trenerutviklingsprosjektet hedmark og oppland 2005 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trenerutviklingsprosjektet Hedmark og Oppland, 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Trenerutviklingsprosjektet Hedmark og Oppland, 2005

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Trenerutviklingsprosjektet Hedmark og Oppland, 2005 - PowerPoint PPT Presentation

ping
91 Views
Download Presentation

Trenerutviklingsprosjektet Hedmark og Oppland, 2005

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trenerutviklingsprosjektet Hedmark og Oppland, 2005 Regionkontakter: • Anne Marit Bordal • Margrete Ruud Skjeseth Instruktører: • Trine Bjerva • Thorsteinn Sigurjónsson trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 2. Kursvirksomhet Grunnkurs Trener orientering: • 2 heldagssamlinger - 12.mars (Elverum) og 9.april (Hamar) • 15 deltagere Trener I orientering: • 2 heldagssamlinger + 2 ettermiddag/kveldssamlinger – 13.mars (Elverum), 10. april (Hamar), 5.mai (Moelv) og 5.juni (Løten) • 13 deltagere  Deltagere fra 7 forskjellige klubber trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 3. Grunnkurs Trener orientering trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 4. Trener I orientering trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 5. Delkamp 1 – Postplukker’n trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 6. Delkamp 2 - Stigningsetappen trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 7. Delkamp 3 - Fartsetappen trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 8. Hard kamp i bekken! trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 9. Delkamp 4 - Bøtteballetten trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 10. trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 11. Delkamp 5 – Stafett med ”bismak” trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 12. Surt, men absolutt raskest… trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 13. Evaluering • Veldig bra med så mye praktisk. • Bra differensiering. • Bra med sosiale/lagøvelser i en individuell idrett. • Bra med mye evaluering/ tilbakemeldinger underveis. • Viktig med felles måltider. • Mer fokus på treningsplanlegging? • Noen av hjemmeoppgavene kunne vært mer direkte relatert til pensumlitteraturen (men ikke på bekostning av praktiske øvelser). trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 14. Hva har skjedd i etterkant? • Diverse klubbaktiviteter. • Uformelle samtaler på løp m.m. • Planlegging av FoU-prosjekt. • Foredrag om ”Barns kartforståelse” for rekruttansvarlige i klubbene. • Høsttreff 16.november. trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no

 15. ”Kartstigen” trine.bjerva@hihm.no thorsteinn.sigurjonsson@hihm.no