11 collectief arbeidsrecht en staking l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
11. Collectief arbeidsrecht en staking PowerPoint Presentation
Download Presentation
11. Collectief arbeidsrecht en staking

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

11. Collectief arbeidsrecht en staking - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

11. Collectief arbeidsrecht en staking. Wet Melding Collectief Ontslag. WMCO bevat regels die van toepassing zijn wanneer een werkgever van plan is een groot aantal werknemers te ontslaan wanneer WMCO van toepassing? als een werkgever meer dan 20 personeelsleden wil ontslaan binnen 3 mnd.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

11. Collectief arbeidsrecht en staking


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wet melding collectief ontslag
Wet Melding Collectief Ontslag
 • WMCO bevat regels die van toepassing zijn wanneer een werkgever van plan is een groot aantal werknemers te ontslaan
 • wanneer WMCO van toepassing?
  • als een werkgever meer dan 20 personeelsleden wil ontslaan binnen 3 mnd

www.BedrijfenRecht.nl

meldingsplicht
Meldingsplicht
 • bij de Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) en de vakbonden, evt ook bij de OR
 • verplicht overleg met vakbonden
 • geen overleg geen vergunning CWI
 • onderscheid:
 • vakbond ↔vakvereniging

www.BedrijfenRecht.nl

collectieve arbeidsovereenkomst
Collectieve Arbeidsovereenkomst
 • historisch achtergrond en het waarom van een CAO
 • het beëindigen van een staking (wapenstilstand)

www.BedrijfenRecht.nl

wat is een cao
Wat is een CAO?
 • definitie: art. 1 lid 1 WCAO
 • een CAO is géén arbeidsovereenkomst maar een arbeidsvoorwaardenovereenkomst

www.BedrijfenRecht.nl

partijen bij een cao
Partijen bij een CAO
 • van werknemers zijde moet het een vereniging (vakbond) zijn
 • waarom zitten leden vast aan een CAO?
  • een CAO bindt alle leden van de vereniging die partij zijn bij de CAO
   • dit heeft te maken met verenigingsrecht

www.BedrijfenRecht.nl

nietigheid
Nietigheid
 • elk beding (afspraak) in een arbeidsovereenkomst in strijd met een CAO-bepaling is nietig (art. 12 WCAO)

www.BedrijfenRecht.nl

bedrijfstak cao
Bedrijfstak CAO
 • een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt
 • een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties

www.BedrijfenRecht.nl

bedrijfstak cao9

Werkgevers

organisatie

Werknemers

organisatie

Diagonale

bepalingen

Lid

Normatieve

bepalingen

Gebonden

werkgever

Gebonden

werknemer

Bedrijfstak CAO

www.BedrijfenRecht.nl

bepalingen uit een cao
Bepalingen uit een CAO
 • obligatoire bepalingen
  • gelden tussen de CAO-partijen
 • normatieve bepalingen
  • gelden tussen individuele werkgever en werknemer
 • diagonale bepalingen
  • in de praktijk een bepaling waarmee een vakbond een onwillige werkgever kan aanspreken

www.BedrijfenRecht.nl

ondernemings cao
Ondernemings CAO
 • een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die binnen een bedrijf geldt
 • een ondernemings-cao wordt afgesloten door een werkgever met een of meer werknemersorganisaties

www.BedrijfenRecht.nl

ondernemings cao12

Werkgever

Vakbond(en)

Arbeidsovereenkomst

Werknemer

Ondernemings CAO

www.BedrijfenRecht.nl

algemeen verbindend verklaren van cao s
Algemeen verbindend verklaren van CAO's
 • een CAO kan binnen een bedrijfstak algemeen verbindend worden verklaard o.g.v. WAVV
 • AVV
  • wanneer een CAO met beperkte werking, geldt alleen tussen contractspartijen, een algemene werking krijgt
   • op verzoek van de contractpartijen

www.BedrijfenRecht.nl

vervolg
vervolg
 • waarom AVV?
  • voorkomen dat niet georganiseerde werkgevers wel georganiseerde werkgevers beconcurreren met lagere lonen
 • wat is een meerderheid?
 • door AVV worden alle werkgevers en werknemers in bedrijfstak gebonden

www.BedrijfenRecht.nl

georganiseerd en niet georganiseerd
Georganiseerd en niet georganiseerd
 • gebonden werknemers ↔ niet gebonden werknemer
 • gebonden werkgevers ↔ niet gebonden werkgevers

www.BedrijfenRecht.nl

nietigheid16
Nietigheid
 • elk beding in een arbeidsovereenkomst strijdig met een AVV CAO is nietig (art. 3 WAVV)

www.BedrijfenRecht.nl

stakingsrecht
Stakingsrecht
 • een staking is het tijdelijk stoppen met het leveren van arbeid om arbeidsvoorwaarden voor werknemers te verbeteren
 • stakingsrecht is gebaseerd op art. 6 lid 4 Europees Sociaal Handvest
  • staat niet in een Nederlandse wet
 • stakingsrecht geldt voor ambtenaren alsmede niet- ambtenaren

www.BedrijfenRecht.nl

vervolg18
vervolg
 • vakbonden moeten de werkgever tegen wie de staking is gericht inlichten
 • vakbonden moeten een redelijke (± 5 dagen) aanzegtermijn in achting nemen

www.BedrijfenRecht.nl

doel staking
Doel staking
 • toebrengen van schade aan werkgever om verbetering arbeidsvoorwaarden af te dwingen

www.BedrijfenRecht.nl

rechtspositie staker
Rechtspositie staker
 • staker heeft geen recht op loon
 • staken is geen reden voor ontslag (arrest Veurink)
 • staker die meedoet aan een door de vakbond uitgeroepen staking heeft recht op een (kleine) vergoeding van de vakbond, als hij lid is

www.BedrijfenRecht.nl

wilde en georganiseerde staking
Wilde- en georganiseerde staking

wilde

georganiseerde

een staking georganiseerd door één of meer erkende vakbonden

 • een collectieve actie die niet is georganiseerd door een erkende vakbond(actiegroepen etc)

www.BedrijfenRecht.nl

rechtspositie werkwillige die geen lid is van vakbond
Rechtspositie werkwillige die geen lid is van vakbond

wilde staking

georganiseerde staking

geen recht op loon (art. 7: 627 BW)

 • wel recht op loon (art. 7:628 BW)

www.BedrijfenRecht.nl

staking en schade
Staking en schade
 • onevenredige schade aan derden kan reden zijn om staking door de rechter in kort geding te verbieden

www.BedrijfenRecht.nl