide17

Strategii de dezvoltare (10)

INTERCONECTARI ALE SNT CU SISTEMELE DIN TARILE VECINE

Mediesu Aurit

Interconectări Existente

Conducta Szeged – Arad

Isaccea

Proiecte Viitoare

Nabucco

ConductaRusse – Giurgiu

strategii de dezvoltare 11
Strategii de dezvoltare (11)

Pentru optimizarea activitatilor desfasurate in conditiile configuratiei actuale si viitoare a pietei de gaze interne si regionale TRANSGAZ a demarat implementarea unor sisteme informationale performante si competitive:

• Sistem informational de monitorizare, comandă şi achiziţie de date SCADA:

- sistem modern de achiziţie, transmitere date şi comandă la distanţă;

• Sistem informational pentru managementul financiar – contabil;

• Sistemul informational pentru echilibrare SNT;

• Sistem informational de urmarire a indicatorilor cheie de performanta;

• Sistem informational pentru gestiunea informatiilor geografice aferente SNT – GIS;

• Sistem informational de urmarire a proiectelor de investitii;

• Sistem informational pentru simularea fluxurilor de gaze;

• Sistem informational de monitorizare, comandă şi achiziţie de date SCADA

pentru conductele de tranzit.

cooperare internationala
Cooperare internationala

TRANSGAZ participa in mod activ la derularea proiectului NETS (Noul Sistem de Transport European).

Proiectul NETS este o initiativa lansata la finele anului 2007 de compania UNGARA FGSZ Ltd. care ar putea conduce intr-o prima etapa la armonizarea aspectelor tehnice, tehnologice si de reglementare caracteristice tarilor participante.

Conceptul NETS se bazeaza pe interesul de a cataliza dezvoltarea infrastructurii regionale existenta in tarile central si sud-est europene, creand o piata regionala a gazelor eficienta si de dimensiuni adecvate care sa imbunatateasca in mod semnificativ pozitia de piata a oricarui participant la acest proiect precum si siguranta in aprovizionarea cu gaze naturale.

TRANSGAZ este membru G.I.E. (Organizatia Europeana a operatorilor de infrastructuri de gaze naturale). In aceasta calitate societatea deruland urmatoarele actiuni:

- elaborarea si transmiterea unor materiale privitoare la activitatea de transport gaze naturale din Romania;

- participarea la sedintele plenare si la conferintele anuale ale acestui organism;

- implicarea in procesul de infiintare a ENTSOG, organism prevazut de cel de-al treilea pachet legislativ in domeniul energiei, aflat in faza finala de adoptare de catre forurile europene.

slide22
Va multumim

pentru

atentia acordata!