staking 30 januari 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Staking 30 januari 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Staking 30 januari 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Staking 30 januari 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Staking 30 januari 2012. Informatievergadering COV Antwerpen . Manifestatie 2 december 2012. Tegen onrechtvaardigheid in de sanering De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen! MAAR het gewicht van de saneringen ligt vooral bij werknemers en sociale uitkeringen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Staking 30 januari 2012' - chandra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
staking 30 januari 2012
Staking 30 januari 2012

Informatievergadering COV Antwerpen

slide2
Manifestatie 2 december 2012
 • Tegen onrechtvaardigheid in de sanering
  • De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen!MAAR het gewicht van de saneringen ligt vooral bij werknemers en sociale uitkeringen
  • Besparingen op kap van
   • Werkloosheid
   • Pensioenen werknemers en overheidspersoneel
   • Afbouw tijdskrediet, loopbaanonderbreking, brugpensioenen,…
slide3
Manifestatie 2 december 2012
 • Ondanks vraag vakbonden
  • Geen aanzet tot meer en betere banen
  • Geen perspectieven voor opleiding, begeleiding en tewerkstelling voor zwaarst getroffen groepen

www.cov.be

www.degevolgen.be

www.degevolgenvoordeopenbaresector.blogspot.com

slide4
Staking 22 december 2012
 • Ingrepen op de pensioenreglementering in overheidsdienst (OOK ONDERWIJS)
  • Langer werken
   • Vervroegd pensioen van 60jnaar 62j
   • Voorwaarde 40 loopbaanjaren (vroeger 5)
  • Lager pensioen
   • Beperking gelijkgestelde perioden
   • Berekening op gemiddelde salaris laatste 10 jaren (vroeger laatste 5 jaren)
 • Zonder sociaal overleg, snelle stemming in Kamer
 • Overleg pas gestart DANKZIJ staking van 22/12/11
slide5
Staking 30 januari 2012
 • Overleg over regeerakkoord verloopt zeer traag met weinig positieve vooruitzichtenOnduidelijkheid alom!
 • Begrotingscontrole februari 2012Vrees voor nieuwe besparingen op rekening van werknemers en sociaal gerechtigden
 • Aanvallen op index en indexaanpassingen

De maat is vol !

slide6
Informeren, sensibiliseren… …en staken
 • Voor een sociaal en rechtvaardig beleid
  • Voor jongeren, werknemers, werkzoekenden en gepensioneerden
  • Werkbaar werk met degelijk en leefbaar inkomen op elk loopbaanmoment
  • Sterk sociaal zekerheidsstelsel voor bescherming bij ziekte, ongeval, werkloosheid, ouderdom,…
slide7
Informeren, sensibiliseren… …en staken
 • VOOR een rechtvaardige fiscaliteit
 • Strijd tegen fraude maar ook tegen onrechtvaardigheid…

 een voorbeeldje…

slide8
Ondernemerschap en belasting
 • Kosten en extra kosten…
  • 200.000€ inkomen aan commissies in de vennootschap, 90.000€ kosten voor woning en wagen(s)
  • Om belasting te ontwijken, aankoop buitenverblijf  extra kost in vennootschap van 80.000€
 • Een bescheiden loon maar leven in luxe…
  • Wedde 12.000€ op jaarbasis want bvba betaalt woning, nutsvoorziening, wagens, telefonie, restaurantkosten en zelfs modieuze Italiaanse schoenen stond als werkkledij in de boekhouding…
 • Belastingsdruk 0%
slide9
Ondernemerschap en belasting

Maar er is nog meer…

 • Wegens laag activiteitsinkomen heeft de man recht op 610€ belastingkrediet en ontvangt hij 250€ van het Vlaams Gewest
 • Met het aanslagbiljet kan de ondernemer
  • zelfs aanspraak maken op gratis huisvuilzakken van zijn gemeente,
  • krijgen de kinderen sociaal tarief in de stedelijke opvang
  • en zal hij 1200 l gratis stookolie krijgen als stedelijke tegemoetkoming voor de sociaal zwakkeren…

