Epizootiologija zaraznih bolesti
Download
1 / 32

EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI. EPIZOOTIOLOGIJA JE GRANA NAUKE O ZARAZNIM BOLESTIMA KOJA SE BAVI PROUČAVANJEM : NASTAJANJA ŠIRENJA KRETANJA PRESTANKA ZARAZE . epizootiologija. TAKOĐE, BAVI SE : PROFILAKSOM OTKRIVANJEM ZARAZNIH BOLESTI SUZBIJANJEM ISKORENJAVANJEM .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI' - deacon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Epizootiologija zaraznih bolesti

EPIZOOTIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI

EPIZOOTIOLOGIJA JE GRANA NAUKE O ZARAZNIM BOLESTIMA KOJA SE BAVI PROUČAVANJEM :

NASTAJANJA

ŠIRENJA

KRETANJA

PRESTANKA ZARAZE


Epizootiologija
epizootiologija

 • TAKOĐE, BAVI SE :

 • PROFILAKSOM

 • OTKRIVANJEM ZARAZNIH BOLESTI

 • SUZBIJANJEM

 • ISKORENJAVANJEMEpizootija
epizootija RAZLIKUJE SE VIŠE OBLIKA ZARAZA:


Enzootija
enzootija RAZLIKUJE SE VIŠE OBLIKA ZARAZA:


Panzootija
panzootija RAZLIKUJE SE VIŠE OBLIKA ZARAZA:


Zoonoze
zoonoze RAZLIKUJE SE VIŠE OBLIKA ZARAZA:Izvor zaraze
Izvor zaraze :

 • JE MESTO GDE SE NALAZE UZROČNICI PRE IZBIJANJA ZARAZE

 • PREMA LOKALIZACIJI MOGU BITI :

 • PRIMARNI

 • INTERMEDIJALNI

 • SEKUNDARNI


Primarni izvor intermedijalni
Primarni izvor , :intermedijalni

 • ŽIVOTINJE U STANJU INKUBACIJE, REKOVALESCENCIJE

 • OVAKVE ŽIVOTINJE SE NAZIVAJU KLICONOŠE
Putevi preno enja zaraze
Putevi prenošenja zaraze :

 • PODRAZUMEVA MEHANIZAM, PUT I SREDSTVA KOJIMA SE MIKROORGANIZMI PRENOSE OD IZVORA DO NOVE ŽIVOTINJEVrata infekcije
Vrata infekcije :

 • SU MESTO KROZ KOJE PRODIRU MIKROORGANIZMI

 • NAJČEŠĆE JE U PITANJU SLUZOKOŽA DIGESTIVNOG , RESPIRATORNOG ILI UROGENITALNOG TRAKTA , KONJUKTIVA OKA, DELOVI KOŽE, PLACENTA


Koli ina i virulencija mikroorganizma
Količina i virulencija mikroorganizma :

 • DA BI DOŠLO DO INFEKCIJE NEOPHODNO JE PRISUSTVO PATOGENIH, VIRULENTNIH MIKROORGANIZAMA U DOVOLJNOM BROJU DA SAVLADAJU ODBRAMBENI MEHANIZAM ORGANIZMAPrijemljivost organizma
Prijemljivost KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA organizma

 • POD PRIJEMLJIVIM ORGANIZMOM PODRAZUMEVA SE OSOBINA NEKOG ORGANIZMA DA POSEDUJE USLOVE KOJI SU NEOPHODNI ZA DALJI OPSTANAK I RAZVOJ MIKROORGANIZMA U NJEMU


Nespecifi ni faktor
Nespecifični KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA faktor

 • Faktori koji dovode do kontakta između mikroorganizma i makroorganizma ….


Prema na inu irenja zarazne bolesti smo podelili na
Prema načinu širenja zarazne bolesti smo podelili na KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA

 • Lančaste

 • Talasaste

 • Eksplozivne


Lan aste zaraze
Lančaste zaraze KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA

 • nastajupojedinačnoili u zapatima . Uzročnicibolestineprimetno se uvlače u zapatizazivajulatentnuilihroničnuinfekciju . Ovezaraze se spororazvijaju , trebaduževreme da se pojedinačnezarazespojenajednompodručju .


Talasaste zaraze
Talasaste zaraze KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA

 • karakteriševisokmorbiditet i mortalitet . Brzooboljevavelikibrojživotinja i potomuginjava i širenje se odvija u talasima . Novi talasnastajeukolikonismoukloniliizvorinfekcije . Karakterišeihbrzoširenje , uzročnicisuveomainvazivni , infekciozni ..


Eksplozivne zaraze
Eksplozivne zaraze KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA

 • nastajunaglo , glavnuulogu u nastanku i širenjuovihzarazaimanespecifičnifaktor i radi se o endogeniminfekcijama ..


Op ti principi suzbijanja iskorenjavanja i spre avanje pojavljivanja zaraze
Opšti KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZAprincipisuzbijanja , iskorenjavanja i sprečavanjepojavljivanjazaraze

 • Borbaprotivzoonoza i stočnihzaraza je izuzetnosloženproces i ogleda se najpreu

  -imunoprofilaksiživotinjapotom

  -edukacijistanovništva i

  poboljšanjuzoohigijenskihmerakao i

  -primenezootehničkihmera


 • Kad KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZAnastupizarazaneophodno je postavitidijagnozu , od tačnosti i brzinepostavljanjadijagnozezavisidaljitokzaraze


1. KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZAepizootiološkaanamneza

2. kliničkaslika

3. patoanatomskinalaz

4. laboratorijskinalaz

a) mikroskopskipregled

b) kulturelnaispitivanja

c) serološkaispitivanja

d) alergijske probe

 • biološkiogled nalaboratorijskimživotinjama


 • Najpouzdaniji KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZA je nalazizlaboratorije , dokčekamoovajnalazpreduzimamoosnovne mere zaštitekako bi sprečiliširenjezaraze .


 • Najpre KOJA DOVODI DO KLINIČKIH SIMPTOMA BOLESTI NAZIVA SE MINIMALNA INFEKTIVNA DOZAobavljamopregled da bi ustanovilibrojobolelihživotinjapotomizolujemopodručjezaraze .


 • Nakon dobijanja laboratorijskog nalaza krećemo sa suzbijanjem zaraze u skladu sa ZAKONSKIM MERAMA I ODREDBAMA .

 • Pravi se plan suzbijanja zaraze i izdaje se naredba za sprovođenje veterinarsko-sanitarnih mera na zaraženom području u toku i po prestanku zaraze . Ovaj program mera sadrži plan sprovođenja imunoprofilakse u širem području .


 • Dva suzbijanjem zaraze u skladu sa ZAKONSKIM MERAMA I ODREDBAMA . osnovnametodazasuzbijanje i iskorenjavanjebolestisu

  -imunoprofilaksa

  -uništavanjeobolelihživotinja i

  neškodljivouklanjanjeleševa .


?? suzbijanjem zaraze u skladu sa ZAKONSKIM MERAMA I ODREDBAMA .

profesor , DVM Anđelka Čičić


ad