slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005. Vegen videre, innspill til diskusjon Bjørn Erik Selnes. Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet . oktober 2004. Vil med utgangspunkt i Vegvesenets hovedoppgaver, flergangs- byggherre med sektoransvar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005' - ozzie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005

 • Vegen videre, innspill til diskusjon
 • Bjørn Erik Selnes
slide2

Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet . oktober 2004

 • Vil med utgangspunkt i
 • Vegvesenets hovedoppgaver, flergangs-
 • byggherre med sektoransvar
 • Nordisk prosjekt fellesprosjekt (veg- og jernbane)
 • Ekstern og intern kartlegging
 • -Spørreundersøkelse og tilbakemeldinger fra bransjen
 • -Foreløpige konklusjoner etter ”byggherreprosjektet”
 • prøve å si noe om veien videre
bransje og kontaktm te vegdirektoratet 4 mars 2005
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005

Er dette et riktig bilde?

I så fall har vi en jobb å gjøre!

bransje og kontaktm te vegdirektoratet 4 mars 20051
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005

Hvor er vi i forhold til den gode og onde sirkel? (verdensbankens illustrasjon)

slide6

Byggherreprosjektet:

  • - Utgangspunkt totaleffektivitet
  • - Kvalitet og sikkerhet
  • - Enhetlig og profesjonell
  • - Sektoransvar
  • Kartlegging:
  • Se på dagens praksis både internt mellom regionene og eksternt
  • ”Beste praksis”
  • Riktig ressursbruk, arbeidsformer, gjennomføringsmodeller
slide7

Byggherreprosjektet:

  • Observasjoner
  • Interne forskjeller, smalt spekter av kontraktsformer
  • Ingen fasit - ulike strategier i andre etater
  • Noen gått svært langt i å bygge ned egen organisasjon
  • Best resultat der det er enighet om strategi og aksept for
  • at det kreves utvikling både av bestiller og utfører
  • (enkle, klare mål og fokus på totalresultat)
  • Lære, ikke kopiere
slide8

Byggherreundersøkelse 2004

(prosjektpersonell entreprenører og konsulenter)

Hovedinntrykk:

Bra tilbakemelding, men vi oppfattes ikke som enhetlig

Rådgiverne kritiske, nesten resignerte på pris ift kvalitet

Bra på HMS, men ikke best

Risiko, dokumentasjonsomfang, kompleksitet funksjonskontrakter

Personlig karakteristikk av Statens vegvesen:

Profesjonell, traust, pålitelig, imøtekommende, men konservativ.

Ikke spesielt nyskapende og spennende, men heller ikke spesielt

arrogant.

Forbedringsområder:

Opptre enhetlig, samordne, mer forutsigbart

Mer fleksibilitet, kreativitet og samspill, forenkling

Ta ansvar for overordnet rolle

bransje og kontaktm te vegdirektoratet 4 mars 20052
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005

Grunnlag for videre utvikling:

 • Både samfunnet og næringen er tjent med en kompetent vegetat/byggherre som sentral premissgiver
 • Sektoransvar, pådriver i utviklingen, ansvar i forhold til hele verdikjeden
 • Langsiktighet, økonomi, kvalitet, miljø, sikkerhet
 • Åpen nettverksstrategi basert på likeverdighet, utnytte og utvikle kompetanse hos alle parter
 • Ansvarliggjøre egen organisasjon, samarbeidspartnere og leverandører
bransje og kontaktm te vegdirektoratet 4 mars 20053
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005
 • Statens vegvesen legger offensiv hovedstrategi til grunn for videre utvikling av byggherrefunksjonen
 • Statens vegvesen ønsker å ta et aktivt sektoransvar og inviterer bransjen til å delta i et felles forbedringsprosjekt
 • Det gjennomføres et tiltaksprogram basert på forslagene fra byggherreprosjektet for å sikre en enhetlig og tidfestet utvikling av byggherrekompetanse og -strategi. Endelig program besluttes etter gjennomgang med avdelingene og regionene
bransje og kontaktm te vegdirektoratet 4 mars 20054
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005
 • Strategien innebærer at vi i større grad enn tidligere lar rådgivere og entreprenører konkurrere om løsninger og ikke bare om å utføre byggherrens løsning til lavest mulig pris. For rådgivingstjenester innebærer dette at vi i større grad enn tidligere søker de beste løsningene fremfor den laveste prisen på selve rådgivingsjobben.
 • I utførelsesfasen vil strategien omfatte ulike entrepriseformer og kontraktstyper. Det legges vekt på å utvikle klare strategier for ulike fagområder. Strategien innebærer økt bruk av entrepriseformen totalentreprise. Men også økt bruk av kontraktstyper som bidrar til aktivt initiativ fra utførende f.eks målpris, samt bedre tilrettelegging for at entreprenøren kan komme med alternative anbud, og mer aktiv bruk av partneringbestemmelser i alle kontraktstyper.
 • For drift og vedlikeholdsfasen er det nødvendig å se på risikofordelingen i kontraktene. Det er også nødvendig å ha et bevisst forhold til å utvikle mindre aktører til å kunne påta seg driftsoppgaver for å få større konkurranse om disse oppgavene. På lengre sikt vil det være interessant å prøve ut mer langsiktige kontrakter som også inkluderer utvikling av vegnettet i kontraktsområdet.
 • Det legges vekt på systematiske markedsanalyser for å finne frem til optimal kontraktsstrategi.
 • Det legges vekt på å samordne den overordnede prosjektstrategi i forhold til rutevis utbygging og i områder med sikte på effektiv gjennomføring.
 • Statens vegvesens sektoransvar for rekruttering, kompetanse, erfaringsoverføring og utvikling skal ivaretas
bransje og kontaktm te vegdirektoratet 4 mars 20055
Bransje – og kontaktmøte Vegdirektoratet 4. mars 2005

Hovedpunkter i tiltaksprogram:

 • Etablere og implementere felles styringssystem
 • Sikre enhetlig og profesjonell opptreden på alle nivå
 • Videreutvikle kontraktsstrategi
 • Effektivisere anskaffelsesprosessen
 • Effektivisere organisasjonen
 • Utvikle anleggsbransjen
 • Utvikle forbilledlig HMS-praksis
slide19

Synspunkter i bransjemøte 28. januar

De foreslåtte tiltak synes å treffe i forhold til hvordan Vegvesenet oppleves

Mye kan gjøres i dagens kontraktsformer gjennom å være bevisst risikodelingen mellom byggherre, rådgiver og entreprenør og ved å utnytte partneringbestemmelsene

Positiv utvikling den siste tiden, Vegvesenet åpnet seg mer i forhold til bransjen, og for å ha kommet med konstruktive forslag i forhold til kontraktsbestemmelsene

Bransjen ønsker en kompetent byggherre som tar sektoransvaret

slide20

Felles nordisk anleggsmarked (GNA)

 • 8 prioriterte prosjekter 2005/2006
   • Nordisk visjon
   • Utvikle entrepriseformer og alternative samarbeidsformer
   • Felles database for tiltak og planer
   • Felles database for ordliste
   • Felles HMS-krav
   • Utvikling av funksjonskrav
   • Enhetlige kompetansekrav
   • Felles sportekniske og sikkerhetsmessige krav på maskiner ved jernbanebygging
slide21

Felles nordisk anleggsmarked (GNA)

 • Ønsker å involvere bransjen:
  • Etablerer bransjekontaktgruppe
  • Bransjerepresentanter i de to prosjektene som Statens vegvesen har gjennomføringsansvar for
   • HMS-krav
   • Funksjonskrav