En dit is nog maar een kleine vis…

slide10
Informeren, sensibiliseren… …en staken
 • VOOR leefbare uitkeringen en behoud van de koopkracht
  • Ter vrijwaring van dreigende armoede
  • Voor het behoud van de index en indexaanpassingen
slide11
Overzicht invloeden regeerakkoord DI RUPO I
 • Blinde jacht op jongeren, werkzoekenden en werklozen
  • Inschakelingstijd en -uitkering
  • Passende dienstbetrekking (zie volgende slide)
  • Degressieve werkloosheidsuitkeringen
 • Afbouw loopbaanonderbrekingen 
 • Inbreuk op de pensioenmaatregelen 
  • Minimumleeftijd en loopbaanvoorwaarde
  • De refertewedde
  • Loopbaanonderbreking max. 12 maanden aanneembaar
slide12
Jongeren / werkloosheid
 • Passende dienstbetrekking
  • tot 31-12-2011 : Binneneenstraalvan25kmENdagelijkseverplaatsing < 4uren
  • vanaf 01-01-2012 : alle aangeboden jobs binnen een straal van 60 km moeten worden aanvaard, ongeacht afwezigheid langer dan 12 uren of verplaatsingstijd langer dan 4 uren
  • Zonder aanpassing in de regelgeving zal dit OOK voor reaffectatie in onderwijs van toepassing zijn!
slide14
Loopbaanonderbrekingen
 • Recht op de gewone loopbaanonderbrekingvan 72 naar 60 maanden (01-01-2012)
  • Thematische LBO worden niet meegerekend
 • Tegen 2020 verdere afbouw →nog slechts 1 jaar recht op gewone volledige loopbaanonderbreking → nog slechts 1 jaar recht op gewone halftijdse loopbaanonderbreking of 5 jaren 1/5 (gunst schoolbestuur)
slide15
Loopbaanonderbrekingen
 • Specifieke loopbaanonderbreking op het einde van de loopbaan (GLPBO 50+)
  • Toegang tot en het recht op verhoogde uitkeringen op 55 jaar: GLPBO 55+
  • Uitzonderingen voor de zware beroepen die tegelijk knelpuntberoepen zijn
slide16
Vervroegd pensioen
 • Verhoging minimum leeftijd van 60  naar 62  jaar
  • Huidige wetteksten zijn heel verwarrend voor onderwijspersoneel
  • Wet spreekt nu enkel over ambten met tantième 1/60
  • Onderwijs met tantième1/55 is voorwerp van sociaal overleg met uitkomst vóór 01-03-2012, echter zonder enige garanties!
slide17
Vervroegd pensioen
 • Loopbaanvoorwaarden
  • 40 loopbaanjaren, vroeger 5!
   • Werkelijk gepresteerd
   • Aanneembare diensten + diplomabonificatie en legerdienst ?
  • Indien te weinig overheidsdiensten→ ook diensten werknemer en zelfstandige
slide19
Vervroegd pensioen toekomst VTBS 56+ 58+?
 • Toekomst VTBS 56+ 58+ ? 
  • “Mag geen meerkost betekenen voor Vlaamse Regering!”
  • Behoud van “een” vorm van uitstapregeling?
  • Overgangsmaatregelen zijn nu nog niet opgenomen…

 Grote onzekerheid !

slide20
Vervroegd pensioen voorbeeld
 • Peter (onderwijzer) (°30-11-1951), VB 24/24 ,
  • 60 jaar op 30-11-2011
  • 36 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 30-11-2011

 vervroegd pensioen v.a. 01-12-2011 (60 jaar)

 • Veerle (kleuterjuf)(°30-11-1955), VB 24/24,
  • 60 jaar op 30-11-2015
  • 36 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 30-11-2015 (te jong, te weinig gewerkt…)

 vervroegd pensioen v.a. 01-12-2019 (64 jaar)

slide21
Vervroegd pensioen voorbeeld
 • Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22,
  • 60 jaar op 21-12-2023
  • 42 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 31-12-2023
  • vervroegd pensioen v.a. 01-01-2024 (60 jaar)
 • Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22,
  • GLBO 50+ op 01-09-2014,
  • 40 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 31-08-2027

 vervroegd pensioen v.a. 01-09-2027 (64,5 jaar)

slide22

Marc, onderwijzer ASV (°21-12-1963), VB 22/22,

  • GLBO op 01-09-2014 (validering?), dan is hij 50
  • GLPBO 55+op 01-09-2019, telt maar voor 1/2
  • 40 loopbaanjaren voor recht en berekening pensioen op 31-08-2027 telt ook maar voor 1/2

 vervroegd pensioen v.a. 01-09-2027 (64,5 jaar) 

slide23
Refertewedde gem. 10 jaren
 • Tot 31-12-2011Rustpensioen = aanneembare diensten x refertewedde (gem. bezoldiging gekoppeld aan de VB van de laatste 5 jaren) x 1/ 55
 • Vanaf 01-01-2012 Rustpensioen = aanneembare diensten x refertewedde (gem. bezoldiging gekoppeld aan de VB van de laatste 10 jaren) x 1/ 55
slide24
Refertewedde gem. 10 jaren
 • Laatste baremaverhoging (MAX= 27 j weddenanc.) meer dan 10 jaren vóór pensionering→ géén verandering in pensioenberekening
 • Wél impact op:
 • personeelsleden met vervroegd pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid
 • Personeelsleden met korte(-re) onderwijsloopbaan
 • Maar wat als 10j vervolgens 20j (30j) wordt?
slide25
Refertewedde gem. 10 jaren voorbeeld
 • Els, Adm. mdw., korte(-re) loopbaan
  • Barema 158 - VB 36/36 - 61 j - 190,7789 maanden diensten (≈ 15j en 6m)
  • Bruto maandbedrag refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren

→ € 56 minder pensioen per maand

slide26
Refertewedde gem. 10 jaren voorbeeld
 • Jo, directeur, pensioen wegens ziekte
  • Barema 828 - VB 24/24 - 47 j - 315,7047maanden diensten (≈ 26j en 4m)
  • Bruto maandbedrag refertewedde 10 jaren t.o.v. 5 jaren

→ € 94 minder pensioen per maand

slide27
Loopbaanonderbreking Één jaar gratis aanneembaar
 • Tot 31-12-2011
  • Max. tot 20 – 25 % van de gehele loopbaan
  • 12 maanden gratis aanneembaar
  • Bijkomend 24 maanden indien kind < 6 j.
  • Mogelijkheid tot validering tot 60 maanden
slide28
Loopbaanonderbreking Één jaar gratis aanneembaar
 • Vanaf 01-01-2012
  • Behalve aanvraag vóór 28-11-2011
  • Max. 12 maanden aanneembaar
  • ½ of 1/5 LBO na de leeftijd van 55 jaar→ beperking wordt verhoogd met 24 tot 60 maanden als overgangsmaatregel
  • Thematische LBO vereisen geen validatie
slide29
Loopbaanonderbreking voorbeelden
 • Lies, onderwijzer, bevalt op 29-01-2011
   • aansluitend op het bevallingsverlof neemt ze VLBO OV tot 30-06-2011
   • start op 01-09-2011 een gewone VLBO tot 31-08-2013. (2j)

24 maanden LBO tellen mee voor de berekening van haar rustpensioen

    • 2,5 maanden VLBO OV
    • + 9,5 maanden gratis aanneembaar (want aanvang vóór 01-01-2012)
    • + 12 maanden gratis aanneembaar voor een kind < 6 jaar)
slide30
Loopbaanonderbreking voorbeeld
 • Joke, onderwijzer, bevalt op 29-01-2012
   • aansluitend op bevallingsverlof neemt zeVLBO OV tot 30-06-2012
   • start op 01-09-2012 de gewone VLBO tot 31-08-2014

14,5 maanden LBO tellen voor betrokkene mee voor de berekening van haar rustpensioen

    • 2,5 maanden VLBO OV
    • + 12 maanden gratis aanneembaar)

Joke verliest daardoor netto € 28 pensioen per maand(+ ruim 2 loopbaanjaren).